univerzalna zbirka potpuno rijeŠenih zadataka

of 26 /26
**** IVANA SRAGA **** 2012. UNIVERZALNA ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE α

Author: duongcong

Post on 31-Jan-2017

356 views

Category:

Documents


15 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • **** IVANA SRAGA **** 2012.

  UNIVERZALNA ZBIRKA

  POTPUNO RIJEENIH ZADATAKA PRIRUNIK ZA SAMOSTALNO UENJE

 • Autor: IVANA SRAGA Grafiki urednik: Mladen Sraga BESPLATNA - WEB-VARIJANTA Tisak: M.I.M.-SRAGA d.o.o. CIP-Katalogizacija u publikaciji Nacionalna i sveuilina knjinica, Zagreb M.I.M-Sraga d.o.o. 2012.

  Potpunu garanciju na kompletnu zbirku daje: centar za dopisnu poduku M.I.M.-SRAGA -dakle sve to vam se ini nejasno krivo ili sumnjivo - zovite 01-4578-431 ili 01-4579-130 i traite dodatne upute i objanjenja ... Dodatne upute i objanjenja moete zatraiti i na mail: [email protected]

  Ovo je jako skraena varijanta nae zbirke samo oglednih 25-stranica .

  M.I.M.-SRAGA d.o.o. zadrava sva prava na reproduciranje , umnaanje , prodaju ove zbirke potpuno rijeenih zadataka iskljuivo u okviru svog programa poduke i dopisne poduke. Nikakva komercijalna upotreba ove zbirke nije dozvoljena bez pismene dozvole nakladnika !

  Ivana Sraga M.I.M-Sraga d.o.o. 2012.

  mailto:[email protected]

 • Cijena kompletne zbirke KEMIJA 7 za SEDMI razred osnovne kole je 250 kn sa popustom od 40% = 150 kn Sve dodatne informacije i narudbe na: 01-4578-431 ili 098-237-534 ili na mail: [email protected] iz nae ponude izdvajamo:

  Ivana Sraga M.I.M-Sraga d.o.o. 2012.

  Sve dodatne informacije o ovim zbirkama zatraite na mail: [email protected] ili na nae telefone 01-4578-431 , 4579-130

  http://www.mim-sraga.com/Zbirka-potpuno-rijesenih-zad-Mat-8.htmhttp://www.mim-sraga.com/matematika/mat-7--nasa--2011.htmhttp://www.mim-sraga.com/Fizika-7.htmhttp://www.mim-sraga.com/Zbirka-potpuno-rijesenih-zad-Mat-1-ALG-RAZL.htmhttp://www.mim-sraga.com/Zbirka-potpuno-rijesenih-zad-Mat-1-ALG-RAZL.htmmailto:[email protected]:[email protected]

 • ZADACI Prvo idu samo zadaci a kompletna rjeenja kreu od 10 stranice pa na dalje

  I Kemija Ponovimo

  . Tko su Lavoslav Ruika (1939. g.) i Vladimir Prelog (1975. g.)?1

  . Nadopunia) Znanosti koje pruavaju prirodu zovu se _________

  2_ ___________.

  b) Biologija je prirodna znanost koja prouava _______ ___________.c) Prirodna znanost koja prouava grau, svojstva i promjene tvari zove se

  ___________ .

  . Nadopunia) U odmjerno posue ubrajamo ________, ________ _________, _________ .b) Od porculanskog posua najee se upotrebljavaju __________ , _________ i

  tarionici. Zdjelice i lonii _

  3

  _________ se izravno zagrijavati na plamenu, a tarionici __________.

  c) U pribor za zagrijavanje ubrajamo: _______ ______, _________, _________, _________ i piritnu grijalicu.

  d) Erlenmeyerova tikvica, ae, okrugla tikvica s ravnim dnom, Petrijeve zdjelice, epruvete nainjene su od __________ .

  e) Postupak kojim oponaamo neku promjenu koja se zbiva u prirodi kako bismo je prouavali nazivamo __________ ili __________ .

  f) Pokuse koje izvodi uiteljica, a uenici samo prate tijek pokusa i zapisuju podatke nazivamo _______________ ___________.

  Ivana Sraga M.I.M-Sraga d.o.o. 2012.

