pedagojik formasyon eğitimi eĞİtİm bİlİmİne gİrİŞ

Click here to load reader

Post on 28-Jan-2017

283 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon EitimiSERTFKA PROGRAMI

  ETM BLMNE GRYrd. Do. Dr. brahim Hayri Kuuolu

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  1.nite: Eitimle lgili Temel Kavramlar

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  ETMN TANIMI

  Fidan ve Erden 1998de eitim; Geni anlamda, bireylerin toplumun standartlarn, inanlarn ve yaama yollarn

  kazanmasnda etkili olan tm sosyal srelerdir ( Smith, vd ).

  Seilmi ve kontroll bir evrenin ( zellikle okulun ) etkisi altnda sosyal yeterlik ve en yksek dzeyde bireysel gelimeyi salayan sosyal bir sretir ( Good ).

  Eitim, nceden tespit edilmi esaslara gre insanlarn davranlarnda belli gelimeler salayamaya yarayan planl etkiler dizgesidir ( Ouzkan ).

  Eitim, bireyin davranlarnda kendi yaants yoluyla kastl olarak istendik deime meydana getirme srecidir ( Ertrk ).

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  Eitimin Tanm (devam)

  Sosyolojik adan eitim; Yetikin nesiller tarafndan sosyal hayata henz hazr olmayanlara uygulanan her trl tesirlerdir.( Durkheim )

  Bir cemiyette, yetimi neslin henz yetimeye balayan nesle fikirlerini ve hislerini vermesidir. ( Gkalp )

  Psikolojik adan eitim; bireyin, bedeni, zihni ve ahlaki kabiliyetlerini ahenkli bir ekilde gelitirmektir.

  Eitim bireyin kiisel yeteneklerinin toplumun kltr ve deerlerine uygun olarak gelitirilmesi ve onlarn gelecekteki toplumsal ve mesleki rollere hazrlanmas iin giriilen abalar btndr.

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  Var 1995te eitim; eitim, bireyin yaad toplumda pratik deeri olan yetenek, ynelim ve dier davran

  biimlerini edindii sreler toplamdr. Kiinin, toplumsal yeteneklerinin ve st dzeyde kiisel gelimesinin salanmas iin sekin ve kontroll bir evreyi ve okul etkinliklerini iine alan sosyal bir sretir.

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  EitimEitim

  nformalEitim

  nformalEitim

  Ailede EitimAilede Eitimevrede Eitim

  evrede Eitim

  SokakSokakAkran

  evresiAkran

  evresi

  kltrel evre

  kltrel evre

  sportif evre

  sportif evre

  medyatik evre

  medyatik evre

  FormalEitimFormalEitim

  rgn Eitimrgn Eitim

  Okul ncesiOkul

  ncesilk ve orta retim

  lk ve orta retim

  Yksek retimYksek retim

  Yaygn EitimYaygn Eitim

  Halk EitimHalk Eitimraklk Eitimiraklk Eitimi

  Uzaktan Eitim

  Uzaktan Eitim

  Hizmet ii eitim

  Hizmet ii eitim

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  renmenin gerekletirilmesi iin retimde dikkat edilmesi gereken noktalar (1)

  renmenin gerekletirilmesi iin retimde dikkat edilmesi gereken noktalar; Hilgard, aktaran Var:

  1- retirken rencinin kavrama gc gz nnde bulundurmak gerekir.

  2- Uyarlan bir insan ( gdleme)uyarlmayana gre daha kolay renir,

  3- Uyarmn ( gdleme ) ll olmasna ok dikkat etmek gerekir

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  renmenin gerekletirilmesi iin retimde dikkat edilmesi gereken noktalar (2)

  4- dllendirme ile kontrol edilen renme, genellikle ceza ile kontrol edilen renmeye gre daha etkin olur

  5- Bireyin iinden gelen uyarm, dardan empoze edilen uyarma oranla daha etkili retim sunar.

  6- retimde esas baardr. Sabr, sebat ve yeniden denemek gerekir. Uygun frsatlar verilmelidir,

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  renmenin gerekletirilmesi iin retimde dikkat edilmesi gereken noktalar (3)

  7- Bireylerin, kendileri iin gereki olan amalar tespit etmeleri hususunda bilgilenmeleri gerekir,

  8- renmede gemi yaantlarn nemli bir yeri vardr,

  9- Bireyin bir anlatmdan ya da bir film vb grselden renirken, retime aktif olarak katlmas, pasif alcla tercih edilir, ok fazla duyu organna hitap etmeli

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  renmenin gerekletirilmesi iin retimde dikkat edilmesi gereken noktalar (4)

  10- renciye gre anlaml olan konular, anlamsz ve anlalmas g olan konulara oranla daha kolay renilir,

  11- Becerilerin iyi renilmesinde tekrarlanan altrmalarn yerini hibir ey tutamaz, piyanist,

  12- renci, renme yaantlar arasndaki ilikileri bizzat bulur ve ilikileri gerekli durumlara uygulama deneyimi kazanrsa, rendii eyleri baka konulara transfer etmesi kolaylar.

  13- Uzun sre hatrlanmas istenen konularla ilgili kalc renme salayabilmek iin, farkl zamanlarda yaplan hatrlamalar yararl olmaktadr.

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  ETMN AMALARI

  1- Eitim, bireyin, kendini gerekletirmesine yardm eder. Eitim yoluyla kendini gerekletiren birey;

  renme ve tartma istei duyar

  Trk dilini etkinlikle konuur

  Trk dilinde yazlanlar etkinlikle okur.

  Trk dilinde etkinlikle yazar.

  sayma ve hesaplamay renmitir.

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  iittiini duyar ve baktn grr.

  Salk ve hastalk hakknda temel bilgiye sahiptir.

  Entellektel ilgiler gelitirir.

  Gzel eyleri takdir eder.

  Kendi yaamna yn verebilir.

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  2- Eitim Bireyin nsan likilerini Gelitirmesine yardm eder. Bunu gelitiren birey; nsanla sayg duymay renir.

  Dostlua nem verir, samimi ve zengin bir sosyal yaam vardr.

  Bakalar ile birlikte almada etkin ibirlii gelitirir.

  Sosyal davranlarnda nazik, kibar, saygl ve lldr.

  Bir sosyal kuram olan aileyi sayar ve ailede kendine deni yerine getirir.

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  3-Eitim Bireyin Ekonomik Etkinliini Gelitirir. Bunu gelitiren birey; almaktan haz duyar, iyi bir reticidir.

  eitli i ve meslekler hakknda bilgi edinmitir.

  Mesleini semede isabetlidir.

  Mesleinde baarldr

  Yapt iin toplumsal deerini bilincindedir.

  Kendi gelir ve harcamalarn dzenler

  Harcamalarnda aklldr.

  yi bir tketicidir.

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  4-Eitim Bireyi Vatandalk Sorumluluunu gelitirir. Bu sorumluluu gelitiren birey; Sosyal adalet konusunda duyarldr

  Yetersiz koullar dzeltecek ynde hareket eder.

  Sosyal yap ve sosyal sreler konusunda anlay gelitirmitir.

  Propogandaya kar eletirici dnme yetenei gelitirmitir

  Hogrldr, samimi dnce ve fikir ayrlklarna kar saygldr.

  Ulusal kaynaklar korur.

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  Bilimin. nsan mutluluunu salama ynnden gelimesi gerektiini bilir.

  Dnyadaki gelimeleri dikkatle izler.

  Kanunlara kar saygldr.

  Ekonomik gre sahiptir.

  Vatandalk grevlerini bilir ve yapar.

  Demokratik ideallere baldr. Vb, eklinde oaltabiliriz

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  ETM SREC

  SRE; Belli bir sonuca ulamak veya bir oluumu gerekletirmek iin birbirini izleyen olaylarn ya da durumlarn akdr (Fidan vd. s 9.)

  Sre ierisinde ; belirli bir hedef, bu hedefi gerekletirmek iin bir birini izleyen bir dizi ilem ve etkinlik ve son olarak da rnn amaca uygunluunu ortaya koyan deerlendirme yer alr.

  Eitim sreci;

  Kapsamldr.

  ok boyutludur.

  Sreklidir.

  Dinamiktir.

  Bilimsel aratrma ve bulgulardan kaynaklanr.

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  ETM SREC

  Ulusaldr, uluslararas aratrmalar inceler ve yararlanr.

  Yaantlarla dorudan ilgilidir.

  nsana zgdr

  Amaca yneliktir

  Olumluya dnktr.

  Btnleyicidir.

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  Zaman ynnden snrszdr.

  Mekan ynnden genitir. Her yerde oluur.

  Ulusal kalknma ile dorudan ilgilidir.

  Kltr oluturur, gelitirir ve kltrden etkilenir.

  Bir uyum srecidir

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  GELM- GELME

  Organizmann dllenmeden balayarak bedensel, zihinse, dil, duygusal, sosyal ynden belli koullar olan en son aamasna ulancaya kadar srekli ilerleme kaydeden deiimidir. Geliim bir sretir.

  Gelime organizmann, byme, olgunlama ve renmenin etkileimiyle srekli olarak ilerleme kaydeden deimesidir. Gelime bir rndr.

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  RENME

  renme; yaant rn, kalc izli davran deimesi,

  Kendiliinden renme- gnlk yaant sonucu renmeler, gnlk yaant sonucu renmeler.

  Ynlendirilmi renme- renmeyi salayacak ortam salayacak kiilerin olmas, okullar vb. renmeler.

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  RENMENN ZELLKLER

  Davranta gzlenebilir bir deime olmas,

  Davrantaki deimenin nispeten srekli olmas,

  Davrantaki deimenin yaant kazanma sonucunda olmas,

  Davrantaki deimenin yorgunluk, hastalk, ila alma v.b. Etkenlerle geici bir biimde meydana gelmemesi,

  Davrantaki deimenin sadece byme sonucunda olumamas

  Davrantaki deimenin igdsel ya da refleksif olmamas,

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  RETME

  renmeyi salama etkinlikleridir. Bilinli ve amal bir etkinliktir. Kii ve ya grup tarafndan dzenlenebilecei gibi, bilgisayar, tv. film, kitap vb. olabilir.

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  RETM

  Okullarda yaplan planl, kontroll ve rgtlenmi retme faaliyetleridir.

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  YAANTI

  Bireyin evresiyle belli bir dzeydeki etkileimleri sonucunda bireyde kalan izdir. Yaantnn oluabilmesi iin, etkileimin yaant eiini amas gerekir.

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  ETM PROGRAMI

  renene, okulda ya da okul dnda planlanm etkinlikler yoluyla salanan renme yaantlar dzeneidir.

  Program gelitirme biliminin kendi iindeki geliimine paralel olarak, gnmze kadar ok eitli anlamlarda kullanlmtr. Eitim program kavramnn farkl aklamalarndan bazlar aada verilmitir.

  Konular listesidir

  Ders ierikleridir.

  Derslerin sralanmasdr.

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  Derslerin sralanmasdr.

  Hedef davranlar grubudur.

  retim materyallerinin listesidir.

  Davran deiiklii srecinde planlanan her eydir.

  Okul iinde ve dnda retilen her eydir.

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  RETM PROGRAMI

  Eitim programnn amalar dorultusunda, belli bir retim basamandaki snflarda ve derslerde, belirlenen hedefleri gerekletirmeye ynelik olarak, okulda yada okul dnda planlanan tm etkinlikleri kapsayan yaantlar dzeneidir.

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  DERS PROGRAMI

  retim program iinde yer alan her bir ders kapsamnda ulalacak hedeflerin, ieriin, retme renme srecinin ve deerlendirme etkinliklerinin programlanmasdr.

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  RTK PROGRAM

  Okul yneticilerinin ve retmenlerinin davranlar, yaklamlar, inanlar, deer yarglar, okul atmosferinin nitelii, okul ii ortamn rencilere salad iletiim rnts, okul ii yazl olmayan kurallar, rutinler, disiplin, otorite, itaat etme gibi daha birok tutum ve etkenle yrrlkte olan deerlerdir.

