bank soalan geo tema8

Author: amiruldaniel-sabri

Post on 08-Apr-2018

255 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema8

  1/96

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  1 Barangan seperti yang dinyatakan di atas dihasilkan di kawasan peta bertanda

  A I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

  2 Aktiviti perikanan yang dijalankan di kawasan X dan Y dalam peta di atas ialah

  I Perikanan air tawar II Perikanan laut dalamIII Perikanan akuakulturIV Perikanan pinggir laut

  A I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

  Kipas

  Mesin basuh

  Penyaman udara

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema8

  2/96

  Melombong Petroleum

  Penebangan Hutan

  Melombong Bijih

  X

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  3 Apakah langkah yang di ambil oleh kerajaan untuk menggalakkan pelaburan asing?

  I Mengekalkan kestabilan politikII Membuat promosi perdagangan ke luar negaraIII Memberikan taraf perintisIV Menaikkan kadar cukai

  A I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

  4 Gua X terdapat di

  A IB IIC IIID IV

  Soalan 5 berdasarkan gambar rajah di bawah

  5 Suatu komuniti organisma hidup yang saling berinteraksi antara satu sama laindalam alam fizikal ialah

  A ekosistem B respirasiC translokasi D fotosintesis

  6 Proses melombong petroleum di luar pantai menyebabkan pembebasan gas - gas

  I Hidrokarbon

  II Karbon monoksidaIII KloroflourokarbonIV Nitrogen oksida

  A I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema8

  3/96

  Motel

  Homestay

  Restoran

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  7 Antara pernyataan berikut yang manakah benar tentang usaha pemeliharaan danpemuliharaan sumber hutan di negara kita ?

  I Menanam semula kawasan hutanII Mengehadkan aktiviti penebanganIII Membina pusat penyelidikan perhutanan

  IV Mendirikan kawasan industri di kawasan pembalakan

  A I dan IIB I dan IVC II dan IIID III dan IV

  8 Antara berikut kegiatan ekonomi manakah dapat meningkatkan pendapatan negara

  I Mengeksport hasil industri pembuatan ke SingapuraII Mengimport hasil makanan ke ThailandIII Menambahkan pekerja asing dari Indonesia

  IV Mengeksport perabot ke Jepun

  A I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

  9 Antara berikut, agensi manakah yang menjalankan penyelidikan dan pembangunan( R & D )?

  I FAMAII SIRIM

  III MIMOSIV FELDA

  A I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

  10 Senarai di atas dapat dikaitkan dengan perkembangan kegiatan

  A pertanianB perikananC pelanconganD perdagangan

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema8

  4/96

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema8

  5/96

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema8

  6/96

  Pembinaan kilang kilang perindustrian

  Kuari

  Shah Alam

  Gurun

  Kulim

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  19 Daniel dari Bosnia mengikuti pengajian kejuruteraan di Universiti IslamAntarabangsa Malaysia (UIAM) selama 4 tahun. Kedatangan Daniel bolehdikaitkan dengan

  A Pelancongan MICEB Pelancongan pendidikan

  C Pertukaran pelajar antara negaraD Pelancongan sampingan

  20 Apakah kesan kegiatan tersebut terhadap alam sekitar ?

  I Landskap beubahII Pencemaran udaraIII Kekurangan sumber airIV Kemusnahan flora

  A I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

  Soalan 21 berdasarkan maklumat di bawah.

  21 Antara berikut manakah dapat dikaitkan dengan bandar di atas ?

  A Automatif B ElektronikC PerabutD Sarung tangan getah

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema8

  7/96

  Jeti Teluk Ewa di Langkawi

  Lumut

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  Soalan 22 berdasarkan peta di bawah.

  22 Faktor utama yang menarik pelancong ke kawasan tersebut ialah

  A Keunikan flora dan faunaB Keindahan alam semulajadiC Udara yang segar dan nyamanD Habitat hidupan liar

  Soalan 23 berdasarkan maklumat di bawah

  23 Yang manakah fungsi utama tempat tempat dalam senarai di atas

  A Pangkalan lautB Pelabuhan perikananC Dermaga keringD Pelabuhan kontena

  Soalan 24 berdasarkan gambar di bawah

  24 Nyatakan teknologi yang digunakan

  dalam sektor di atas

  A Echo sounder B In vitroC Polimer D Seismik

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema8

  8/96

  Bunga kekwaTehKobis

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  25 Antara berikut kombinasi manakah yang benar

  AGENSI PERANANI FELDA Peningkatan taraf hidup penduduk luar bandar

  II FELCRA Penyusunan semula masyarakat luar bandarIII FRIM Penebangan hutan untuk pembangunan tanah

  IV KETENGAH Pembangunan berasaskan tanaman kelapa sawit

  A I dan IIB II dan III

  C III dan IVD I dan IV

  Soalan 26 berdasarkan rajah di bawah

  26 Antara berikut, yang manakahmewakili bahagian berlorek ?

  Jenis Industri Bahan mentah

  A besi dan keluli bijih besi

  B simen batu kapur

  C petrokimia petroleum

  D baja urea gas asli

  27 Tanaman di atas diusahakan di kawasan

  Cebu,Filipina

  Tasek,Malaysia

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema8

  9/96

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema8

  10/96

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  31 Petempatan manakah dapat dikaitkan dengan pengeluaran barangan di atas

  I Tanjong DawaiII Teluk KemangIII KudatIV Seberang Takir

  A I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

  32 Apakah kesan kesan yang dikaitkan dengan kegiatan dalam rajah di atas ?

  I Hujan asidII Pencemaran udara

  III Hidupan air terancamIV Sumber air berkurangan

  A I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

  33 Antara berikut yang manakah merupakan kepentingan sektor perindustrian untuk

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema8

  11/96

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema8

  12/96

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  36 Pandang darat di atas dapat dikaitkan dengan

  A pulau habaB hujan asidC kesan rumah hijau

  D penipisan lapisan ozon37 Antara berikut pasangan manakah yang benar?

