taşıma gücü ,temeller

Click here to load reader

Post on 01-Jul-2015

1.747 views

Category:

Documents

14 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Yzeysel (S) Temellerst yap ykn yzeye yakn zemin tabakalarna ileten yap elemanlarTekil TemellerSrekli (Mtemadi) TemellerRadye TemellerTekil Temeller Kolon yada tayc duvarn tabannn geniletilmesi sonucu yap yknn geni bir alana yaylmas Genelde her kolon yada tayc duvarn altnda bir temel eleman bulunmakta En sk kullanlan temel tipi Ucuz ve inaat kolay Kk-orta byklkteki binalardaOrta-iyi zemin koullarnda kullanlmaktaKare smel- Planda BxB boyutlarnda- Zemin yzeyi temel taban aras D- Temel kalnl, T- Merkezde tek kolonDikdrtgen smel- Planda BxL boyutlarnda- Zemin yzeyi temel taban aras D- Temel kalnl, T- Byk moment kuvvetleri varsaDairesel smel- Iklandrma, bayrak direkleri, enerji iletim hatlar- D/B >3 ise derin temel snfna girmekteSrekli smel- Tayc duvar yklerini iletmek iin kullanlrBirletirilmi smel- Tekil smeller birbirine ok yakn durumda iseHalka smel- Depolama tanklarnda Kullanlan malzeme- 19. yy ortalarna kadar yma1882 Chicago 10 katl bir binada elik zgara temelBetonarme tekil smelRadye temel- Yapnn oturma alann kaplayan betonarme temel st yap yk fazla, zemin koullar kt (Tekil yada srekli temel yap oturma alannn %50sinden fazlasn kaplyorsa radye temel daha ekonomik) Zeminde farkl oturma problemi, ime problemi st yap yk dzensiz dalm Yanal ykler Kaldrma kuvveti fazla (Temel arl ve st yap ne kadar fazla ise o kadar diren gsterir) Temel taban yer alt su seviyesindeTama basnc-Yzeysel bir temel ile zemin arasndaki ilikiyi tanmlayan temel bir parametre-Birim alana uygulanan kuvvetTama basncnn dalm D merkezlikMoment Temelin yapsal rijitlii Zeminin gerilme ekil deitirme zellikleri Temel tabannn yzey ekliKil zerinde esnek temelKum zerinde esnek temelKil zerinde rijit temelKum zerinde rijit temelBasitletirilmi dalmYzeysel tekil temeller iin tama basnc hesabDfuAW Pq +=q= Tama basncP=Dey kolon ykWf=Temelin arl (zemin dahil)A=Temelin taban alanuD=Temel tabanndaki boluk suyu basncYzeysel srekli temeller iin tama basnc hesabDfuBb W b Pq +=/ /q= Tama basncP=Dey kolon ykWf=Temelin arl (zemin dahil)B=Temelin geniliib=Birim boyuD=Temel tabanndaki boluk suyu basnc-Betonarme temel=23.6 kN/m3-YASS, D temel derinliinden daha aada ise uD=0 Ekzantrik Ykl TemellerfW PPee+=1e: tama basncnn ekzantristesiP:uygulanan dey yke1: Dey yk ekzantristesiWf: Temel arlb W b Pe b Pef / /) / (1+=Tekil Temel Srekli TemelMoment Ykl TemellerfW PMe+=e: tama basncnn ekzantristesiP:uygulanan dey ykM: Moment ykWf: Temel arlb W b Pb Mef / //+=Tekil Temel Srekli TemelTek Ynl Ykleme|.|