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  ETM PROGRAMININ TEMEL GELER

  ETM PROGRAMI

  HEDEF-DAVRANILAR

  ETM DURUMLARI

  ERKLME VE

  DEERLENDRME

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  KLTR

  Tarihsel, toplumsal gelime sreci iinde yaratlan btn maddi ve manevi deerler ile bunlar yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanlan, insann doa ve toplumsal evresine egemenliinin lsn gsteren aralarn btn ( TDK, 20011 ).

  KLTRLEME; nsanlarn doumundan lmne kadar toplumun istek ve beklentilerine gre etiketlenmesi ve deitirilmesi,

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  KLTRLEME; Kltrel yaylma sreciyle gelen maddi ve manevi gelerle, baka kltrlerden insan ve gruplarn, belli bir kltre girmesi ve karlkl etkileim sonucu her ikisinin de deimesidir ( Gven, 1999, akt. Ylmaz, 2010 ).

  KLTRLEME; Bireyin iinde yaad kltrdeki zellikleri kazanmasdr ( Ertrk 1972: 7 ).

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  SOSYALLEME

  Toplumsallama olarak da ifade edilen sosyalleme, esasnda bireyin yaad toplumla btnlemesi iin toplumun beklentileri dorultusunda, toplumla uyumlu yaamay renmesi sreci olarak nitelendirilebilir ( Geit, 2011: 12 ). Toplumsallamada etkili olan kurumlarn banda; aile, okullar, din, arkada ve i evresi, eitli sivil toplum rgtleri, dernekler, grsel ve yazl medya vb. gelebilir.

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  KAZANIM

  renme sreci ierisinde planlanm ve dzenlenmi yaantlar sayesinde rencide grlmesi beklenen BLG, BECER VE TUTUMLARDIR ( Ata, 2009: 37, Akt. Geit, 2011 )., hedeflere ynelik, istendik zellikler, rencinin kazanmasn istediimiz davranlar.

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  HEDEF

  Yetitirdiimiz insanda bulunmasn uygun grdmz, eitim yoluyla kazandrlabilir nitelilteki istendik zellikler olarak tanmlanabilir. Bu zellikler. Bilgiler, yetenekler, beceriler, tutumlar, ilgiler v.b. olabilir.

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  DAVRANI

  En genel anlamda; Organizmann bir uyarc karsnda eylemde bulunmas olarak tanmlanabilir.

  Bireyde oluturmak istediimiz hedefler ve davranlar;

  Davran rnekleri;

  Bilisel; Anadoludaki kltr ve uygarln zellikleri bilgisi

  Duyusal; Atatrke sevgi ve sayg duyu

  Psiko-motor; Belli duygu ve dncelerin anlatld zgn bir resim yapabilme

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  HAZIRBULUNULUK

  Bireyin eitim pazarna getirdii zelliklerin tm ( Ertrk, 1972 ), Bireyin sadece olgunlama dzeyini deil, ayn zamanda nceki renmelerini, ilgilerini, tutumlarn, gdlenmilik dzeyini, yeteneklerini, genel salk durumunu da kapsamaktadr ( Gibsonve Vinegradoff 1986, akt, Senemolu, 2009, 4 ).

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  OLGUNLAMA

  Olgunlama, vcut organlarnn kendilerinden beklenen fonksiyonu yerine getirebilecek dzeye gelmesi iin, renme yaantlarndan bamsz olarak, kaltmn etkisiyle geirdii biyolojik bir deimedir. Bir ok psiko- motor davrann yaplmas olgunlamaya baldr.

  rnein; ocuun sinir sistemi, kas ve kemik yaps yeter olgunlua gelmeden , ne kadar yrme altrmas yaptrrsak yapyralm, ocuk yrmeyi renemez. ( Senemolu )

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  GENEL UYARILMILIK HL VE KAYGI - RENME LKS

  rencinin, renme etkinlii ncesindeki uyarlmlk dzeyi, baarsn etkiler. ok dk ve ya ok yksek bir uyarlma baary olduka drr. Orta dzeyde bir uyarlmlk hali ve kayg dzeyi renmede en yksek verimi salar.

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  ETM BLMLER

  Eitimin ama, kuram, ilke, yntem ve sistemlerini, uygulamalarn inceleme konusu yapan bilim dal ( Balc, 2005) olarak tanmlanabilir.

  Eitim, Felsefe, Sosyoloji, Psikoloji, Tarih, Antropoloji, Ynetim, Ekonomi vb. alann kesitii bir alana sahiptir.

  Eitimi eitli ynlerden ele alan alt disiplinler vardr. Bunlar;

  Eitim Ynetimi ve Denetimi

  Eitim Ekonomisi ve Planlamas

  Eitimde Program Gelitirme

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  Eitim Teknolojisi

  Eitimde lme ve Deerlendirme

  Eitim statistii ve Aratrma

  Eitim Sosyolojisi

  Eitim Tarihi

  Eitim Felsefesi

  Psikolojik Danma ve Rehberlik

  zel Eitim

  Eitim Hukuku

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  Kaynakca

  Eitim Bilimine Giri, Edit. Prof. Dr. Ali Rza AKDENZ, Do. DR. Mehmet KK, 2011, Nobel yay. Ankara

  GELM RENME ve RETM, Prof. Dr. Nuray SENEMOLU, Pegem Akademi yay. 15. bask, 2009, Ankara

  ETM BLMNE GR, Edit. Hasan Basri MEMDUHOLU, Krat YILMAZ, 2. Bask, Pegem Akademi yay. 2010, Ankara

  ETM BLMNE GR, Prof. Dr. Nurettin FDAN, Prof. Dr. Mnire ERDEN, Alkm yayn. 1998, stanbul

  ETM BLMNE GR, Prof. Dr. Fatma VARI ( Edit. ), Alkm yay.1998, stanbul

  Program Gelitirmede retmen El Kitab, Prof. Dr. Veysel SNMEZ, An Yaynclk, 2010, Ankara

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  Eitim Bilimine Giri, Yksel zden/ Selahattin Turan, Pegem Akademi yaynlar, 2011, Ankara

  PEGEM AKADEM, program Gelitirme, 2009, Ankara

  Eitim Bilimine Giri, Veysel Snmez, Editr-Yazar, An yaynclk, 2009 Ankara

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  KATILDIINIZ N TEEKKR EDERM

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  nite 2: Eitimin Felsefi Temelleri

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  PHLLA- SEVG, SEVEN

  SOPHA- BLG, BLGELK, HKMET

  BLGELK SEVGS ARAYII

  BLGELK YOLUNU ARAYAN, BLGEL SEVEN

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  FELSEFE, DN, BLM VE SANATI BNYESNDE BARINDIRIRKEN, ZAMANLA BUNLAR FELSEFEDEN AYRILMITIR.

  GNMZDE HER BLMN BR FELSEFES OLUMUTUR. ANCAK BLMLE FELSEFE ARASINDA SIKI BR LK VARDIR.

  BU GNN FELSEFES, YARININ BLMN, BU GNN BLM SE; YARININ FELSEFESNN HAZIRLAYICISIDIR.

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  LK ADADNYA LE LGL BTNSEL BLGLER,

  ANTK ADA SOKRATA GRE; NELER BLMEDMZ BLMEKTR.

  PLATONA GRE; DORUYU BULMA YOLUNDA DNSEL ALIMA,

  ARSTOYA GRE; LKELER VE METNLER BLM, YA DA BLMLERN BLM,

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  ORTA ADA

  FARAB, KND, . SAFA, AUGSTNGRE; YARATICIYI BLMEKTR

  BN SNAYA GRE; EN DORU VE EN SALAM BLGDR. HKMET TM VARLIIN LK SEBEPLERN BLMEKTR,

  YUNUS EMREYE GRE; HAYAT VE LM, EVREN, VARLIK VE YOKLUK KLEMN ANLAMAKTIR.

  BACONA GRE; NSANLARIN MUTLULUU N ALIMAKTIR.

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  YEN ADA

  BRUNOA GRE; DOAYI BLMEKTR,

  KANTA GRE; BLGNN NASIL MMKN OLACAINI,

  COMTEYE GRE; BTN BLMLER BRLETREN BLMDR.

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  FELSEFE, HAYATA VE EVRENE KARI VAZYET ALITIR. FELSEF TUTUM, DNMEYE DAYALI BR TAVIR ALITIR.

  FELSEF TUTUM ARATIRICI OLMAYI, KRTK DNMEY, AIK FKRLL VE HOGRY GEREKTRR.

  FELSEFE MERAK, PHE VE HAYRETLE BALAR VE NSAN VARLIININ SORUNLARININ FARKINDA OLUNMASIYLA GELR.

  FELSEFE, YANSITICI VE BTNLETRC BR DNME YOLUDUR.

  FELSEFE BR SORUNLAR GRUBUDUR

  FELSEFE BR KURAMLAR VEYA DNME SSTEMLER GRUBUDUR.

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  FELSEFE; VAROLANA YAKLAMA, BUNLARA LKN SORU SORMA BAKIMINDA FARKLIDIR.

  BLMSEL DNME FELSEF DNME FARKLIDIR.

  BLMSEL YNTEMLER SINIRLIDIR, KULLANILAN TEKNKTE BULUNABLEN EYE ULAILIR.BLMDE, DENEY GZLEM GB YNTEMLERDEN YARARLANILARAK, HERKES TARAFINDAN KANITLANABLR SONULARA ULAILMAYA ALIILIR.

  BLMSEL BLGNN ESASLARINDAN BR DE SINIFLANDIRMADIR. SINIFLANDIRILMAYAN EY BLMN DIINDA KALIR.

  BLMSEL YNTEM NESNELER PARALARA AYIRMAKTADIR.

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  OLGUSALLIK BLMN BELRL ZELLDR

  BLM BREY O EY YAPAN Z DEL, OLAYLARARASI LLEBLR LKLER BULMAYA ALIIR.

  FELSEF DNCELK NEDENLER BLM, VARLII VAR KILAN TEMEL LKELERE ULAMAYA ALIIR.

  ZSEL GEREKLN NE OLDUU ZERNDE DURUR.

  FELSEF GRLERN KANITLANABLR VE OBJEKTF OLMA ZORUNLULUU YOKTUR.

  GEREE AKIL YRTME YOLLARINI KULLANARAK, NERMELER YOLUYLA ULAMAYA ALIIR.

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  TMEVARIM; ZHNN OLAYLARDAN, RNEKLERDEN KANUNLARA GTME YOLUDUR. GEREK TMEVARIM, YNTEML VE DENEYE DAYANAN TMEVARIMDIR. BURADA UYGUN YNTEMLERLE KONTROL EDLM OLAYLARDAN KANUN IKARILIR.

  ZHN YEN BR GENEL YARGIYA (HKME) VARIRKEN, GZLEM, DENEY, NCELEME VE DER YNTEMLERLE EDNDEN AZ K GRUP YARGIYI ZORUNLU KILAR. RN;

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  - MADENLER, SIVILAR VE GAZLAR ISITILINCA HACMLER BYR. (Bu yarglar, birinci grup yarglardr.)

  - MADENLER, SIVILAR VE GAZLAR BRER CSMDR. ( Bu yarglar da ikinci grup yarglardr.)

  En az bu iki grup yargdan kan, yeni bir genel yargya varlr.

  YLE SE BTN CSMLER ISITILINCA HACMLER BYR. Souun etkisi ile de, tersi olur. Bir baka rnekte;

  BR DK GENN, BR KZKENAR GENN AILARI TOPLAMI 180 DERECEDR.

  DK GEN, KZ KENAR GEN BRER GEN EDDR.

  YLE SE, BTN GEN ETLERNN AILARI TOPLAMI 180 DERECEDR.

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  TMDENGELM, ZHNN KANUNLARDAN OLAYLARA, KURALLARDAN RNEKLERE GTME YNTEMDR. HERHANG BR OLAYIN, KANUNA UYGUN OLUP OLMADIINA ZHNN MAHKEMES SONUCU KANITLANMASIDIR. TMEVARIM YNTEMNN TERSDR. RNEN;

  - BTN CSMLER ISITILINCA HACMLER BYR. Bu genel kanundur.

  - DEMR BR CSMDR.

  -YLE SE, DEMR DE ISITILINCA HACM BYR. BU BMDE MANTIK YOLU LE, DEMR DE BR CSM OLDUUNDAN HACMNN BYYECE YARGISINA VARILIR.

