soalan pbs geo

Author: sakinah391037480

Post on 03-Apr-2018

244 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/28/2019 Soalan Pbs Geo

  1/49

  Nama:..........................................................................

  Tarikh:......................................

  Tingkatan:........................................ Kod Evidens:....................................

  ISI KANDUNGAN

  BIL. TAJUK MUKA SURAT

  1. Isi Kandungan

  Tema 1: Bentuk Muka Bumi

  2. Malaysia Umum

  3. Tanah Tinggi dan Banjaran Gunung

  4. Kawasan Dataran/Delta dan Tanah Pamah Utama

  5. Sungai dan Tasik di Malaysia

  6. Perbandingan Bentuk Muka Bumi dengan Negara Lain

  Tema 2: Pergerakan Bumi Dalam Sistem Suria Serta

  Pengaruhnya Terhadap Cuaca Dan Iklim

  7. Tiupan angin di Malaysia

  8. Taburan Hujan di Malaysia9. Kesan Putaran dan Peredaran Bumi

  10. Membandingkan Iklim dan Kehidupan Penduduk denganNegara-negara Lain

  Tema 3: Tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan Liar

  11. Taburan Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi

  12. Taman Negara dan Perlindungan Hidupan Liar

  13. Membandingkan Tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan Liar

  Negara Lain

  14. Gambarajah Ciri-ciri Tumbuhan Semulajadi

  Tema 4: Dinamik Penduduk

  15. Taburan Penduduk Negara Malaysia16. Perubahan Penduduk

  17. Migrasi

  18. Hubungan Kependudukan dengan Sumber

  Tema 5: Petempatan dan Perkembangannya

  19. Petempatan Awal Dunia

  20. Petempatan Awal di Malaysia

  21. Petempatan Luar Bandar dan Pola Petempatan

  22. Pebandaran di Malaysia

  23. Perbandingan Kesan Perbandaran di Bangkok dan Tokyo

  Tema 6: Pengangkutan dan Perhubungan

  24. Pengangkutan di Malaysia

  25. Pengangkutan Kereta Api Awal di Malaysia

  26. Pengangkutan Kereta Api di Malaysia

  27. Pengangkutan Air di Malaysia

  28. Pengangkutan di Negara Kanada

  29. Perkembangan Sistem Perhubungan

 • 7/28/2019 Soalan Pbs Geo

  2/49

  Nama:..........................................................................

  Tarikh:......................................

  Tingkatan:........................................ Kod Evidens:....................................

  BIL. TAJUK MUKA SURATTema 7: Sumber

  30. Taburan Deposit Sumber di Malaysia

  31. Taburan Hutan di Malaysia

  32. Loji Penapisan Petroleum dan Gas Asli di Malaysia

  33. Stesen Jana Kuasa Tenaga Hidroelektrik dan Terma

  34. Sumber Tenaga di Negara Lain

  35. Contoh Sumber Tanih di Negara Malaysia

  Tema 8: Kegiatan Ekonomi Utama

  36. Kawasan Pelancongan Utama di Malaysia

  37. Kawasan Penanaman Padi di Malaysia

  38. Penanaman Kelapa Sawit

  39. Penanaman Getah

  40. Tanaman-tanaman Lain di Malaysia

  41. Kepentingan Kegiatan Ekonomi

  42. Kesan Kegiatan Ekonomi Terhadap Alam Sekitar

  43. Fenomena Alam Kesan dari Kegiatan Ekonomi

 • 7/28/2019 Soalan Pbs Geo

  3/49

  Nama:..........................................................................

  Tarikh:......................................

  Tingkatan:........................................ Kod Evidens:....................................

  GEOGRAFI TINGKATAN 1: TEMA 1:BENTUK MUKA BUMI

  PETA 1 TEMA: MALAYSIA UMUM

  Namakan laut, selat dan nama negeri dan ibu negara Malaysia yang terdapat di dalam peta.

