eĞİtİm (pedagojİk) temeller

Click here to load reader

Post on 06-Feb-2017

216 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • ETM (PEDAGOJK) TEMELLER

  Temel Kavramlar Kuramsal Temeller renmenin Temel Alanlar Spor Pedagojisi Motor Becerilerin renilmesi Beden eitiminde lme ve

  Deerlendirme

 • Eitim

  Kastl kltrleme sreci olarak da ifade edilen eitim, bireyin davranlarnda kendi yaants yoluyla kastl olarak istendik davran deiiklii yaratma srecidir. nsan Yaant Sre Davran

 • Eitimin levi Kiileri yeni icat ve keifleri daha kolay kabul eder hale getirir, gc iin gerekli potansiyeli salar, makinelemeyi gelitirir, retim tekniklerinin avantajl bir biimde birletirilmesini

  salar, Yeni teknik bulularn gecikmeden uygulanmasn salar, Hem lke iinde, hem de uluslararas alanda, igc ve giriim

  yetenei hareketliliini gelitirmekte etkili olur, Teknik, ekonomik ve siyasal kararlar verme durumunda olan

  sorumlulara, gerekli bilgi ve beceriyi kazandrarak, onlarn tehlikeli ve yanl kararlar vermesini nler,

  Serbest zamanlarn daha iyi deerlendirilmesini salar, Kltrn kuaktan kuaa aktarlmasn salar, Deiik grlere kar hogr kazandrr, Ekonomik ve toplumsal gelimeyi dengeler.

 • Kltr Kltr; toplumu oluturan insann

  rendii bilgi, sanat, gelenek, grenek ve benzeri yetenek, beceri ve alkanlklar iine alan karmak bir btndr.

  Kltr, doumdan sonra kazanlr ve renilir, nesilden nesile aktarlr. Yani toplumsal bir mirastr.

  Eitimle lgili Temel Kavramlar

 • Hedef

  Hedef, bireyde bulunmasn istediimiz, eitim yolu ile kazandrlabilir nitelikteki istendik zelliklerdir. Hedefler; Uzak Hedefler (lkenin politik felsefesi) Genel Hedefler (Eitimin Okulun genel hedefleri) zel Hedefler (Derse zg hedefler) Hedeflerler yaplandrlrken toplum, birey ve konu

  alanlarnn beklenti, ihtiya ve isteklerine gre yaplandrlmaldr.

 • renme renme; bireylerin evreleri ile etkileimleri

  sonucunda davranlarndaki kalc deiimdir. renmenin gerekleebilmesi iin; Davranlarda gzlenebilir bir deime olmas, Davrantaki deimenin nispeten srekli olmas, Davrantaki deimenin yaant kazanma

  sonucunda olmas, Davrantaki deimenin yorgunluk, hastalk, ila

  alma vb. gibi etkenlerle geici bir biimde meydana gelmemesi,

  Davrantaki deimenin sadece byme sonucunda olumamas gerekmektedir.

 • retme retme, herhangi bir renmeyi klavuzlama

  veya salama faaliyetidir. retimin amalar: Bireylere belirlenen bilgi, beceri, davran ve

  deerler kazandrabilme. Bireylerin ruh, beden, zihin, dnme, karar verme,

  karakter, kiilik ve sosyal yeteneklerini gelitirebilme.

  Bireylere renmesini retebilme. Bireysel ihtiyalar, sorunlar, toplumun isteklerini

  tanma ve bu ihtiyalara cevap verebilme. Bireylerin gdlerini bilinli bir surette dzenleyerek

  gelitirebilme. Bireylerin yaparak ve yaayarak i iinde hayat

  ilerine hazrlayabilme. Okulun eitim ihtiyalarn gerekletirebilmek iin

  gerekli olan btn nlemleri alabilme.

 • renme-retme Sreci renmelerin retme yoluyla oluturulduu

  srece renme-retme sreci denmektedir. renme-retme srecinin niteliini artran nemli faktrler vardr. Bunlar; pucu (doru yant hatrlatc uyarc) renci katlganl (ben bakasnn yerine

  renemem, hazrbulunuluk nemli)

  Pekitirme (davrann grnme skln arttrma; olumlu olumsuz, ceza?)