  ANALZ VE SENTEZ, TMEVARIMDA OLDUU GB, TMDENGELMDE DE DAMA YARDIMCI ARALAR OLMAK ZERE KULLANILIR.

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  ANALZ-(ZMLEME, TAHLL); RETMDE KONUYU ( SORUNU), DAHA Y VE TAM OLARAK RENMES N GELERNE AYIRMASI VE GELER ARASINDAK LKLER AYRI AYRI YNLERDEN NCELENMES DR. BU BMDE GELER ARASINDAK LKLER SEZLR. ZMLEME, RETMDE EKSKSZ BR AKIL YRTME YNTEMDR.

  RN; CMLEY GELERNE AYIRMA,

  SENTEZ(BREM, TERKP); BRBR LE LKS BULUNAN PARALARI BRLETREREK, EVVELCE ANALZ EDLEN EY, TEKRAR MEYDANA GETRMEKTR. AYRI AYRI FKR VE DUYGULARI BRLETREREK GEERLL OLAN BR BTN FKR MEYDANA GETRMEK, BRER BREM DR.

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  ANALOJ (BENZEM), NSAN ZHNNN BENZEYLERDEN YARARLANARAK YAPTII BR AKIL YRTME YOLUDUR. BR VEYA BKA BAKIMDAN BENZERLK GSTEREN EYLERN BAKA YNLERDE DE BENZELK GSTERECEN DNME YOLUDUR.

  ANALOJ YOLUYLA ELDE EDLEN SONULAR, TMEVARIM VE TMDENGELM GB KESN DELDR. SONULAR YANILTABLR. BUNUNLA BRLKTE ANALOJ DE BR AKIL YRTME YOLUDUR.

  RN. DNYADAK ARTLAR MERHTE DE VARSA ORADA DA YAAM MMKNDR.

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  EVRENLE NSANOLUNUN LKS HAKKINDA SSTEMATK, DERNLEMESNE VE SPEKLATF DNMEY GEREKTRR,

  BLMSEL ARATIRMALARIN; BYK LDE FLOZOF VE BLM ADAMI KMLKLERN BRLKTE TAIYANLARCA GEREKLETRLD SYLENEBLR.

  DEKARTANALTK GEOMETR PASKALMATEMATK HOBBESMODERN DEVLET KURAMI

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  BN SNATIP, ETM,..

  FARABMANTIK, SYASET, GEOMETR, MZK..

  KANTASTRONOM- CORAFYA,

  SMTHMODERN EKONOM,

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  FELSEF ALANLAR

  1- VARLIK FELSEFES ( ONTOLOJI ) VAR OLANI NCELEYEN, DEMEYEN Z

  GEREKLK NEDR?

  EVREN VE NSANLA LGL MADD VE MANEV HER EY KONU ALIR.

  TM VAR OLANLARIN BALANGICI, LK NEDEN ( ARKHE ) NEDR?

  VAR OLANLA VAR OLABLECEKLER ALIMA ALANI OLARAK NCELER,

  NSANIN NEDEN VAR OLDUU, EVREN ERSNDE

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  NSAN TANRISAL BR VARLIK MIDIR?

  DOAL VE TOPLUMSAL BR VARLIK MIDIR?

  SREKL VE DEEN BR VARLIK MIDIR?

  VAROLU- KENDN GEREKLETRME,

  CANLI CANSIZ BU GNE VEYA YARINA AT TM VARLIKLARIN VAROLUUNU NCELER.

  MADDE, YAAM, NSAN, DNYA VE EVRENLE LGL BR BTNLK ARAYII NDEDR.

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  VARLIK FELSEFESNN KAPSAMI ERSNDE;

  NHLZM VARLIIN OLMADIINI,

  REALZM GERE KABUL EDEN,

  MATERYALZM MADD NTELKTE OLAN,

  DEALZM ZHN-RUH NTELKTE OLAN,

  DUALZM RUH VE MADD NTELKTE OLAN, VB. YER ALIR.

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  2- BLG FELSEFES ( EPSTEMOLOJ ) BLGNN NE OLDUU, KAYNAINI NASIL

  BLEBLDMZ, SINIRLILIKLARINI, GEERLLN, GVENRLLN, YANLI, DORU, MUTLAK, GRECEL OLUP OLMADIINI NCELER.

  DORUYU BULMAK VE NSANLARA KAZANDIRMAKLA LGL, LKELER, YAPISINI, YNETMN, GEERLLN, KOULLARINI, SINIRLARINI ARATIRIR.

  BLME KAVRAMI DA BU ALANDA ELE ALINIR. DUYULARLA MI?, ALGILAMAYLA MI?, DOUTAN GELEN YETLERMZLE M?, LAH NTELKLERMZLE M? GEREKLER SORULARINA CEVAP ARAR.

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  BLG FELSEFESNN KAPSAMI ERSNDE;

  DOMATK ANLAYI, NSANIN DORU BLGYE ULAABLECEN,

  SEPTZM PHECLK, NSANIN KESN VE DORU BLGYE ASLA ULAAMAYACAINI,

  METOTK PHE PHEY FELSEFENN BAINDA BR ARA OLARAK KULLANARAK KESN BLGYE ULAILABLNECEN,

  RASYONALST AKILCI, AKLI KULLANARAK DORU BLGYE ULAILABLNECE,

  EMPRZM DENEYCLK, BLGNN TEK KAYNAININ DENEY OLGUUNU,

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  KIRTZM ELETRCLK, BLGNN KAYNAKLARINI VE DEERNTESPT ETMEK N, BLME GCNN TENKDL BR DEERLENDRMESNDEN SONRA KESN BLGNN ELDE EDLEBLECEN,

  ENTSYONZM SEZGCLK, BLG KAYNAKLARININ TESNDE, SEZG DENEN BR YOLUN NSANI KESN BLGYE GTREBLECEN,LER SRLMTR.

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  3- DEERLER ( AKSYOLOJ ) FELSEFES

  .ETK VE ESTETKLE LGL Y, GZEL, RKN, AHLAK, DORU YANLI, SAYGI, VCDAN ZGRLK, ERDEM, MUTLULUK VB. HUSUSLARLA LGLENR.

  ETK KAVRAMI, NSANIN AHLAK DEERLERN SORGULAYARAK, BU DEERLER SINIFLAMAYA YARAYACAK ANA LTLERN NELER OLABLECEN ARATIRIR,

  AYRICA BR NSANIN AHLAKLI VEYA ERDEML SAYILABLECEK BR EKLDE DAVRANMASI N ONU YNLENDRENN NE OLDUUNU NCELEMEK DE FELSEF AHLAKIN, YAN ETN ODAK NOKTASINI

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  ESTETK SE; NEYN GZEL OLDUU LE LGL TEMEL DEER YARGILARINA ULAMAYA ALIIR.

  GZELN NTELN VE GZEL TAKDR YARGILARINI NCELER.

  DOADAK VE SANATTAK GZELLKLE, ESTETK YAANTI VE DEERLERN NTELYLE LGLENR.

  DEERLER DOUTAN MI ? SONRADAN MI? KAZANILMITIR?

  TOPLUMDAN TOPLUMA, ZAMANDAN ZAMANA DEMEKTE MDR?

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  YUKARIDAK ALANLARLA LGL OLARAK,

  RNEN;

  NHLZM--- VARLIIN OLMADIINI,

  REALZM--- GERE KABUL EDER.

  MATERYALZM--- MADD NTELKTE OLANLARLA LGLENR,

  DEALZM--- RUH VE ZHN OLANLARLA LGLENR,

  DUALZM--- RUH VE MADD- KCLK,

  DOMATK--- KESN BLGYE ULAILABLNECEN,

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  SEPTZM--- SPHECLK- ASLA DORU BLGYE ULAILAMAYACAI,

  METODK PHE--- PHEY FELSEFENN BAINDA BR ARA OLARAK KULLANARAK KESN BLGYE ULAILACAINI,

  RASYONALST--- AKILCI- DORU BLGNN KAYNAI OLARAK AKLI GRRLER.

  EMPRZM--- DENEYCLK, BLGNN BRCK KAYNAI OLARAK GRLR.

  KIRTZM--- ELETRCLK, TENKDL DEERLENDRME,

  ENTSYONZM--- SEZGCLK

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  BU FELSEF ALANLAR- DSPLNLER ARASINDA SIKI BR LK VARDIR.

  BR FELSEF SSTEMN ONTOLOJK TEMELLENDRMELER ONUN EPSTEMOLOJ VE AKSYOLOJ LE LGL GRLERN DE BMLENDRMEKTEDR.

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  FELSEFE VE ETM LKS

  FELSEFE YAAMIN GRNMLERYLE, SORUNLARIYLA LGLENRKEN, BZLERN DNCE VE OLGULARI NE EKLDE BR ARAYA GETRDMZLE URAIR. GEME DEL GELECEE DNK LK VE NEDENLER ANLAMAMIZA DA YARDIMCI OLUR. BU BAKIMDAN FELSEF DNCELERN, OKULLAR VE TOPLUM ZERNDE HER ZAMAN NEML ETKLER OLMUTUR.

  ETMN GENEL HEDEFLERN BELRLEME, ER SEME VE DZENLEME, RETME VE RENME SRELER LE OKUL VE SINIFLARDA NE TR YAANTI VE ETKNLKLERN VURGULANMASI GEREKT KONULARINDAK TEMEL SORUNLARA FELSEFE ARACILIIYLA YANIT VERLMEKTEDR.

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  FELSEF AKIMLAR

  1.DEALZM EVREN AIKLAMADA TEMELE RUH, AHLAK ve DNCE ALIR.

  GEREK VE DEERLER MUTLAK, ZAMANLA DEMEYEN VE EVRENSEL OLARAK DNLR. NSAN ZHNNDE DEA DENLEN BU GEREKLKLERN DOUTAN GELD VARSAYILIR. DEALAR, EVREN YARATAN TANRIYI DA SMGELEMEKTEDR,

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  BUNLARA GRE; DOA VE FZKSEL GEREKLK, KNCL BR GEREKLKTR.

  NSAN RUHSAL BR VARLIKTIR RETMENN GREV; RENCLERNDEK VAR OLAN GZL FKRLER BLN DZEYNE IKARMAKTIR.

  ETM PROGRAMLARI HYERARK BR DZEN ERSNDEDR.

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  EN STTE FELSEFE VE TEOLOJ VARDIR.

  MATEMATK; SOYUT DNCEY GELTRD N,

  EDEBYAT TARH; KLTR BRKMNN KAYNAI OLDUU N,

  DL; LETM SALADII N, RETLMELDR.

  RETMEN KONU ALANININ UZMANIDIR.

  DEALST ETMDE MERKEZDE, KONULAR, DERSLER, EVRENSEL DORULAR VE RETMEN VARDIR. KONU ALANI VEYA BLG MERKEZL ETM PROGRAMI GELTRME

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  KONU ALANI MERKEZL PROGRAM YAKLAIMLARININ ORTAK ZELLKLER ARASINDA;

  EVRENSEL DORULARI YANSITAN BLG VE ER PROGRAMIN AYRILMAZ PARALARI OLARAK KABUL ETME,

  ER DERS KTAPLARININ ER LE SINIRLAMA,

  RETMENLERN HER BRNN BR KONU ALANININ UZMANI OLMASI,

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  ELETRS;

  BLG GEREK HAYATTAN KOPMUTUR.

  RENC LG VE HTYALARI GZARDI EDLMTR.

  DEERLENDRMEDE RENCLER KIYASLAMA VARDIR. BUNUN N DNEM YA DA YIL SONUNDA DZEY BELRLEME SINAVLARI YAPILMAKTADIR.

  DZANLATIM, SORU-CEVAP, EZBERLEME GB YNTEM VE TEKNKLER KULLANILIR.

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  2.REALZM EVREN, MADDE VE SOMUT OLARAK VAR OLANLARLA AIKLAR

  HER EY DOADAN GELR, DOA KANUNLARINCA AIKLANIR.

  NSANLR, AKIL VE MUHAKEME GLERYLE DNYAYI TANIRLAR.