  Fenomena HuraianI Kesan Rumah Hijau Haba terperangkap dalam atmosfera

  II Penipisan Lapisan Ozon Pancaran matahari samapi terus ke bumi

  III Pulau Haba Suhu lebih tinggi di kawasan pinggir bandar

  IV Hujan Asid Berlaku akibat pencemaran udara

  A I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IV

  D II, III dan IV

  Soalan 38 berdasarkan rajah di bawah .

  38 Apakah yang dapat dikaitkan denganrajah di sebelah

  A Sumber pendapatan pendudukB Pencemaran alam sekitarC Pembebasan gas CFCD Pemusnahan lapisan ozon

  39 Proses reverse osmosis (osmosis terbalik), penapisan mikro dan pembasmiankuman melalui cahaya ultra ungu melibatkan rawatan air kumbahan di salahsebuah negara ASEAN di bawah jenama

  3R

  Reduce

  ReuseRecycle

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema8

  13/96

  KIA Motors dari Korea Selatan menanam modal dalamsyarikat pemasangan kenderaan NAZA di Malaysia

  Bahan mentah industri pembinaan

  Barangan hiasan

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  A SYABASB Indah Water C NEWater D KWSB

  Soalan 40 berdasarkan penyataan di bawah

  40 Pernyataan di atas sesuai untuk

  A Pelaburan ekuitiB Pelaburan automobilC Pelaburan lansung asing (FDI)D Pelaburan tidak langsung

  41 Maklumat di atas berkaitan dengan mineral yang terdapat di

  A Pulau Pangkor B Pulau LangkawiC Pulau KapasD Pulau Tioman

  42 Antara berikut yang manakah dapat dikaitkan dengan pemeliharaan sumber airdaripada tercemar ?

  I Akta Perkapalan Saudagar 1993II Akta Pembangunan Mineral 1994III Dasar Perhutanan Negara 1978IV Peraturan Kualiti Alam Sekeliling 1979

  A I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

  Soalan 43 berdasarkan peta di bawah

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema8

  14/96

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  43 Padanan yang manakah benar antara lokasi dengan mineral yang dilombong

  I BesiII Arang batuIII EmasIV Marmar

  A I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

  44 Antara berikut manakah merupakan kepentingan kerjasama ekonomi antarabangsa

  I Kemasukan budaya asingII Kemasukan buruh asingIII Pemindahan teknologiIV Pelaburan asing

  A I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

  Soalan 45 berdasarkan peta di bawah

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema8

  15/96

  Buruh

  X Bahan MentahPasaran

  Pengangkutan

  Racun serangga Baja urea

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  45 Berdasarkan peta di atas, pasangan manakah benar ?

  Kawasan perlombongan MineralI P Bijih timah

  II Q Kaolin

  III R PetroleumIV S Bauksit

  A I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

  46 X dalam rajah di atas merujuk kepada kegiatan ekonomi

  A pertanianB pembuatanC pembalakanD perlombongan

  47 Apakah kesan penggunaan bahan di atas terhadap alam sekitar ?

  A Fauna musnahB Tanaman subur C Kandungan nutrien merosot

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema8

  16/96

  Tebang hutan dan bakar

  Tanam dan tinggal

  Kawasan tadahan air terjejas

  Suhu setempat meningkat

  Jalan diturap

  Bangunan konkrit dibina rapat -rapat

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  D Kandungan akuatik terancam

  48 Aktiviti pertanian di atas akan menyebabkan

  A banjir kilatB kesuburan tanih bertambahC kelajuan angin bertambahD hakisan tanih meningkat

  49 Kegiatan manakah dapat dikaitkan dengan masalah di atas ?

  A PerlombonganB PelanconganC PembalakanD Perindustrian

  Soalan 50 berdasarkan maklumat di bawah

  BandarX

  50 Apakah kesan ciri bandarX terhadap alam sekitar ?

  A JerebuB Hujan asidC Pulau haba

  D Penipisan ozon

  Tanah Laterit

  Saliranbaik

  MPOB

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema8

  17/96

  Tanih gambut

  Tanaman nanas

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  51 Kawasan berlorek dalam rajah di atas dikaitkan dengan tanaman

  A padiB getahC kelapa sawitD sayur sayuran

  52 Maklumat di atas merujuk kepada kawasan peta yang bertanda

  A IB IIC IIID IV

  53 Kegiatan yang menyebabkan kejadian kesan rumah hijau ialah

  A Pertanian

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema8

  18/96

  Gurun

  Peramu

  Serendah

  Kerjasama Segi TigaPertumbuhan Ekonomi

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  B PembalakanC PerindustrianD Perlombongan

  Soalan 54 berdasarkan maklumat di bawah

  54 Bandar di atas dapat dikaitkan dengan industri

  A automotif B elektronikC petrokimiaD tekstil

  55 Antara berikut manakah pulau pelancongan yang terletak di pantai timurSemenanjung Malaysia ?

  A Pulau Besar B Pulau Pangkor C Pulau Payar D Pulau Tioman

  Soalan 56 berdasarkan peta di bawah

  56 Kawasan X, Y dan Z dalam peta di atas dapat dikaitkan dengan sektor

  A pelanconganB perindustrianC pembalakanD pelombongan

  Soalan 57 berdasarkan maklumat di bawah.