 • . Navedeni pribor i posue razvrstaj na stakleno posue, porculansko posue i metalni

  pribor: tikvica za destilaciju, tronog, laboratorijska klijeta, tarionik, menzura, lijevak, boca

  4

  za otopine, jaice, Petrijeve zdjelice, mreica, mufa

  stakleno posue porculansko posue metalni pribor

  II Tvari i njihova svojstva

  . Od ega se sastoje tijela?2

  . Navedene tvari razvrstaj na one koje nalazimo u prirodi i one koje je proizveo ovjek: voda, bakar, eer, plastika, elik, zrak, kuhi3

  njska stol, staklo, drvo, zlato, papir, alkohol, vapnenac, lijekovi, vapno, dijamanti.

  Tvari koje nalazimo Tvari koje je u prirodi proizveo ovjek

  Ivana Sraga M.I.M-Sraga d.o.o. 2012.

 • III Vrste tvari

  Ivana Sraga M.I.M-Sraga d.o.o. 2012.

  5. Navedite postupke kojima biste razdvojili slijedee smjese na pojedine sastojke

  a) odvajanje krvnih stanica od krvne plazme __________________b) izdvajanje kuhinjske soli iz vodene otopine __________________c) razdvajanje otopine eera od (vika)

  neotopljenog eera na dnu posude __________________d) razdvajanje alkohola i vode __________________e) smjesa eljezne piljevine i pijeska __________________f) smjesa bakrenih strugotina i joda __________________g) smjesa krede i vode __________________h) smjesa krede, eera i eljeza __________________i) modru galicu iz vodene otopine modre galice __________________j) vodu iz vodene otopine modre galice __________________k) sol iz morske vodee __________________l) benzina iz nafte __________________

  IV Zrak i voda

  . Kakva mora biti voda za pie?24 . Navedi svojs25 tva iste vode.

 • V GRAA TVARI

  . Kakvo znaenje imaju molekulske i empirijske formule? 10

  Ivana Sraga M.I.M-Sraga d.o.o. 2012.

  a f

  . Navedi znaenje ovih oznaka:a) m c) m e) Z g) u

  b) Ar d) Mr f) A h) p

  12 +

  8

  . Dopuni sljedeu tablicu:a)

  Najmanja estica ista tvar Simbol Formula

  tvarisumpor molekula Seljezougljikkisiknatrijsrebrovodikzlatohelij

  fosforbakarbrom

  magnezijduikargoncink

  23 b) Meu navedenim istim tvarima

  metali su: nemetali su:

 • ATOMI, IONI, MOLEKULE

  16 408 2080 5635 26

  . Koliko se protona, neutrona i elektrona nalazi u atomu:a) kisika O b) kalcija Ca

  c) broma Br d) eljeza Fe

  25

  . Mase zadanih atoma iskai daltonom i u gramima:

  a) atom kisikab) atom litijac) tri atoma bromad) est atoma klorae) sto atoma eljezaf) osam atoma olovag) dvanaest atoma natrijah) atom zlata

  41

  VI KEMIJSKE PROMJENE

  . Napii jednadbe kemijske sinteze i analize slijedeih spojeva sinteze (od zadatka 1 20) analize (od zadatka 21 40)

  7

  1) litijev sulfid2) kalcijev bromid

  Ivana Sraga M.I.M-Sraga d.o.o. 2012.

 • 10

  Ivana Sraga M.I.M-Sraga d.o.o. 2012.

  dacija natrijac) reakcija kalcija i fosforad) oksidacija ugljika uz dovoljnu koliinu zrakae) piroliza ivinog (II) oksida

  . Napii i izjednai jednadbe i odredi im kvalitativno i kvantitativno znaenje, te odredi da li je rije o analizi ili sintezi, egzotermnoj ili endotermnoj reakciji.

  a) elektroliza vodeb) oksi

  2. Volumni udio . U 60 litara zraka ima 12,6 litara kisika. Izraunaj:

  a) volumni udio kisikab) volumen duika, ako je volumni udio duika 78%c) volumeni udio ostalih plinovad) volumen ostalih plinova

  1

  3. Maseni udio elementa u spoju . Izraunaj masene udjele pojedinih elemenata u:

  a) amonijaku1

 • RJEENJA S POSTUPKOM

  I Kemija

  Ponovimo . Tko su Lavoslav Ruika (1939. g.) i Vladimir Prelog (1975. g.)?