  DAVRANILARIMIZ, DOA KANUNLARINA UYGUNSA AKILCIDIR.

  KLTR AKTARIMI NEMLDR.

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  NSAN AKLI, KONU MERKEZDEDR. KONULAR, MANTIKLI BR DZEN NDE SINIFLANIR.

  DNMEY KOLAYLATIRDIINDAN DSPLNLERE AYRILMITIR

  KONULARA GRE RETM YNTEM DEMELDR.

  RENC, BZZAT DENEY, GZLEM GB YOLLARLA YEN BLG EDNMELDR.

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  GEREK BLGYE AKLI VE DUYGULARI KULLANARAK ULAILIR.

  MADDEDEN GELEN GEREKLK DEMEZ VE MUTLAK KABUL EDLR.

  MUTLAK DORULARA ULAMAK N AKLI KULLANMAK GEREKR.

  TEMELNDE DSPLNLER VE KLTREL BRKM AKTARAN RETMENLERN VAR OLDUU SYLENEBLR.

  REALST ETM ANLAYIINDA KULLANILAN YNTEM VE TEKNKLER LE DEERLENDRME TEKNKLER DEALST GRLERLE BENZERLK GSTERMEKTEDR.

  DEALST ETMCLER, BU YNTEMLERE EK OLARAK, RENCNN BZZAT KENDSNN YAPTII DENEY, GZLEM GB YOLLARLA YEN BLGY EDNMESN DE NEMSERLER.

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  3. PRAGMATZM, (DENEYCLK, YARARLILIK, LEVSELLK, ALETCLK )

  GEREK DEKEN VE GRECELDR.

  MUTLAK YA DA EVRENSEL DORU BULUNMAZ.

  DNYA SREKL DEMEKTEDR.

  DEMEYEN TEK EY DOANIN KANUNLARIDIR.

  GEREN Z DEMEDR.

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  YARARLI OLAN HER EY, DEERLDR, YDR, GEREKTR.

  NSAN BYOLOJK VE SOSYAL BR VARLIKTIR. RUHSAL DELDR.

  DEERLER VE AHLAK LKELER GRECELDR, DER.

  RENEN VE EVRE SREKL ETKLEM HALNDE OLMALIDIR.

  ETM PROGRAMI, RENCNN YAANTI VE LGLERNE DAYALI OLMALIDIR.

  ETM DEEN EVRE VE KOULLARA NSANIN UYUMUNU SALAMAKTIR.

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  VARLIK, DENEY VE ARATIRMALARLA KANITLANIRSA GEREKTR.

  ETMN AMACI, AKIL VE ZEKAYI KLTRLEME, DI DNYAYA UYUMUNU SALAMAKTIR.

  OKUL, HAYATIN KENDSDR. OKUL, TOPLUM HAYATININ RNEDR.

  RENMEDE PROBLEM ZME ESASTIR.

  RENEN AKTF OLMALIDIR, RENEN MERKEZDEDR. NK, RENENN LG VE HTYALARI DKKATE ALINMAKTADIR.

  ETMDE IKI NOKTASI KONU DEL, OCUKTUR.

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  ELETREL BR BAKI AISINA SAHPTR. RENCLER ELETREL DNMEY RENMELDR.

  RENCLERN YAANTI VE LGLER NEMLDR.

  DERSLER DSPLNLER ARASI RGTLENMELDR.

  DEMOKRATK BR SINIF ORTAMI SALANMALIDIR

  ETM YAAMA HAZIRLIK DEL, HAYATIN KENDSDR.

  PROGRAM HEDEFLER ESNEKTR, SRE ERSNDE DEMEYE AIKTIR. RENCLERN YORUMLAMA, FADE ETME VE TARTIMALARINI SALAYACAK PROBLEM ZME ETKNLKLERNE UYGUN RETM YNTEM VE TEKNKLER KULLANILIR.

  BREYN KEND BAARISINI LT, BREYSEL DEERLENDRME TEKNKLER DE KULLANILMAKTADIR.

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  BU FELSEFE DEMN SREKLL, DEERLERN GRELL, NSANIN BYOLOJK VE SOSYAL YAPISIYLA BR BTN OLUU, DEMOKRASNN BR YAAM BM OLARAK NEM VE NSAN DAVRANILARINDA KRTK DNMENN DEERNE NEM VERR.

  NAN VE FKRLERN PRATK SONULARINI, ONLARIN DEER VE DORULUUNU KARALATIRMAK N BR STANDART OLARAK KULLANAN BR DNCE TARZIDIR.

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  4.NATURALZM REALZMLE LKLDR.

  FZKSEL DNYANIN DIINDA GEREKLK YOKTUR

  NSAN DOA UYUMU NEMLDR.

  METAFZE KARI IKAR

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  DOA KANUNLARINI;

  TOPLUMA,

  EKONOMYE,

  ETME,

  SYASETE, UYGULAR.

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  ETM, OCUU DOAYA UYGUN YETTRMEKTR.

  RETMEN FIRSAT YARATAN OLMALIDIR.

  EVRE ETKLEM NEMLDR.

  RENC ZORLANMAMALIDIR, HAZIRBULUNULULUU NEMLDR.

  RENCNN BLGY KEFETMES N YNTEMLER KULLANILMALIDIR.

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  5.VAROLUCULUK ZGRLKC, ZGRLK-SORUMLULUK

  SEMN NSANLARA BIRAKIYOR. NSAN, KENDNE ZG BR VARLKTIR.

  BREYSLLEME VARDIR.

  ZNELDR.

  KEND DEERN KENDS OLUTURUR.

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  AHLAK LKE VE OTORTE YOKTUR.

  BREY SEMN KEND YAPMALIDIR.

  ETM, ZGRLN HEREYDEN STN OLDUUNU RETMELDR.

  RENC SEMNDEN SORUMLUDUR.

  DEERLERDE ZORLANMAMALIDIR.

  U AN NEMLDR, YAA KENDN GEREKLETR.

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  ETM FELSEFELER

  ETM FELSEFES, ETMLE LGL TM KURAM VE UYGULAMALARI BTNCL BR BAKI AISI LE ELE ALARAK, DEERLENDREN BR DSPLN OLARAK DNLEBLR. BU ALANLAR;

  A- DAMCLK, ( PRENNALZM )AKLI GELTRMEYE YNELK ( platon, Aristo,aquinas )

  REALZMDEN ETKLENMTR, DEALSTLER TARAFINDAN DA DESTEKLENR.

  EN ESK VE EN TUTUCU ETM FELSEFESDR

  ETM EVRENSELDR, DEMEYEN NTELKLER VARDIR.

  ETM NSAN AKLINI, DNME GCN DSPLNE ETMEL, GELTRMELDR.

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  BLSEL YETERLLKLERN GELTRMELDR

  ENTELEKTEL ETM NEMLDR, -RENCLER, KLASK, BYK KTAPLARLA KARI KARIYA GETRLMELDR.

  ANTK YUNAN KLTR NEMLDR.

  AIR, ST DZEY BR ETM NERLR.

  ETM YAAMA HAZIRLIKTIR.

  ELTST BR MODELDR, SEC VE ELEYC SORULAR SORULUR.

  TM DORULAR AKILDA VARDIR. ETMN GREV; DEMEYEN EVRENSEL BLGLER AKTARMAKTIR.

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  ETM KLTREL MRASI VE DEERLER AKTARMALIDIR.

  DEMEYEN EVRENSEL BLGLER AKTARMAK NEMLDR.

  NSANIN ENTELEKTEL YANININ DIINDAK ZELLKLERNE GEREKEN NEM VERMEZ.

  VE MESLEK ETMN, MESLEK SAHPLERNE BIRAKIR.

  TMDENGELM, SOKRATK TARTIMA, GEZ-GZLEM, SUNU YOLUYLA RETM, TEKRAR GB YNTEM VE TEKNKLER NERLR.

  DL-TARH- MATEMATK- DOA BLMLER, SZEL SANATLAR, FELSEFE, MANTIK GB DERSLER NEML BR YER TUTAR.

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  SEC VE ELEYC DEERLENDRME E KOULUR.

  BU ETM ANLAYII, KATI B AKADEMK ETM HERKES N NGRD, NSANIN ENTELEKTEL YANININ DIINDAK ZELLKLERNE GEREKEN NEM VERMED N ELETRLMTR.

  VE MESLEK, MESLEK SAHPLERNE BIRAKILMALIDIR.

  AKIL YRTME YOLLARINDAN TMDENGELMN AIRLIKLI OLDUU ETM DURMLARI N SOKRATK TARTIMA, GEZ, GZLEM YAPMA GB YNTEMLER NERLR.

  DAMCLER ETMDE ESAS OLARAK AKLI GELTRMEY AMALAMAKTADIRLAR,

  RENCLER, NEY RENECEKLERNE KARAR VERECEK DZEYDE DELDRLER.

  BREYSEL FARKLILIKLARI KABUL ETMEZLER.

  HERKES N TEK BR PROGRAM YETERLDR.

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  B-ESASCLK (ESSENTALZM) DEALZM VE REALZMDEN ETKLENMTR RETMEN SINIFTA REHBER VE LDERDR, RETMEN ALANINDA UZMANDIR, KLTR

  BEKCSDR. DEERLER NEMLDR. SOYUT DNME,

  RETMENN DEDKLERN EZBERLEMEK, YAPMAK, TEKRARLAMAK NEMLDR.

  ETM SRECNN MERKEZNDE KONU ALANI VARDIR, RETMEN MERKEZLDR.

  RENCNN GZL GLER, YETENEKLER GELTRLMELDR.

  NSAN AKLI DOUTAN BOTUR. RENMENN DOASINDA OK SIKI ALIMA, OU

  ZAMAN ZORLAMA VARDIR.

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  ELETRS; STATKTR, SOSYAL BLMLERE NEM VERLMEMTR

  YAPISALLAMI ERN ZMSENMES NEMLDR.

  OKUL, GELENEKSEL BLSEL YETENEKLER GELTRME AMACINI SRDRMELDR.

  DSPLN NEML BR YER TUTAR.

  NSAN AKLI DOUTAN BOTUR, TM BLGLER SONRADAN RENLR.

  BREYN TOPLUMSALLAMASINI SALAMA, BAAT KLTREL DEERLER KAZANDIRMA, DEME VE ATIMAYI NLEME, KLTREL MRASI KORUMA NEMLDR.

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  BREYSEL FARKLILIKLAR DKKATE ALINMAZ

  TEK TP ETM ESASTIR.

  ADA KONU ALANLARININ DA ETME SOKULABLECEN SYLER.

  RENCYE KEND KENDNE PROBLEM ZME TEKNKLERNE ZN VERLMEMELDR. BU EMEK KAYBINDAN BAKA BR SEY DELDR.

  LKRETMDEK, TEMEL BECERLERE DN HAREKET, YAN ARTMETM VE OKUMA YAZMA BECERLERNN GELTRLMES GEREKT FKRDE ESASC GRLERE DAYANMAKTADIR.

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  C- LERLEMECLK (PROGRESSVZM) PRAGMATZMN ETME UYGULANMA BMDR. BU ANLAYI, GELENEKSEL

  ETMN AIRI EKLCLNE VE SIKI DSPLNNE YAN ESASCLE BR TEPK OLARAK ORTAYA IKMITIR.

  TEMELDE, RENMEY RENEN RENCLER VARDIR.

  RENC YAANTI GERR, KEND ABALARIYLA RENR.

  RENMEY RENME ESASTIR.

  GELENEKSEL ETMN AIRI EKLCLNE VE SIKI DSPLNNE KARI IKMITIR, TEPK OLARAK ORTAYA IKMITIR.

  ETM, NE DNLMES DEL, NASIL DNLMES GEREKTN VURGULAYAN BR FELSEF AKIMDIR

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  TEK BR EVRENSEL YNTEM, ERK, DERS SSTEM YOKTUR.

  BULU YOLU LE RETM, PROBLEM ZME, ARATIRMA NCELEME YOLUYLA RETM, PROJE ALIMALARI, BRLNE DAYALI RETM GB STRATEJ VE YNTEMLER E KOULMALIDIR.

  ETM SREKL BR DEM NDEDR.