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema8

  19/96

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  57 Pernyataan di atas merujuk kepada kerjasama negara negara

  A pelancongan

  B perindustrianC pembalakanD pelombongan

  58 Antara berikut manakah produk industri berasaskan sumber asli ?

  A KeretaB Komputer C PakaianD Seramik

  Soalan 60 berdasarkan peta di bawah

  60 Kawasan berlorek dalam peta di atas dapat dikaitkan dengan tanaman

  A kelapa sawitB padiC tembakauD tebu

  Soalan 61 berdasarkan rajah di bawah

  61 Jenis tanaman seperti dalam rajah disebelah banyak terdapat di

  A Delta KelantanB Dataran Kedah PerlisC Dataran Johor D Delta Rajang

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema8

  20/96

  Tilapia

  Patin

  Keli

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  62 Antara berikut langkah manakah sesuai untuk menstabilkan cerun ?

  A hutan simpan kekalB kaedah biologiC penghutanan semulaD tanaman tutup bumi

  Soalan 63 berdasarkan maklumat di bawah

  63 Jenis ikan di atas dapat dikaitkan dengan perikanan

  I air tawar II akuakultur III laut dalamIV pinggir pantai

  A I, dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

  Soalan 64 berdasarkan gambar di bawah

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema8

  21/96

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema8

  22/96

  Dataran Kedah Perlis

  Dataran Kerian

  Dataran Kelantan

  Bahan mentah industri pembinaan

  Barangan hiasan

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  66 Mengapakah kaedah menangkap ikan di atas tidak sesuai digunakan di kawasanX ?

  A Hujan lebatB Laut bergeloraC Kos terlalu tinggiD Tiada bekalan kayu

  Soalan 67 berdasarkan maklumat di bawah

  67 Apakah hasil X ?

  A PadiB KopiC KokoD Nanas

  68 Maklumat di atas berkaitan dengan mineral yang terdapat di

  A Pulau Pangkor B Pulau LangkawiC Pulau KapasD Pulau Tioman

  Soalan 69 berdasarkan rajah di bawah

  69 Kesan yang ditunjukkan dalam

  Hasil X

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema8

  23/96

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  rajah di sebelah ialah

  I suhu meningkatII mengurangkan sejat peluhanIII jumlah hujan meningkatIV tiupan angin perlahan

  A I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

  70 Antara berikut kombinasi manakah yang benar ?

  Stesen Kuasa Negeri

  A Empangan Pergau Perak

  B Empangan Kenyir Kelantan

  C Empangan Tembeling Sarawak

  D Empangan Tenom Pangi Sabah

  71 Pilih kombinasi yang benar.

  Bandar Fungsi

  I Bagan Datoh Pertanian

  II Beserah PerikananIII Sandakan Pelancongan

  IV Bau Perindustrian

  A I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

  Soalan 72 berdasarkan gambar rajah di bawah

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema8

  24/96

  Perubahan iklim

  Flora dan fauna terjejas

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  72 Aktiviti pada gambar di atas, dijalankan di kawasan

  I Tangga Batu, MelakaII Sungai Lembing, PahangIII Bukit Besi, TerengganuIV Port Dickson, Negeri Sembilan

  A I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

  Soalan 73 berdasarkan peta di bawah.

  73 Mineral yang banyak dilombong dikawasan yang bertanda X ialah

  A petroleumB kaolinC bauksitD batu kapur

  74 Kaolin dilombong di kawasan bertanda

  A IB IIC IIID IV

  75 Mineral yang dilombong di kawasan bertanda P diguna untuk menghasilkan

  A catB alumininiumC simenD tembikar

  76 Ciri ciri di atas berkaitan dengan

  A pemeliharaan hutanB penebangan hutanC penghutanan semula

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema8

  25/96

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  D keseimbangan ekosistem

  77 Aktiviti pembalakan yang tidak terkawal di lereng lereng bukit boleh menyebabkan

  I tanih terdedah pada agen hakisan

  II tanih menjadi tandusIII struktur tanih menjadi longgarIV kejadian banjir di lereng bukit

  A I dan IIB II dan IIIC I dan IIID II dan IV

  Soalan 78 berdasarkan rajah di bawah

  78 Kesan daripada fenomena di atas ialah

  I udara tercemar II hujan asidIII hasil tanaman merosot

  IV peningkatan suhu dunia

  A I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

  Soalan 79 berdasarkan rajah di bawah

  Pokok berharga diberi peluang hidup Pokok tidak bernilai ditebang

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema8

  26/96

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  79 Kaedah K dalam rajah di atas ialah

  A hutan simpanB ladang hutanC rawatan silvilkulturD taman negara

  Kawasan Kepentingan

  X Pengeluaran getah dan kelapa sawit

  80 Berdasarkan maklumat di atas, X merujuk kepada kawasan peta bertanda

  A IB IIC IIID IV

  Soalan 81 berdasarkan peta di bawah

  K

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema8

  27/96

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  81 Berdasarkan peta di sebelah, empanganmanakah digunakan untuk pengairan ?

