ramalan 1 pmr

33
Soalan 1 hingga Soalan 6 berdasarkan peta topo di bawah.

Upload: thirumurugan

Post on 07-Sep-2015

297 views

Category:

Documents


8 download

DESCRIPTION

kertas ramalan geografi pmr

TRANSCRIPT

Soalan 1 hingga Soalan 6 berdasarkan peta topo di bawah.

1. Apakah bearing sukuan jambatan (RG 455685) dari kuil (RG 476713)?A U 42 TB U 48 BC S 42 TD S 48 B

2. Ketinggian kawasan bertanda X di RG 4370 mungkin sekaliA 90 meterB 100 meterC 110 meterD 120 meter

3. Berapakah jarak jalan raya simpang tiga Pekan Melor (RG 464701) ke jambatan (RG 455685)?A 3.2 kmB 6.6 kmC 8.6 kmD 12.8 km

4. Berapakah luas kawasan padi dalam peta?A 4 km persegiB 8 km persegiC 16 km persegiD 64 km persegi

5. Apakah pola petempatan di kawasan berlorek dalam Rajah 1?

Rajah 1

A BerjajarB BerpusatC BerselerakD Berkelompok

6. Apakah ciri-ciri fizikal di bahagian tenggara peta?I LautII BentengIII Paya bakauIV Pantai berpasirA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

7. Apakah waktu tempatan di N dalam Rajah 2?

Rajah 2

A 3.00 pagiB 6.00 pagiC 3.00 petangD 6.00 petang

8. Apakah banjaran yang mempunyai ciri-ciri yang berikut?

Sebahagian daripada sistem gunung lipat muda di Asia Kemuncak tertinggi ialah Gunung Kinabalu

A Banjaran BintangB Banjaran CrockerC Banjaran KeledangD Banjaran Titiwangsa

9. Kawasan tanah pamah beralun dan dataran terhakis terdapat di kawasan dalam Peta 1yang bertanda.

Peta 1: SEMENANJUNG MALAYSIA

10. Maklumat berikut menerangkan kawasan tanah pamah di Malaysia.

Tanih aluviumPenanaman padi dan tembakau

Di manakah kawasan tersebut?A Delta KedahB Delta RajangC Delta SegamaD Delta Kelantan

11. Gambar rajah 1 menunjukkan bentuk muka bumi pemendapan di pinggir laut.

Gambar rajah 1Apakah bentuk muka bumi bertanda X?A LagunB TomboloC Beting pasirD Anak tanjung

12. Maklumat di bawah berkaitan dengan bentuk muka bumi pinggir laut.

Bercerun tegak Tapak rumah api

Apakah bentuk muka bumi tersebut?A TelukB PulauC TanjungD Tebing tinggi

13. Aktiviti dalam Gambar rajah 2 dikaitkan dengan

Gambar rajah 2A Sungai PadasB Sungai JohorC Sungai PerakD Sungai Kinabatangan

14. Apakah peranan utama tasik bertanda X dalam Peta 2?

Peta 2: KAMPUCHEAA RekreasiB Perikanan air tawarC Mengairi sawah padiD Menjana kuasa hidroelektri15. Mangkuk hijau Malaysia merujuk kepadaA KundasangB Bukit FraserC Gunung KinabaluD Tanah Tinggi Cameron

16. Apakah tarikan utama aktiviti pelancongan di kawasan yang bertanda X dalam Peta3?

Peta 3: DUNIA

A Kereta kabelB Aktiviti mendaki gunungC Kegiatan meluncur aisD Hotel bertaraf antarabangsa

17. Klong boleh dikaitkan denganA Sungai SittangB Sungai MekongC Sungai IrrawaddyD Sungai Chao Phraya

18. Apakah kegiatan manusia yang menyebabkan kesan berikut?A PerindustrianB Penanaman getahC Pembinaan lebuh rayaD Penebangan hutan paya

Hakisan tanah Tanah runtuh

19. Apakah kaedah semula jadi untuk mengawal makhluk perosak?A Kaedah biologiB Kaedah organikC Rawatan silvikulturD Tanaman tutup bumi

20. Kesan-kesan berikut berkaitan dengan pergerakan bumi.

Pembiasan angin lazim Kejadian siang dan malam

Apakah yang menyebabkan kesan tersebut?A Putaran bumi pada paksinyaB Peredaran bumi dalam orbitnyaC Putaran bumi dari timur ke baratD Peredaran bumi mengelilingi matahari

21. Gambar rajah 3 menunjukkan peredaran bumi.

Gambar rajah 3Janet pergi ke sebuah negara beriklim hawa sederhana di Hemisfera Utara pada bulanMac. Di manakah kedudukan bumi pada masa itu?A IB IIC IIID IV