  Rj.To su hrvatski znanstvenici koju su dobili Nobelovu nagradu za kemiju.

  . Nadopunia) Znanosti koje pruavaju prirodu zovu se _________

  1

  2_ ___________.

  b) Biologija je prirodna znanost koja prouava _______ ___________.c) Prirodna znanost koja prouava grau, svojstva i promjene tvari zove se

  ___________ .

  Rj.a) prirodne znanostib) iva biac) kemija

  Ivana Sraga M.I.M-Sraga d.o.o. 2012.

 • 3

  Ivana Sraga M.I.M-Sraga d.o.o. 2012.

  _________ se izravno zagrijavati na plamenu, a tarionici __________.

  c) U pribor za zagrijavanje ubrajamo: _______ ______, _________, _________, _________ i piritnu grijalicu.

  d) Erlenmeyerova tikvica, ae, okrugla tikvica s ravnim dnom, Petrijeve zdjelice, epruvete nainjene su od __________ .

  e) Postupak kojim oponaamo neku promjenu koja se zbiva u prirodi kako

  . Nadopunia) U odmjerno posue ubrajamo ________, ________ _________, _________ .b) Od porculanskog posua najee se upotrebljavaju __________ , _________ i

  tarionici. Zdjelice i lonii _

  bismo je prouavali nazivamo __________ ili __________ .

  f) Pokuse koje izvodi uiteljica, a uenici samo prate tijek pokusa i zapisuju podatke nazivamo _______________ ___________.

  Rj.a) menzuru, odmjernu tikvicu, pipetub) zdjelice, lonii, mogu, ne smijuc) glineni trokut, tronoac, plamenik, mreicud) staklae) pokus, eksperimentf) demonstracijski pokusi

  . Navedeni pribor i posue razvrstaj na stakleno posue, porculansko posue i metalni pribor: tikvica za destilaciju, tronog, laboratorijska klijeta, tarionik, menzura, lijevak, boca

  4

  za otopine, jaice, Petrijeve zdjelice, mreica, mufa

  stakleno posue porculansko posue metalni pribor

 • Rj.

  tikvica za destilaciju tarionik tronogmenzura jaice laboratorijska klijetalijevak mreica

  boca za otopine mufaPetrijeve zdjelice

  . Sredstva za osobnu zatit

  stakleno posue porculansko posue metalni pribor

  5 u su: _________ ________, __________, _____ .

  Rj.zatitne naoale, rukavice, kuta.

  Ivana Sraga M.I.M-Sraga d.o.o. 2012.

  II Tvari i njihova svojstva . Od ega se sastoje tijela?

  Rj.Tijela se sastoje od tvari.

  . Navedene tvari razvrstaj na one koje nalazimo u prirodi i one koje je proizveo ovjek: voda, bakar, eer, plastika, elik, zrak, kuhi

  2

  3njska stol, staklo, drvo, zlato, papir,

  alkohol, vapnenac, lijekovi, vapno, dijamanti.

  Tvari koje nalazimo Tvari koje je u prirodi proizveo ovjek

 • Rj.

  Tvar

  voda, bakar, zrak eer, plastika, elikkuhinjska sol, drvo staklo, papir, alkohol

  zlato, vapnenac lijekovi, vapnodijamanti

  i koje nalazimo Tvari koje je u prirodi proizveo ovjek

  III Vrste tvari

  . Navedite postupke kojima biste razdvojili slijedee smje5 se na pojedine sastojkea) odvajanje krvnih stanica od krvne plazme __________________b) izdvajanje kuhinjske soli iz vodene otopine __________________c) razdvajanje otopine eera od (vika)

  neotopljenog eera na dnu posude __________________d) razdvajanje alkohola i vode __________________e) smjesa eljezne piljevine i pijeska __________________f) smjesa bakrenih strugotina i joda __________________g) smjesa krede i vode __________________h) smjesa krede, eera i eljeza __________________i) modru galicu iz vodene otopine modre galice __________________j) vodu iz vodene otopine modre galice __________________k) sol iz morske vodee __________________l) benzina iz nafte __________________

  Ivana Sraga M.I.M-Sraga d.o.o. 2012.