  A I dan IIB II dan IIIC III dan IV

  D I dan IV

  82 Antara berikut pasangan manakah benar ?

  Empangan Negeri

  I Chenderoh Perak

  II Kenyir Terengganu

  III Batang Ai Sabah

  IV Tenom Pangi Sarawak

  A I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

  83 Antara berikut yang manakah hasil daripada industri bukan berasaskan sumber ?

  I Tayar II PakaianIII Barangan elektronikIV Makanan dan minuman

  A I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

  84 Pasangan manakah benar ?

  Kegiatan Ekonomi Kawasan

  I Perikanan pinggir laut Kuala Terengganu

  II Memproses gas asli BintuluIII Agropelancongan Seremban

  IV Penanaman koko Tawau

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema8

  28/96

  Green Dot

  Ordinan Pembungkusan

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  A I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

  85 Antara berikut agensi manakah yang mengeluarkan modal domestik untuk kegiatanekonomi ?

  I Lembaga Tabung HajiII Lembaga Hasil Dalam NegeriIII Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar MalaysiaIV Kumpulan Wang Simpanan Pekerja

  A I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

  86 Pernyataan di atas menunjukkan kepada negara

  A SingapuraB JepunC DenmarkD Jerman

  MALAYSIA

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema8

  29/96

  Memproses petroleum

  Industri petroleum

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  87 Kawasan yang bertanda X, Y dan Z dalam peta di atas merujuk kepadapenanaman

  A tebuB padi

  C getahD nanas

  88 Lokasi manakah yang terlibat dengan kegiatan di atas ?

  A Port DicksonB Tangga BatuC LutongD Kerteh

  89 MATRADE terlibat dalam sektor

  A pertanianB perlombonganC pengangkutanD perdagangan

  90 Antara berikut bandar manakah berkembang kerana faktor perindustrian ?

  A SibuB KudatC Bagan DatohD Bayan Lepas

  91 Apakah tujuan penghutanan semula yang dijalankan di Malaysia ?

  I Mengawal hakisanII Mengawal kualiti udaraIII Mengekalkan keasidan tanahIV Mengekalkan keseimbangan ekosistem

  A I, II dan III

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema8

  30/96

  Tanjung Karang - Selangor

  Dataran Kelantan - Kelantan

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  B I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

  92 Kawasan di atas menjadi tumpuan penduduk kerana

  A aktiviti pertanianB berhampiran dengan pelabuhanC kegiatan perlombonganD petempatan awal

  Soalan 93 berdasarkan peta di bawah

  93 Mineral yang banyak dilombong di kawasan yang bertanda X ialah

  A petroleumB kaolinC bauksitD batu kapur

  94 Kaolin dilombong di kawasan bertanda

  A IB IIC IIID IV

  95 Mineral yang banyak dilombong di kawasan yang bertanda P diguna untukmenghasilkan

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema8

  31/96

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  A catB aluminiumC simenD tembikar

  96 Tanaman X ialah

  A kopiB tebuC tembakauD lada hitam

  97 Lokasi manakah boleh dikaitkan dengan ekopelancongan ?

  I Gua NiahII Tasik ChiniIII Litar SepangIV Taman Herba Pagoh

  A I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

  98 Antara berikut yang manakah sumbangan kegiatan ekonomi terhadap pembangunanNegara

  I Eksport bertambahII Taraf hidup meningkatIII Peluang kerja meningkatIV Kedatangan pekerja asing bertambah

  A I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

  Soalan 99 berdasarkan rajah di bawah

  TanamanX

  Tanah rendah

  Aluviumberpasir

  APEC

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema8

  32/96

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  99 Apakah jenis kerjasama ekonomi di atas ?

  A Kerjasama dua halaB Kerjasama kumpulan negaraC Kerjasama pelbagai halaD Kerjasama serantau

  Soalan 100 berdasarkan peta Semenanjung Malaysia di bawah

  100 Sumber di kawasan X penting untuk industri

  A AluminiumB PetrokimiaC SilikaD Seramik

  101 Agensi yang bertanggungjawab menentukan mutu barangan industri ialah

  A FRIMB MPOBC HICOMD SIRIM

  Soalan 102 berdasarkan rajah di bawah

  Malaysia

  ASEAN

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema8

  33/96

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  102 Kesan aktiviti di atas ialah

  A pencemaran udaraB kepupusan sumberC penipisan lapisan ozonD hujan asid

  103 Faedah ekonomi yang diperolehi Malaysia dalam kerjasama antarabangsa ialah

  I pasaran luasII pemindahan teknologiIII meningkatkan keselamatanIV peningkatan import

  A I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

  104 Sektor perindustrian di Malaysia berkembang pesat kerana

  I kepelbagaian bahan mentahII tenaga buruh ramaiIII persaingan tempatanIV dasar governan

  A I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

  Soalan 105 berdasarkan rajah di bawah

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema8

  34/96

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema8

  35/96

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  I Menyediakan peluang pekerjaanII Sektor sokongan kepada sektor lainIII Menyumbang pendapatan kepada negaraIV Membekalkan bahan mentah

  A I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

  Soalan 109 berdasarkan peta di bawah

  109 Apakah faktor faktor yang menggalakkan aktiviti pertanian di kawasan yang berlorek ?

  I kepelbagaian bahan mentahII tenaga buruh ramaiIII persaingan tempatanIV dasar governan

  A I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

  110 Antara berikut manakah merupakan kepentingan kegiatan ekonomi terhadappembangunan negara ?

  I Mewujudkan peluang pekerjaan

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema8

  36/96

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  II Peningkatan taraf hidupIII Peningkatan import baranganIV Kemajuan kemudahan infrastruktur

  A I, II dan IIIB I, II dan IV

  C I, III dan IVD II, III dan IV

  111 Rajah di atas menerangkan kesan kegiatan

  A pertanian ladangB sektor pembuatanC perlombongan bijih timahD perikanan pinggir pantai

  112 Peningkatan taraf hidup di Bintulu, Sarawak adalah kesan daripadapembangunan sektor

  A pendidikanB pelancongan

  C pertanianD perindustrian

  113 Antara berikut manakah merupakan langkah untuk mengurangkan kesan kegiatanekonomi terhadap alam sekitar ?

  I Kempen Kitar SemulaII Penguatkuasaan undang undangIII Pendidikan Alam Sekitar

  Kesankegiatanekonomi

  hakisan

  pencemaran

  tanah jerlus

  kolam

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema8

  37/96

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  IV Penggunaan petrol berplumbum

