temeller sınırlar

Click here to load reader

Post on 07-Dec-2015

56 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

324

TRANSCRIPT

 • st yapdan gelen yk

  Tekil temel

  plan

  kesitler

  Duvar alt temeli

  Bir-iki katl basit yma yaplarn temelduvarlarnn altna, duvardan en az 20 cmdaha geni betonarme bir kiri yaplarakoluturulur. Genilii 50-70 cm, ykseklii30-40 cm civarndadr.

  Kolonlarnn altna kolon kesitinden ok daha byk betonarme bir plak(pabu) yaplarak oluturulur. Deprem kuvvetiniaktarmas iin pabular ba kirii veya kalnl en az 15 cm olan deme ile birbirine balanr. Pabu alan(bx ve by); kolonkuvvetinden zeminde oluan gerilme zeminin emniyetle tayabilecei gerilmeden kk kalacak ekilde seilir. Pabu boyutlaren az 100x100 cmxcm, kalnl en az 25 cm dir, uygulamada 30-40 cm civarnda olur. Tekil temel; ykseklii az fakat uzunhangar tipi yaplarda ve ok salam (kaya) zemin zerindeki normal yaplarda kullanlr. Apartman tipi yksek yaplar iin uygunbir temel deildir. Farkl oturma riski ok yksektir.

  Kolon

  Pabu

  Prof. Dr. Ahmet TOPU, Betonarme II, Eskiehir Osmangazi niversitesi, 2015, http://mmf2.ogu.edu.tr/atopcu 247

  Perspektif grn

  Perspektif grn Plan

  Kolon

  Kolon pabucu

  Ba kirii

  Kolon

  Kolon pabucu

  Ba kirii

  Ba kirii

  Ba kirii

 • Tekil temel Birleik temel

  Nd1 Nd2

  N Nd2

  Perspektif grn

 • Bir dorultuda srekli temel

  Yapnn bir dorultudaki her aks boyunca dizili kolonlarnn altna ters tablal betonarme bir kiri yaplr. Kolon ykleri kirie, kiriten tablaya (pabuca), tabladanzemine aktarlr. Deprem kuvvetini aktarmas iin kiriler ba kirii veya kalnl en az 15 cm olan deme ile birbirine balanr. Kolon kesiti tmyle kirie oturmalbir ksm kiriin dna tamamaldr. Bu nedenle kiri geniliini kolonlarn kesitleri belirler. Pabu kalnl en az 20 cm dir, uygulamada genelde 25-30 cm civarndaolur. Pabu genilii en az 100 cm dir ve kolon kuvvetlerinden zeminde oluan gerilme zeminin emniyetle tayabilecei gerilmeden kk kalacak ekilde seilir. Birdorultuda srekli temel; kolonlar bir dorultuda dzenli dizili hangar tipi yaplarda kullanlr. Apartman tipi yksek yaplar iin genellikle uygun deildir. Farkl oturmariski yksektir.

  Kolon

  Ba kirii

  dolgu

  Prof. Dr. Ahmet TOPU, Betonarme II, Eskiehir Osmangazi niversitesi, 2015, http://mmf2.ogu.edu.tr/atopcu 249

  Perspektif grnPlan

  Temel papucu(tabla)

  Kiri

 • ki dorultuda srekli temel

  Kolon

  tabla

  Yapnn her iki dorultudaki her aks boyunca dizili kolonlarnn altna ters tablal betonarme bir kiri yaplr. Kolon ykleri kirie, kiriten tablaya (pabuca), tabladanzemine aktarlr. Kolon tmyle kirie oturmal bir ksm kiriin dna tamamaldr. Pabu kalnl en az 20 cm dir, uygulamada genelde 25-30 cm civarnda olur.Pabu genilii en az 100 cm dir ve kolon kuvvetlerinden zeminde oluan gerilme zeminin emniyetle tayabilecei gerilmeden kk kalacak ekilde seilir. kidorultuda srekli temel apartman tipi yksek yaplar iin genelde uygundur. Farkl oturma riski, bir dorultuda srekli temele nazaran, ok daha dktr.

  Kiri

  dolgu

  Prof. Dr. Ahmet TOPU, Betonarme II, Eskiehir Osmangazi niversitesi, 2015, http://mmf2.ogu.edu.tr/atopcu 250Plan

  Kolon

 • Radye Temel

  KolonKirisiz radye Kirili radye

  Kiri

  Kirisiz radye temel: Yapnn tm kolonlar altna, inaat alannn tmn rten kaln bir plak yaplarak ve kolonlar dorudan plaa oturtularak kirisiz radye temeloluturulur. Plak kalnl en az 30 cm dir. Apartman tipi normal yaplarda plak kalnl kabaca kat saysnn 8-10 kat civarnda olur. rnein, bodum katlar dahil, 15 katl biryapda plak kalnl 120-150 cm civarndadr. 40-50 katl gkdelenlerde plak kalnl 300 cm olabilmektedir. zellikle ke kolonlar zimbalama asndan risklidir. Plakkalnlnn zmbalama olmayacak ekilde belirlenmesi zorunludur.

