ttt777 modificat

Download Ttt777 modificat

Post on 03-Aug-2015

25 views

Category:

Art & Photos

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1. EL LLENGUATGE VISUAL TEMA 7 Marc Maci 1r de bat 2. ICONOCITAT Iconocitat s la capacitat que posseix la representaci de quelcom per a produir en nosaltres un efecte visual similar al que ens produir la realitat representada 3. LABSTRACCI Consisteix en que la imatge no mant semblana amb una realitat concreta , pot ser un producte del la fantasia o relacions arbitrries 4. LA SENCILLESA O COMPLEXITAT En una imatge depn de lestrucuta de lobjecte la quantitat delements que cont 5. MONOSMICA-POLISMIA -Polisemiques: sn les possibles diferents interpretacions. En la percepci dels missatges el pblic est inuit per un context personal i social 6. ESTERIOTIP La insistencia en estimuls coneguts i redundants de manera que ja no ens criden latenci 7. ESTRUCTURA DE LA IMATGE La imatge grca s una informaci elabora per un emissor amb un material ,que sordena segons una estructura i un punt de vista, fent s dun codi i duns recursos expressius, per a dirigir-se a una receptor 8. La composici duna imatge consisteix en lorganitzaci dels elements en un espai determinat. La relaci entre els elements i lespai on es colloquen haur de ser equilibrada 9. Els plans s lespai que presentano reprodueix una imatge en relaci amb els seus components ELS PLANS 10. RECURSOS EXPRESSIUS DE LA IMATGE Comparaci consisteix en exposar dos elements per tal que puguin establir-se semblances i diferencies entre les seves qualitats Personicaci en donar als objetcte un adjectiu propi duna persona Personica (armari divertiti) Comparaci 11. Metfores: consisteix all que es vol mostrar per una altre cosa amb la que guarda alguna relaci La hiprbole: consisteix en utilitzar una exageraci per a destacar lexpressi RECURSOS EXPRESSIUS DE LA IMATGE 12. RECURSOS EXPRESSIUS DE LA IMATGE La sincdoque: s tracta de mostrar un objecte presentant-ne noms una part de manera que el receptor pugui imaginar el que faltar 13. CODI ESPACIAL Quan es fan una fotogra o es pinta un quadre, es plasma una parcela del que es pot veure 14. CODI GESTUAL La gestualitat s utilitzada al mxim en lelaboraci dhistories i caricatures. Els gestos tenen una sigmicaci clara i directa en la comunicaci humana 15. CODI ESCENOGRFIC Lescenogra s un instrument per la la creaci de matisos sigmicatius. Tamb pot colloborar en la presentaci deformada de la realitat 16. CODI LUMNIC Les possibilitats de variar la quantitat i el tipus de llum duna imatge sn enormes ,llum natural 17. CODI SIMBLIC La comunicaci simblica i alll que simbolitzen poden establir-se per la existencia danalogies 18. CODIS GRFICS Est vinculada ls instriuments tcnics amb els quals selabora el missatge visual 19. CODI DE RELACI Les relacions poden ser reals entre els objectes representats, poden ser potenciades per la composici de la imatges, amb ajuda de la codicaci 20. INTERPRETACI DE LES IMATGES La fotograa es pot adoptar diferents actituds davant i que el registre es fa daquesta no s un registre objectiu , sino que ens ofereix una selecci de la realitat mirada des de un determinat punt de vista