eğitim bilimlerine giriş dr. mustafa aydın baŞar

of 30 /30
1 Eğitim Eğitim Bilimlerine Bilimlerine Giriş Giriş Dr. Mustafa Aydın BAŞAR Dr. Mustafa Aydın BAŞAR

Author: jeneva

Post on 24-Feb-2016

147 views

Category:

Documents


15 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Eğitim Bilimlerine Giriş Dr. Mustafa Aydın BAŞAR. Hizmetöncesi Eğitim. Öğretim. Hizmetiçi Eğitim. Öğretme. Öğrenme. EĞİTİM. Yaygın Eğitim. İnformal Eğitim. Örgün Eğitim. Formal Eğitim. Özel Öğretim. Özel Eğitim. EĞİTİM : Bireyde, kendi yaşantıları yoluyla - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • *EitimBilimlerineGiri Dr. Mustafa Aydn BAAR

 • *ETMretimYaygn EitimFormal Eitimzel EitimrenmeHizmetncesi Eitimrgn EitimHizmetii Eitimnformal Eitimretmezel retim

 • *

  E T M

  Formal Eitim

  nformal EitimAile Eitimievre Eitimirgn EitimOkulncesi EitimlkretimOrtaretimYksekretimYaygn EitimHalk EitimiHizmetii Eitimraklk Eitimibanda Eitim

 • *ETM: Bireyde, kendi yaantlar yoluyla davran deiiklii meydana getirme srecidir.ETMBRSRETRETM SONUCU DAVRANI DEKL MEYDANA GELR.DAVRANI DEKL BREYN KEND YAATILARIYLA OLUUR.

 • *Formal Eitim: Bireyin davranlarnda, kendi yaantlar yoluyla, kastl ve istendik deiiklikler meydana getirme srecidir.ETMBRSRETRETM SONUCU DAVRANI DEKL MEYDANA GELR.DAVRANI DEKL BREYN KEND YAATILARIYLA OLUUR.!STENENYNDEDAVRANIDEKL

 • *

  Formal Eitim

  * Planl programldr.

  * Kurumsaldr, okullarda yaplr.

  * Kontrolldr.

  * Sadece istendik davran deiiklii beklenir.

  * retim yoluyla gerekleir.

  * Belli aamalar ve sonunda snav vardr.

 • *nformal Eitim: nceden planlanm belli bir amaca ynelik olmadan ve zel olarak dzenlenmemi bir ortamda geliigzel olarak gerekletirilen eitimdir. Bireyin,okuldaki planl etkinliklerinin dndan yer alan,iletiim iinde bulunduu ve davranlar gelitirdii her ortam informal eitim ortam olarak dnebiliriz.

 • *

  nformal Eitim

  * Plan-program yoktur.

  * Kurumsal deildir.

  * Kontrol salanamaz.

  * Zaman ve ortam asndan snrszdr.

  * stenmeyen davran deiiklii grnebilir.

 • *rgn Eitim: Bireylerin, okul ortamnda, amal, planl ve kontroll olarak aldklar eitimdir.* Belli bir ya grubuna yneliktir.

  * Milli eitimin genel amalarna ve temel ilkelerine gre, okullarda yaplr.

  * Aamal ve kademelidir.

 • *

  * lgi ve gereksinimlere yneliktir.

  * Aamal ve kademeli deildir.

  * Okul ya da okul zellii tayan ortamlarda gerekletirilir.Yaygn Eitim: rgn eitim sistemine hi girmemi veya herhangi bir kademesinden ayrlm veya rgn eitime devam eden ya da mezun olmu, bireylere ynelik olarak, rgn eitimin yannda veya dnda dzenlenen her trl eitimdir.

  Halk Eitimi, Hizmetii Eitim, raklk Eitimi, banda Eitim, .........

 • *GRDS R E (LEME)

  IKTI* renci* retmen* Program* Ara gere, donanm* Okul, derslik, lab.* Ynetici, veli, hiz.DNT - DZELTMErn* Snav kazanan, kazanamayan* SS/SBS snav sonularEitim DurumlarYntem tekniklerAra gerelerEtkinlikler E V R E

 • *K A Y N A KretmenKaynak Kitap

  Fikir, bilgiDuygu, tutumBeceriler A L I C Irenen

  Fikir, bilgiDuygu, tutumBeceriler M E S A J*erik*eler*Kullanlan kod Hareket, jest, mimik, ses, sz, k, s,izim, resim, heykel, yaz, forml vb..K A N A LBe Duyuyaynelik

  * Ara gereler

  *Yntem ve teknikler

  LETM SREC OLARAK ETMD N T G r l t

 • *retme: renmeyi gerekletirmek zere dzenlenen amal ve bilinli etkinlikler; renmeyi klavuzlama, bireyin renmesi iin rehberlik etmedir.RETME;

  Okulda retmen,Aile ortamnda anne baba

  Yakn evrede arkadalar, iletiim aralarUzak evrede toplum, iletiim aralar vb......TARAFINDAN YAPILIR.

 • *retim: Bireylerin, okul ortamnda, amal, planl ve kontroll olarak aldklar eitimdir.retim Etkinlikleri eleri

  HedeflererikEitim durumuSnama durumuretim sreci;* Okulncesi eitim, * ilkretim, * ortaretim, * yksekretim

 • *Eitim retim Kavramlarndaki Farkllklar

  Eitimretim* Her yerde olabilir.

  * Sreklidir, yaam boyu devam eder.

  * retimi de iine alan geni bir kavramdr.

  * Her trl bilgi ve deneyimi kapsar.* Belli bir ortamla snrldr. (okul)

  * Planlanan zaman dilimiyle snrldr.

