curs 1 nefrologie

Download Curs 1 Nefrologie

Post on 27-Jun-2015

478 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

ABORDAREA PACIENTULUI RENAL

Conf. Dr. Costel SPNUClinica de Nefrologie i Dializ Cluj

Modalit i de depistare a afec iunilor renaleSimptome/semne renourinare Anomalii urinare sau sanguine decelate ocazional sau prin screening Anomalii renourinare imagistice (US, CT, etc.)

Explor ri renale de prim etap (de rutin )Ex.clinic : anamneza, ex.obiectiv Ex.urin + sediment urinar, determin ri cantitative Creatinin seric , calcularea cl. creatininic, uree, electroli i, EAB; Examin ri imagistice: US, UIV

Recunoa terea sindroamelor renale Explor ri renale specializate

Diagnostic de boal

Sindroame n boli renale i ale tractului urinar Insuficien a renal (IR): acut , rapid progresiv , cronic Sindromul nefritic Sindromul nefrotic Hematuria macroscopic Anomaliile urinare asimptomatice Infec ia urinar Anomaliile renale tubulare Hipertensiunea arterial Litiaza renourinar Obstruc ia tractului urinar

Insuficien a renal acut Defini ie = brusc a FG (n decurs de ore sau zile), antrennd apari ia reten iei azotate Criterii de dg. : -cre terea precipitat a Us i Crs -oligurie (D < 400 ml/24 ore), anurie -simptome i semne de uremie -hiper K+ -emie, acidoz metabolic Etiologie: prerenal , renal , postrenal

Insuficien a renal rapid progresiv Defini ie = progresiv a FG, n decurs de s pt mni,antrennd dublarea creatininei serice n mai pu in de 3 luni Etiologie : -GN extracapilare ( rapid progresive) primare i secundare (vasculite, sdr. Goodpasture) -altele: microangiopatii trombotice (sdr. hemoliticouremic), nefropatii tubulointersti iale

Insuficien a renal

cronic

Defini ie = totalitatea manifest rilor rezultate din distruc ia progresiv i ireversibil a nefronilor Criterii de dg.: -FG documentat de cel pu in 3 luni -rinichi de dimensiuni reduse -anemie Etiologie: majoritatea nefropatiilor cronice

Sindromul nefritic (GN acut )Defini ie = rezultat al inflama iei acute a glomerulilor

acut a FG

leziuni ale peretelui capilarelor glomerulare (PCG)Hematurie macro/ microscopic glomerular ( H dismorfe, cil.eritrocitari ) Proteinurie glomerular

Reten ie hidrosalin -hipervolemie, HTA, EPA -edeme faciale, periferice

Tipuri de hematurie: nonglomerular / glomerular

Cilindri eritrocitari

Tipuri de proteinurie: glomerular (G), prerenal (PR) i tubular (T)IgG Transferin Albumin

G

PR

T

Sindromul nefrotic Def.= proteinurie glomerular > 3,5 g/ 24 ore / 1,73 mp; hipoproteinemie, hipoalbuminemie, hiperlipidemie, edeme; Patogenez : alterarea PCG ca barier electric / mecanic

Etiologie : glomerulopatii primare i secundare

Sindromul nefroticDefini ie, etiologie FiziopatologieA.Alterarea PCG ca barier electric /mecanic proteinurie glom., selectiv sau neselectiv , > 3,5 g/24 ore/1,73mp B.Consecin ele proteinuriei de rang nefrotic: - hipoproteinemie, hipoalbuminemie, malnutri ie - reten ie hidrosalin (edeme), hipotensiune arterial , IRA - complica ii tromboembolice - hiperlipidemie, lipidurie - susceptibilitate crescut la infec ii - deficit de legare i transport a unor medicamente - perturb ri ionice i hormonale - reabsorb ie tubular crescut de proteine leziuni TI

Sindromul nefrotic - tratamentA.Etiologic B.Patogenetic - specific entit ii generatoare C.Nespecific : - reducerea proteinuriei : restric ie proteic , IECA / ARB, AINS, nefrectomie - edemelor : restric ie de NaCl, diuretice, albumin , hemofiltrare - combaterea hipovolemiei i a IRA : albumin - tratamentul / profilaxia trombozelor - hiperlipidemiei : inhibitori de HMG CoA reductaz (statine) - profilaxia infec iilor : vaccinuri

Hematuria macroscopic Recurent , episod unic Nonglomerular / glomerular Etiologie: -uropatii: calculi, tumori, infec ii -nefropatii: nefropatia cu IgA, boala membranei bazale glomerulare (MBG) sub iri

Anomaliile urinare asimptomatice Proteinurie < 3,5g/24 ore : glomerular , tubular Hematurie microscopic : glomerular / nonglomerular

Leucociturie Cilindri : eritrocitari, leucocitari

Infec ia urinar (IU) Def. = colonizarea cu microorganisme patogene a urinii i a esuturilor tractului urinar, de la trigonul vezical la parenchimul renal; Etiologie : bacterii nespecifice (E.coli, S.saprofit,etc.) M. tuberculosis, fungi (Candida), virusuri; Criterii de dg. : -izolarea din urin a agentului patogen, - simptome i semne clinice de IU, -modific ri radiologice

Anomalii renale tubulare-anatomice : boala polichistic renal autosomal dominant (BPRAD) -func ionale ( alterarea transportului tubular)

Hipertensiunea arterial-renoparenchimatoas -renovascular

Litiaza renourinar : calculi urinari elimina i, ndep rta iprin tehnici urologice sau eviden ia i imagistic (US,UIV)

Obstruc ia tractului urinar: obstacol + dilatarea retrograda tractului urinar

Clasificarea nefropatiilor medicale Glomerulopatii Nefropatii tubulointerstitiale Nefropatii vasculare