solaf ramalan

Upload: nim-ishak

Post on 17-Oct-2015

127 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

hhh

TRANSCRIPT

PREDICTING

SOLAF KPS 2014JILID 1

Menyatakan sesuatu hasil yang terjadi berdasarkan pengalaman lampau. Pengetahuan diperolehi dari pengalaman lampau atau pengumpulan data.

Dapat menyatakan apa yang akan berlaku berdasarkan sesuatu kejadian. Menggunakan pola dari maklumat yang terkumpul untuk meramalkan keadaan akan datang berasaskan keadaan sekarang.

Yakin dengan kejadian yang berlaku dalam meramal. Dapat mengesahkan pernyataan yang menghubungkan kejadian akan datang berdasarkan bukti atau kejadian lang lepas. Membuat anggaran berdasarkan maklumat-maklumat sedia ada untuk meramal.

Membuat Ramalan :

1. Berdasarkan dari pengiraan dari data yang diberi. Jawapan yang diperolehi dari pengiraan adalah tepat. ( dalam bentuk nombor bulat )2. Jika jawapan dalam bentuk anggaran atau dalam satu

lingkungan nombor, berikan salah satu nombor dalam

lingkungan tersebut.

3. Ramalan juga boleh dibuat berdasarkan pengalaman lepas

atau maklumat- maklumat yang dikumpulkan.Cara cara meramal : Memerhati dan mengenalpasti maklumat ( pembolehubah manipulasi dan pembolehubah bergerakbalas ) Cari perbezaan diantara maklumat yang diberi Buat pengiraan untuk mendapatkan jawapan

Atau

Teliti dan fahami maklumat berdasarkan pernyataan yang diberi Kaitkannya dengan fakta sains Buat ramalan berdasarkan pernyataan yang diberi.

Contoh 1 :

Berdasarkan maklumat dari data, ramalan dibuat dari pengiraan

Soalan : Ramalkan jisim cecair jika isipadunya 600 ml.

Isipadu (ml)Jisim (g)

15050

300100

450150

Jika isipadu cecair bertambah sebanyak 150 ml, jisim akan bertambah sebanyak 50 g

Oleh itu pada 600 ml, jisim adalah 200 g

Contoh 2

berdasarkan pada pemerhatian, pengalaman dan pengetahuan saintifik.

Soalan : Apa akan berlaku jika kaca jernih digunakan untuk menggantikan

bola sebagai objek?

Ramalan dibuat berdasarkan fakta sains. ch. Bayang-bayang terbentuk apabila cahaya dihalang oleh objek legap. Tetapi, kaca jernih adalah objek lut sinar dan membenarkan cahaya menembusinya.

Oleh sebab itu jawapannya:

Tiada bayang-bayang terbentuk ( pada skrin) Tiada bayang-bayang.

Contoh soalan :

Ramalkan panjang tali jika 5 kg beban digunakan. Ramalkan anak benih dalam pasu mana lebih subur Ramalkan keadaan haiwan dalam bekas B selepas 2 minggu. Apa yang akan berlaku jika pokok di tutup menggunakan kotak? Apa yang kamu fakir akan berlaku pada tuala tersebut selepas 20 minit? Ramalkan jumlah guli yang diperlukan untuk mendapat isipadu 200 ml.LATIHAN1.Dalam satu penyiasatan, sekumpulan murid manggunakan kereta mainan berkuasa spring

Jadual di bawah menunjukkan hasil pemerhatian

Bilangan kali spring diputar

Jarak dilalui(cm)Masa diambil(s)3

40

10

5

40

8

7

40

6

Ramalkan masa yang diambil jika bilangan kali spring diputar adalah 9.

2.Sarah, Sufi dan Safwan menjalankan eksperimen untuk menguji hubungan di antara jarak sumber cahaya dari objek dengan panjang dan saiz bayang-bayang. Mereka mencatatkan pemerhatian di dalam jadual seperti berikut.

Jarak sumber cahaya dari objek

Panjang bayang-bayang (cm)Saiz bayang-bayang (cm)6

20

16

10

16

X

14

12

8

18

8

4

Ramalkan saiz bayang-bayang di X.

3.Empat ekor tikus putih dimasukkan ke dalam sangkar M dan 12 ekor ke

dalam sangkar N. Kedua-dua sangkar adalah sama saiz. Di dalam setiap sangkar,

bilangan tikus jantan dan tikus betina adalah sama. Tikus- tikus di dalam sangkar

N dan M di beri jumlah makanan dan air yang sama setiap hari. Setiap tikus di

dalam setiap sangkar di ambil selepas 3 minggu. Purata berat tikus dalam setiap sangkar dicatat.

Sangkar

Bilangan tikus

Purata berat tikus

M

4

72 g

N

12

50 g

Ramalkan purata berat tikus jika 8 ekor tikus yang sama besar dimasukkan ke dalam sangkar M?

4.Satu eksperimen telah dijalankan untuk mengkaji hubungan di antara pengguna dengan sumber makanan dalam satu habitat. Eksperimen ini dijalankan keatas tikus dan ular di satu kawasan sawah padi. Pemerhatian dari penyiasatan dicatatkan dalam jadual di bawah.

Minggu

1

2

3

4

Bilangan ular

9

14

18

23

Bilangan tikus

48

38

32

22

Ramalkan bilangan tikus pada minggu ke lima.

5.100ml air dituang ke dalam tabung didih dan suhunya dicatat. Air dipanaskan dan

Suhu setiap 2 minit dicatat sehingga minit ke 6.