  BIL. PERKARA NAMA

  1 LAUT 1

  2 LAUT 2

  BIL. PERKARA NAMA

  1 SELAT 1

  2 SELAT 2

  BIL. PERKARA NAMA

  1 NEGERI 1

  2 NEGERI 2

  3 NEGERI 3

  4 NEGERI 4

  5 NEGERI 56 NEGERI 6

  7 NEGERI 7

  8 NEGERI 8

  9 NEGERI 9

  10 NEGERI 10

  11 NEGERI 11

  12 NEGERI 12

  13 NEGERI 13

  LAUT 2

  LAUT 1

  SELAT 1

  SELAT 2

  1

  2

  3 4

  5

  6

  78

  9

  10

  11

  12

  13

 • 7/28/2019 Soalan Pbs Geo

  4/49

  Nama:..........................................................................

  Tarikh:......................................

  Tingkatan:........................................ Kod Evidens:....................................14 (IBU NEGARA MALAYSIA)

  B1D2E1 MENAMAKAN PELBAGAI BENTUK MUKA BUMI DI MALAYSIAB2D2E1 MENYATAKAN JENIS/CONTOH BENTUK MUKA BUMI TANAH TINGGIB3D2E1 MENGENALPASTI TABURAN KEPELBAGAIAN BENTUK MUKA BUMI TANAH TINGGI

  DI MALAYSIA

  PETA 1 TANAH TINGGI DAN BANJARAN GUNUNG

  Namakan banjaran dan gunung yang terdapat di dalam peta.

  BIL. PERKARA NAMA

  1 Banjaran 3

  2 Banjaran 5

  3 Banjaran 6

  4 Banjaran 8

  5 Banjaran 9

  6 Banjaran 14

  7 Gunung G1

  8 Gunung G2

  3

  5

  6

  8

  9G1

  14G2

 • 7/28/2019 Soalan Pbs Geo

  5/49

  Nama:..........................................................................

  Tarikh:......................................

  Tingkatan:........................................ Kod Evidens:....................................

  B1D2E1 MENAMAKAN PELBAGAI BENTUK MUKA BUMI DI MALAYSIA

  B2D2E2 MENYATAKAN JENIS/CONTOH BENTUK MUKA BUMI TANAH PAMAH

  B3D2E2 MENGENALPASTI TABURAN KEPELBAGAIAN BENTUK MUKA BUMI TANAHPAMAH DI MALAYSIA

  PETA 2 KAWASAN DATARAN/DELTA DAN TANAH PAMAH UTAMA

  Namakan dataran-dataran/delta utama yang terdapat di dalam peta.

  BIL. PETUNJUK NAMA DATARAN/DELTA

  1 D1

  2 D2

  3 D7

  4 D8

  5 D10

  6 D117 D12

  D1

  1

  D2

  D7

  D8

  2

  D10

  D11D12

 • 7/28/2019 Soalan Pbs Geo

  6/49

  Nama:..........................................................................

  Tarikh:......................................

  Tingkatan:........................................ Kod Evidens:....................................

  B1D2E1 MENAMAKAN PELBAGAI BENTUK MUKA BUMI DI MALAYSIA

  B3D2E3 MENGENALPASTI TABURAN SALIRAN DI MALAYSIA

  PETA 3 SUNGAI, LAUT DAN TASIK DI MALAYSIA

  Namakan sungai dan tasik yang terdapat di dalam peta.

  BIL. PETUNJUK NAMA SUNGAI

  1 S1

  2 S2

  3 S3

  4 S4

  5 S5

  6 S6

  7 S7

  8 S8

  9 S9

  BIL. PETUNJUK NAMA TASIK

  1 T1

  2 T2

  3 T3

  BIL. PETUNJUK NAMA LAUT

  1 L1 Selat

  2 L2 Selat

  3 L3

 • 7/28/2019 Soalan Pbs Geo

  7/49

  Nama:..........................................................................

  Tarikh:......................................

  Tingkatan:........................................ Kod Evidens:....................................4 L4

  5 L5

  6 L6

  Perbandingan Bentuk Muka Bumi Negara Lain dengan Malaysia.

  BIL NAMAKAN NEGARA KEPENTINGANNYA AKTIVITI LAIN

  1. K1:

  2. K2:

  3. K3:

  PETA 5 PERBANDINGAN BENTUK MUKA BUMI NEGARA LAIN (B4D2E2)

  K1

  K4

  K2K3

 • 7/28/2019 Soalan Pbs Geo

  8/49

  Nama:..........................................................................

  Tarikh:......................................

  Tingkatan:........................................ Kod Evidens:....................................