  ETMCLER YEN BLG VE EVREDEK DEMELERE HAZIR OLMALIDIR.

  ETMDE GL BR DEMOKRAS YAATILMALIDIR.

  KONULAR, DERSLER, RETMEN DEL, RENC MERKEZE ALINMALIDIR. NK ETLECEK ODUR.

  KONU ALANLARI VE DERS KTAPLARI NHAY BLGYE ULAMA KAYNAI DEL, RENME SRECNN BR PARASIDIRLAR.

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  ETM AKTF VE OCUUN LGLERNE GRE OLMALIDIR.

  RETMDE PROBLEM ZME YNTEM KULLANILMALIDIR.

  JHON DEWEYN SORUN ZME (PROBLEM ZME) BASAMAKLARI;

  1- SORUNUN FARKINA VARMA

  2- SORUNUN NE OLDUUNU TANIMLAMA VE SINIRLAMA

  3- SORUNUN ZM N HPOTEZLER OLUTURMA

  4- VER TOPLAMA, TOPLANAN VERLER ANALZ EDP, YORUMLAMA

  5- HPOTEZLER TEST EDP KABUL VEYA REDDETME

  6- ZM UYGULAMA

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  OKUL YAAMIN KENDS OLMALIDIR.

  RETMEN REHBER OLMALIDIR.

  RENCLER BRLNE ZENDRLMELDR.

  DEMOKRATK ETM ORTAMI HAZIRLANMALIDIR.

  RENME FELSEFELERN, DENEYSEL, GESTALT VE ALGISAL PSKOLOJNN TEMELLERNE DAYANDIRMILARDIR.

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  - VERLEN BLG YARARLI, LEVSEL OLMALIDIR.

  - YAPARAK, YAAYARAK RENME SALANMALIDIR.

  - RETMLE BTNLETRLM ETM OLMALIDIR.

  - BRLKC VE PAYLAIMCI ZELLKLER NE IKARILMALIDIR.

  - PROBLEM ZME YETERLLKLER TOPLUM YAAMINA YANSITILMALIDIR.

  - OKUL SADELETRME, DARALTMA VE DENGELEME SREC YAAMALI

  ETM YAAMIN KENDSDR, YAAMA HAZIRLIK DELDR.

  ERKTE SUNULAN BLGNN MUTLAK DORU OLMADII, YEN ORTAMLARDA DEEBLECE VURGULANMALIDIR.

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  RETM ETKNLKLER OLARAK; BULU YOLU LE RETM, PROBLEM ZME, ARATIRMA NCELEME,PROJE ALIMALARI VE BRLNE DAYALI RETM YNTEMLER EN OK KULLANILIR.

  DEERLENDRMEDE SE; RENCLERE GEREK YAAMDA KARILAACAI VE BLMSEL YNTEM KULLANMASINI SALAYAN SORULARIN SORULMASI ESASTIR.

  EZBERE DAYANAN BLGLRN YOKLANILMASINDAN KAINILIR.

  RENME SRECN DEERLENDRMEYE DNK TEKNKLERN KULLANILMASI NEMLDR.

  SORUNLAR RENCYE SUNULMALI, CZM VE YARGI IKARMASI STENMELDR.

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  D- YENDEN KURMACILIK NACILIK RECONSTRUCTONSM OKUL, TOPLUMSAL SORUNLARI ZMEYE TALP OLAN BR KURUMDUR.

  ETM, SOSYAL REFORM HAREKET GELTRMEDE NEML ARALARDAN BRDR. ETM YEN BR TOPLUMSAL DZEN YARATMAYA GRMELDR.

  TOPLUMSAL DEMEDE TEMEL SORUMLULUK OKULLARINDIR. BU TE TEMEL G RETMENLERDEDR.

  BR BUNALIM FELSEFES OLARAK ADLANDIRMAK MMKNDR. ETM AISINDAN DEL, KLTR AISINDAN DA BUNALIM FELSEFESDR. SORUNLARIN BAINDA DNYANIN FARKLI KUTUPLARA BLNMES, ENGELLENEMEZSE BR GECEDE YOK OLACAI KORKUSUDUR.

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  ETME, AMA, ARA VE DEER YNELM BOYUTUNDA BAKMAKTADIRLAR. ETMN EN NEML AMACI, DNYA UYGARLII FKRN CANLI TUTMAK OLMALIDIR. NK DNYA, ENERJSN VE KAYNAKLARINI BRBRNE NEFRET DUYMAYA HARCAYAN VE YOK ETMEYE ALIAN DMAN KAMPLARA AYRILMITIR.

  NEFRET, YIKIM GB DEERLER NSAN HAYATINDA SEVG, BRL VE NA GB DEERLERDEN DAHA FAZLA YER ETMTR.

  BU NEDENLE TM IRKLARIN, NANLARIN VE ULUSLARIN DNYA BARII ORTAK AMACI NDE BRLEMES OK NEMLDR. BU DURUMDA RETMENLERE VE OKULLARA BYK GREV DMEKTEDR.

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  YENDEN KURMACILAR, RENEN-MERKEZL ETM ANLAYIINI YANLI BULARAK, TOPLUM-MERKEZL BR ANLAYII SAVUNMAKTADIRLAR.

  DNYANIN VE TOPLUMLARIN GELECENN PLANLANMASI ABALARI YENDEN KURMACI PROGRAMLARIN NEML BR FARKLILIIDIR.

  ETM HEDEF OLARAK; DNYA UYGARLIINI KURMA, BARII VE NSANLIIN MUTLULUUNU SALAMA, TAM DEMOKRASY GEREKLETRME, NSANLARIN DEMOKRATK YAAM BMN BENMSEMELERN SALAMA, YAAMI YENDEN KURMA, BLGNN DEKEN DOASINI ANLAMA, NSAN DEERLER SAVUNMA V.B. OLABLR

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  ETMN AMACI, TOPLUMU YENDEN DZENLEMEK, GEREK DEMOKRASY YERLETRMEKTR.

  TOPLUM MERKEZL TM SINIFLARIN HTYALARI KARILANMALIDIR.

  ETM BR SOSYAL REFORM HAREKET DZENLEMELDR.

  OKULLAR; ETNK VE SINIFSAL AYRIMCILIK, SZLK, YOKSULLUK, POLTK BASKILAR, SAVALAR, NKLEER KAZALAR, EVRE KRLENMES, KADIN HAKLARI VB. SORUNLARIN ZMLEND YER OLMALIDIR.

  TOPLUMSAL DEMEDE TEMEL GREV OKULDADIR.

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  AYNI ZAMANDA OKULLAR, SORUNLARA ZM RETLEN VE GEREKTNDE RETMEN VE RENCLERN DE EYLEME GET YERLER OLMALIDIR.

  PROGRAMIN TEMELNDE, DNYANIN VE TOPLUMLARIN GELECEN PLANLAMA YER ALIR. TOPLUM SREKL DET N, ETM PROGRAMLARI DA DEMELDR.

  RETMENLER, DEM VE REFORMLARDAN SORUMLUDUR.

  RENCLERN, DNYANIN KARI KARIYA OLDUU PROBLEMLERN FARKINA VARMALARI SALANMALIDIR.

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  ETM PROGRAMLARINDA SOSYAL BLMLERE AIRLIK VERLMELDR.

  ULUSAL VE ULUSLARARASI TOPLUMSAL SORUNLAR ELE ALINMALIDIR.

  ETM DURUMLARINDA DEMOKRATK SINIF ORTAMI, TARTIMA VE ELETREL DNME, PROBLEM ZME YNTEMLER AIRLIKLI OLARAK KULLANILMALIDIR.

  SINAMA DURUMUNU SE, RENCLERN GZL YETENEKLERN AIA IKARAN, BLMSEL ARATIRMS VE SOSYAL OLGULARLA LGL SORULARA YER VERLMELDR.

  ETMDE FIRSAT VE OLANAK ETL KAVRAMININ GELMES VE NEMSENMESNDE YENDEN KURMACI ETMCLEREN BYK PAYININ OLDUU BLNMEKTEDR.

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  E- VAROLUCULUK ETM FELSEFES ETM, KNN GEREK ZELLKLERYLE TANITILMALIDIR.

  BREY, KARAR VEREBLEN, SEME ZGRL OLAN, GEREKTEN BREY OLARAK YETTREBLMELDR.

  NSANIN NE YAPACAINA KENDS KARAR VERMELDR.

  DNCE YETERLLNN TEMEL; DSPLN

  ELETR

  VERM,

  LENMELDR.

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  RENCNN GELM DNCE RETEBLME YETENEYLE LLR.

  ETMN AMALARI, HMANST DEERLERN LT VE VERLERNE UYGUN OLMALIDIR.

  ETM, NSANIN KEND ZN GEREKLETRMESNE FIRSAT VERMELDR.

  BLG NSAN TARAFINDAN YARATILIR.

  BREY KEND BLGSNDEN SORUMLUDUR.

  ETM KENDLNDEN VE DOAL BR SRE OLMALIDIR.

  RETMEN YARATICI OLMALIDIR.

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  BLGNN DEER, KNN KEND LTLERNE GRE BELRLENMEKTEDR.

  VAROLUCULUKTA ETM, NSANIN YAANTISINI OLUTURAN TM DENEYMLER, GEREKLKLER OLDUU GB SUNMAK ZERE NA EDLMTR.

  YAAM, GELME VE YIKIM, NEE VE TRAJEDDEN OLUMAKTADIR.

  VAROLUCU UNU SORMAKTADIR; TARHTEK BYK BULULAR MUTLU NSANLARIN ESER M? YOKSA KENDN GEREKLETRME, VARLIINI TAMAMLAMA ZLEM EKEN NSANLARIN MI?

  ETMN AMACI, OCUU ZGR BR BREY OLMAYA TEVK ETMEKTR.

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  KAYNAKCA

  ETM BLMN GR,PROF. DR. NURETTN FDAN, PROF. DR.MNRE ERDEN, Alkm Yay. 1998, stanbul,

  ETM BLMNE GR, Edit. FATMA VARI, Alkm Yay. 1998, stanbul,

  ETM BLMNE GR, EDT. PROF. DR. NEVN SAYLAN, ANI YAY. 2009, ANKARA

  ETM BLMNE GR, Edit. PROF. DR. AL RIZA AKDENZ, DO. DR. MEHMET KK, Nobel Yay. 2011, Ankara

  ETM BLMNE GR, Edit. YRD. DO. DR. HASAN BASR MEMDUHOLU, YRD.DO.DR. KRAD YILMAZ, Pegem

  Akademi Yay. 2010 RETM LKE VE YNTEMLER, SMET KEMERTA, YARGI

  YAYINLARI, STANBULETMN FELSEF TEMELLER, BOLM YAZARI, BETL ZKAN,

  Y.T..

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  Katlmda bulunarak dinlediiniz iin teekkrler

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  nite 3: Eitimin Tarihsel Temelleri

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  lk sistemli eitimin MEZOPOTAMYA VE MISIR uygarlklarnda ortaya kt sanlmaktadr.

  MISIRLILARDA ETM: Nil nehrinin her yl tamasndan dolay, meteoroloji ve astronomi bilimlerine dayal olarak; takvim bulunmu, hukuk bilimi gelimi, toporafya ve mhendislik gelimitir. Beyin ameliyatnn yapldnn kalntlarda izine rastlanm, TIP LERLEM.

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  LK, ORTA ve YKSEKRETM eklinde okullar almtr.

  TAPINAK OKULLARININ nemli yeri vardr. ilk, orta ve yksek retim bir arada bulunurdu. Burada memur yetitirilirdi. Yatl ve gndzl eitim vardr.

  Matematik, yaz, din, estetik, jimnastik , ahlak vb. alanlarda eitim yaplrd.

  Msr Msr yapan KTAP SARAYLARIDIR dersek yanlmayz.

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  NLLERDE ETM

  inde kullanlan harflerin ou bundan 3000 yl kadar nce bulunduu sanlmaktadr. Ahlaksal duyarllk alayan, kiinin devlete ve bakalarna kar grevlerini alayan bir eitim sistemi anlay hakimdir. UYUMLU NSAN LKLERNE, MZE VE DNSEL TRENLERE nem verilmitir.