  A I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

  114 Perdagangan X dalam rajah di atas merujuk kepada kerjasama

  A seduniaB serantauC dua halaD pelbagai hala

  115 Faedah daripada kerjasama di antara negara negara ASEAN ialah

  I mengurangkan kos perdaganganII mengurangkan halangan perdaganganIII meningkatkan tarifIV meningkatkan import

  A I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

  Soalan 116 berdasarkan carta di bawah

  Eksport barangan daripada industri bukanberasaskan sumber di Malaysia, 2000

  116 Berdasarkan carta di atas X ialah

  PetroleumGas Asli Jentera

  JepunMalaysia

  Perdagangan X

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema8

  38/96

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  A pembuatan logamB kelengkapan pengangkutanC tekstil, pakaian dan kasutD elektrik dan elektronik

  117 Badan sukarela di atas bertujuan untuk

  A memperjuang isu isu pemeliharaan dan pemuliharaan hutan dan hidupan liarB menggalakkan penebangan untuk tujuan komersil dan meningkatkan eksportC melancarkan promosi penggunaan kayu tropika di pasaran antarabangsaD mewujudkan taman taman negara untuk menjaga flora dan fauna

  118 Faktor yang menggalakkan pengeluaran barangan elektronik di Bayan Lepas ialah

  I bekalan tenaga pekerja tempatanII bahan mentah temapatan banyakIII galakan kerajaan untuk pelaburan asingIV kemudahan pelabuhan

  A I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

  119 Antara berikut yang manakah BENAR tentang sumbangan kegiatan ekonomi terhadappembangunan negara kita ?

  Pendapatan Negara Kadar Penggangguran Import

  A Meningkat Merosot Merosot

  B Meningkat Merosot Meningkat

  C Meningkat Meningkat Merosot

  D Merosot Meningkat Merosot

  120 Agensi agensi di sebelah berkaitan dengan

  A pemasaranB kawalan mutuC pelaburan asingD penyelidikan dan pembangunan

  Soalan 121 berdasarkan rajah di bawah

  World Wildlife Fund (WWF)

  MTDC

  SIRIMMIMOS

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema8

  39/96

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  121 Apakah kesan utama akibat penggunaan alat di sebelah secara berlebihan ?

  A laut tercemar B laut menjadi cetekC aras laut meningkatD hasil tangkapan rendah

  Soalan 122 berdasarkan peta di bawah

  122 Loji penapisan petroleum merujuk kepada kawasan yang bertanda

  A I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

  Soalan 123 berdasarkan peta Malaysia di bawah

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema8

  40/96

  X

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  123 X dan Y mempunyai persamaan sebagai kawasan

  I perikananII pertanianIII tanah pamahIV tumpuan penduduk

  A I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

  Soalan 124 berdasarkan rajah di bawah

  124 X merujuk kepada kaedah

  A menambahkan hasil tanamanB mengurangkan kos pengeluaranC mengurangkan kadar pencemaran udaraD mengurangkan kadar pencemaran air

  125 Antara yang berikut, kombinasi yang manakah benar ?

  Negara Program Kitar Semula

  I Jerman Green Dot

  II Denmark Merawat air sisa

  III Jepun Cukai pelupusan

  IV Singapura NEWater

  A I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

  126 Antara berikut pernyataan manakah benar tentang usaha pemeliharaan danpemuliharaan sumber hutan di Malaysia ?

  Benih bermutu tinggi Baja kimia Racun serangga

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema8

  41/96

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  I Rawatan silvilkultur II Mengehadkan eksport balakIII Mewujudkan ladang hutanIV Menggalakkan pertanian kekal

  A I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

  127 Teknologi di sebelah bermatlamat

  A meningkatkan hasil pengeluaranB meningkatkan penyelidikan

  C mengurangkan pencemaranD mengurangkan penggunaan sumber

  128 Antara berikut manakah yang dapat dikaitkan pernyataan di atas ?

  A Pelaburan pemilikan ekuitiB Pelaburan terpilihC Pelaburan luar negaraD Pelaburan multinasional

  Sektor Pertanian

  Matlamat

  X

  Mitsubishi rakan kongsi Syarikat Proton

  Daihatsu rakan kongsi Syarikat Perodua

  Teknologi Mesra Alam

  Jaring kalis serangga

  Teknik Fertigasi

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema8

  42/96

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema8

  43/96

  Polimer Robotik

  Mekatronik

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  A I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

  133 Teknologi di atas dapat dikaitkan dengan kegiatan ekonomi

  A perikananB pembuatanC perdaganganD perlombingan

  134 Antara berikut manakah faktor yang menyebabkan industri perkilangan tertumpu diPantai Barat Semenanjung Malaysia ?

  I Kemudahan pelabuhan yang baikII Kos buruh lebih rendahIII Sumber tenaga lebih banyakIV Sistem pengangkutan lebih maju

  A I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

  Soalan 135 berdasarkan rajah di bawah

  135 Apakah kesan penebangan hutan dalam rajah di atas ?

  I Hujan asidII Banjir lumpur III Hakisan tanihIV Kejadian jerebu

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema8

  44/96

  Olak Lempit, Selangor

  Bukit Rambai, Melaka

  Sandakan, Sabah

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  A I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