  4. K4:

  TEMA 2: PERGERAKAN BUMI DALAM SISTEM SURIA SERTA

  PENGARUHNYA TERHADAP CUACA DAN IKLIM.

  PETA 6 TIUPAN ANGIN DI MALAYSIA

  Namakan angin yang bertiup mengikut arah anak panah seperti di dalam peta.

  BIL. PERKARA JENIS ANGIN MASA BERTIUP KAWASAN MENERIMA

  HUJAN

  1

  2

 • 7/28/2019 Soalan Pbs Geo

  9/49

  Nama:..........................................................................

  Tarikh:......................................

  Tingkatan:........................................ Kod Evidens:....................................3

  Lorekkan peta di atas mengikut jumlah hujan.

  PETA 7 TABURAN HUJAN DI MALAYSIA

  H11

  K11

 • 7/28/2019 Soalan Pbs Geo

  10/49

  Nama:..........................................................................

  Tarikh:......................................

  Tingkatan:........................................ Kod Evidens:....................................

  BIL. PETUNJUK JUMLAH HUJAN

  1

  Melebihi 4000 mm

  2

  3500 4000 mm

  3

  3000 3500 mm

  4

  2500 - 3000 mm

  5

  2000 2500 mm

  6

  1500-2000 mm

  BIL. Nama Kawasan Menerima

  Hujan Melebihi 3500 mm

  (Kawasan Paling Lembab)

  1 H1

  CARTA DAN RAJAH 1 KESAN PUTARAN DAN PEREDARAN BUMI

 • 7/28/2019 Soalan Pbs Geo

  11/49

  Nama:..........................................................................

  Tarikh:......................................

  Tingkatan:........................................ Kod Evidens:....................................

  KESAN

 • 7/28/2019 Soalan Pbs Geo

  12/49

  Nama:..........................................................................

  Tarikh:......................................

  Tingkatan:........................................ Kod Evidens:....................................

  Perbandingan iklim negara lain dengan negara Malaysia.

  Namakan kawasan yang bertanda di dalam peta.

  PETA 8 MEMBANDINGKAN IKLIM DAN KEHIDUPAN PENDUDUK DI

  MALAYSIA DENGAN NEGARA-NEGARA LAIN

  BIL NAMAKAN NEGARA CIRI IKLIM & HUJAN KEGIATAN EKONOMI

  1. A1:

  2. A2:

  3. A3:

  4. A4:

  A1

  A4

  A3

  A2

 • 7/28/2019 Soalan Pbs Geo

  13/49

  Nama:..........................................................................

  Tarikh:......................................

  Tingkatan:........................................ Kod Evidens:....................................

  TEMA 3: TUMBUHAN SEMULAJADI DAN HIDUPAN LIAR.

  PETA 9 TABURAN TUMBUH-TUMBUHAN SEMLAJADI

  Lorekan kawasan peta di atas mengikut jenis hutan.

  BIL. PETUNJUK JENIS HUTAN

  1HUTAN HUJAN TROPIKA

  2

  HUTAN GUNUNG

  3HUTAN PAYA AIR TAWAR

  4

  HUTAN BAKAU

  5

  HUTAN PANTAI

  6

  KAWASAN DIMAJUKAN

 • 7/28/2019 Soalan Pbs Geo

  14/49

  Nama:..........................................................................

  Tarikh:......................................

  Tingkatan:........................................ Kod Evidens:....................................

  PETA 10 TAMAN NEGARA DAN PERLINDUNGAN HIDUPAN LIAR

  Namakan tamaan negara dan kawasan hidupan liar yang terdapat di atas peta.

  BIL. KAWASAN NAMA HUTAN SIMPAN1 T1

  2 T2

  3 T3

  4 T4

  5 T5

  6 T6

  7 T7

  8 T8

  9 T9

  10 T10

  BIL. NAMA KAWASAN JENIS HAIWAN YANG

  DILINDUNGI

  1 P1:

  2 P2:

  3 P3:

  4 P4:

  5 P5:

  6 P6:

  7 P7:

  T1

  T3

  T2

  T4

  T9

  T5

  2

  T6 T7

  T8

  T10

  P1P2P3

  P4

  P5

  P6

  P7

 • 7/28/2019 Soalan Pbs Geo

  15/49

  Nama:..........................................................................

  Tarikh:......................................

  Tingkatan:........................................ Kod Evidens:....................................

