โปรโมชั่นงานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 20

Download โปรโมชั่นงานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 20

Post on 20-Jun-2015

348 views

Category:

Travel

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

20

TRANSCRIPT

  • 1. 20 20 www.promotion2u.com Wednesday, November 3, 2010

2. . P13 bbtbt "" 4-7 .. P13 . . www.promotion2u.com Wednesday, November 3, 2010 3. H32-H34 20 4-7 .. H32- H34 . www.promotion2u.com Wednesday, November 3, 2010 4. J104 J04 . www.promotion2u.com Wednesday, November 3, 2010 5. R02 20 (4-7 .. ) R02 . www.promotion2u.com Wednesday, November 3, 2010 6. N04 20 ( N04) 4-7 .. 3-4 . www.promotion2u.com Wednesday, November 3, 2010 7. M42 ( .) 20 4-7 (M42) . www.promotion2u.com Wednesday, November 3, 2010 8. 20 " " 20 4-7 .. K16 20 . www.promotion2u.com Wednesday, November 3, 2010 9. K39 " " . 20 ( K39) 4-7 .. 3-4 . www.promotion2u.com Wednesday, November 3, 2010 10. Q44 " " . 4-7 .. 20 Q44 . www.promotion2u.com Wednesday, November 3, 2010 11. K27 4-7 .. 20 ( K27) . www.promotion2u.com Wednesday, November 3, 2010 12. I44 . 20 4-7 ( I44) . . www.promotion2u.com Wednesday, November 3, 2010 13. M43 . 20 4-7 ( M43) . . www.promotion2u.com Wednesday, November 3, 2010 14. M29 . 20 4-7 ( M29) . www.promotion2u.com Wednesday, November 3, 2010 15. P08 " " . . 4-7 .. ( P08) . www.promotion2u.com Wednesday, November 3, 2010 16. J06,J39 . . " " 20 4-7 ( J06,J39) . . www.promotion2u.com Wednesday, November 3, 2010 17. I08 .. Unseen Paradise . Outdoor Walk Rally 4-7 .. I08 20 . . www.promotion2u.com Wednesday, November 3, 2010 18. K17 4-7 .. 20 ( K17) . . www.promotion2u.com Wednesday, November 3, 2010 19. JIM THOMPSON FARM P33 (Jim Thompson) . . ..-.. 4-7 .. P33 . . www.promotion2u.com Wednesday, November 3, 2010 20. J12 Chic & Cozy 4-7 .. 20 J12 . . www.promotion2u.com Wednesday, November 3, 2010 21. P10-17 . - Walk Rally, Course Adventure 4-7 .. 20 ( P10-17) . . www.promotion2u.com Wednesday, November 3, 2010 22. J11 Pool Villa 11 Deluxe Room 23 Sweet Room 6 4-7 .. 20 J11 . . www.promotion2u.com Wednesday, November 3, 2010 23. I31 . . "" 20 4-7 .. ( I31) . . www.promotion2u.com Wednesday, November 3, 2010 24. Q01 2 .. . 3 4-7 .. 20 ( Q01) . www.promotion2u.com Wednesday, November 3, 2010 25. THE QUATER K40 The Quarter 5 . . 36 4-7 .. 20 ( K40) . . www.promotion2u.com Wednesday, November 3, 2010 26. L17-18 12 20 4-7 .. L17-18 www.promotion2u.com Wednesday, November 3, 2010 27. M32 15 . 4-7 .. 20 ( M32) . www.promotion2u.com Wednesday, November 3, 2010 28. S07 . . 4-7 .. 20 ( S07) . www.promotion2u.com Wednesday, November 3, 2010 29. () K03 () Modern Tropical - 4-7 .. 20 ( K03) - . www.promotion2u.com Wednesday, November 3, 2010 30. SPRINGFIELD BEACH RESORT R06-07 Springeld Beach Club - Royal Springeld Springeld Village Spa 4-7 .. 20 ( R06-07) - . www.promotion2u.com Wednesday, November 3, 2010 31. K20 718 4-7 .. 20 ( K20) www.promotion2u.com Wednesday, November 3, 2010 32. M06 4-7 .. 20 ( M06) . www.promotion2u.com Wednesday, November 3, 2010 33. O07 v . . 4-7 .. 20 O07 . . www.promotion2u.com Wednesday, November 3, 2010 34. P40 . . (www.welovechiangkhan.com)4-7 .. 20 P40 . www.promotion2u.com Wednesday, November 3, 2010 35. I04 . . 4-7 .. 20 ( I04) . . www.promotion2u.com Wednesday, November 3, 2010 36. P40 . 4-7 .. 20 ( P40) . www.promotion2u.com Wednesday, November 3, 2010 37. P09 . 4-7 .. 20 ( P09) . . www.promotion2u.com Wednesday, November 3, 2010 38. K19 4-7 .. 20 ( K19) . www.promotion2u.com Wednesday, November 3, 2010 39. I28 . 4-7 .. 20 ( I28) . . www.promotion2u.com Wednesday, November 3, 2010 40. O02 . . 60 . 4-7 .. 20 ( O02) . . www.promotion2u.com Wednesday, November 3, 2010 41. P35 78 4-7 .. 20 ( P35) . www.promotion2u.com Wednesday, November 3, 2010 42. DREAM WORLD I04 4-7 .. 20 I04 . . www.promotion2u.com Wednesday, November 3, 2010 43. K14 . 4-7 .. 20 ( K14) . www.promotion2u.com Wednesday, November 3, 2010 44. J34 . . 