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  Konfyusa gre ERDEML NSAN yetitirmek nemlidir. ERDEML NSAN; GLKLER YENMEY BRNC GREV OLARAK KABUL EDEN VE DL SONRAYA BIRAKAN KMSEYE DENR.

  Yksek tabakann ocuklarnn okuyaca saray okullar vardr.

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  retmen kutsal bir varlk olarak kabul edilir, gsterilen sayg lnceye kadar devam ederdi. Bayramlarda, en yal retmene kurban kesmek bir adetti. nl pedagoglarndan LAOTZE retmenler, insanlar arasna iyilii ve fazileti telkin eden insanlar olmal grn sylemitir.

  RETMEN HAYIRSEVER OLMALI, SZLER AYDIN BULUNMALI, RUHUNDA NSANA KARI DAMA SAYGI TAIMALI VE RETECE EYLERDE KANAAT SAHB OLMALIDIR.

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  HNDSTANDA ETM

  Hintlilerin eitiminde dini inanlar nemidir. Hint toplumunda egemen olan felsefi iki din ( reti) vardr. Bunlar; Brahmanizm ve Budizm dir.

  Kast sistemi vardr. Kast sistemi, Brahman, Asker , esnaf ve kle olarak drde ayrlmtr. ocuklarn eitilecei konular kasta gre deiiklik gstermektedir. ocuklar, 6 yana kadar evde, 16 yana kadar okulda, 16 yandan sonrada nl dnrlerin ve retmenlerin ders verdii kurumlarda okurlard.

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  Buda, Brahmanizmi yumuatarak kast sistemini ortadan kaldrmaya almtr. Eitimin amac Nirvanaya ulamaktr. Nirvanann felsefi anlam, hiliktir, yokluktur. Ahlaki eitim nemlidir. Bu eitimin amac, btn aclarn ve straplarn kk olan duyu organlarnn disiplin altna alnmasdr.

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  YUNANLILARDA ETM:

  SPARTADA ETM: SPARTAda eitimin amac; iradeyi kuvvetlendirmek, , bedeni kuvvetli ve zinde hale getirmek esasna dayanr. Aznlkta olan bir egemen snf ve birde kle snf vardr. ten ve dtan gelecek tehlikeye kar asker yetitirmek nemliydi. ocuklar 5 yana kadar annelerinin yannda kalrlar, 7 yandan sonra tamamen devletin mal saylrlard. Spor, mzik ve beden eitimi nemlidir. Ahlak eitimi de yapld sanlmaktadr.

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  ATNADA ETM: Halkn byk ksmn esirler oluturmaktayd. Esirler ziraatla urarlar. Egemen snf ise; bilim, gzel sanatlar, lkenin idari ve siyasi ileriyle megul olurlard. ocuklara eitim aile tarafndan verilir ya da verdirilirdi. Liberal bir eitim sistemi vard. Pedagoglar vard. Gzel, anlaml konumaya ve uur stnlne ok nem verilirdi. Mzik, gramer ve beden eitimi nemliydi.

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  5. YY.dan sonra SOFSTLER ortaya kmtr. Sofistler; genleri yetitiren canl ansiklopedi ve gezici retmen gibi grev yapmlardr.

  Sokrat, Platon ve Aristo bu devrin nemli dnrleridir.

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  TRKLERDE ETMN TARH TEMELLER,

  Bu blmn hazrlanmasnda; ok Deerli Hocam, Prof. Dr. Yahya AKYZn TRK ETM TARH adl kitabndan yararlanlarak hazrlanmtr.

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  TRKLERDE ETM

  HUNLAR,

  M. . Bin yllarnda Orta Asyada ALTAY dalar ve bunlarn kuzey ve dou blgelerinde BYK HUN Devleti kurulmutur. Bu devletin en nl iki hkmdar Teoman ve olu Metedir ( yn. M.. 209-174). M.S. 50 yllarnda inin basklar sonucunda paraland ve Hunlarn nemli bir ksm Batya gerek Ural dalarndan Bat Avrupaya kadar uzanan Avrupa Hun Devletini kurdular.

  Nibelungen destan***

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  Sava eitimi,

  in setti,

  Bamsz yaama azmi,

  Mesleki eitim, altn ve demiri baar ile ilemilerdir. Krk, hal, madeni eya ve silah yapmnda usta idiler.

  Dini inanlar,

  ocuk sevgisi,

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  GKTRKLER

  38 harfli gelimi bir alfabe ile ilenmi bir dile sahiptirler.

  Orhun Antlar, 732de Kltegin, 735te Bilge Kaan ve yine o yllarda dikilen Tonyukuk antlar

  Kitabelerde gelecek kuaklara seslenme, onlar eitmek amalanmtr. Atatrkn Nutuk ve Trk Genliine Hitabesini yazmasnn amac da budur.

  in imparatorlarna mektuplar yazlmtr,

  Yenisey mezar talar ve yaztlar daha eskilere dayanmaktadr.

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  UYGURLAR,

  745te Gktrk Devleti yklnca Uygurlar hakimiyeti ele geirdiler.

  14 harfli sod alfabesini kullanmlardr.

  Bilginin genilemesi, basm tekniini bulduklar deliller vardr. Kitaplara deriden ve sanat deeri yksek ciltler yaplrd.

  Orta Asyadaki Trk pramitleri de yksek bir medeniyetin rndr.

  Katiplik, brokratlk, katiplik, retmenlik, danmanlk, tercmanlk, kltr elilii yapmlardr

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  Eski Trklerin eitimi baka kltrlerden etkilenmi midir?

  Eski Trklerde retim ara gereleri nelerdir? Kitaba Bitig, katip ve hattata Bitigci derlerdi,

  Kalem, U denen ve dalarda yetien bir aatan yaplrd,

  Sr boynuzundan yaplan ve tk denen divitler de kullanlrd.

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  Prof. Bossert, 1937de II. Trk Tarih kongresinde sunduu bildiride; Uygurlarn matbaa tekniini bularak kullandklarn belgeleriyle belirtmektedir.

  Kan-Su blgesinde Tun- Huangda bir maarada tahtadan baz Uygur matbaa harfleri Uygurca kitaplar bulunmutur. Ms. 700-900 yllarna denk gelir.

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  MSLMAN TRK DEVLETLERNDE ETM

  KARAHANLILARDA ETM, MEDRESELER

  FARABNN (870-950) (Muallimi Sani)TRK ETM TARHNDEK YER,

  100den fazla eser yazmtr,

  ETM GRLER,

  -Eitimin amac, mutluluu bulmak ve bireyi topluma yararl hale getirmektir.

  - tr eitimci vardr. aile reisi, retmen, devlet bakan,

  -Eitim ve retimi ayrr: retim, nazari erdemleri var etme, eitim ise; ahlaki erdemleri ve i sanatlarn var etme yntemidir.

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  Yntem konusunda kolaydan zora gidilmesi

  Bir ey retilmeden tekine geilmemeli,

  retmen rencilerle tartmay bilmelidir,

  Mantk ve felsefeye yer verilmeli,

  rencinin renme istei srdrlmelidir.

  ocuklar karar verme yetenei gl ve sorumluluk duygusuna sahip olarak yetitirilmelidir.

  Disiplin ne sert ne yumuak olmal, lml yol izlenmelidir.

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  Bilimsel meseleleri aratrmann eitli yntemleri olduunu, bu konunun bal bana bir bilim alan saylmas gerektiini sylemekle, bilimsel yntem alannda deerli bir gr ortaya koymutur.

  Tek yntem bizi sorunlar hakknda eitli kanaatlara gtremez.

  phe de bir aratrma yntemi olmaldr.

  Hkmdar milletin eitimcisidir.

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  BN SNANIN (muallimi salis)( 980- 1037)ona gre;

  Her ocuk eitilmelidir.

  Meslek retimine ok nem vermitir.

  ocuk okul iinde kendi yatlaryla birlikte eitilmelidir.

  retmen ocuu tanmal ve onun yetenek ve kabiliyetlerini fark etmesi gerektiini ileri srmekle Rousseaudan nce ok nemli bir pedagojik ilkeyi ortaya atm, ocuklar arasndaki bireysel farkllklar grm ve bunlarn gz nnde tutulmasn istemitir.

  Genel eitim ve meslek eitiminde ocuun zevk ve ilgilerinin gz nnde tutulmasn istemekle yeni eitimin ok nem verdii ocuun ilgisi konusunu da ilemitir.

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  Oyununun ocuun normal bir faaliyeti olduunu belirtmitir.

  Deneye, gzleme nedenleri aratrmaya dayanan bir eitim- retim nermitir.

  ocuun zerindeki basknn olumsuzluklarn belirtmitir.

  Eitimde ara-gere kullanmnn nemini belirtmi, snai eitimin temellerini atmtr.

  Disiplin alannda da yeni eitime uygun grler ileri srmtr.

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  bni sinada Eitim ve retim Yntemleri;

  .Nezaket ve yumuaklkla davranlmal, nasihat edilmeli.

  .dl ve vgye yer ve vgye yer verme, cezann amacnn eitimsel olduu unutulmamal, fkeli iken ceza vermemeli

  .Kolaydan zora, basitten karmaa doru bir yol izlenmeli,

  .Snf ortamnn eitici ve retici etkisinden yararlanma,

  rneklerle anlatma ve retme,

  .Tekrarlama

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  Balasagunlu Yusufun KUTADGU BLG ( 1069 ) Trk eitim tarihindeki yeri, Trke Uygur yazs ile manzum olarak (6645 beyit) yazlmtr.

  Devlet ynetimine ilikin grler tamakla ve hkmdara tler vermekle her eyden nce bir SYASETNAMEDR.

  Hkmdarn en ok bilgiye ihtiyac olduu, onun halk donatmas, adaletle davranmas gibi temel zellikler Kutadgu Biligte yer alr.

  TRKLK bilgisinin bir abidesidir. Dil, edebiyat, kltr, slamiyete gei dnemindeki deerler vs.

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  Kagarl Mahmutun DVAN- LGAT-T TRK (1072-1074) Araplara Trke retmek amacyla yazlmtr. TRKEY RETM YNTEM;

  lkin ok sayda rnekten hareketle, kurala,

  rneklerini, gnlk hayattan, ataszlerinden, iirlerden derlemitir.

  Dil retirken, Trk kltrn de tantma amacn gtm, buna zel nem vermitir.

  nceden geen bir kural gerektiinde hatrlatmaktan ekinmemitir.

  zledii bu baarl yntemleri buluncaya kadar ok aba harcamtr. ki yl iinde eserini kez yazp beenmemi, drdnc kez yazmtr.

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  AHMET YESEV- ( 1103- 1166), ilk Trk sufilerinden en nemlisidir. lk Trk tarikatn kurmutur. DVANI HKMET adndaki eseri ile etkilerini geni yrelerde yz yllarca srdrmtr.

  EDP AHMET ( 12. Yzyl ) ATABETL HAKAYIK- gereklerin eii, -NASHATNAME- ile; slami esaslar retmeye almtr. Kutadgu Biligte %4 yabanc szck var iken, Atabet-l Hakaykta bu oran %20 ye ulamtr.

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  SELUKLULARDA ETM,

  Seluklularda eitimin temel zellikleri,

  Medreseler.., Ahilik gibi bir yaygn eitim kurumu, atabeglik gibi ehzadelerin yetimesi iin bir uygulama,

  Seluklu devlet adamlarnn eitim ve bilim severlii, MELKAH ve BLGN SANDAL

  Seluklularda rgn ve yaygn eitim kurumlar- MEDRESELER- EN NEMLLER; Badat, Musul, Basra, Niabur, Belh, Herat, sfahan, Merv, Amul, Rey, Tus saylabilir.

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  Okutulan balca ders gruplar; (Akyz, 44.)

  Din ve hukuk dersleri; Kuran okuma, tefsir, hadis, fkh, kelam,

  Dil, edebiyat dersleri; Arap Edeb., Fars, Nahiv, Sarf, Hitabet, iir, Cerh ve Tadil, Tarih, Edebvb.

  Felsefe dersleri; Felsefe, Mantk

  Msbet bilim dersleri; Tp, Cerrahi, Matematik, Aritmetik, Geometri, Trigonemtri, Astroloji, Yldzlar bilimi, Gk bilimi-Kozmorafya, Tabii bilimler vb.