  Kirili radye temel : Yapnn tm kolonlar altna, inaat alannn tmn rten bir plak, plan stne de kiriler yaplarak ve kolonlar kirilere oturtularak kirili radye temeloluturulur. Plak kalnl en az 20 cm dir. Normal yaplarda plak kalnl 30-40 cm, kiri genilii 40-60 cm, kiri ykseklii(plak dahil) 100-150 cm civarndadr.Kolon kuvvetlerinden radye pla altnda oluan gerilme zeminin tayabilecei gerilmeyi aarsa plak ve varsa kiriler konsol yaplarak gerilme drlr. Ancak, konsolyaplabilmesi iin arsa durumunun msait olmas gerekir (arsa bakasna ait olmamal). Radye temellerde farkl oturma riski ok dktr. Radye temel, zayf zeminlerde,apartman tipi yksek yaplar iin en uygun temel tipidir. Kirili radye kirisiz radyeye nazaran davran ve gvenlik asndan daha iyidir, ancak kalp iilii daha fazladr.

  Kolon

  Prof. Dr. Ahmet TOPU, Betonarme II, Eskiehir Osmangazi niversitesi, 2015, http://mmf2.ogu.edu.tr/atopcu 251Plan Kaln Plak Plan

  Kiri

  Plak

 • Kazkl temel

  Temel platformu

  Kazk

  Zemin

  ok zayf zeminlerde salam zemine ulalncaya kadar aklan veya delip yerinde dklen kazklarn stne zemin seviyesinde bir platform oluturulur ve kolonlar buplatforma oturtulur. Maliyeti ok yksektir. ok deerli arsalarda, kpr ve liman inaatnda uygulanr.

  Temel platformu

  Kazk

  Kpr aya kazkl temeli

  Zayf zemin

  Salam zemin

  Kazk

  Yap

  Prof. Dr. Ahmet TOPU, Betonarme II, Eskiehir Osmangazi niversitesi, 2015, http://mmf2.ogu.edu.tr/atopcu 252

  Kpr aya kazkl temeli

  Keson temelok zayf zeminlerde veya su iinde temel yapmnda kullanlr. Et kalnl az, ap byk halka veya ii bo prizma betonarme elemanlar kendi arl ile zemine veya suyabatrlr. Salam zemine ulalncaya kadar stne yeni elemanlar konur. i malzeme ile doldurulur ve temel platform betonu dklr. Betonarme elemanlar yerinde dklpiteki toprak boaltlarak batrma yoluyla da yaplmaktadr. Maliyeti ok yksektir. ok deerli arsalarda, kpr ve liman inaatnda uygulanr.

  ndkm batrma kesonYerinde dkm keson

  Salam zemin

 • Ba kirii snr deerleri (Dep.Yn. 2007, Sayfa 130)

  Koulun tanmDeprem blgesi

  Zemin grubu

  A B C D

  Ba kiriinin min eksenel kuvveti* 1, 23, 4

  %6%4

  %8%6

  %10%8

  %12%10

  Minimum enkesit boyutu(cm)** 1, 23, 4

  2525

  2525

  3025

  3025

  Minimum enkesit alan(cm2) 1, 23, 4

  625625

  750625

  900750

  900750

  Minimum boyuna donat 1, 23, 4

  414414

  416414

  416416

  418416

  Minimum etriye[ap(mm)/adm(cm)] 1, 2, 3, 4 8/20 8/20 8/20 8/20* Ba kiriinin baland kolon veya perdelerdeki en byk eksenel kuvvetin yzdesi olarak.

  Tekil temelleri veya bir dorultuda srekli temelleribirbirine balayan ba kiriinin grevi:Deprem kuvvetini pabutan-pabuca aktararak tmsistemin bir btn olarak depreme direnmesini salamakYatay ynde temellerin farkl yer deitirmelerininlemek.

  Prof. Dr. Ahmet TOPU, Betonarme II, Eskiehir Osmangazi niversitesi, 2015, http://mmf2.ogu.edu.tr/atopcu 253

  Ba kiriinin baland kolon veya perdelerdeki en byk eksenel kuvvetin yzdesi olarak.** Minimum enkesit boyutu, ba kiriinin serbest aklnn 1/30undan az olamaz.

  RNEK: Aadaki temel Eskiehirde D zemin grubunda ina edilecektir. Malzeme C20/25-B420C. Ba kiriini boyutlandrnz, kesitini iziniz.

