zbirka riješenih zadataka iz mehanike i (statika)

of 69 /69
I I 7 .fItIJ&. UNIVERZITET U SARAJEVU ..,r MASINSKI FAKULTET U ZENICI m r NERMINA ZAIMOVIC UZUNOVIC ZBIRKA RIJESENIH ZADATAKA IZ MEHANIKE i (STATIKA) Zenica, avgusla, 1988. god.

Author: adisrami

Post on 10-Apr-2015

38.875 views

Category:

Documents


213 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

.fItIJ&.

..,r

UNIVERZITET U SARAJEVU MASINSKI FAKULTET U ZENICI

m r NERMINA ZAIMOVIC UZUNOVIC

ZBIRKA RIJESENIH ZADATAKA IZ MEHANIKE i (STATIKA)

II

Zenica, avgusla, 1988. god.

7

BADRZAJ

1. DSNOVNI POJNOV 1 12 D'l'A'JlIltE 1.1. Tijela ., .......~

1.2. Sila .. 1.).~loment

8ile za aSH '" - ..l'eakci.;je Vez.3_ ........ " .................. .

1.4. Spl'eg sila .................. 1.5. Veze ifLC I\!'ermina

Zaimovi6 U?,unov1.c,dipl.tllz.

ZBE1KA RrJESmnr ZADATAKA IZ l'lEHANIKE I

1.5.1. Uze ................. " 1.5.2. Tnnalt stHP -heZ tezine ......... 1.5.7,. GlatkB pOVrSiD8. .1.).Lj-. 'l'fJcka -

povrsina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .~

1.5.5. Pokretni op,lonac ..... ~ .. 1.5.6. Nepokretni oslonac .............. 1.5.7. Elizac ............. 1.5.8. Cfer'ni e;lBtlti 7.E:lob , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

v.prof. Aleksandar

Jnva..'1,dipl~inz~

1.5.9. lncljestenje " ........... " .... 1.6. H.s.vnoteza proi7.voljnoG; siste::lB U J'Hvni ... 1.7. f'ostup.f1k l'je.sav3nja zadBtaka - zadaci .......2. 'eHENJE ..~:'~_I,

Sk!_'ipta ,je izdata ne. OSllOVll odluke Naucno-nastavnog 'iijeca l1as1nskog fakul tet8. u ZenicJ_

2.1. Trenje 1,1izanj!l ..............

2.:::. \Jze-::;no

tren~e

.... ,

3.

TT~~~r[,lrA7,.?

2.3. 1'1.'cn,5e l.;ntrlj8[Jeid. . Zadaci

. ::::: :~::: ~::::::::::::::::::::::::::::::

:;;.1. Tez,iste homogeno l:L,lije i povrsine ...t'8pun Gul d_inov~1 pr,wil9.Zadaci. ....1_\. hEt;:E:~'KM:'l'T croSA~;T

'>,r,'c

,................................

4.1. Postup8k rjesllvonja 'Z.H(iatak[J . ll.

::./~

2. :\remonin

ill

an sila ....... e,i)

fl.3. :Zulmanov(~ metodo. . ....... 4.4. Hiterov8 metodH ................. ' .Zadaci ......

5050

Izda:r:jt',: 1'-'l8.ihnski fakultet

11

Zenici

Stampa[10 Stamnarija "Bakar' Bor

2

5. GEHBEROVI, OKvlmU I TOOZGLOBNI NO,sACr ~. ~. 5.1. Postuprut rjes8.vanja zadataka ~...... zadaci ~ " ... 6. RAVFfDrEZA. U .PROSTORU ~""""""""""""""

e'......

69

6971113

h, l. Glavni ve~(tQr . ,_ G.2. Glami moment.... .

113ll3

Pre d g 0 v 0 r

UsloviZadac:i

re.vnote~e

prostornog sistema sile. ...0 .......... .

IH114

Rjesa:vanje zadatake. ..

ll5

Zadaci urad,ieni u skripti predstavljaju zadatke koji su se po;javljivali na ispitima iz predmeta "Statika" koji

L i t e r a t u r s .

se 81u8& 11 prvom semestru na 1'1asinskOID faku!tetu 11 Zenici. Osnovni motiv za pravljenje ove zbirke z,adataka bio je cia Be studentim& pomogne U s8vlad8vanju materije bitne i predmete koji 50 slusaju na viSim godinSlUa studija. Zbirka, i5tO tako, trebn da posluzi i studentim8. l'letnlu.rskog faltultetn u Zenici kaji dio materije obrad.;jene u avo,j zbirci ?adatakn slusnju U okviru predmeta "Iich8nika".:,;a.

db pocetku

zbirkt~

zedat;nke u rwjkru6im crtamtl bice ObjBZ8datd(.'" cae (90 - 200)

~'''900-

sin 2 ol

tgb+sin 20(, '"2 tBi'/' 1+ l;g