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  Seluklularla ada Avrupada eitimin durumu;

  Avrupann her yanndan ok sayda renci spanya ve Sicilyada Mslmanlarn medreselerine gidip renim grdler;

  Byle yetien renciler ve bilim adamlar, kendi lkelerinde niversite denen yksek retim kurumlar atlar. Bunlardan bazlar;

  Bolonya-talya 12. yy.

  Paris 1215,

  Oxford 1214

  Cambridge 1229

  Salamank 1230

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  Nizamlmlkn SYASETNAME adl eserinin Trk eitim tarihindeki yeri; devlet ynetiminin genel ilkesi adalettir. Padiah nemli bir ii kimseye havale etmemeli, Hkmdar, devlet adamlar ve memurlarn srekli denetim altnda tutmal, onlarn halka zulm yapabileceklerini unutmamal, hkmdar drt tr su ileyenleri asla affetmemeli;

  lkenin yklmasna alanlar,

  Haram iler yapanlar,

  Devlet srrn korumayanlar,

  Szde kendisine dalkavukluk yapanlar, kalbi ile de dmanla ibirlii yapanlar.

  Hkmdar, haftada iki kez din bilginlerini kabul edip tartmalarn dinlemeli, bu konumalardan yararlanmaldr.

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  Mevlana Celalettinin Mesnevi, Divan Kebir, Fihi Mafih adl eserleri nemlidir.

  Trk eitim tarihindeki yeri; eitimin gcne ve evrenin etkisine inanr. Ona gre insan eitilebilir bir varlktr. Eitimle hayvanlarn bile yetenekleri geliir. nsandan kze, eee bile ilim ve hner geer. nsann eitimi ile yabani at rahvan olur, ay oynar, kei selam verir. nsann etkisiyle kpek bile; av oban ya da beki kpei olur. Ona gre insan kendi kendini eiterek hayvani ve eytani ynlerinden arnabilir.

  retmen, renciye yaz yazmasn retirken;..

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  YUNUS EMRE- (1240-1320) eserleri, Risalat al Nushiye ve Divandr.

  Tasavvuf grleri ile yzyllarca Anadolu insann ve tasavvuf erbabn etkilemi eitmitir.

  inden kt halka hitap etmek istedii iin Trkeyi ve daha ok hece veznini tercih etmitir.

  O tm insanlara seslenir, rk, din, dil ayrm yaplmamasn ister. Ona gre insan, her yerde ayn deerde, yce bir yaratktr. nsan bu gzle grmeyen, Tanrya da kardr.

  Yetmi iki millete bir gzle bakmayan,

  erin evliyasysa, hakikatte asidir.

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  HACI BEKTA-I VEL 8 1271) O hogr ve insan sevgisini yaymaya alan bir halk eitimcisidir. Malakat adl eserin ona ait olduu ileri srlmse de belgelenememitir. Malakatta; uygulanmayan kuru bilgi gnah ve sorumluluktan ibarettir. Kendisini artmayan bakasn artamaz. sonradan Bektailik tarikat kurulmutur.

  AIK PAA ( 1272-1333)., Garipname, ESERLERN TRKE KALEME ALMITIR.

  AR, TRKEYE LG GSTERLMEMESNDEN YAKINIR VE ESERN TRKE YAZILDII N DEERSZ SAYILMAMASINI ister. !!!!

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  Medreseler,

  Aznlk ocuklarnn st dzey ynetici yetitirildikleri ENDERUN-

  lkretim 19. Yy. sonlarna kadar, ok basit bir dzeyde kalmtr.

  Osmanllarda, son dnemlere kadar, ilkokul rgn eitim kurumlarnda yalnzca erkekler okumutur.

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  Eitim- retimin temel amac dinidir. Msbed bilimlere ilgi, FERD, STSNA VE SREKSZDR.

  Tanzimat dnemine kadar, eitim her dzeyde cretsizdir.

  Aznlk ve yabanclara retim hakk tannm, faaliyetler denetlenememitir. Siyasi, ekonomik

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  Osmanlca denen Trke, Arapa ve Farsa karm suni bir dil gelitirilmitir.

  Yaygn eitim yaplmtr.

  Eitimde yenilemelere 1776lardan itibaren, nce askeri okullarda balamtr.

  Medrese, zellikle sivil okullarda etkisini srdrmtr.

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  Osmanllarn ilk dnemleri ve onlarla ada beyliklerde ve Trk devletlerinde eitim

  Osmanllar da, medreseler yaptryor. lk medreseyi znikte yaptryor. znik Orhaniyesi,

  Karamanolu, Arapa ve Farsadan tp. Matematik, tasavvuf alanlarnda birok eseri Trkeye eviriyorlar bu da Trkenin bir sre bilim alannda nem kazanmasna yol amtr. yle ki Karamanolu I. Mehmet Bey, 1277de bir fermanla, resmi yazmalarn bundan byle Arapa ve Farsa deil Trke yaplacan duyurmu, herkesin Trke konumasn istemitir.

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  Candaroullar, TRKEnin bilim dili olmas iin aba harcamlardr. Eitim ve bilime verdikleri deer ve bilginleri korumalar nedeniyle byk bir n kazanmlardr. Bu nedenle bir ok bilim ve sanat adam Kastamonuda toplanmtr. smail Bey, bilim adamlar lnce kendi trbesine gmlmesini istiyor!!!

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  Ertana devleti, Kayseride Kk medresesini kurdurmutur.

  Timurlular devletinin hkmdar Ulu Bey, Semerkantta bir rasathane kurduruyor, etrafna yzden fazla bilim adam toplamtr.

  Karakoyunlular ve Akkoyunlular, Dou ve Gney dou Anadoluda hkm srerler

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  Fatihin sahn medreseleri; 1463- 1470 yllar arasnda yaptrlmtr. Sahn Seman, 8 yksek dzeyde, her birini 19 odas bulunmaktadr. Tetimme Medreseleri ise, 8 tane orta retim dzeyinde medresedir ve her birinin 11 odas vardr. Bu eitim kurumlar, akli ve nakli bilimleri dengeli bir ekilde yrtmlerdir.

  Kanuni Sultan Sleyman, Mimar Sinana stanbulda Sleymaniye Klliyesi denen binalar topluluu yaptrd. Klliyede bir cami, bir sibyan mektebi, bir Darlkurra, drt genel medrese, bir Darlhadis, bir Darltp, bir Darlifa ve Eczane, ktphane, hamam, imarethanebulunuyordu. Bu drt genel medrese; bunlar; Evvel, Sani, Salis , Rabi adlarn tayor ve buralarda geleneksel slami bilimler okutuluyordu. Baz aratrmaclar buralarda Riyaziyat ve Tabiiyat dersleri de okunduu grndedir.

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  Klasik Osmanl medreselerini dereceleri; kaynaklarda alt derece yer almaktadr;

  Haiye-i Tecrid, Miftah, Krkl ve Hari elli, Dahil elli, Altml, Sahn. Okunan ders kitaplar, kitabn ilgili olduu bilim dal ve mderrisin maana gre medreseler derecelendirilmitir.

  Kitaplar ve retim dili esas olarak Arapa idi ve Trke ksmen ve szl aklamalarda kullanlyordu.

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  15. yy. ortalarndan itibaren, Avrupada Rnesans denen, dnyaya bakta, sanat, edebiyat ve bilimde ok gl bir uyann balad grlr.

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  12. ve 13. Yy. rnesans

  Alman Gutenbergin matbaa tekniini bulmas! UYGURLAR!

  Eski Yunan ve Roma eserlerini daha esasl inceleme ve aratrmaya yer verilmesi, ,

  stanbulun fethi ile, Avrupaya kaan, Bizansl bilginlerin katklar,..

  Gzlem, deney gibi bilimsel yntemlere yer verilmesi, zgr dnceye nem verilmesi,

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  Batdaki bilimsel ve dnce alanndaki gelimelere ramen, talyan dnr BRUNO, dnyay tanmak iin inan ve geleneklere deil, akl ve deneye bavurulmas gerektiini savunduu iin Engizisyon tarafndan Romada yaklmtr(1600). Fiziki ve Astronom olan Galile ise; Copernicten sonra, dnyann kendisi ve gnein etrafnda dndn savunduu iin, engizisyon mahkemesi nnde diz kp yanldn itiraf etmesi karlnda cann kurtarabilmitir(1633).!!!

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  Osmanlda Galile benzeri rnek, III. Murat ve Sadrazam Sokullu Mehmet in uygun grmesiyle Takiyttin tarafndan, 1577 de stanbulda RASATHANE kurulmas 1580 eyhlislam Kadzade Ahmet emsettinin gemite gklerin srlarn anlamaya cret eden toplumlarn mahvolduu eklinde yazl bir gr belirtmesiyle topa tutularak yktrlmtr.!!!

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  Osmanl darifalarnda ruh ve akl hastalarna uygulanan tedavi yntemi, hastalara sular seyrettirmek, iekleri seyrettirip koklatmak, musiki dinlettirmektir.!!!

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  Evliya elebinin Edirnedeki II. Beyazt Darifasna ilikin gzlemlerinde;

  Ruh ve akl hastalarna; sular seyrettirmek,

  Baharda hastalara, yasemin gl ebboy,karanfil, reyhan, lale, smbl gibi iekler verilir, kokularyla ifa bulmalarna allr.

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  Meyve aalar, imenleri seyrederler,

  OKUYUCU VE YED ADET ETL SAZLARI ALAN TOPLAM ON MZSYEN VARDIR VE HAFTADA KEZ HASTA VE DELLERE MUSK FASLI VERLR. NEVA, RAST, DUGAH, SEGAH, ARGAH, SUZNAK MAKAMLARI ONLARA MAHSUSTUR. Tm saz ve makamlarda RUHA GIDA vardr.

  O dnemde Avrupada delilerin atete yakld grlr.!!!

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  Medreselerin toplumdaki etkinliinin ortaya kmas;

  LMYE, MLKYE, ASKERYE

  ULEMAnn ayrcalHAPS EDLEMEZ,DAM EDLEMEZ.!!!

  lema snf yetitirmek; SAHN dzeyinde bir medrese bitirmek gerekiyor. tibar yksek olan ulema snfna mensup olanlar; eyhlislam, mderrisler, padiah hocalar, kadlar, yksek din grevlileri, hekim-balar, vb.

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  eyhlislam; DYANET, ADALAT, ETM, VAKIFLAR, KLTR, BELEDYELER bakan gibi bir mevkiye sahiptir.

  Mderrisler; Sahn ve Ayasofya payesine ykseliyorlard.Terfi iin kal sreleri 3 yl iken sonradan sre ksaltlmtr. Terfiler de esas; bo kadro varsa

  hemen atanr, yoksa beklenir, birden fazla aday varsa snav yaplrd.

  Emeklilie ayrlrlard.

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  Kendilerini tayin eden makamlarca aadaki durumlarda grevden alnrlard;

  -eri zr olmakszn greve gelmemek,

  -Amirlerine irkin davranmak, irkin szler sylemek,

  -Muidlik ve mlazml para ile satmak

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  ..Molla Ltfi, 1494- Bursa, Edirne ve Fatihin Sahn medreselerinde mderrislik yapm, yalanc ahitlerce dinsizlikle sulanm, Hatipzade adndaki bir mderrise ldrlmesine fetva verilmi ve II. Beyazt onaylamtr. Bilim ve dnce yolunda bir felaket saylmaktadr. ULEMANIN BRBRNE HASET ETMES !!!

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  ZINDIKLIK ( sapknlk ); sulanmak,

  AKL BLM- NAKL BLM DENGES,

  NAKLC, DOMATK, SKOLASTK BLM anlayna doru bir gmlme balamtr.

  Mderrislikten kadla gei- daha karl bir st memurluklara geme- bata KADILIK, YAAMLARININ GAYES HALNE GETRM OLMALARI-

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  RETM ve yntem alannda bozulma; akli bilimler programdan karld, alet bilimlerine nem verildi. FATHin sahn medresesinde; 1470-1603 yllar arasnda burada mderrislik yapan 290 ulemadan, 118i kalem oynatm, 520 eser vermiler. Bunlarn sadeca 20 tanesi akli bilimlere ait telif eserlerdir. 1603-1730 arasnda akli bilimler alannda hibir telif eser verilmemitir.nakli bilimler alannda da eser says ok azdr.