  ZM:Tm ba kirileri ayn kesitli yaplacaktr. En ok zorlananlar orta akszerindekilerdir. Ba kiriinde N eksenel kuvveti ekme ve basn olur.N=0.12.2000=240 kN.

  Kesit en az 300mmx300 mm olmal, en az 418 donat kullanlmaldr.ekme durumunda beton katkda bulunamayacak N kuvvetini sadeceelik ubuklar tayacaktr. Bu kuvveti tayacak donat alan N fyd Asbantsndan As 240000/365.22=657 mm2 dir. 418 in alan=1018mm2 olduundan ayrca donat koymaya gerek yoktur. N kuvvetininbasn durumunu kontrol etmek gerekmez, nk bu durumda betonda basn alacandan daha az donat gerekir.

 • Nd : G ve Q etkilerinden oluan kolon tasarm yk, (temele st yapdan gelen tasarm yk).h :Temel derinliiz : Kolon kuvvetlerinden temel altnda oluan gerilmezem: Zemin emniyet gerilmesi.fzn : Zemin net dayanm.z : Zeminin birim hacim arl.b : Betonarme betonu birim hacim arl.

  Zeminde oluan gerilme = kolon kuvvetlerinden oluan gerilme + temel betonundan oluan gerilme- boaltlan topraktan oluan gerilme.

  z +1.5bh 1.5zh 1.5 zem

  olmal. Burada z gerilmesi tasarm, bh, zh ve zem gerilmeleri ise karakteristiktir. Karakteristik deerler 1.5 ile arplarak

  Zemin gerilmesi modeli-tanmlar

  Kolon

  Temel betonu

  zemin

  gerilme z

  Kumlu (kohezyonsuz) zeminde gerilme dalm

  Zemin karmak bir ortamdr, bilinmeyeni oktur. Bir temelin zemini ne kadar aratrlrsa aratrlsn beklenmedik bir durumla her zaman karlalabilir. Gzden kaan biryerinde kaya bir yerinde dolgu veya kapatlm kuyu olabilir, kolon temeli bu noktaya rastlayabilir. Temel hesab teorisi de ok net deildir. Bu nedenle temel hesaplarndabasitletirici modeller kullanlr, boyutlarda cmert davranlr, karmak hesap yntemleri yerine basit hesap yntemleri tercih edilir.

  Prof. Dr. Ahmet TOPU, Betonarme II, Eskiehir Osmangazi niversitesi, 2015, http://mmf2.ogu.edu.tr/atopcu 254

  olmal. Burada z gerilmesi tasarm, bh, zh ve zem gerilmeleri ise karakteristiktir. Karakteristik deerler 1.5 ile arplaraktasarm deerlerine dntrlmtr. b ve z deerleri sabittir, z8-22 kN/m3, b 24-25 kN/m3 civarndadr.

  z +1.5(b z) h 1.5 zem

  z 1.5 zem - h

  deeri yaklak 18~20 kN/m3 arasnda, genelde =18 alnr.

  fzn= 1.5 zem - hgerilmesine zeminin net dayanm denir. Mhendis h temel derinliine karar vererek fzn deerini belirler ve

  z fzn

  salanacak ekilde temel taban boyutunu (pabucu) belirler.

  z

  z

  Killi (kohezyonlu) zeminde gerilme dalm

  Varsaylan gerilme dalm modeli

 • AB

  C

  Nd2

  Nd5

  Nd8

  L1

  L2

  a1

  a2

  z1

  z2

  z3

  b

  Hesap modeli: Bir dorultuda srekli temel

  Bir dorultuda srekli her temel dierinden bamsz davranr. Ba kiriinin grevi depremde sadece yatay ynde bir btn davran salamaktr.

  Prof. Dr. Ahmet TOPU, Betonarme II, Eskiehir Osmangazi niversitesi, 2015, http://mmf2.ogu.edu.tr/atopcu 255

  Model

  plan

  Nd2, Nd5 ve Nd8 : Kolon tasarm kuvvetleri (kN)z1, z2, z3 : Kolon kuvvetlerinden zeminde oluan gerilmeler (kN/m2)q1= z1.b, q2 = z2.b, q3 = z3.b : Gerilmelerin edeer izgisel yk=kolon kuvvetleri ile dengede olan zemin tepki kuvvetleri (kN/m)

  Kiri zerindeki kolon kuvvetlerinden pabu altnda dzgn yayl varsaydmz gerilme oluur: z1, z2, z3. Her kolonun eksenel kuvveti farkl olduundan kiri boyuncafarkl gerilme oluur. Arsa msait ise ve gerekirse, ilk ve son kolonun altndaki gerilmeyi drmek iin, a1 ve a2 konsollar yaplr. Gerilmeler pabu genilii b ile arplarakdzgn yayl q1, q2 ve q3 edeer izgisel yklerine dntrlr. izgisel ykler kolon kuvvetleri ile dengededir.