  Dnt ve dzeltme lme ve deerlendirmedir.

 • retmen

  1739 sayl Milli Eitim Temel Kanununun 43. Maddesine gre, retmenlik, devletin eitim, retim ve bununla ilgili ynetim grevlerini zerine alan zel bir ihtisas mesleidir.

  retmenlik meslei, eitim sektr ile ilgili olan, sosyal, kltrel, ekonomik, bilimsel ve teknolojik boyutlara sahip alanlarda zel uzmanlk bilgi ve becerisini temel alan akademik alma ve mesleki formasyonu gerektiren, profesyonel statde bir ura alandr.

 • retmen retmenlik Meslei;

  Genel Kltr zel Alan Bilgisi retmenlik Formasyonu MEB ca retmenlerin yeterlilikleri renciyi

  tanma, retimi planlama, materyal gelitirme, retim yapma, retimi ynetme, baary lme ve deerlendirme, rehberlik yapma, temel becerileri gelitirme, zel eitime gereksinim duyan rencilere hizmet etme, yetikinleri eitme, ders d etkinliklerde bulunma, kendini gelitirme, okulu gelitirme, okul-evre ilikilerini gelitirme olarak belirlenmitir.

 • Beden Eitimi retmeninin Yeterlilikleri

  Mesleki bilgi ve becerilerde yeterli olma, Kendini kontrol etme, Ders ilerken sportmen olma, yi bir grntye sahip olma, rencileri her konuda anlama, nsan ilikilerinde iyi olma, Eletiriye ak olma, Sabrl olma, Espri anlayna sahip olma, Kendine gveni olma, yi grg ve alkanla sahip olma, Spor yapmaya istek uyandrma, Ders ilerken btn renciler ile ilgilenme,

 • Beden Eitimi retmeninin Yeterlilikleri

  zgr dnce gelitirmesi ve bunu tevik etme, renci performansn deerlendirirken objektif

  davranma, Dersi ilgin hale getirme, yi bir disiplin anlayna sahip olma, renci grlerine ak olma, Doalama (kendiliinden konu veya espri yaratma)

  yeteneine sahip olma, Geni bak asna sahip olma, Ders ilerken renci ilgi ve isteklerine de yer verme, Becerileri iyi yapanlar dllendirme, rencilerin derse yeterince katlmalarn salama, renci dzeyine uygun ders ileme.

 • Eitimin Kuramsal Temelleri

  Eitim Tarihi Eitim Felsefesi Eitim Psikolojisi Eitim Sosyolojisi

 • Pedagoji

  Pedagoji; bireyleri kuramsal ve uygulamal olarak eitme ve retme bilgisi ve sanatdr.

  Pedagoji; ocuk ve genlerin gelecee hazrlanmasndaki eitim-retim uygulamalarnn incelenmesidir.

  Didaktik; retmenlerin nasl ders hazrlayacaklarn ve sunacaklarn anlatan bilim daldr.

 • Spor Pedagojisi

  Spor pedagojisi, okullardaki beden eitimi ve spor derslerinde retim etkinliinin verimliliine alr ve retmen-renci arasndaki etkileimi ve bunu etkileyen faktrleri inceler. Temel modeller; Spor Tr Modeli Toplumsal Eylem Modeli Bedensel Deneyim Modeli

  Ak hareket modeli Salk eitimi modeli Kltrler aras renme modeli

 • Beden Eitiminin Bireysel Geliime Etkileri

  Fiziksel Geliim

  Bilisel Geliim

  Duyusal-Toplumsal Geliim

 • Fiziksel Geliim

  Hareket Sisteminde gelime Kas geliimi skelet geliimi

  Fonksiyonel Gelime Tm yaamsal

  sistemler Fiziksel Uygunluk

  Psikomotor Gelime vcut kontrol Koordinasyon sinir-kas uyumu

  Kuvvet Denge abukluk Koordinasyon Esneklik

 • Bilisel Geliim Fiziksel beceriler rencinin beyni ile kaslar arasnda bir

  koordinasyon kurmay dnebilmeyi gerektirir. Beceri renmek, otomatik olmayp, zihnin uyank ve hazr olmasn, ayrca abay gerektirir.