  136 Teknologi di atas dapat dikaitkan dengan kegiatan ekonomi

  A perikananB pembuatanC perdaganganD perlombingan

  137 Malaysia mempunyai potensi untuk menjadi kawasan pelancongan yang terkemuka diAsia kerana

  I hujan 2030 mm dan turun sepanjang tahunII keindahan alam sekitarIII menerima cahaya matahari sepanjang tahunIV kedudukan di laluan perjalanan dunia yang penting

  A I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

  138 Antara berikut industri yang manakah banyak mendapat faedah daripada pemindahanteknologi ?

  I Industri tekstilII Industri perkapalanIII Industri petrokimiaIV Industri pemprosesan makanan

  A I dan IIB II dan IIIC III dan IV

  D I dan IV

  139 Antara yang berikut, kombinasi yang manakah benar ?

  NegaraLangkah mengurangkan kesan kegiatan ekonomi

  terhadap alam sekitar

  I Jerman Ordinan Pembungkusan

  II Taiwan Menghasilkan NEWater

  III Singapura Program 4 - Dalam 1

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema8

  45/96

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  IV Denmark Program Cukai Hijau

  A I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

  140 Perubahan pandang darat (landskap) boleh berlaku akibat daripada

  I penghutanan semulaII pembinaan hotel di pantaiIII pembukaan kawasan FELDAIV perlombongan bijih timah

  A I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

  141 Kombinasi yang manakah benar ?

  Usaha Contoh

  I Pemeliharaan Estet hutan

  II Pemuliharaan Rawatan silvilkultur

  III Pendidikan World Wild Life Fund For Nature

  IV Penguatkuasaan undang - undang Akta Hutan Negara

  A I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

  142 Tujuan penanaman pokok jati di sepanjang lebuh raya negara kita adalah untuk

  A meluaskan kawasan hutanB memperkaya hutan negaraC mengekalkan spesies kayu jatiD mencegah hakisan

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema8

  46/96

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema8

  47/96

  Kawasan semula jadi yang indah danmenarik seperti pantai, pulau, tasik dan gua

  Balingan

  Merit Pila

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  147 Pernyataan di atas merujuk kepada pelancongan jenis

  A ekopelanconganB agropelanconganC pelancongan sukanD pelancongan budaya dan warisan

  148 Barangan industri manakah berasaskan bahan mentah dari luar negara

  A Tayar B SimenC PakaianD Minyak Masak

  149 Kawasan di atas merujuk kepada perlombongan

  A emas

  B kaolinC kuprumD arang batu

  150 Apakah langkah yang boleh diambil oleh pihak kerajaan untuk menjamin bekalan kayubalak berterusan ?

  I Penebangan terpilihII Rawatan silvilkulturIII Projek ladang hutanIV Peningkatan eksport balak

  A I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

  151 Antara berikut yang manakah langkah langkah yang diambil oleh negara Jepundalam menguruskan sumber airnya ?

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema8

  48/96

  X

  Kertas

  Botol Kaca Besi Buruk

  CFC

  Baja nitrojen

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  I Pembersihan tasikII Pembinaan empangan serba gunaIII Menguatkuasakan undang undangIV Menyalurkan air dari negara jiran

  A I, II dan III

  B I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

  152 Berdasarkan rajah di atas, kepentingan proses X kepada alam sekitar ialah

  I menjimatkan penggunaan sumberII meningkatkan penghasilan produkIII kebersihan persekitaran dapat dikawalIV kos pelupusan bahan buangan dapat dijimatkan

  A I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

  153 Apakah kesan penggunaan bahan di atas terhadap alam sekitar ?

  A Hujan asidB JerebuC Pulau habaD Penipisan ozon

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema8

  49/96

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  Soalan 154 berdasarkan rajah di bawah

  154 Pernyataan manakah dapat dikaitkandengan kegiatan di sebelah

  I Penurunan kualiti air dan tanah

  II Habitat haiwan akan musnahIII Menyebabkan perubahan iklim

  setempatIV Peningkatan jumlah karbon

  dioksida di udara

  A I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

  155 Antara berikut, manakah yang menunjukkan kawasan dan galian utamanya ?

  KAWASAN GALIAN UTAMA

  I Teluk Kalong Kuprum

  II Silimpopon Bijih besi

  III Merit Pila Arang batu

  IV Bau Emas

  A I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

  156 Teknologi maklumat mempengaruhi perkembangan industri kilang denganmemudahkan

  I penyelidikanII penyimpanan datIII pasaran globalIV pengangkutan

  A I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

  157 Kegiatan manakah sebagai penyebab utama kepada penipisan lapisan ozon ?

  A PembalakanB PerlombonganC PerindustrianD Pembinaan lebuh raya

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema8

  50/96

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  Soalan 158 berdasarkan jadual di bawah

  Negara Peratus Perdagangan 158 Peratusan eksport Malaysia ke negara negara ASEAN ialahSingapura 14.74

  Jepun 14.24

  China 6.60 A 21.37 %

  Republik Korea 4.24 B 25.08 %Thailand 4.12 C 35.61 %

  Indonesia 2.51 D 39.85 %

  Peratusan Eksport Malaysia Tahun 2002

  159 Antara berikut manakah faktor yang menarik pelabur asing melabur di Malaysia

  I Ramai tenaga kerja mahirII Modal tempatan banyak yang banyakIII Keadaan politik yang stabilIV Sistem pengangkutan dan perhubungan yang maju

  A I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

  160 Jepun banyak bergantung kepada bahan mentah import seperti gas dan petroleum.

  Untuk mengatasi masalah ini, Jepun telah menjalankan usaha

  I mempelbagaikan penggunaan sumber tenagaII mengehadkan pengeluaranIII menggiatkan program kitar semulaIV mencipta bahan baru