 • Snr deerler:

  2L

  a

  Nq1

  1

  d21

  +=

  2L

  2L

  Nq21

  d52

  +=

  22

  d83

  a2

  LNq

  +=

  ekme donats

  Montaj veya mesnet donats

  Etriye

  Pabu datma donats

  Kolon kuvvetleri st yapnn analizinden bilinmektedir. q1, q2 ve q3 izgisel yklerinin saysal deerleri bulunur:

  Temel kirii ters dnm bir srekli kirie dnmtr. Kolonlarn bulunduu

  Gvde donats

  Prof. Dr. Ahmet TOPU, Betonarme II, Eskiehir Osmangazi niversitesi, 2015, http://mmf2.ogu.edu.tr/atopcu 256

  34 qq' =2

  qqq' 323+

  =

  2qqq' 212

  +=

  11 qq' =

  h Lnet/10b 100 cmCc 50 mmt 200 mmAs2 As1/3 (aklkta montaj donats)

  Donat oran: As1, As2, Asgv : aklk, mesnet ve gvdede kirilerdeki gibiAs3 : Plak ana donats (bir dorultuda alan demelerdeki gibi)As4 As3 b/5 : Plak datma donats (bir dorultuda alan demelerdeki gibi)

  Statik ve betonarme hesaba esas alnacak srekli kiri modeli

  Pabu ana donatsPabu datma donatsTemel kirii ters dnm bir srekli kirie dnmtr. Kolonlarn bulunduu

  noktalar mesnettir. q1, q2 ve q3 ykleri aklklarda farkldr. El hesaplarndazorluk yaratr. Yklerin ortalamas alnarak aklk ykleri dzgn yayl olandaha basit bir sistem oluturulur:

 • Pabu geniliinin belirlenmesi:

  b pabu genilii; zeminde oluacak en byk gerilme zemin net gerilmesi fzn den kk kalacak ekilde seilir.

  zn

  '

  iz fb

  q

  MaxMax =

  Pabu konsollarnda kesit tesirleri:

  M d= 0.5 z [(b-bw) / 2]2Vd = z [(b-bw) / 2]

  As3 donats Md momentinden hesaplanr.t pabu kalnl (mutlaka!) Vcr >Vd olacak ekilde seilir. nk etriyekonulamaz, kesmenin tamamn beton almak zorundadr.

  Kuvvetler 1 m derinliindeki pabu paras iin yaplr.Momentin birimi kN. m/m, kesme kuvvetinin birimi kN/m dir.

  Konsol momenti, pabu altnda ekme

  Konsol kesme kuvveti

  Prof. Dr. Ahmet TOPU, Betonarme II, Eskiehir Osmangazi niversitesi, 2015, http://mmf2.ogu.edu.tr/atopcu 257

  Momentin birimi kN m/m, kesme kuvvetinin birimi kN/m dir.

  z

  En ok zorlanan kesitPabucun davran : Zemin gerilmesi pabucu yukardoru eer, pabu bir konsol plak gibi davranr. Pabualtnda ekme oluur. Pabucun kiri yzndeki kesitien ok zorlanan kesittir. Pabu bu kesitte hesaplananmoment ve kesmeye gre boyutlandrlr, alttaki ekmekuvvetini karlamak iin pabucun altna As3 donatskonur.atlak

 • Temel kiriinin moment ve kesme diyagramlar

  naat alan uygun ise a1, a2 konsol boylar elden geldiince q1 q2 ve q4 q3 olacak ekilde seilir. Konsol boyunun 1.5 m yi amas uygun olmaz.

  Temel kiriinin statik zm herhangi bir yntem ile (rnein:CROSS) yaplr. Veya, nce kesme kuvveti diyagram izilir, sonra kesme alanlarndan moment diyagramizilir(daha basit yol)h kiri ykseklii Vcr Vd veya elden geldiince Vcr Vd olacak ekilde seilir. Vd kolon yznde hesaplanr. h kiri yksekliini Vcr Vd olacak ekilde semek ok yksekkiriler gerektirir. Bu nedenle, kesme kuvvetinin %80-%90 nn beton, geri kalann etriye alacak ekilde h yksekliini semek uygun olur.

  Betonarme hesaplarda kesit aklklarda ters tablal (), mesnetlerde dikdrtgendir.As1 ve As2 donatlar Md momentinden hesaplanr.

  Temellerde kesme kuvveti momente nazaran daha etkindir. Bu nedenle nce kesme (etriye) hesab yaplr.Moment etkin olmadndan, genellikle, boyuna donatlar minimum olur.