\| |.|

\|+=BeuAW PqDf61min|.|

\| + |.|

\|+=BeuAW PqDfmaks61ki Ynl Ekzantrik Ykleme0 . 16 6s +LeBeL B|.|

\| |.|

\|+=LeBeuAW PqL BDf6 61RNEKekilde grlen radye temel zerine 4 adet silindir eklinde silo inaa edilecektir. Her silonun bo arl 29 MN olup 110 MN yk tayabilmektedir.Radye temelin arl 60 MN olup her silo birbirinden bamsz olarak yklenebilmektedir. Farkl ykleme koullar iin ekzantrik ykleme artlarnn salanp salanmadn kontrol edin. Eer artlar salamyorsa radye temel iin gereken B genilii ne olmaldr?ZETYzeysel temeller st yap yklerini yzeye yakn zemin tabakalarna ileten yap elemanlardrGnmzde btn yzeysel elemanlar betonarme olarak imal edilmektedir.Kk-orta boyutlu binalarda ve orta-iyi zemin koullarnda tekil ve srekli temeller kullanlmaktadr. Radye temeller daha byk st yap yklerinde yada farkl oturma problemi olabilecek yerlerde yada yer alt su seviyesinin altnda ise kullanlmaldr.Tama basnc s temel taban ile altndaki zemine temasndan meydana gelen basntr.Bir temelde ekzantrik bir ykleme yada moment ykleri mevcutsa meydana gelen tama basnc dalm da ekzantrik olacaktr. Bu gibi durumlarda:Tek ynl ekzantrisite iin: Tama basncnn ortasnda ve 1/3 lk blmiinde kalmalki ynl ekzantrisite iin: orta da dikdrtgen ekirdek iersinde kalmaldr.Bylece temel tabannda tamamen basn oluacak ve kaldrma kuvvetlerinin nne geilecektir.Yzeysel TemellerTama KapasitesiGeoteknik mukavemet kriteriYzeysel temeller st yap yklerini zemin tabakalarna iletirken zeminde hem basn hem de kayma gerilmeleri meydana gelmekteGME1- Genel kayma 2- Blgesel kayma3- ZmbalamaGenel KaymaEn ok karlalan gme biimiSalam zemin ve kayalarda, hzl yklenen suya doygun normal konsolide killerde meydana gelmekteBlgesel kaymaGenel kayma gmesinin tam tersi bir yapdaGevek kumlarda, altnda zayf zemin olan salam zemin tabakalarnda, yava yklenen zayf killerdeSkabilir zemin profillerinde byk oturmalar meydana gelebilir.Vesic (1973)Kumzemin zerinde dairesel temellerde ykleme deneyleri sonucu relatif younlua bal olarak farkl gme moduD/B%67) genel kaymaGevek-orta sk kumlarda (%30

+ =+ mAcPVioV=uygulanan kayma ykP=uygulanan normal ykA=Temel taban alanc=efektif kohezyono=efektif kayma mukavemeti asB=Temel geniliiL=Temel boyuYkleme temel tabanna paralelse i=1 Taban eim faktrleriocb1471o =|.|

\| = =oqb b57' tan1o oZemin eimi faktrleriocg1471| =( )2tan 1 | = = g gqTaban eimi 0 ise b=1Zemin eimi 0 ise g=1Tama kapasitesi faktrleri' tan1o=qcNNo>0 ise14 . 5 =cNo=0 ise) 2 / ' 45 ( tan2 ' tanoo t+ = e Nq' tan ) 1 ( 2 o+ =qN NRNEK1.2x1.2 boyutlarnda ve derinlii 0.4 m kare bir temel iina)Terzaghi yntemini kullanarak nihai tama kapasitesini hesaplaynzb) Vesic yntemini kullanarak nihai tama kapasitesini hesaplaynzZemin iin:=19.2 kN/m3, c=5 kPa, o=30oDfBQekilde grlen kare bir temel tek ynl ekzantrik yklenmi olup e=0.15 m dir. Nihai dey yk deerini hesaplaynz.RNEKDf=1.50 mBxB=1.5x1.5=15 kN/m3o=30oc=0qult=?Yeralt Suyunun Etkisi-Grnr kohezyon azalr-Boluk suyu basnc artar3 farkl yass seviyesi iin analiz yaplmalDwDD