เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการ...

Download เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 64

Post on 02-Dec-2014

9.037 views

Category:

Law

7 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

 • 1. 64 2557 1 64 2557 / . ./. .1-3 .4-6 .1-3 .4-6 1. 2. 3 / 2.1 1 2.2 2 3. GSP 2 4. 2 5 5 5 7 10 4 17
 • 2. 64 2557 2 1. 1. 4 1.1 1 3 1.2 4 6 1.3 1 - 3 1.4 4 6 2. 2.1 2.2 1 3. 3.1 1 3.2 4 - - - - 3.3 2551 , (PISA) 120 3 1 4 10 2 20 3 5 4. ( 100 ) 1 4 10 1 10 2 20 2 40 3 5 10 50
 • 3. 64 2557 3 5. 3 2 1 80 - 100 70 79 60 69 60 6. 3 5 - - - - - - - 1 3 7. 8. 1 ( 80 ) 1 - 3) ( 80 ) 1. 2. 3.
 • 4. 64 2557 4 2. 1. 3 1.1 46 1.2 13 1.3 46 2. 2.1 2.2 1 1 3. 3.1 3 2 3.2 2 1 2 4 6 2 1 2 1) 2) 1 6 2 1 2 3.3 3.4 2 1 2 3.5 2 6 3.6
 • 5. 64 2557 5 60 . 60 . 3.7 10 5 3.8 3.9 1.50 . 1.00 . 4. 100 4.1 5 4.2 10 4.3 () 10 4.4 15 4.5 / () 10 4.6 5 4.7 10 4.8 () 5 4.9 10 4.10 10 4.11 10 5. 2 80 - 100 70 79 60 69 60 60 .
 • 6. 64 2557 6 6. 3 - 5 - - - - - - - 1-3 7. 8. 8.1 1 ( 80 ) 1 - 3) ( 80 ) 8.2 3 4.1 4.2 4.2 4.2 8.3 1 3 80 2 6 .10300
 • 7. 64 2557 7 9. () ....................................................................................................................................... 1......................................................................................................................................... 2........................................................................................................................................ 3......................................................................................................................................... ........................................................... ................... ............................................................................. ........................ 64 2557 () ........................................................................................................................ 1.......................................................................................................................................... 2.......................................................................................................................................... 3.......................................................................................................................................... 1......................................................................................................................................... 2......................................................................................................................................... ........................................................... .................................. .............................................................................................. 64 2557
 • 8. 64 2557 8 1 2 3 20 4 5 10 1. A4 1-5 20 10 2.
 • 9. 64 2557 9 . ........................................... . .......................................... .................................................................................................................................................. ........................................................................................................................................................ .......................................................................... .............................................................. 1 5 2 10 3 () 10 4 15 5 / () 10 6 5 7 10 8 ( ) 5 9 10 10 10 11 10 100 .............................................................................................................................................................................. ...................................................................................................................................................................... ................................................ (........................................)
 • 10. 64 2557 10 3. GSP 1. 3 1.1 4 6 1.2 1 - 3 1.3 4 - 6 2. 2.1 2.2 2 3. 3.1 1 2 3.2 5 20 100 3.3 2 30 4. 100 4.1 GSP 4 20 80 4.1.1 10 4.1.2 10 4.2 GSP 1 20 4.2.1 10 4.2.2 5 4.2.3 5 5 () 5. 80 - 100 70 79 60 69 60 6. 5 10 - - GSP -
 • 11. 64 2557 11 - - - - 1- 3 7. GSP 8. 8.1 1 ( 80 ) 1 - 3) ( 80 ) 8.2 3 1 2 2 2 GSP
 • 12. 64 2557 12 4. 1. 4 1.1 1) 1 3 2) 4 6 1.2 1 3 1.3 4 6 2. 2.1 2.2 1 3. 3.1 1 3.2 2 1 30 30 4 2 2 20 30 5 3 1 10 3.3 3.3.1 3.3.2 () 3.3.3 4 1 4A -.................................................................................................. ............... ........
 • 13. 64 2557 13 3.3.4 3.3.5 3.3.6 GSP 2 0 4 6616 6 2 0054 0 1 5 43445 4 2 20703 0 1 3.3.7 (/ ) 3.4 3.4.1 1 3 4 2 1 4 9 5 7 88 9 7 = 63 5 4 = 20 63 20 = 83 (97) + (5 4) = 63 +20 = 83 83 83 2 2 1 2 3 99 (32 + 1)2= (9 + 1)2 = 100 100 100 3 4 8 3 6 13 (8 + 6) - (4 - 3) = 13
 • 14. 64 2557 14 5 3 1 9 7 3 2 719 93 (7 + 2) - 1= 719 3.4.2 4 6 n n 4 2 1 4 9 5 7 88 9 7 = 63 4 = 2 52 = 25 63 25 = 88 (97) + 4 5 = 63 + 25 = 88 5 3 2 2 8 4 3 9 757 ( 4 )83- (9 + 2) = 768 11 = 757 3 2 2 4 5 3 182 4 )23( 5 + 2 = 182 3.4.3 ( 1 3) ( 4 6) n n ( 1 7 ) 287654321 7 i i 1 2876543217
 • 15. 64 2557 15 I 22222 5 1 5 1 2 54321)( i i iixi n i i i 1 3127432)( 32 3 2 i i i ( 2 3 ) 33246214!3!2!!1)!( 4 1 i i ( 14 ) 12015...321 5 1 1 15 1 i i i i ii ( 1 , 1 5 ) ! (3!)!=(6)!=720 4 2 1 0 5 8 2 27 270258 270)25( 8 2 4 8 3 7 69 693847 5 3 1 1 8 3 7 4 834 7! (8 - 4 ) - (3! 1) = (5,040 6) - 6 = 834 60154 i i4 i 4ii)ii i (i 5 1 5 1 5 1 i n i=1
 • 16. 64 2557 16 2 5 8 3 7 6 326 (8!/5!) - (7 + 6 - 3) = 326 3265736 8 3 8 5 8 4 2 242 (5! 2) + 4 + (8 - 8) = 242 (5! 2) + 4 ( 8 8 ) = 242 28 (8 + (5 - 4 )!) = 242 3.4.4 1) 1 2) , ,, 2.1) + 2.2) 2 3 (2)(3) 2 3 23 2 3 2 3 2 3 2 3 2.3) 82 8/2 82 8 2 3) ( ) 4) = 84 = 281 5) , = 2, 4. 4.1 2 4.2 () 2 8 432 )( )4 3(2 289 21 8 394
 • 17. 64 2557 17 5. 1 2 80 - 100 70 79 60 69 60 1 3 3 2 6. 6.1 ( 1 3 4 6) 12 15 6.2 ( 1 3) ( 4 6) 12 15 - - GSP - - - - 1 3 - 7. GSP 8. 1 ( 80 ) 1 - 3 ( 80 ) 1. 2. 3. Download http://www.sillapa.net/rule57/mathGSP.gsp ( GSP )
 • 18. 64 2557 18 ( 64 2557) -------------------------------------------- 1. 2. . .. 3. .. 4. .. 5. .. 6. .. 7. .. 8. . 1 9. . 10. . 1 11. . 1 12. . 13. . . 22 -------------------------------

Recommended

View more >