  Prof. Dr. Ahmet TOPU, Betonarme II, Eskiehir Osmangazi niversitesi, 2015, http://mmf2.ogu.edu.tr/atopcu 258

  1q'2q' 3

  q' 4q'

  Betonarme hesap sras:

  1. a1, a2 konsol boylar belirlenir2. Kiri genilii bw seilir3. Pabu ykseklii t seilir4. Beton rts(pas pay) seilir)5. Kiri ykseklii kesme kuvvetinden hesaplanr6. Pabu genilii b hesaplanr7. Zeminde oluan gerilme hesaplanr8. Etriye hesab yaplr9. Aklk donatlar hesaplanr10. Mesnet ek donatlar hesaplanr11. Papu pla kalnl t kontrol edilir12. Pabu donatlar hesaplanr13. Kiriin izimi yaplr

 • rnek: Bir dorultuda srekli temel kirii

  30/60 cmxcm kesitli kolonun oturduu temel kirii yaplacaktr. Kolonlarneksnel tasarm kuvvetleri ekilde verilmitir. Gerekli statik-betonarme hesaplaryapnz, izimleri veriniz. Kolon ykleri tasarm ykleridir. Arsa snr ilk kolonun1.4 m solunda, son kolonun 3 m sandadr. zem=150 kN/m2, antiye iyidenetimlidir. Malzeme: C25/30-B420C

  ZM:

  kN/m 252.83.8)/2(3.4

  910q2 =+=

  Arsa msait olduundan solda ve sada konsol yaplabilir:

  m. 1.35a 252.83.4a

  7701

  +

  Kolon ykleri ile dengede olan izgisel ykler

  M

  o

  d

  e

  l

  Prof. Dr. Ahmet TOPU, Betonarme II, Eskiehir Osmangazi niversitesi, 2015, http://mmf2.ogu.edu.tr/atopcu 259

  Max qi

  2a1 +

  m. 1.70a 252.8

  23.8

  a

  9102

  2

  +

  1.5 m den daha uzun konsol, moment ve kesme nedeniyle, fazla zorlanacandan a1=1.4 m ve a2=1.5 m seilecektir.

  kN/m 248.43.4/21.4

  770q1 =+=

  kN/m 267.63.8/21.5

  910q3 =+=

  Bu deerler ile hesaplanan q1, q2, q3 , q4 dzgn yayl yklerine ait moment ve kesme kuvveti diyagramlar verilmitir.

  O

  r

  t

  a

  l

  a

  m

  a

  y

  k

  l

  e

  r

 • Hazrlk:fcd = 16.67, fctd = 1.2, fyd = fywd 365.22 N/mm2b=0.0205Min = 0.8.1.2/365.22 =0.0026Max = 0.02Max (-)= 0.85b=0.0174

  Kiri kesitinin belirlenmesi:

  Kiri genilii bw= 50 cm seildi.Pabu pla kalnl t = 30 cm seildi.Beton rts(pas pay) = 5 cm seildi.

  162V

  Kiri ykseklii h nn tahmini:Kesmenin tamamn beton almal, ancak bu durumda kiri ykseklii ok fazla olur. Tamam yerine %80-%90 nn betonun almas yoluna gidilebilir.

  Prof. Dr. Ahmet TOPU, Betonarme II, Eskiehir Osmangazi niversitesi, 2015, http://mmf2.ogu.edu.tr/atopcu 260

  192162

  499.5Vd

  =

  Vd = 421.5 kN. Vcr Vd salanmal:Vcr=0.65.1.2.500.d 421500d 1081 mm

  Kesmenin yaklak %90 nn beton alsn istiyoruz: d 0.90.1081=973 mm d = 95 cm, h = 95+5 = 100 cm seildi.

  Kontrol: h =100 cm > Lnet/10=(380-60)/10=32 cm

  Vcr=0.65 fctd bw d Vd

 • Kiri etriye hesab:En byk kesme kuvvetine gre tek hesap yaplacaktr.

  Vd = 421.5 kNMax Vd = 0.22.16.67.500.950 = 1742.0 kNVd < Max Vd Vcr = 0.65.1.2.500.950 = 370.5 kNVcr < Vd dir, kesmenin 370.5/421.5=0.88 (%88) i beton tarafndan karlanyor.

  Vcr < Vd olduundan min etriye yetmez, etriye hesab yaplacak:4 kollu 10 etriye kullanlrsa:Asw = 4.79 = 316 mm2

  316/s = 421500/(365.22.950) s = 260 mm olur.Seilen etriye: 210/200 aklklarda

  210/100 sarlma blgelerinde.