 • Rj.

  a) odvajanje krvnih stanica od krvne plazme sedimentacijom, moemo je

  Ivana Sraga M.I.M-Sraga d.o.o. 2012.

  ubrzati centrifugiranjem

  b) izdvajanje kuhinjske soli iz vodene otopine kristalizacijom

  c) razdvajanje otopine eera od (vika) neotopljenog eera na dnu posude dekantacija

  d) razdvajanje alkohola i vode destilacija

  e) smjesa el

  jezne piljevine i pijeska magnetom odvojimo eljezo

  f) smjesa bakrenih strugotina i joda sublimacijom joda

  g) smjesa krede i vode filtracijom

  h) smjesa krede, eera i eljeza eljezo odvojimo magnetom

  a ostatak eeru i kredi dodamo

  vodu te filtracijom odvojimo

  i) modru galicu iz vodene otopine modre galice kristalizacijom

  j) vodu iz vodene otopine modre galice destilacijom

  k) sol iz morske vodee isparavanjem

  l) benzina iz nafte frakcijskom destilacijom

 • IV Zrak i voda

  Ivana Sraga M.I.M-Sraga d.o.o. 2012.

  . Kakva mora biti voda za pie?

  Rj.Voda z

  24 a pie mora biti bistra, bezbojna i bez mirisa, bez otrovnih tvari i uzronika bolesti. Ne smije imati vie od 0,1% otopljenih minerala, kisika i ugljikovog dioksida.

  . Navedi svojs

  3

  tva iste vode.

  Rj.Svojstva iste vode:

  prozirna, bezbojna tekuina pri sobnoj temperaturi, bez okusa i mirisa talite pri 0 C vrelite pri 100 C najgua pri 4 C i iznosi 19/cm (anomalija vode)

  masa 1 L vode pri 4 C iznosi l kg

  u debljim slojevima je plava

  25

 • V GRAA TVARI . Kakvo znaenje imaju molekulske i empirijske formule?

  Rj.Molekulske i empirijske formule imaju dvojako znaenje: kvalitativno, oznauju kemijski spoj, a kvantitativno formulsku jedinku tog spoja.

  10

  a f

  . Navedi znaenje ovih oznaka:a) m c) m e) Z g) u

  b) Ar d) Mr f) A h) p

  Rj.Znaenje

  12

  +

  a

  f

  oznaka:a) m - masa atomab) Ar - relativna atomska masac) m - masa molekuled) Mr - relativna molekulska masae) Z - atomski, protonski ili redni brojf) A - maseni brojg) u - atomska jedinica maseh) p - proto+ n

  Ivana Sraga M.I.M-Sraga d.o.o. 2012.

 • 8

  . Dopuni sljedeu tablicu:a)

  Najmanja estica ista tvar Simbol Formula

  tvarisumpor molekula Seljezougljikkisiknatrijsrebrovodikzlatohelij

  fosforbakarbrom

  magnezijduikargoncink

  23 b) Meu navedenim istim tvarima

  metali su: nemetali su:

  Ivana Sraga M.I.M-Sraga d.o.o. 2012.

 • 8

  2

  2

  Rj.a)

  Najmanja estica ista tvar Simbol Formula

  tvarisumpor molekula Seljezo atom Feugljik velika struktura Ckisik molekula Onatrij atom Nasrebro atom Agvodik molekula Hzlato atom Auhelij atom He

  fosf

  4

  2

  2

  or molekula Pbakar atom Cubrom molekula Br

  magnezij atom Mgduik molekula Nargon atom Arcink atom Zn

  b) Meu navedenim istim tvarima metali su: eljezo, natrij, srebro, zlato, bakar, magnezij, cink nemetali su: sumpor, ugljik, kisik, vodik, helij, fosfor, brom, duik, ar

  gon

  Ivana Sraga M.I.M-Sraga d.o.o. 2012.

 • ATOMI, IONI, MOLEKULE

  16 408 2080 5635 26

  . Koliko se protona, neutrona i elektrona nalazi u atomu:a) kisika O b) kalcija Ca

  c) broma Br d) eljeza Fe

  A maseni broj ili nukleonski broj A

  X B protonski, redni broj ili atZ

  25

  ==

  ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )

  ( ) ( ) ( )

  ( )( )( )

  0

  0 0

  168

  0

  4020

  omski brojX simbol elementa

  Z N p N e N p broj protona

  A N p N n N e broj elektrona

  N n A N p N n broj neutrona

  Rj.a) kisik O

  A 16Z 8

  N p ?

  N e ?