22. Apakah kesan tiupan angin Q di kawasan berlorek dalam Peta 4 pada bulanNovember dan Disember?

Peta 4: SEMENANJUNG MALAYSIAA BanjirB TsunamiC Angin taufanD Hujan perolakan

23. Apakah kepentingan kundis di Gurun Thar?A Sumber airB Tempat kediamanC Alat pengangkutanD Kawasan penternakan

24. Gambar rajah 4 dikaitkan dengan cara hidup penduduk di kawasan

Gambar rajah 4A SiberiaB GreenlandC Kutub SelatanD Pergunungan Alps

25. Apakah kesan rumah hijau terhadap alam sekitar?I Peningkatan suhuII Peningkatan aras lautIII Peningkatan gas oksigenIV Pencairan ais di kutubA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

26. Rajah 3 menunjukkan aktiviti-aktiviti manusia.

Ujian Senjata NuklearPenggunaan bahan- bahan CFCPenggunaan baja nitrogen

X

Rajah 3Apakah kesan X akibat daripada aktiviti-aktiviti tersebut?A JerebuB Pulau habaC Kesan rumah hijauD Penipisan lapisan ozon

27. Mengapakah lumut dan kulampair tumbuh subur di hutan gunung ?A Hujan lebatB Tanih gambutC Suhu yang rendahD Saliran kurang baik

28. Maklumat berikut menerangkan ciri-ciri sejenis hutan.

Kanopi Tumbuhan lantai jarang

Di kawasan manakah terdapat hutan yang mempunyai ciri di atas ?A Tasik BeraB Pantai Rantau AbangC Muara Sungai RejangD Kaki bukit Banjaran Titiwangsa

29. Di manakah lokasi hutan paya air masin dalam Peta 5 ?

Peta 5: MALAYSIA

30. Maklumat dalam Rajah 4 merujuk kepada hutan pantai.

Hutan Pantai

MengkuangTumbuhan XPokok Ru

Rajah 4Tumbuhan semula jadi X mungkin sekaliA oakB bakauC nipahD tapak kuda

31. Graf 1 menunjukkan jumlah suhu dan hujan di sesuatu kawasan.

Graf 1Apakah jenis pokok yang tumbuh di kawasan tersebut ?A Pokok belberi, pain dan birchB Pokok oak , rosemary dan mapleC Pokok kayu jati , penaga dan buluhD Pokok akasia , kaktus dan pokok renek

32. Kawasan yang bertanda X ,Y dan Z dalam Peta 7 di bawah menerima

Peta 7: DUNIAA hujan sepanjang tahunB hujan pada musim panasC hujan pada musim sejukD hujan tahunan kurang daripada 250 mm

33. Di kawasan manakah terdapat haiwan tersebut?

Anjing laut Beruang Brown Grizzly

A TurkiB SiberiaC ThailandD Gurun Thar

34. Antara berikut, yang manakah hasil pengeluaran industri hiliran sumber hutan?I KertasII PerabotIII TekstilIV Kayu balakA I dan IIB I dan IVC II dan IIID III dan IV

35. Apakah jenis haiwan yang dipelihara dalam pusat perlindungan di bawah?Negeri PusatPerlindungan Hidupan Liar

SelangorSungai Dusun

A TapirB GajahC Orang utanD Badak Sumatera

36. Apakah faktor yang mempengaruhi kawasan berpenduduk jarang di Malaysia?I GovernanII Pinggir pantai yang panjangIII Kawasan yang bergunung-ganangIV Darjah ketersampaian yang rendahA I dan IIB I dan IVC II dan IIID III dan IV

37. Peta 8 menunjukkan migrasi penduduk ke kawasan berlorek.

Peta 8: MALAYSIAApakah jenis migrasi tersebut?A Bandar ke bandarB Bandar ke luar bandarC Luar bandar ke bandarD Luar bandar ke luar Bandar

38. Apakah persamaan ciri penduduk negara berikut?

BrazilSomalia

A Taraf hidup tinggiB Taraf teknologi rendahC Kadar celik huruf tinggiD Kadar kematian kasar rendah

39. Apakah faktor yang mempengaruhi petempatan awal kawasan tanah tinggi?A PertahananB Tanah suburC PerlindunganD Sumber hutan40. Apakah faktor yang telah menggalakkan perkembangan bandar X dan Y dalam Peta9? Peta 9: MALAYSIAA PertanianB PerikananC GovernanD Perlombongan