  Pabu genilii b nin belirlenmesi:

  zn

  '

  i fb

  qMax

  267.6/b 207.0b 1.29 m

  Zemin srprizlerle dolu olduundan %10-%20 gibi daha bykseerek gvenli tarafta kalmak uygun olur. Bu nedenle

  b = 150 cm seildi.

  olmal.

  fzn = 1.5zem - h=1.5.150.0 18.1.0 = 207.0 kN/m2Max qi = 267.6 kN/m

  Max Vd=0.22 fcd bw d

  Vcr=0.65 fctd bw d

  dfV

  s

  Aywd

  dsw=

  Kiri geni olduundan 2 etriye=4 kol kullanld

  Prof. Dr. Ahmet TOPU, Betonarme II, Eskiehir Osmangazi niversitesi, 2015, http://mmf2.ogu.edu.tr/atopcu 261

  210/100 sarlma blgelerinde.

  Kontrol:316/(200.500) 0.3.1.2/365.22 olmal0.0032 > 0.0010

  Zemindeki gerilme:

  Max z = 267.6/1.50 = 178.4 kN/m2 fzn= 207.0 kN/m2

  Kesit boyutlar:

  ywd

  ctd

  w

  sw

  ff

  sbA 3.0

  b gerekenden biraz byk seildii iin gerilme decektir

 • Kiri boyuna donat hesab (EK7B ve EK8A tablolar ile):nce en byk aklk momentine gre hesap yaplacaktr. Minimum donatkmas kuvvetle muhtemeldir. Eer en byk moment iin minimum donatkarsa dier aklklar iin hesap yapmaya gerek kalmaz, onlar da minimumdonat gerektirecektir.

  B-C aklnda(tablal-EK8A tablosu):Md=178.1 kNm, d=95 cmt/d=30/950.3, b/bw=150/50=3K=1000.178.1.106/16.67/1500/9502=7.9K=10 iin =101As=101.16.67.1500.950/104/365.22=657 mm2

  Min As=0.0026.500.950=1235 mm2>AsAs=1235 mm2 alnacak.stte se.: 316+316 (603+603=1206 mm2)

  Mont.:1206/3=402 mm2Altta Se.: 412 (452 mm2) montaj

  C Mesnedinde(dikdrtgen)-EK7B tablolar ile:nce en byk mesnet momentine gre hesap yaplacaktr. Minimumdonat kmas kuvvetle muhtemeldir. Eer en byk moment iinminimum donat karsa dier mesnetler iin hesap yapmaya gerekkalmaz, onlar da minimum donat gerektirecektir.

  Md=301.1-(401.4.0.60)/3=220.8 kNmd=95 cm

  K=10.220.8.106/500/9502=4.9Min donatAs=Min As=0.0026.500.950=1235 mm2

  Asmev=603+452=1055 mm2Asek=1235-1055=180 mm2Altta ek se.: 116 (201 mm2)

  B Mesnedinde(dikdrtgen):Min donat gerekli.

  Moment azaltmas:

  3aV

  MM ddd -

  Tabloda K=7.9 deeri yok. En yakn deer K=10 satrndan okunur

  316 dz 316 pilye

  Montaj donats aklk donats/3 olmal

  stten tablo dnda kalyor

  Prof. Dr. Ahmet TOPU, Betonarme II, Eskiehir Osmangazi niversitesi, 2015, http://mmf2.ogu.edu.tr/atopcu 262

  Altta Se.: 412 (452 mm2) montajMontaj ve dz donatlar kesilmeden kiri boyunca uzatlacak(L

 • z=178.4 kN/m2

  Pabu statik-betonarme hesab: Papu plann 1m lik eridindeki i kuvvetler hesaplanr.

  Pabu konsol kuvvetleri:Md =178.4.0.502/2 = -22.3 kNm/mVd = 178.4.0.50 = 89.2 kN/m

  Pabu kesme hesab:

  Max Vd = 0.22.16.67.1000.250=916.9 kN/m >Vd Pabuca etriye konulamadndan kesmenin tamamn beton karlamaldr:Vcr > Vd olmal (mutlaka!)Vcr= 0.65.1.2.1000.250 = 195.0 kN/m >Vd Seilen pabu kalnl t=30 cm yeterlidir!

  En ok zorlanan kesit Max Vd=0.22 fcd bw d

  Vcr=0.65 fctd bw d>Vd

  Konsol momenti, pabu altnda ekmeKonsol kesme kuvveti

  Prof. Dr. Ahmet TOPU, Betonarme II, Eskiehir Osmangazi niversitesi, 2015, http://mmf2.ogu.edu.tr/atopcu 263

  Pabu enine donatsnn hesab(EK7B tablolar ile):Md = 22.3 kNm/m, d=25 cm.K=10.22.3.106/1000/2502=3.4 Min donatAs3= Min As3=0.002.1000.250=500 mm2/mSe.: 10/155 (507 mm2)