  Tandakan kawasan Tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan Liar yang terdapat di dalam peta.

  PETA 11 MEMBANDINGKAN TUMBUHAN SEMULAJADI DAN HIDUPAN LIAR

  MALAYSIA DENGAN NEGARA LAIN

  BIL NAMAKAN NEGARA CIRI TUMBUHAN S. JADI JENIS HAIWAN

  1. A1:

  2. A2:

  3. A3:

  4. A4:

  5. A5

  A1

  A5

  A3

  A2A4

 • 7/28/2019 Soalan Pbs Geo

  16/49

  Nama:..........................................................................

  Tarikh:......................................

  Tingkatan:........................................ Kod Evidens:....................................

  Baca pernyataan di bawah dengan teliti. Padankan pernyataan dengan gambarajah yang betul.

  GAMBARAJAH CIRI-CIRI TUMBUHAN SEMULA JADI.

 • 7/28/2019 Soalan Pbs Geo

  17/49

  Nama:..........................................................................

  Tarikh:......................................

  Tingkatan:........................................ Kod Evidens:....................................

  TINGKATAN 2: TEMA 4: DINAMIK PENDUDUK

  PETA 1 TABURAN PENDUDUK NEGARA MALAYSIA

  Lorekan peta di atas berdasarkan kepada kepadatan penduduk tahun 2000.

  BIL. PETUNJUK PENDUDUK PERKILOMETER

  PERSEGI

  KAWASAN UTAMA

  1

  Padat (lebih 200 orang)

  2

  Sederhana (50 200 orang)

  3Jarang (10 49 orang)

  4

  Sangat Jarang (kuarang 10 orang)

  3

 • 7/28/2019 Soalan Pbs Geo

  18/49

  Nama:..........................................................................

  Tarikh:......................................

  Tingkatan:........................................ Kod Evidens:....................................

  PETA MINDA PERUBAHAN PENDUDUK

 • 7/28/2019 Soalan Pbs Geo

  19/49

  Nama:..........................................................................

  Tarikh:......................................

  Tingkatan:........................................ Kod Evidens:....................................

  PETA 2 MIGRASI

 • 7/28/2019 Soalan Pbs Geo

  20/49

  Nama:..........................................................................

  Tarikh:......................................

  Tingkatan:........................................ Kod Evidens:....................................

  PETA 3 HUBUNGAN KEPENDUDUKAN DENGAN SUMBER

 • 7/28/2019 Soalan Pbs Geo

  21/49

  Nama:..........................................................................

  Tarikh:......................................

  Tingkatan:........................................ Kod Evidens:....................................

  TEMA 5: PETEMPATAN DAN PERKEMBANGANNYA

  PETA 4 PETEMPATAN AWAL DUNIA

  Namakan kawasan petempatan awal utama dunia yang terdapat di dalam peta.

  BIL. PERKARA NAMA

  1 P1

  2 P2

  3 P34 P4

  5 P5

  P1 P4P2

  P3

  P5

 • 7/28/2019 Soalan Pbs Geo

  22/49

  Nama:..........................................................................

  Tarikh:......................................

  Tingkatan:........................................ Kod Evidens:....................................

  PETA 5 PETEMPATAN AWAL DI MALAYSIA.

  Namakan kawasan petempatan awal di Malaysia yang terdapat di dalam peta.

  BIL. PETUNJUK NAMA KAWASAN

  PETEMPATAN AWAL

  MENGAPA KAWASAN INI DIPILIH

  SEBAGAI PETEMPATAN AWAL DI

  MALAYSIA

  1 K1

  BIL. MENGAPAKAH KAWASAN TERSEBUT DIPILIH MENJADI

  PETEMPATAN AWAL PENDUDUK?

  1

  2

  34

  5

  K1

  1

  K2

  1

  K3

  K4

  1K5

  1

  K5

  1

 • 7/28/2019 Soalan Pbs Geo

  23/49

  Nama:..........................................................................

  Tarikh:......................................

  Tingkatan:........................................ Kod Evidens:....................................2 K2

  3 K3

  4 K4

  5 K5

  PETA MINDA DAN

  GAMBARAJAH

  PETEMPATAN LUAR BANDAR DAN POLA PETEMPATAN.

 • 7/28/2019 Soalan Pbs Geo

  24/49

  Nama:..........................................................................