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  Mderrislie atanma sisteminin bozulmas; mlazemet sistemi- bekleme- bozulmas, medreseyi bitirmeyenlerin de mderris atanmas, devlet adamlarnn ve mderris ocuklarna ocukken mderrislik nvannn verilmesi ve maa balanmas, bu alandaki ilk imtiyaz ilk Osmanl eyhlislam MOLLA EMSETTN FENARnin oullar ve torunlarna verilmitir.

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  16. yzyln ortalarndan sonra;

  rencilerin disiplinlerinin bozulmas; SUHTE ayaklanmalar olmakta, Edirne, Bursa, Balkesir Manisa, Isparta, Mula, Bolu, Kastamonu, Tokat, Amasya, vb. ehirlerde youn bir ekilde grlmektedir.

  1574te skilipte Eri Sapk adnda birinin bakanlndaki hareket buna bir rnektir.

  Yavuz Sultan Selimin tahta kt sralarda Amasyada binlerce suhte toplanp pek ok insan ldrmlerdi.

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  Osmanllarda ilkretim; mektep, kttap, Darttalim, Mektephane vb isimler alrlar

  Kurann anlam aklanmadan, yalnzca okunuunun retilmesi, dini bilgiler verilir, namaz klma retilirdi, YAZMA VE MATEMATK YOK, Halbuki 18. Yy. sonlarna kadar Avrupada ilkokul programlar; din dersleri, okuma-yazma, ve aritmetikten oluuyordu.!!! Seluklularda da okuma yazma, din dersleri ve matematik retiliyordu.

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  Sbyan mektebi retmenleri nasl yetiiyordu? FATH SULTAN MEHMET, Eyp ve Ayasofya medreselerinde, sbyan mektebi retmeni olacaklar iin, genel medreselerden farkl bir program hazrlamtr. Buna gre; muallim olacaklar bilinen dersler yannda, ADAB-I MUBAHASE TARTIMA KURALLARI VE USUL- TEDRS- RETM YNTEM- dersleri de greceklerdir. Bununla beraber bu rencilere FIKIH- slam hukuku- dersini yararl grmemi ve kaldrmtr. Fatihin bu programndan, kendisinden sonra saplmtr.

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  Osmanllarda saray eitim ve retim kurumlar;

  Enderun mektebi, Hristiyan tebaadan alnan yetenekli ocuklar iyi ve gvenilir devlet adam ve asker yapma amacna dayanyordu.

  Dzenleme ve gelitirilmesi Fatihe dayanr. 1909a kadar faal olarak almtr.

  Osmanl devlet ynetimi, bir yandan medrese kl ULEMAYA, te yandan, Enderun mektebinin KUL sistemine dayanyordu.

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  Enderun sistemi, btn Hristiyanlar slamlatrma amac gtmemektedir.

  Osmanllar, Hristiyan tebaaya din ve dillerini deitirme politikas gtmemitir.

  rencilerin salanmas;

  -Pencik olanlar

  -Devirme olanlar

  BR HIRSTYAN OCUUN DEVRLMES ALES N GENELLKLE BR MTYAZ VE EREF SAYILIRDI.!!!

  Balangta sadece Hristiyan tebaadan devirilirken, zamanla ok az da olsa Trklerden ve teki Mslman nfustan ocuk ve genler alnarak Enderunda yetitirilmilerdir.

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  Enderunda eitim ve retim dzeni;

  Saray ilerini renmek,

  slami ve msbet bilimler alannda kuramsal bir renim grmek,

  Yeteneine gre beden ve sanat alannda bir eitim almak,

  Hizmet yoluyla yetime,

  Kuramsal eitim-retim

  Beden ve sanat eitimi

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  Enderun mektebinde, yksek medreseler dzeyinde kitabi bir eitim retim de yaplrd. Okutulan dersler unlard; Trke, Arapa, Farsa, Edebiyat, Tarih, Yksek slami bilimler (Kuran, Tefsir, Hadis, Fkh, Kelam) Matematik. Bunlar arasnda Trke, Farsa, Tarih, Matematik gibi medreselerde okutulmayan dersler dikkat ekiyor. Enderun mektebinin program medreselerden daha iyi dzenlenmiti. Tm dersler iin Saray dndan en deerli mderrisler getirilirdi.

  Sarayn zengin ktphanesinden yararlanan i olanlar son derece iyi yetiirdi.

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  Beden ve sanat eitimi; Enderun mektebinde i olanlarna, yeteneklerine gre; ok ve cirit atma, ata binme, gre gibi sporlar yaptrlr, musiki, iir, hat, minyatr, resim, cilt gibi sanatlar retilirdi. Eflatunun devleti!!!

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  Enderun mektebi, 1850lere kadar; 79 sadrazam, 3 eyhlislam, 36 kaptan derya ve saysz nemli grevlerde bulunan devlet adam yetitirmitir.!!! Osmanly kimler ynetmi?!!!

  Acemi olanlar, ailelerini, asllarn, ana dillerini unutmazlard. Zaten , devirilirken, ad, baba ve annesinin kimlii, doum tarihi, bedensel zellikleri, ky veya kasabas bir deftere yazlrd. Trke renirken bile aralarnda ana dillerini konuurlar, sonralar kendilerinde IRK bilinci kayp olmazd. En arpc rnek; SOKULLU MEHMET PAA, ve kardei Makariye.!!!!

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  ehzadegan Mektebi:ehzadelerin ilkretimine mahsus bir okul,

  Osmanl hkmdarlarnn yetimesi; 5-6 yalarnda eyhlislam tarafndan trenle derse balatlr, Muallimi Sultani denen hocasna teslim edilirdi,

  Sancaa kma; ktklar sancakta, bir hkmdar naibi gibi ynetim sergilerlerdi, Devlet ynetim, ve bilgi sahibi olurlard.

  Kafeste yetitirilme dnemi; 1595- III. Mahmut Dnemi balamtr.

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  Yabanc ve aznlk okullar;

  Aznlk okullar;

  -Rum okullar- Fener Rum mektebi- yksek dzeyde

  -Ermeni okullar- zellikle, 18. yylda okullar amaya balamlardr.

  -Yahudi okullar-spanyadan kovulan Yahudilere Osmanl kucak am, stanbula yerletirmitir. Matbaalarn da getirmiler ve stanbulda atklar okullarda; branice, Dilbilgisi, Musevilik,, Hesap, Hendese, Tarih, Corafya okutmulardr.

  Yabanc okullar; ilki 1583 tarihinde. Franszlarn at, Katolikler, Saint-Benoit kilisesinde almtr.

  lk Amerikan protestan okulu da, temmuz 1824 Beyrutta almtr !!!

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  Osmanllarda memur yetitiren kurumlar olarak; Osmanl Hkmeti anlamna gelen BAB-I AL, ayn zamanda lkenin en nemli memur yetitiren kurumu idi. Onun iki dairesi bu ile de ilgiliydi.

  -Kethda Bey Dairesi: Kethda Bey, Sadrazamn yardmcsdr ve askeri ve dahili ilere bakar.

  -Divan- Hmayun Kalemi, Padiahtan gelen emir ve fermanlar ile Padiaha Bab- Alinin takdim edecei yazlarn yazld, daha ok siyasi ve harici konularla ilgili dairedir.

  -Bab- Defterdari mektebi; maliye ileri ile ilgili dairedir. Memur adaylarna; teknik, brokratik bilgiler ve siyakat denen bir yaz eidi retilirdi.

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  Devletin tercmanlk ileri, 1820lerde Yunan isyanna kadar, Fener Rum Mektebinden mezun Rumlara braklm, mali konularda da Ermenilere grevler verilmitir.

  Osmanllarda halk eitim almalar da grlmektedir. OTODDAKT yetime!!!

  Camilerden genel eitim ve konferans yeri ve siyasi eitim yeri olarak yararlanlmaktadr.

  raklarn eitimi, FATH dnemi,

  1824 ferman,

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  KHSTAN HKMDARI KEYKAVUSun yazd Kabusname ile Sadi nin yazd Glistan ve Bostan da Osmanlda okutulan nemli eserler arasnda saylabilir. Ancak;

  AMASYALI HSEYNOLU ALnin Trk eitim tarihindeki yeri; Tarikul Edep-Terbiye Yolu adl eserinde ileri srd fikirler ok nemlidir.

  -ona gre; ocuklara aile statlerine gre farkl davranmamal,

  Sbyan mektebine yeni balayan bir ocua retmen yle davranmaldr der, ilk gn ikram, iltifat ve glvermeli, kulan ekip, dvmek ve svmekten kanmal, ocuklar vahi kua benzeterek, rktlmemesi gerektiini, yz verilip marur dahi edilmemesi gerektiini syler. Ayrca; ocuun yaradln tanmak gereini, bireysel farkllklarn dikkate alnarak buna gre bir eitim-retim yntemi uygulanmasn, retmenin gler yzl, sabrl olmas gerektiini belirtmekle, her ocua uygun bir yaklam ve yntem izleyerek hi birinden umut kesilmemesi gerektiini sylemekle vs. yzyllar sonra Avrupada ortaya atlacak yeni eitim anlayna uygun grler ileri srmtr. Bu nedenle O, yalnzca Trk eitim tarihinde deil, dnya eitim tarihinde yer almas gereken bir eitimcidir.

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  Matbaa,

  Uygurlar, 700-900l yllara kan matbaa ile baslm kitaplardan anlalyor ki bu teknii kullanmlardr.

  1440l yllarda Gtenberg bu gnk anlamda matbaay gelitirmiti,

  1590larda,III. Murat bir fermanla, talyada Arap harfleriyle baslan din d kitaplarn satna izin vermiti,

  Rumlar, Ermeniler ve Yahudiler matbaalarn kurmulard,

  1727de din d kitaplarn basm izni alnarak matbaa kuruluyor.

  lk baslan kitap ise; otrar veya Farabda doan (lm 1010) byk Trk dil bilimcisi Cevherinin Shah adndaki Arapadan Arapaya Lgatnn Trkeye evirisidir. Cevheri bunu Araplara kendi dillerini retmek iin yazmtr.

  lk yz yl iinde 180 eit kitap baslmtr.

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  lk yenileme hareketi; mhendishane-i Bahri-i Hmayun, 1776

  Mhendishane-i Berri-i Hmayun, 1795

  Tphane-i Amire ve Cerrahhane-i Mamure; 1827- II. Mahmut dneminde

  Mekteb-i Funun-i Habiye, 1834, II. Mahmut dneminde

  Rtiye Mektepleri, 1839

  dadiyeler 1845, 1872de Kuleli klasna tannca, ad Kuleli Askeri dadisi olarak anlmtr.

  Sultaniyelerin al (1868)

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  LKRETMN ZORUNLULUU, 1824, II.Mahmut dnemi,

  Avrupaya renci gnderilmesi,1830lu yllarda balyor.

  Tanzimat dneminde retmen yetitirme abalar.16 mart 1848, ilk ders, DERS VERME VE RETM YNTEM

  niversite kurma almalar 1863 te alm, dzenli bir eitim-retim sreci srdrememi, defalarca alp kapanmak zorunda kalmtr.

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  Mekteb-i Mlkiye (1859) ve

  Mekteb-i Tbbiye-i Mlkiye (1867) yksek retim kurumlar alarak, faaliyetlerini srdrmlerdir. Bunlarn yannda;

  Mesleki ve teknik eitimle ilgili eitim kurumlarnn aldn gryoruz.

  Aznlk ve yabanclar okullar amlar.

  Kz rtiyeleri almtr.(1859).

  Kz retmen okul Darlmuallimat almtr(1870).

 • Recep Tayyip Erdoan niversitesiEitim Fakltesi

  Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika ProgramDers Notlar

  Usul-i cedid hareketi, eitim tarihimizde usul-i cedid, ders ara ve gereleri konusunda yenileme, zellikle retmenlerin geleneksel retim yntemlerini brakp yeni ve etki