  Pabu boyuna(datma) donatsnn hesab:Datma donats As4 = As3 b/5As4 =507.1.5/5 =152 mm2 Se.:210 (157 mm2)

  Bir dorultuda alan plaklarda Min =0.002

 • 100100 100 100

  1400 3400 mm 3800 mm 1500

  600600600

  316 L=

  316+316316+316

  412 412

  100100 100100

  TK02 500/1000TK01 TK03 500/1000 TK04a

  a

  616

  412

  212

  212

  210 210

  1500

  500

  10/155

  Etr.:210/100

  L=

  212(gv) L=

  212(gv) L=

  210210210 210

  A B C

  izim:

  Prof. Dr. Ahmet TOPU, Betonarme II, Eskiehir Osmangazi niversitesi, 2015, http://mmf2.ogu.edu.tr/atopcu 264

  412 L=

  116 L=

  316 L=316 L=

  316 L=

  116 L=

  212(gv) L=

  10/155 L=

  a-a

  212(gv) L=

  C25/30B 420C

 • Hesap modeli: ki dorultuda srekli temel

  5d2y1y2x1x

  2x1xx5d

  4d2y1y1x

  1xx4d

  NL+L+L+LL+L

  =N

  NL+L+LL

  =N

  Farkl hesap modelleri vardr. Burada en basit bir modelaklanacaktr.

  Her kolon yk, o noktaya birleen kirilerin komu aklklarile orantl olarak, kirilere datlr. Her kiri, bamsz olarak,bir ynde srekli kiri gibi hesaplanr. rnek olarak B ve 2 akskirilerinin ykleri aada verilmitir.

  Prof. Dr. Ahmet TOPU, Betonarme II, Eskiehir Osmangazi niversitesi, 2015, http://mmf2.ogu.edu.tr/atopcu 265

  8d2x1x2y

  2yy8d

  5d2x1x2y1y

  2y1yy5d

  2d2x1x1y

  1yy2d

  6d2y1y2x

  2xx6d

  2y1y2x1x

  NL+L+LL

  =N

  NL+L+L+LL+L

  =N

  NL+L+LL

  =N

  NL+L+LL

  =N

  L+L+L+L

 • Hesap modeli: Kirili radye temel

  Kolon kuvvetlerinin bilekesi yaklak olarak plak arlk merkezindengemelidir. Gerekirse plak konsollar yaplarak bu salanmayaallr. Bu durumda zemin gerilmesi dzgn yayl olur.

  Zemin gerilmesi z=Ndi/A fzn dir. A plak alandr.

  Plaklar z dzgn yayl yk ile zlrler. Plak zati yk alnmaz.

  Kirilere plaklardan gen, trapez ve varsa (konsol demelerden)dzgn yayl ykler etkir. Kiri zati yk alnmaz. Kiriler srekli kirigibi zlr.

  Deme ve kiri zati ykleri, kendi paylarna den zemin gerilmesi iledengelendiinden, plak ve kiri statiinde yk olarak alnmazlar.

  Prof. Dr. Ahmet TOPU, Betonarme II, Eskiehir Osmangazi niversitesi, 2015, http://mmf2.ogu.edu.tr/atopcu 266

  dengelendiinden, plak ve kiri statiinde yk olarak alnmazlar.

  Plak ve kirilerin aklklarnda stte, mesnetlerinde altta ekmeoluur.

  Plak ve kiri minimum koullarna ve temeller iin verilen minimumkoullara uyulur.

  1 aks kiriinin ykleri rnek olarak gsterilmitir. El hesaplarnda buykler edeer dzgn yayl yke dntrlr.