  N n ?

  b) kalcija CaA 40Z 20

  + +

  +

  +

  +

  =

  = = =

  = = =

  = =

  ==

  =

  =

  =

  ==

  ( )( )( )0

  N p ?

  N e ?

  N n ?

  +

  =

  =

  =

  Ivana Sraga M.I.M-Sraga d.o.o. 2012.

 • 41

  Ivana Sraga M.I.M-Sraga d.o.o. 2012.

  =

  a

  atomska masa je broj koji kae koliko je puta prosjena masaatoma nekog elementa vea od jedinice masedaltona

  Masa tijela je fizika veliina koju oznaavamo znakom m.

  m masa atomaDa unificirana at

  =

  = =

  . Mase zadanih atoma iskai daltonom i u gramima:

  a) atom kisikab) atom litijac) tri atoma bromad) est atoma klorae) sto atoma eljezaf) osam atoma olovag) dvanaest atoma natrijah) atom zlata

  Rj.Ar relativna

  27

  24

  a

  a

  omska jedinica mase 1,6605 10 kg 1,6605 10 kg

  m (x) Ar(x) Da

  ili

  m (x) Ar(x)

  Masu veeg broja is

  =

  =

  =

  =

  a

  tovrsnih atoma oznaavamo pomou koeficijenta i znaka zamasu jednog atoma npr.: masa 6 atoma fluora 6 m (F)

 • 24

  a

  a24 24

  a) masa atoma kisikaDa 1,6605 10 g

  Ar(O) 16

  m (O) ?

  m (O) Ar(O) Da 16 Da

  16 1,6605 10 g 26,568 10 g

  = = =

  =

  = =

  = =

  24

  a

  a24 24

  24

  a

  a

  b) atom litijaDa 1,6605 10 g

  Ar(Li) 6,941

  m (Li) ?

  m (Li) Ar(Li) Da 6,941 Da

  6,941 1,6605 10 g 11,53 10 g

  c) 3 atom bromaDa 1,6605 10 g

  Ar(Br) 79,904

  3m (Br) ?

  3m (Br) 3Ar(Br) Da 3 79,904 D

  = = =

  =

  = =

  = =

  = = =

  =

  = = 24 24

  a 239,712 Da

  3 79,904 1,6605 10 g 398,04 10 g =

  = =

  Ivana Sraga M.I.M-Sraga d.o.o. 2012.

 • VI KEMIJSKE PROMJENE 7

  Ivana Sraga M.I.M-Sraga d.o.o. 2012.

  . Napii jednadbe kemijske sinteze i analize slijedeih spojeva sinteze (od zadatka 1 20) analize (od zadatka 21 40)

  1) litijev sulfid2) kalcijev bromid

  Rj. REAKCIJE SINTEZE

  I II

  2 2

  2

  2

  1) sinteza litijevog sulfida

  formula litijevog sulfida Li S Li S spoj nastaje sintezom litija i sumpora, zapiemo

  Li S Li S sada izjednaimo ovu kemijsku reakciju:

  2Li S Li S

  2) sinteza kalcijevog br

  +

  +

  II I

  2 2

  2 2

  omida

  formula kalcijevog bromida Ca Br CaBr spoj nastaje sintezom kalcija i broma, zapiemo

  Ca Br CaBrProvjerom vidimo da je ova reakcija izjednaena.

  +

 • . Napii i izjednai jednadbe i odredi im kvalitativno i kvantitativno znaenje, te odredi

  da li je rije o analizi ili sintezi, egzotermnoj ili endotermnoj reakciji.

  a) elektroliza vodeb) oksi

  10

  dacija natrijac) reakcija kalcija i fosforad) oksidacija ugljika uz dovoljnu koliinu zrakae) piroliza ivinog (II) oksida

  2 2 2

  Rj. a) elektroliza vode reakcija analize

  Ivana Sraga M.I.M-Sraga d.o.o. 2012.