  Tarikh:......................................

  Tingkatan:........................................ Kod Evidens:....................................

  PETA 6 PERBANDARAN DI MALAYSIA

 • 7/28/2019 Soalan Pbs Geo

  25/49

  Nama:..........................................................................

  Tarikh:......................................

  Tingkatan:........................................ Kod Evidens:....................................

  Berdasarkan peta di atas, nyatakan bandar-bandar yang mengalami proses perbandarandi negara Malaysia dengan betul

  PETA 7 PERBANDINGAN KESAN PERBANDARAN DI BANGKOK DAN TOKYO

  NYATAKAN KESAN PERBANDARAN DI MALAYSIA

  KESAN POSITIF KESAN NEGATIF

 • 7/28/2019 Soalan Pbs Geo

  26/49

  Nama:..........................................................................

  Tarikh:......................................

  Tingkatan:........................................ Kod Evidens:....................................

  BENUA ASIA

  Berdasrkan peta di bawah, senaraikan kesan perbandaran yang berlaku di bandar Bangkok, Thailand danTokyo, Jepun.

  TEMA 6: PENGANGKUTAN DAN PERHUBUNGAN

  PETA 8 PENGANGKUTAN KERETA API DI MALAYSIA.

 • 7/28/2019 Soalan Pbs Geo

  27/49

  Nama:..........................................................................

  Tarikh:......................................

  Tingkatan:........................................ Kod Evidens:....................................

  PETA 9 PENGANGKUTAN KERETA API DI MALAYSIA.

 • 7/28/2019 Soalan Pbs Geo

  28/49

  Nama:..........................................................................

  Tarikh:......................................

  Tingkatan:........................................ Kod Evidens:....................................

  BIL. PETUNJUK NAMA JALAN KERETA API

  AWAL DI ATAS PETA

  APAKAH KEPENTINGAN

  PENGANGKUTAN KERETA API

  AWAL DI MALAYSIA

  1 P1-K1

  2 K2

  3 P2-K3

  4 P3

  5 K4 P4

  PETA 10 PENGANGKUTAN KERETA API DI MALAYSIA.

 • 7/28/2019 Soalan Pbs Geo

  29/49

  Nama:..........................................................................

  Tarikh:......................................

  Tingkatan:........................................ Kod Evidens:....................................

  Berdasarkan peta di atas, namakan terminal kereta api yang terdapat di dalam peta.

  BIL. SENARAIKAN KEPENTINGAN JALAN KERETA API DI MALAYSIA

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

 • 7/28/2019 Soalan Pbs Geo

  30/49

  Nama:..........................................................................

  Tarikh:......................................

  Tingkatan:........................................ Kod Evidens:....................................

  PETA 11 PENGANGKUTAN AIR DI MALAYSIA

  Berdasarkan peta di atas dan namakan pelabuhan-pelabuhan yang terdapat di atas peta.

 • 7/28/2019 Soalan Pbs Geo

  31/49

  Nama:..........................................................................

  Tarikh:......................................

  Tingkatan:........................................ Kod Evidens:....................................

  PETA 12 PENGANGKUTAN DI NEGARA KANADA

  BIL. SENARAIKAN KEPENTINGAN PENGANGKUTAN AIR DI

  MALAYSIA

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

 • 7/28/2019 Soalan Pbs Geo

  32/49

  Nama:..........................................................................

  Tarikh:......................................

  Tingkatan:........................................ Kod Evidens:....................................

  Berdasarkan peta di atas, senaraikan ciri-ciri pengangkutan negara Kanada dengan betul.

  PETA 13 PERKEMBANGAN SISTEM PERHUBUNGANS1

  S2

  S3S4

  K5

  1

 • 7/28/2019 Soalan Pbs Geo

  33/49

  Nama:..........................................................................

  Tarikh:......................................

  Tingkatan:........................................ Kod Evidens:....................................

  Berdasarkanan peta di atas senaraikan stesen satelit bumi di Malaysia.

  BIL. PETUNJUK STESEN SATELIT BUMI APAKAH KEPENTINGAN STESEN

  SATELIT BUMI DI MALAYSIA

  1 S1

  2 S2

  3 S3

  4 S4

 • 7/28/2019 Soalan Pbs Geo

  34/49

  Nama:..........................................................................