 • Uygulama bilgileri: tanmlar, temel tipi seimiTanmlar ve temel tipi seimi:0.00 kotu: Yapnn kot alaca noktann kotudur. Krmz kot da denir. Belediye tarafndan yeri gsterilir. Genellikle yap cephesindeki yolun tretuvar st 0.00 kotu olarak verilir.Saak kotu: Yapnn son katnn tavan demesinin st kotudur 0,00 kotuna gre belediye tarafndan verilir. Yap ykseklii de denir.Zemin kat kotu: Zemin kat demesinin st kotudur. Subasman kotu da denir. Subasman kotunu belediye genelde kstlar. rnein, Belediye imar ynetmeliinde subasman kotu +0.50 ile +1.00 m arasnda olacaktr gibi bir kstlama olabilir. Mimar bu kstlamalar dikkate alarak subasman kotunu belirler.Dier kat kotlar: 1. kat, 2. kat, son kat, 1.bodrum kat,.. gibi tm dier katlarn demelerinin st kotlarn mimar ayarlar. Bunun iin krmz kota, saak kotuna ve subasman kotuna mutlaka uyar.Tabii zemin kotu: naatn yaplaca parselin kaz ve dolgu yaplmam doal zemininin kotudur . Siyah kot da denir.Don derinlii: Topran donma derinliidir. Tabii zemin kotundan aa llr. Her ilde farkldr. Don seviyesi kotu: Krmz kota gre hesaplanm donma derinliidir. Temel alt kotu bu kotta veya daha aada olmaldr.Temel st kotu: Bodrumlu yaplarda en alt bodrum taban demesinin st kotudur. Bodrumsuz yaplarda zemin kat demesinin st kotudur. Temel alt kotu: Temel pabucunun(plann) alt kotudur. Mhendis karar verir.Salam zemin kotu: Yapnn ykn tayacak kadar salam ve izin verilen oturma ve dnme snrn salayan zemin kotudur. Zemin etd ile belirlenir. Bu kot temel st kotuna yakn ise yzeysel temel mmkndr. Bu kot temel st kotundan ok aada ise proje tadilat(gerei kadar bodrum kat ilavesi) veya zemin iyiletirmesi veya derin temel gerekir.A>Aarsa durumunda proje tadilat(gerei kadar bodrum kat ilavesi) veya zemin iyiletirmesi veya derin temel gerekir.YASS kotu: Yer Alt Su Seviyesinin krmz kota gre hesaplanm derinliidir. Zemin etd ile belirlenir. Temel alt kotu YASS kotu altnda kalyorsa; ya drenaj ile su seviyesi drlmeli yada radyetemel yaplarak su yaltm yaplmaldr. Dier temel tiplerinde su yaltm mmkn deildir.Radye plak yaplabilecek arsa alan Aarsa: Temelin radye yaplmas durumunda radye plak yaplabilecek parsel alannn st snrdr.Radye plak alan A: Temelin radye yaplmas durumunda z temel taban gerilmesini msaade edilen zemin gerilmesinin altna drebilmek iin gerekli alandr.Temel taban gerilmesi z: Yap yklerinden temel tabucu altnda oluan gerilmedir. Statik hesap yaplarak belirlenir.zin verilen oturma ve dnmeler ve : Yapnn kullanm amac dikkate alnarak temelin yapabilecei oturma ve dnmenin st snrdr. Mhendis tarafndan belirlenir. Zeminden beklenen oturma ve dnme bu snrlar amamaldr. Amas durumunda zemin iyiletirmesi , derin temel gibi zmler dnlr.Blokaj ve grobeton: Temel pla dorudan salam zemine oturtulmaz. Baz durumlarda 15-25 cm kalnlnda sktrlm blokaj yaplr. Grobeton ; salam zemin zerine veya , varsa , blokaj zerine 10-20 cm kalnlnda dklen donatsz betondur. Grobetonun st kotu temel pabucun alt kotudur, yani temel pabucu grobeton zerine oturur, telemel betonunun zemin ile ba kesilir.Tahmini zemin gerilmesi ztahmin : Statik hesap ncesi zeminde oluacak z gerilme bilinemez. Ancak, hesap ncesi tahmini bir gerilme, ztahmin , belirlemek yararldr. Normal yaplarda yk katsaylar ile artrlmam karakteristik sabit ve hareketli yklerin toplam ktlesi yaklak olarak g+q=1 t/m2 dir. Yapda n tane kat(bodrum katlar+zemin kat+asma kat+normal katlar) varsa ztahmin =n t/m2 olur. Dier birimler cinsinden: ztahmin =0.10 n kg/cm2 , ztahmin =10 n kN/m2 dir. Bu deerler radye temel yapld varsaym iin geerlidir, salam zeminin msaade edilen gerilmesinin alt snrdr. Deneyimli mhendisler salt bu deere gre temel tipini doruya yakn tahmin ederler. Bu deerin zemin etd yaplrken dikkate alnmas yararldr. Kaz derinlii: Tabii zemin kotu ile salam zemin arasndaki mesafedir. Svlama riski yksek zemin: naatn bu tr parselde yaplmasndan vazgeilebilir veya zemin iyiletirmesi, derin temel dnlr. Derin temel: Kazkl veya keson temeldir. Ekonomik temel: Temel hem gvenli hem de ekonomik olmaldr. Zemin iyiletirmesi ve derin temel ok yksek maliyet getirir. Bu durumda yap sahibi , proje tamamlanmadan nce, bilgilendirilmeli, yapnn hafifletilme imkanlar(ar kaplama, duvar malzemelerden vazgeilerek, kat says azaltlarak, kullanm amac deitirilerek, ..) mal sahibine anlatlmal, karar beraber verilmelidir.Komu yaplarn durumu: Yapya bitiik eski yap varsa bu da temel tipi seiminde dikkate alnr: http://www.sondakikahaberleri.info.tr/haber/974680-izmir-de-5-katli-bina-coktu