  endoterna reakcija

  H O 2H Oalitativno znaenje: - u kemijskoj reak

  +ciji reaktant je voda, a produkti su vodik i kisik

  antitativno znaenje: - raspadom dvije molekule vode, nastale su dvije molekule

  2

  kv

  kv

  2

  I II

  2

  vodika i jedna molekula kisika

  b) oksidacija natrija reakcija sinteze

  gzoterna reakcija

  Na O 2 Na Oalitativ

  + no znaenje: - u reakciji natrija i kisika (to su reaktanti) nastaje natrijev

  odukt.antitativno znaenje: - reakcijom etiri atoma duika i jedne molekule kisika

  nastaju dvije formulske jedinke natrijevog oksida

  e

  4

  kv oksid pr

  kv

 • 2. Volumni udio

  (A) volumni udio sastojka A

  (B) volumni udio sastojka B

  V(A) volumen sastojka AV(B) volumen sastojka BV(A B) volumen smjese

  V(A+B) V(A) V(B)

  V(A)(A)V(A) V(B)

  ili

  V(A)(A)V(A+B)

  volumni udio omjer vo

  ==

  ==+ =

  = +

  =+

  =

  = lumena plina ili tekuine (sastojka)u ukupnom volumenu smjera.

  . U 60 litara zraka ima 12,6 litara kisika. Izraunaj:a) volumni udio kisikab) volumen duika, ako je volumni udio duika 78%c) volumeni udio ostalih plinovad) volumen ostalih plinova

  Rj.a) V(zraka) 60 l vo

  1

  =

  2

  2

  22

  2

  lumen smjeseV(kisika O ) 12,6 l

  (kisika O ) ?

  V(O ) 12,6 l(O ) 0,21V(zraka) 60 l

  (O ) 0,21 100 21%

  =

  =

  = = =

  = =

  Ivana Sraga M.I.M-Sraga d.o.o. 2012.

 • ( ) ( )( )

  2

  2

  2 2

  2 2

  d) V(zraka) 60 lV(kisika O ) 12,6 lV(duika N ) 46,8 l

  V(ostalih plinova) ?

  V(zraka) V O V N V(ostalih plinova)

  V(ostalih plinova) V(zraka) V O V(N )V(o

  ===

  =

  = + +

  =

  stalih plinova) 60 l 12,6 l 46,8 l 0,6 l= =

  3. Maseni udio elementa u spoju

  . Izraunaj masene udjele pojedinih elemenata u:a) amonijaku

  1

  4

  3

  3

  3

  3

  Rj.a) amonijak NH

  Ar(N) 14,007Ar(H) 1,008

  w(N, NH ) ?w(H, NH ) ?

  Izraunajmo prvo relativnu molekulsku masu amonijaka.Mr(NH ) Ar(N) 3Ar(H)

  14,007 3 1,008 14,007 3,024 17,031

  maseni udio duika w(N, NH )

  ==

  ==

  = += + = + =

  33

  3

  3

  33

  3

  ?

  Ar(N) 14,007w(N, NH ) 0,8224Mr(NH ) 17,031

  w(N, NH ) 0,8224 100 82, 24%

  maseni udio vodika w(H, NH ) ?

  3 Ar(H) 3 1,008 3,024w(H, NH ) 0,1176Mr(NH ) 17,031 17,031

  w(H, NH ) 0,1776 100 17,76%

  =

  = = =

  = =

  =

  = = = =

  = =

  Ivana Sraga M.I.M-Sraga d.o.o. 2012.

 • Cijena kompletne zbirke KEMIJA 7 za SEDMI razred osnovne kole je 250 kn sa popustom od 40% = 150 kn Sve dodatne informacije i narudbe na: 01-4578-431 ili 098-237-534 ili na mail: [email protected] iz nae ponude izdvajamo:

  Ivana Sraga M.I.M-Sraga d.o.o. 2012.

  Sve dodatne informacije o ovim zbirkama zatraite na mail: [email protected] ili na nae telefone 01-4578-431 , 4579-130

  http://www.mim-sraga.com/Zbirka-potpuno-rijesenih-zad-Mat-8.htmhttp://www.mim-sraga.com/matematika/mat-7--nasa--2011.htmhttp://www.mim-sraga.com/Fizika-7.htmhttp://www.mim-sraga.com/Zbirka-potpuno-rijesenih-zad-Mat-1-ALG-RAZL.htmhttp://www.mim-sraga.com/Zbirka-potpuno-rijesenih-zad-Mat-1-ALG-RAZL.htmmailto:[email protected]:[email protected]

  UNIVERZALNA ZBIRKAPOTPUNO RIJEENIH ZADATAKAPRIRUNIK ZA SAMOSTALNO UENJEBESPLATNA - WEB-VARIJANTA