  Tarikh:......................................

  Tingkatan:........................................ Kod Evidens:....................................

  TINGKATAN 3: TEMA 7: SUMBER

  PETA 1 TABURAN DEPOSIT SUMBER DI MALAYSIA

  . Namakan jenis mineral yang terdapat di dalam peta.

  K

  KK

  K

  K K

  KB

  E

  E

  E

  E

  E

  E

  B BBB

  B

  B B

  T

 • 7/28/2019 Soalan Pbs Geo

  35/49

  Nama:..........................................................................

  Tarikh:......................................

  Tingkatan:........................................ Kod Evidens:....................................

  Lorekkan peta di atas mengikut jenis hutan.

  BIL. PETUNJUK JENIS MINERAL KAWASAN UTAMA KEPENTINGAN

  1

  2

  3

  4

  K

  5

  6

  B

  7

  E

  8

  T

  9

  PETA 2 TABURAN HUTAN DI MALAYSIA

 • 7/28/2019 Soalan Pbs Geo

  36/49

  Nama:..........................................................................

  Tarikh:......................................

  Tingkatan:........................................ Kod Evidens:....................................

  PETA 3 LOJI PENAPISAN PETROLEUM DAN GAS ASLI DI MALAYSIA.

  BIL. PETUNJUK JENIS HUTAN DAN

  CIRI-CIRINYA

  KEPENTINGAN

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  P1

  1

  P21

  P3

  G1

  P4

  K5

  1

  G2

 • 7/28/2019 Soalan Pbs Geo

  37/49

  Nama:..........................................................................

  Tarikh:......................................

  Tingkatan:........................................ Kod Evidens:....................................

  Namakan kawasan loji penapisan petroleum dan gas asli yang terdapat di dalam peta.

  BIL. PETUNJUK KAWASAN LOJIPENAPISAN PETROLEUM

  KEPENTINGAN SUMBERPETROLEUM

  1 P1

  2 P2

  3 P3

  4 P4

  BIL PETUNJUK KAWASAN LOJI PENAPISAN

  GAS ASLI

  KEPENTINGAN SUMBER GAS ASLI

  1 G1

  2 G2

  PETA 4 STESEN JANA KUASA TENAGA HIDROELEKTRIK DAN TERMA.

  H1

  1H2

  1

  T1

  T2

  1

  H3

  1H4

  1H51

  H6

  H7

  H8

  1

  H9

  H10T3

  T4

  T4

 • 7/28/2019 Soalan Pbs Geo

  38/49

  Nama:..........................................................................

  Tarikh:......................................

  Tingkatan:........................................ Kod Evidens:....................................

  Namakan stesen jana kuasa hidroelektri dan tenaga terma seperti yang terdapat di dalam peta di atas.

  BIL. PETUNJUK STESEN JANA KUASA

  HIDROELEKTRIK

  APAKAH KEPENTINGAN JANA

  KUASA HIDROELEKTRIK DI

  MALAYSIA

  1 H1

  2 H2

  3 H3

  4 H4

  5 H5

  6 H6

  7 H7

  8 H8

  9 H9

  10 H10

  BIL. PETUNJUK STESEN JANA KUASA

  TERMA

  APAKAH KEPENTINGAN STESEN

  JANA KUASA TERMA

  1 T1

  2 T2

  3 T3

  4 T4

  PETA 5 SUMBER TENAGA DI NEGARA LAIN

  T3T6

  T2

  T5

  T4

  T1

 • 7/28/2019 Soalan Pbs Geo

  39/49

  Nama:..........................................................................

  Tarikh:......................................

  Tingkatan:........................................ Kod Evidens:....................................

  Namakan kawasan sumber tenaga di negara-negara lain yang terdapat di dalam peta.

  PETA 6 CONTOH SUMBER TANIH DI NEGARA MALAYSIA

  BIL. PETUNJUK NAMA

  NEGARA

  JENIS SUMBER

  TENAGA

  KEPENTINGAN

  1 T1

  2 T2

  3 T3

  4 T4

  5 T5

  6 T6

 • 7/28/2019 Soalan Pbs Geo

  40/49

  Nama:..........................................................................

  Tarikh:......................................

  Tingkatan:........................................ Kod Evidens:....................................