  * Eitimin planl ve programl ksmn oluturur. Eitimin aracdr.

  * nceden belirlenmi hedeflere ulamak iin dzenlenmi etkinlikleri kapsar.

 • *renme: Yaant rn, nispeten kalc izli davran deiikliidir.1. renme sonucundan mutlaka bir davran deiiklii meydana gelir.

  2. renme yaant rn ve bireyseldir.

  3. renme kalc izlidir.

  RENME YOLUYLA; Bilisel, Duyusal Devinisel davranlar gelitirilir.

 • *Davran Trleri

  renme rn Davranrenilmemi Davran stendik davranlar(Planl, programl srecin rn)

  stenmedik davranlar(rasgele kazanlan ya da eitimin hatal rn)BREYN SAHP OLDUU Akl ve dnceden bamsz, doutan gelen davranlar,(istem d davranlar, refleks) Geici davranlar(alkol, uyuturucu kullanm sonunda ortaya kan maddenin etkisi sonucu kaybolan)

  Byme ve olgunlama(oturma, yrme, ses karma) RENME DELDR!

 • *RENMEE T MRETM

 • *

 • *Trk Milli Eitiminin lkeleri* Genellik ve eitlik* Ferdin ve toplumun ihtiyalar* Atatrk ilke ve inklaplar ile Atatrk Milliyetilii* Yneltme* Eitim hakk* Frsat ve olanak eitlii* Sreklilik* Demokratik eitim* Laiklik* Bilimsellik* Planllk* Karma eitim* Okul Aile ibirlii* Her yerde eitim

 • *Tevhid-i Tedrisat Kanunu (3 Mart 1924)

  retimde Birlii ve tek merkezden ynetimi getiren yasadr.Milli Eitim Temel Kanunu (Kanun No: 1739) (14.06.1973)

  Trkiye eitiminin; ama ve ilkeleri, eitim sisteminin genel yapsn,retmenlik mesleini,okul bina ve tesislerini, devletin eitim retim alanndaki grev ve sorumluluklarn,sistem btnl iinde ele alan yasadr.

 • *Trk Milli Eitiminin Genel AmalarMill Eitimin genel amac btn bireyleri; 1. Atatrk nklp ve lkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatrk Milliyetiliine bal; Trk Milletinin mill, ahlk, insan, manev ve kltrel deerlerini benimseyen, koruyan ve gelitiren; ailesini, vatann, milletini seven ve daima yceltmeye alan; insan haklarna ve Anayasa'nn balangcndaki temel ilkelere dayanan demokratik, lik ve sosyal bir hukuk devleti olan Trkiye Cumhuriyetine kar grev ve sorumluluklarn bilen ve bunlar davran haline getirmi yurttalar olarak yetitirmek;

 • *Trk Milli Eitiminin Genel Amalar2. Beden, zihin, ahlk, ruh ve duygu bakmlarndan dengeli ve salkl ekilde gelimi bir kiilie ve karaktere, hr ve bilimsel dnme gcne, geni bir dnya grne sahip, insan haklarna saygl, kiilik ve teebbse deer veren, topluma kar sorumluluk duyan; yapc, yaratc ve verimli kiiler olarak yetitirmek;

  3. lgi, istidat ve kabiliyetlerini gelitirerek gerekli bilgi, beceri, davranlar ve birlikte i grme alkanl kazandrmak suretiyle hayata hazrlamak ve onlarn, kendilerini mutlu klacak ve toplumun mutluluuna katkda bulunacak bir meslek sahibi olmalarn salamak; Bylece, bir yandan Trk vatandalarnn ve Trk toplumunun refah ve mutluluunu artrmak; te yandan mill birlik ve btnlk iinde iktisad, sosyal ve kltrel kalknmay desteklemek ve hzlandrmak ve nihayet Trk Milletini ada uygarln yapc, yaratc, sekin bir orta yapmaktr.

 • *ETMSYASETKLTRTOPLUMSALSSTEMLEREKONOMALEHUKUK

 • *ETM KURUMLARININ LEVLERToplumsal levSiyasal levBireyi Gelitirme leviEkonomik lev

 • *Eitimin Toplumsal leviKltrel miras bireylere aktarmak

  Bireyin toplumsallamasn salamak

  Toplumun devamlln ve geliimini salamak

  Eitimin kastl kltrleme sreci ilevini gerekletirmek

  Okul, toplumun kendisi olmal dncesinden hareketle, toplumsal sorunlar zme becerisi kazandrmak

 • *Eitimin Siyasal levilkenin anayasal yapsn ve siyasal dzenini koruyan bireyler yetitirmek

  Liderler yetitirmek

  Ulus bilinci oluturmak

  Vatandalk hak ve sorumluluklarnn bilincinde olan bireyler yetitirmek

  Demokratik birey zellikleri kazandrmak

  Bilinli semen yapmak

 • *Eitimin Bireyi Gelitirme leviBireyi bilisel duyusal ve devinsel alanlarda gelitirmek

  Bireylerin kendilerini gerekletirmelerini salamak

  lgi, ihtiya ve yeteneklerine gre bilgi, beceri ve tutumlar kazandrmak

  Eitim faaliyetlerini bireyin ihtiyalarn karlayacak ekilde dzenlemek

  Bireye bir meslein gereklerini kazandrmak

 • *Eitimin Ekonomik leviBilinli retici ve tketici yetitirmek

  Bireylere, lke kaynaklarn daha verimli kullanmada gerekli olan bilgi ve anlay kazandrmak

  lke kalknmasnda gerekli olan nitelikli insan gcn yetitirmek

 • *

  *****************************