  Dnmek, yalnz fiziksel becerilerin renilmesi ile ilgili deildir. Bu, ayn zamanda bu becerilerin renilmesinde gerekli bilgileri de kapsar. Bu bilgiler ise, kurallarn, tekniklerin, yntemlerin ve kullanlan terimlerin renilmesi ile ilgilidir. Btn bu bilgiler hareketin tamamnn iyi yaplabilmesi ve yaplan hareketin neminin daha iyi anlalmas iin gereklidir.

  Fiziksel etkinlikler aracl ile renciler, salk, gzel vcut, hareketleri ve altrma ilkelerinin yaamlarndaki nemini kavrarlar. Salkl olmann ve fiziksel uygunluun deerini ve bunlarn nasl gelitirilerek korunduunu renirler. renciler ayrca, beden eitimi yoluyla kendilerinin zayf ve gl ynlerini daha iyi tanma olana bulurlar.

 • Duygusal-Toplumsal Geliim Duygusal ve toplumsal geliim birbiriyle karlkl

  etkileim halindedir. Duygusal geliimin tam olarak kazanlmasndan sonra birey topluma katkda bulunabilir. Bu nedenle bireyin nce birey olarak kendine uyum salamas, bir baka deile kendini kabul etmesi, daha sonra gruba uyum salamas sz konusudur.

  Beden eitimi etkinlikleri araclyla rencilerin sosyal bir yapya sahip bir evre edinmelerine, kendilerini gerekletirmelerine yardmc oluruz. Gerek grup ile, gerekse kiisel olarak fiziksel etkinliklere katlmann rencilerin bedeninde olduu kadar kiilik geliimi zerinde de yapc etkisi vardr. Etkinliklerin demokratik bir ortamda yaplmas ile rencide demokratik deerler geliir.

 • renmenin Temel Alanlar

  Fiziksel

  Bilisel

  Duyusal-Toplumsal

 • renme Alanlarnda Aamal Snflama (Taksonomi)

  Geliim kuramlar gz nne alnarak zel hedeflerinin, belli bir hiyerarik srada organize edilmesidir. zel hedefler zorluk derecelerine gre aamal bir sralama ile dzenlenmelidir. Alt seviyedeki hedefler, daha st seviyedeki hedeflerin baarlmas iin gereklidir.

 • Bilisel 1.BLG: Bir alanla ilgili olarak grnce tanma, sorunca

  syleme, hatrlama ve ezberden aynen syleme gibi davranlar kapsar.

  2.KAVRAMA: Kavranma dzeyinde, bilgi dzeyinde kazanlan davranlarn renci tarafndan zmsenmesi, kendine mal edilmesi, anlamnn yakalanmas ve bilginin transfer edilmesi gerekmektedir.

  3.UYGULAMA: Bu dzeyde bilgi ve kavrama basamanda kazand davranlara dayanarak renciden kendisi iin yeni olan bir sorunu zmesi istenir.

  4.ANALZ: Bu basamakta bir btn paralara ayrlr, bu paralar arasndaki ilikiler belirlenir ve bu paralara ait analiz yaplr.

  5.SENTEZ: eleri belli iliki ve kuramlara gre birletirip bir btn oluturma iidir. Sentezde yenilik, zgnlk, bulu, icat, yaratclk gibi zellikler olmaldr.

  6.DEERLENDRME: Deerlendirme, lme sonularn bir lte vurup, bir yargya varma sreci olarak tanmlanabilir.

 • Duyusal-Toplumsal 1.ALMA: Bu basamaktaki davranlar, bilisel alann bilgi

  basamandaki hatrlama davranlar ile i iedir. 2.TEPKDE BULUNMA: Bu basamakta genellikle ilgiler sz

  konusudur. Kii uyarclara bilinlice tepkide bulunur ve onlarla ilgilenir, uyarclar arar, onlarla bulunmaya isteklidir ve stelik bu iten zevk alr.

  3.DEER VERME: Bu basamakta beden eitimi iin hedefler tutum, inan ve deerler ile ilgili olabilir. Kiinin uyarclara kar nasl tepkide bulunaca bu basamakta kestirilebilir.

View more