  TEMA 8: KEGIATAN EKONOMI UTAMA

  PETA 7 KAWASAN PELANCONGAN UTAMA DI MALAYSIA.

  P1

  1 P2

  P5

  P9

  P13

  P16

  1

  P3

  P4

  P6

  P7 P8

  P10

  P11P12

  P14

  P15

 • 7/28/2019 Soalan Pbs Geo

  41/49

  Nama:..........................................................................

  Tarikh:......................................

  Tingkatan:........................................ Kod Evidens:....................................

  Namakan kawasan petempatan awal di Malaysia yang terdapat di dalam peta.

  BIL. PETUNJUK NAMA KAWASAN

  PELANCONGAN

  JENIS

  PELANCONGAN

  KEPENTINGAN AKTIVITI

  PELANCONGAN

  1 P1

  2 P2

  3 P3

  4 P4

  5 P56 P6

  7 P7

  8 P8

  9 P9

  10 P10

  11 P11

  12 P12

  13 P13

  14 P14

  15 P15

  16 P16

  PETA 8 KAWASAN PENANAMAN PADI DI MALAYSIA

 • 7/28/2019 Soalan Pbs Geo

  42/49

  Nama:..........................................................................

  Tarikh:......................................

  Tingkatan:........................................ Kod Evidens:....................................

  Namakan taburan kawasan tanaman padi yang terdapat di dalam peta.

  PETA 9 PENANAMAN KELAPA SAWIT

  BIL. NAMA KAWASAN CIRI-CIRI TANAMAN

  PADI

  KEPENTINGAN

  TANAMAN PADI

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

 • 7/28/2019 Soalan Pbs Geo

  43/49

  Nama:..........................................................................

  Tarikh:......................................

  Tingkatan:........................................ Kod Evidens:....................................

  Lorekan peta di atas untuk menunjukkan kawasan penanaman Kelapa Sawit.

  BIL. NAMA KAWASAN

  PENANAMAN

  KELAPA SAWIT

  FAKTOR YANG

  MENGGALAKKAN

  PENANAMAN KELAPA SAWIT

  APAKAH KEPENTINGAN

  PENANAMAN KELAPA

  SAWIT DI MALAYSIA

  PETA 10 PENANAMAN GETAH

 • 7/28/2019 Soalan Pbs Geo

  44/49

  Nama:..........................................................................

  Tarikh:......................................

  Tingkatan:........................................ Kod Evidens:....................................

  Lorekan peta di atas untuk menunjukkan kawasan penanaman Getah.

  BIL. NAMA KAWASANPENANAMAN

  GETAH

  FAKTOR YANGMENGGALAKKAN

  PENANAMAN GETAH

  APAKAH KEPENTINGANPENANAMAN GETAH DI

  MALAYSIA

  PETA 11 TANAMAN LAIN DI MALAYSIA.

 • 7/28/2019 Soalan Pbs Geo

  45/49

  Nama:..........................................................................

  Tarikh:......................................

  Tingkatan:........................................ Kod Evidens:....................................

  Namakan jenis tanaman yang terdapat di dalam peta di atas.

  CARTA 1 SENARAIKAN KEPENTINGAN KEGIATAN EKONOMI DI BAWAH INI

  DENGAN BETUL.

 • 7/28/2019 Soalan Pbs Geo

  46/49

  Nama:..........................................................................

  Tarikh:......................................

  Tingkatan:........................................ Kod Evidens:....................................

  GAMBARAJAH KESAN KEGIATAN EKONOMI TERHADAP ALAM SEKITAR.

 • 7/28/2019 Soalan Pbs Geo

  47/49

  Nama:..........................................................................

  Tarikh:......................................

  Tingkatan:........................................ Kod Evidens:....................................

  Berdasarkan kegiatan di bawah, nyatakan kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar.

  KESAN TERHADAP ALAM SEKITAR

 • 7/28/2019 Soalan Pbs Geo

  48/49

  Nama:..........................................................................

  Tarikh:......................................

  Tingkatan:........................................ Kod Evidens:....................................

  GAMBARAJAH FENOMENA ALAM KESAN DARI KEGIATAN EKONOMI.

 • 7/28/2019 Soalan Pbs Geo

  49/49

  Nama:..........................................................................

  Tarikh:......................................

  Tingkatan:........................................ Kod Evidens:....................................

  PRAKTIS PETA TAMAT