100 50 4-7 .. 20 ( J34) . . www.promotion2u.com Wednesday, November 3, 2010 45. K32 42 4-7 .. 20 ( K32) . www.promotion2u.com Wednesday, November 3, 2010 46. I05 20 4-7 .. ( I05) . www.promotion2u.com Wednesday, November 3, 2010 47. P20 . . 5 4-7 .. 20 ( P20) . www.promotion2u.com Wednesday, November 3, 2010 48. P01 .." 8 . 4-7 .. 20 ( P01) . . www.promotion2u.com Wednesday, November 3, 2010 49. O09 . . 3 9 4-7 .. 20 ( O09) . . www.promotion2u.com Wednesday, November 3, 2010 50. 4 4-7 .. 20 . www.promotion2u.com Wednesday, November 3, 2010 51. K20 20 20.15 . 21.45 . 20 4-7 .. K20 . www.promotion2u.com Wednesday, November 3, 2010 52. N27 . . 4-7 .. 20 N27 . . www.promotion2u.com Wednesday, November 3, 2010 53. P25 4-7 .. 20 ( P25) . . www.promotion2u.com Wednesday, November 3, 2010 54. 10-15 . www.promotion2u.com Wednesday, November 3, 2010 55. P25 Car ferry Passenger ferry 11 () - - - - . www.promotion2u.com Wednesday, November 3, 2010 56. I20 5 20 4-7 .. I20 . . www.promotion2u.com Wednesday, November 3, 2010 57. N20 30 4-7 .. 20 N20 . www.promotion2u.com Wednesday, November 3, 2010 58. HERTZ RENT A CAR F10,F35 Hertz Rent a Car 4-7 .. 690 20 F10, F35 www.promotion2u.com Wednesday, November 3, 2010 59. H15 . 15 20 4-7 .. H15 . . www.promotion2u.com Wednesday, November 3, 2010 60. G30 . 2 4-7 .. 20 ( G30) . www.promotion2u.com Wednesday, November 3, 2010 61. L15 Boutique Hotel Style English Garden 40 4-7 .. 20 ( L15) www.promotion2u.com Wednesday, November 3, 2010 62. SHASA HOTEL CASAVELA R09 Shasa Hotel Casavela 4-7 .. 20 ( R09) . www.promotion2u.com Wednesday, November 3, 2010 63. P31 4 99 4-7 .. 20 ( P31) . . www.promotion2u.com Wednesday, November 3, 2010 64. .. N41 .. . . 20 20% - 40% 4-7 .. N41 . . www.promotion2u.com Wednesday, November 3, 2010 65. D01-05,D40-44 4-7 .. 20 ( D01-05, D40-44) www.promotion2u.com Wednesday, November 3, 2010 66. O25 4 . . 200 24 - 4-7 .. 20 ( O25) . . www.promotion2u.com Wednesday, November 3, 2010 67. R12 192 4-7 .. 20 ( R12) . www.promotion2u.com Wednesday, November 3, 2010 68. LAKE HEAVEN RESORT & PARK H35 . www.promotion2u.com ? Lake Heaven Resort & Park . 4-7 .. 20 ( H35) Wednesday, November 3, 2010 69. J15 4-7 .. 20 ( J15) / . www.promotion2u.com Wednesday, November 3, 2010 70. N01 . 4-7 .. 20 ( N01) . www.promotion2u.com Wednesday, November 3, 2010 71. J05,P18 . . 3 4-7 .. 20 ( J05, P18) . . www.promotion2u.com Wednesday, November 3, 2010 72. K33 4 20 4-7 .. 20 ( K33) . . www.promotion2u.com Wednesday, November 3, 2010 73. P25 4 4-7 .. 20 ( H08) . . www.promotion2u.com Wednesday, November 3, 2010 74. J02 . . 80 4-7 .. 20 ( J02) . www.promotion2u.com Wednesday, November 3, 2010 75. I28 . 1,219 4-7 .. 20 ( I28) . . www.promotion2u.com Wednesday, November 3, 2010 76. I23 . . 7 4-7 .. 20 ( I23) . . www.promotion2u.com Wednesday, November 3, 2010 77. M13 . . 4-7 .. 20 ( M13) . . www.promotion2u.com Wednesday, November 3, 2010 78. N38 . . 4-7 .. 20 ( N38) . . www.promotion2u.com Wednesday, November 3, 2010 79. M27 . www.promotion2u.com . 0.5 . 4-7 .. ( M27) Wednesday, November 3, 2010 80. M23 . www.promotion2u.com . 200 ATV Paint Ball 4-7 .. ( M23) Wednesday, November 3, 2010 81. Q14 . 4-7 .. ( Q14) . www.promotion2u.com Wednesday, November 3, 2010 82. H32-34 1,000 1,200 4-7 .. 20 ( H32-34) . www.promotion2u.com Wednesday, November 3, 2010 83. LIMA COCO RESORT LIMA COCO RESORT LIMA BELL VILLA - 2,599 4-7 .. 20 . www.promotion2u.com Wednesday, November 3, 2010 84. BUDGET E05,E40 .. BUDGET 690 4-7 .. 20 ( E05, E40) www.promotion2u.com Wednesday, November 3, 2010 85. I41 5 84 5 4-7 .. 20 ( I41) . www.promotion2u.com Wednesday, November 3, 2010 86. M36-37 5 . . 42 / 4-7 .. 20 ( M36-37) . . www.promotion2u.com Wednesday, November 3, 2010 87. M02-03 55 4-7 .. ( M02-03) . . www.promotion2u.com Wednesday, November 3, 2010 88. HOLIDAY INN HOTEL N06,N39 Holiday Inn Hotel 4 Superior River View

Recommended

View more >