Masa (m)0

3

6

Suhu air (C)28

40

52

Ramalkan suhu air pada minit ke 5

6. Sekumpulan murid menjalankan eksperimen untuk mengkaji mikroorganisma boleh membesar. Mereka merenjiskan sekeping roti denganbeberapa titis air. Roti itu dimasukkan ke dalam beg plastik dan dibiarkan selama tiga minggu. Carta palang menunjukkan keputusan yang diperolehi.

Ramalkan apa yang berlaku kepada roti selepas 3 minggu.

7.Jadual di bawah menunjukkan keputusan eksperimen yang dijalankan oleh Mariah.

Bilangan penyedut minuman

Berat yang dapat ditampung(kg)

3

0.4

6

1.0

9

1.4

12

2.0

Ramalkan berapakah bilangan penyedut minuman yang dapat ditampung jika berat beban ialah 0.8 kg?

8.Rajah di bawah menunjukkan satu litar elektrik

Ramalkan apa berlaku jika salah satu mentol terbakar.

.

9.

Rajah di bawah menunjukkan dua aktiviti X dan Y yang telah dijalankan oleh Faizal. Aktiviti X menunjukkan objek terberat yang Faizal mampu angkat tanpa menggunakan sebarang takal. Aktiviti Y menunjukkan objek terberat yang mampu Faizal angkat menggunakan satu takal.

Activiti X Activiti Y

Pemerhatian terhadap penyiasatan tersebut ialah seperti berikut :

Aktiviti

Bilangan takal

Berat yang mampu diangkat

X

0

7 kg

Y

1

14 kg

Ramalkan berat objek yang mampu diangkat oleh Faizal jika Faizal menggunakan 2 takal.

..

10. Dua blok kayu diletakkan di atas meja seperti dalam rajah. Kemudian,meja tersebut digoyang perlahan-lahan sehingga kedua-dua blok kayu tersebut tertumbang.

A BRamalkan blok kayu manakah akan tumbang dahulu.

.

11.Gambarajah di bawah menujukkan eksperimen yang dijalankan oleh sekumpulan murid.

Ramalkan tikus manakah yang akan mati selepas seminggu.

.

12.Sekumpulan murid telah menjalankan penyiasatan. Mereka meletakkan seekor arnab dan menyediakan makanan dan minumam secukupnya. Mereka telah merekod berat arnab setiap 2 minggu. Jadual di bawah menunjukkan hasil rekod kajian mereka.

Minggu0

2

4

6

8

10

Jisim (kg)0.5

0.7

1.0

1.3

1.9

Ramalkan berat arnab pada minggu kelapan..

13.Gambarajah di bawah menunjukkan fasa-fasa bulan dari hari pertama hingga hari ke-15 mengikut takwim qamari

Ramalkan fasa bulan yang dapat dilihat di T

...

14.Ali telah menjalankan eksperimen untuk mengkaji hubungan di antara panjang tali dengan bilangan ayunan selama 30 saat. Ali telah menggunakan jenis bandul yang sama dalam eksperimen. Jadual menunjukkan hasil kajian tersebut.

Bandul

Panjang tali (cm)

Bilangan ayunan selama 30 saat

W

10

45

X

15

39

Y

34

Z

25

30

W

X

Y

Z

Ramalkan panjang tali jika blangan ayunan ialah 34.

15.Graf di bawah menunjukkan bilangan penyu yang dtemui di Rantau Abang dari tahun 2002 hingga tahun 2006.

Ramalkan bilangan spesies haiwan yang akan pupus pada tahun 2010.

.

16.Sekumpulan pelajar telah membina 3 menara, K,L dan M seperti ditunjukkan dalam gambarajah di bawah.

K L M

Menara K,L dan M mempunyai ketinggian yang sama dan diperbuat daripada bata plastik yang sama. Ketiga-tiga menara telah diletakkan di atas meja dan meja itu digoncangkan..

Ramalkan menara yang memerlukan masa yang sedikit sahaja untuk tumbang?

..

17.Rajah berkenaan menunjukkan litar sesiri.

Ramalkan yang akan terjadi jika bilangan mentol ditambah dalam litar tersebut..

18.RaRajah di bawah menunjukkan 3 helai tuala A,B dan C dengan ketebalan yang berbeza. Ketiga- tiga tuala ini direndam ke dalam 200 ml air selama 2 minit.

A B CTuala A lebih tebal daripada tuala B.

Tuala B lebih tebal daripada tuala C.

Ramalkan tuala yang paling banyak menyerap air.

19.Lima biji benih diletakkan ke dalam setiap bikar K,L dan M seperti yang ditunjukkan dalam Rajah1. Kesemua bikar diletakkan di bawah meja selama 4 hari.

Rajah 1

Apakah akan berlaku pada biji benih di

bikar K : ..........

bikar L : ..

bikar M : ..

20.

Jeane menjalankan eksperimen dengan menggolekkan bola pada satah condong dengan menggunakan jenis permukaan yang berbeza. Jarak yang dilalui direkod dalam jadual di bawah.

bola

Permukaan

Jarak yang dilalui (cm)

Kaca10.3

Kayu8.0

Pasir6.5

Ramalkan jarak yang dilalui jika bola tersebut digolek pada permukaan rumput.

..

Bilangan tompok hitam

EMBED MSGraph.Chart.8 \s

Minggu

jaring

Kadbod

makanan dan minuman

Sangkar R

Sangkar S

Bilangan sepsis haiwan yang pupus

tahun

Bandul

Tali

Satah condong

Jarak yang dilalui

P Q R S T

+50

+150

+50

+150

+150

200

+50

600

Jisim bertambah sebanyak 50

Isipadu bertambah sebanyak 150

PAGE JPN PERAK

_1307346448.xls

_1265958644.xls