  A I dan IIB I dan IIIC II dan IIID II dan IV

  Soalan 161 berdasarkan peta Malaysia di bawah

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema8

  51/96

  Porselin ( tembikar )

  Pasu dan Labu Sayung

  Penggunaan Baja Organan

  Teknik Kawalan Serangga Bersepadu

  Jaring Kalis Serangga

  A

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  161 Pernyataan di atas dapat dikaitkan dengan kawasan

  A I C IIIB II D IV

  162 Sumber hasil pengeluaran barangan di atas dapat diperolehi dari kawasan

  I Bachok dan Jeli, KelantanII Sibu dan Seri Aman, SarawakIII Bidor dan Tapah, PerakIV Machap dan Air Hitam, Johor

  A I dan II

  B II dan IIIC III dan IVD I dan IV

  163 Penyelidikan dan pembangunan ( R & D ) pertanian di atas merupakan peranan yangdilakukan oleh agensi

  A RRI C MARDIB MADA D FELCRA

  Tanih XCampuran Tanah Liat dan Pasir

  Segi tigapertumbuhan

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema8

  52/96

  B C

  Green Dot JermanWaste 21 Denmark

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  164 Bentuk kerjasama perdagangan di atas melibatkan negara negara

  A Malaysia, Indonesia dan Thailand C Singapura, Malaysia dan JepunB Jepun, Itali dan Kanada D Eropah, Amerika Syarikat dan Belanda

  165 Teknik pengurusan yang dijalankan oleh negara negara di atas adalah bertujuan

  A merawat sumber air B merawat sisa kumbahanC melupuskan sisa industriD melupuskan sisa pepejal

  166 Antara berikut manakah industri tertier ?

  I PengangkutanII PelanconganIII PerikananIV Perlombongan

  A I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

  Soalan 167 berdasarkan peta Malaysia di bawah

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema8

  53/96

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  167 Antara berikut, yang manakah benar mengenai kegiatan industri berasaskan sumberdalam peta di atas ?

  KAWASAN JENIS INDUSTRII Bayan Lepas Elektronik

  II Shah Alam Automatif

  III Kerteh Petrokimia

  IV Sandakan Berasaskan kayu

  A I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

  Shah AlamIndustri

  XTanjung Malim

  Gurun

  168 Berdasarkan rajah di atas, industri X mungkin sekali

  A Industri elektronikB Industri simenC Industri besi dan keluliD Industri memasang kereta

  169 Antara berikut manakah merupakan kesan kerjasama ekonomi antara Malaysiadengan negara negara lain ?

  A Import barang ke Malaysia semakin kurangB Berlaku diskriminasi terhadap barang yang diurusniagakanC Pasaran bagi barangan Malaysia semaikn meluasD Harga barangan Malaysia telah meningkat

  Soalan 170 berdasarkan peta di bawah

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema8

  54/96

  Ikan tongkol

  Ikan merah

  Udang kara

  Suhu 180C

  Tanaman utama teh dansayur - sayuran

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  170 Kawasan berlorek merujuk kepada tanaman

  A kokoB padiC nanasD tembakau

  171 Pernyataan di atas merujuk hasil daripada jenis aktiviti perikanan

  A air tawar B laut dalamC akuakultur D pinggir laut

  TanamanX

  Tanah rendah

  Tanih alluvium

  Chuping dan Padang Terap

  172 Tanaman X ialah

  A kopiB tebuC sagu

  D kelapa

  174 Pernyataan di atas merujuk kepada

  I Bukit LarutII KundasangIII Tanah Tinggi Cameron

  IV Tanah Tinggi Genting

  A I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

  175 Antara berikut apakah faktor yang menyebabkan berlakunya fenomena pulau haba ?

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema8

  55/96

  R & D

  Peningkatan Produktiviti

  Peningkatan Kualiti

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  I Penggunaan CFCII Jalan raya berturapIII Bangunan konkrit rapat rapatIV Pembuangan sisa pepejal

  A I dan II

  B II dan IIIC III dan IVD I dan IV

  Soalan 175 berdasarkan rajah di bawah

  175 Antara berikut agensi manakah yang berkaitan dengan maklumat di atas ?

  I II

  III IV

  A I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

  Soalan 176 berdasarkan gambar di bawah

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema8

  56/96

  Pulau Tioman, Pahang

  Pulau Sipadan, Sabah

  Pulau Perhentian, Terengganu

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  176 Jenis perkhidmatan yang berkaitan dengan X dan Y dalam rajah di atas ialah ?

  I PertanianII PelanconganIII Perniagaan

  IV Perindustrian

  A I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

  177 Kawasan pelancongan yang dapat dikaitkan dengan jenis pelancongan di atas ialah

  A pelancongan rekreasiB pelancongan ekologiC pelancongan temaD pelancongan sukan

  Soalan 178 berdasarkan rajah di bawah

  178 Senarai di sebelah berkaitan dengan kegiatan.

  Tanjong Karang

  Dataran Kelantan

  Dataran Kedah - Perlis

  A pembalakanB perlombongan

  C penanaman padi

  D penebusgunaan tanah

  Soalan 179 berdasarkan gambar di bawah

  Perkhidmatan

  Pengangkutan

  Pentadbiran

  X

  Y

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema8

  57/96

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema8

  58/96

  Automasi

  Penapaian

  Mekatronik

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  A perindustrianB perniagaanC perlombonganD pelancongan