41. Apakah persamaan fungsi kawasan berikut?

Shah AlamKeihin Tokyo

A PendidikanB PentadbiranC PerkilanganD Pusat pengangkutan

42. Mengapakah banjir kilat sering berlaku di bandar-bandar besar?A Bangunan konkritB Pembuangan sisa toksikC Pembuangan sisa domestikD Permukaan bumi berturap43. Apakah langkah kerajaan untuk mengurangkan masalah kesesakan lalu lintas diBandaraya Kuala Lumpur?A Pembelian kereta kecilB Penurunan harga petrolC Pengurangan kadar bayaran tolD Penggunaan pengangkutan bersepadu

44. Apakah kegiatan yang boleh dikaitkan dengan lokasi berikut?

Taman Negara Mulu Taman Negara Endau Rompin

A Pelancongan desaB EkopelanconganC AgropelanconganD Pelancongan budaya dan warisan

45. Gambar rajah 5 menunjukkan sejenis pengangkutan di Malaysia.

Gambar rajah 5Apakah kepentingan pengangkutan tersebut?A Memendekkan jarakB Mengurangkan kos pengangkutanC Mengangkut lebih ramai penumpangD Mengurangkan kesesakan lalu lintas46. Kesan penerokaan sumber bijih timah telah mempengaruhi perkembangan jaringanpengangkutan darat dalam Peta 10 yang bertanda.

Peta 10: MALAYSIA

47. Apakah kesan negatif akibat perkembangan jalan air terhadap alam sekitar?A Kejadian banjirB Pencemaran bunyiC Pencemaran udaraD Hidupan akuatik terancam

48. Maklumat berikut merujuk kepada penggunaan Sistem Teknologi Maklumat (ICT) disebuah negara.

Grassroot Twin School Niagara International Teleport

Apakah negara tersebut?A NigeriaB KanadaC AustraliaD Amerika Syarikat

49. Sumber yang boleh diperbaharui terdiri daripadaI TanihII HutanIII KuprumIV Arang batuA I dan IIB I dan IVC II dan IIID III dan IV

50. Maklumat berikut berkaitan kepentingan sejenis mineral.

Industri membuat wayar Papan litar elektrik

Di manakah mineral tersebut dilombong?A SilantikB MamutC MukahD Tuaran

51. Bandar manakah yang berkembang kesan daripada penerokaan petroleum?A BintuluB KertehC KuantanD Taiping

52. Arang batu dilombong diA MamutB Merit-PilaC Lembah KintaD Teluk Ramunia

53. Penerokaan sejenis mineral di kawasan berlorek X dan Y dalam Peta 11Mengakibatkan.

Peta 11 : SEMENANJUNG MALAYSIAA hakisan tanihB pencemaran bauC peningkatan suhuD pencemaran udara

54. Apakah faktor utama yang menyebabkan kepupusan hutan?A PetempatanB PerkilanganC PembalakanD Perlombongan

55. Negara yang mengusahakan tenaga biomas dalam Peta 12 bertanda

Peta 12 DUNIA

56. Kawasan yang berlorek dalam Peta 13 berkaitan dengan tanaman

Peta 13: MALAYSIAA tebuB padiC nanasD kelapa sawit

57. Maklumat berikut berkaitan dengan sejenis tanaman.

RISDA Tanih laterit Saliran baik

Apakah tanaman tersebut?A GetahB TembakauC Lada hitamD Kelapa sawit

58. Apakah faktor utama yang menggalakkan perlombongan gas asli di Malaysia?A Simpanan gas yang banyakB Tenaga buruh yang ramaiC Upah buruh yang tinggiD Dasar kerajaan

59. Antara berikut, yang manakah langkah pengurusan hutan di negara Malaysia?I Penanaman semula hutanII Mewartakan hutan simpanIII Menambah lesen pembalakanIV Menambah kawasan pembalakanA I dan IIB I dan IVC II dan IIID III dan IV

60. Gambar rajah 6 berkait dengan sejenis industri.

Gambar rajah 6Apakah jenis industri tersebut?A Industri desaB Industri beratC Industri tertierD Industri ringan

JAWAPAN SOALAN RAMALAN PMR GEOGRAFI

1 D 21 A 41 C2 C 22 A 42 D3 B 23 A 43 D4 D 24 B 44 B5 A 25 B 45 D6 C 26 D 46 B7 C 27 C 47 D8 B 28 D 48 B9 D 29 B 49 A10 D 30 D 50 B11 A 31 D 51 B12 D 32 C 52 B13 D 33 B 53 D14 B 34 A 54 C15 D 35 D 55 C16 C 36 D 56 C17 D 37 C 57 A18 C 38 B 58 A19 A 39 A 59 A20 A 40 D 60 ABIL. C 12D 20