vprašanja in odgovori iz fizike 1 za srednje šole

of 25 /25
VPRAŠANJA IN ODGOVORI IZ FIZIKE 1 Navodilo: Pazljivo preberi vsako vprašanje in razmisli o njem, če si ga razumel. Potem preberi odgovor in preveri svoje razumevanje. Za boljše razumevanje in razjasnitev težjih vprašanj si oglej tudi reševanje nalog. Ne preskakuj vprašanj ker se vprašanja in poglavja navezujejo v zaporedju in je predhodna vsebina potrebna za obvladanje naslednje. Zajete so vse formule in definicije po učbeniku + dodatno po testih. Izpuščeno pa je poglavje atomske in molekularne tgradbe snovi, ki se prekriva s kemijo. Pretvorbe merskih enot je potrebno predhodno že obvladati, ker tu niso zajete. Pretvorbe osvežiš po učbeniku in z ogledom primerov rešenih nalog (2 zvezek). Nekatera dodatna vprašanja so namenjena preverjanju razumevanja ter utrjevanju znanja. Zaradi boljše nazornosti morda ne bo odveč ogled nekaterih slik v knjigi. Vprašanja in odgovori so zapisani po zaporedju zaključenih poglavij učbenika. Osnovne najpomembnejše formule so pisane odebeljeno, ostale, izpeljane v običajni pisavi. V kolikor si laže zapomniš enačbe v kakšnem drugačnem zapisu od tu uporabljenega si dopiši, ali zamenjaj s svojo priljubljeno obliko (z negativnimi potencami, z ulomki in potencami, delni ulomki, itd.). Za zapomnenje formul je pomembno držati se ustaljene oblike zapisa. 1

Author: y-o-d-a

Post on 26-Oct-2014

141 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Zgoščen povzetek učbenika Fizika 1 za srednje šole v obliki vprašanj in odgovorov, ki zajemajo celotno gradivo učbenika razen poglavje molekularne zgradbe snovi, ki se prepleta s kemijo. Dijaku olajša učenje fizike in preverjanje znanja ter razumevanja snovi. Dodana revizija z popravki nekaj manjših napak in dopolnitvami.

TRANSCRIPT

Invalid document format