  182 Maklumat di atas dapat dikaitkan dengan sektor

  A pertanianB perikananC perindustrianD penyelidikan

  Soalan 183 berdasarkan peta di bawah

  183 Perkembangan Bandar R dan S dalam peta di atas dapat dikaitkan dengan kegiatan

  A pertanianB pembalakanC pelanconganD perlombongan

  Soalan 184 berdasarkan rajah di bawah

  X

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema8

  59/96

  EksportHiasan

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  184 X dalam rajah di atas ialah

  A Flower HornB SiakapC TunaD Patin

  185 Apakah mineral penting yang dilombong di Bau, Sarawak ?

  A BauksitB Emas

  C KuprumD Fosfat

  186 Antara mineral utama yang dilombong di Pulau Langkawi Kedah ialah

  A KuprumB EmasC Arang batu

  D Batu marmar

  187 Antara berikut, kombinasi manakah yang benar?

  Kesan Kegiatan Ekonomi Langkah Mengatasi

  I Pemusnahan habitat haiwan Menyediakan kawasan perlindungan haiwan

  II Kemerosotan kualiti air sungai Rawatan kumbahan air

  III Kesuburan tanih berkurangan Membina teres

  IV Pencemaran udara Penguatkuasaan undang undang

  A I, II dan IIIB I, II dan IV

  C I, III dan IVD II, III dan IV

  Soalan 188 berdasarkan peta di bawah

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema8

  60/96

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  188 Antara berikut manakah faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi di kawasanberlorek dalam peta di atas ?

  I Tanih aluviumII Sistem pengairanIII Kawasan beralunIV Jaringan pengangkutan

  A I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

  189 Antara yang berikut, manakah usaha yang dilakukan oleh kerajaan Malaysia untukmenarik minat pelabur asing datang ke sini ?

  I Menghantar rombongan dagangan ke luar negara

  II Meningkatkan kemudahan infrastrukturIII Mengehadkan pengeluaran baranganIV Pengecualian cukai taraf perintis

  A I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

  Soalan 190 berdasarkan jadual di bawah

  Negeri Kawasan Tangkapan Alat Tangkapan

  KelantanTerengganu

  Lebih 32 KM dari pantai P

  190 Namakan alat tangkapan P

  A Pukat tanggul

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema8

  61/96

  Pengawalan makhluk perosak di lading kelapa sawitmenggunakan kaedah biologi

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  B Pukat tundaC PompangD Kelong

  Soalan 191 berdasarkan pernyataan di bawah

  191 Mengapakah kaedah di atas dijalankan ?

  A Memelihara kualiti tanamanB Menjimatkan kos pengeluaranC Menambah pengeluaran tanamanD Mengurangkan pencemaran alam sekitar

  192 Langkah langkah yang berkaitan dengan usaha pemuliharaan sumber di Malaysiaialah

  I ladang hutanII tanaman tutup bumi

  III mewartakan taman negaraIV tebus guna kawasan lombong

  A I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

  193 Kombinasi manakah yang benar?

  Program Kitar Semula Negara

  I NEWater Jerman

  II Greendot SingapuraIII Waste 21 DenmarkIV 4 Dalam 1 Taiwan

  A I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema8

  62/96

  Bahan mentah industri pembinaan

  Barangan hiasan

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  Soalan 194 berdasarkan peta di bawah

  194 Berdasarkan peta di atas, pasangan manakah yang benar ?

  Kawasan perlombongan Mineral

  I P Bijih timahII Q Kaolin

  III R Petroleum

  IV S Bauksit

  A I dan II C III dan IVB II dan III D I dan IV

  195 Maklumat di atas berkaitan dengan mineral yang terdapat di ?

  A Pulau Pangkor B Pulau LangkawiC Pulau KapasD Pulau Tioman

  196 Antara fenomena berikut, manakah yang telah menyebabkan suhu bumi meningkat ?

  I Kesan rumah hijauII Penipisan lapisan ozonIII KemarauIV Hujan asid

  A I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

  Fenomena ZPenyakitKanser

  Kulit

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema8

  63/96

  Pokok pokok berharga dibiarkan tumbuhPokok pokok tidak bernilai di buang

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  197 Antara usaha usaha yang boleh dilakukan bagi mengelakkan berlakunya fenomenaZ ialah

  A menanam tanaman tutup bumiB menggunakan kaedah kawalan biologiC menggunakan tenaga solar untuk menggerakkan kenderaanD meningkatkan bilangan doktor dalam bidang kajian kanser dan kulit

  Soalan 198 berdasarkan rajah di bawah

  198 Kekurangan bahan asas barangan disebelah dapat di atasi dengan

  I mencari alternatif lainII berjimat cermat

  III kitar semulaIV meneroka kawasan baru

  A I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

  199 Antara berikut, manakah langkah langkah yang dilakukan oleh kerajaan untukmenguruskan sumber petroleum ?

  I Kuota pengeluaran

  II Mencari sumber gantianIII Cari gali di kawasan baruIV Mempelbagaikan kegunaan

  A I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

  200 Teknik di atas dinamakan

  A ladang hutanB penebangan terpilihC rawatan silvilkulturD penanaman semula hutan

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema8

  64/96

  Teh

  Sayuran

  Bunga

  Saiz besar

  Pelbagai jenis ikan

  Penggunaan di laut dalam

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  201 Antara berikut, yang manakah peranan FRIM ?

  I Mengawasi kegiatan pembalakanII Memastikan jumlah pokok balak yang akan ditebangIII Menjalankan penyelidikan tentang pemeliharaan sumber hutanIV Mengadakan hubungan kerjasama dengan negara lain berkaitan pembalakan

  A I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

  Soalan 202 berdasarkan peta di bawah

  202 Tanaman di atas diusahakan di kawasan peta yang bertanda

  A I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema8

  65/96

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  203 Antara berikut rajah manakah yang dapat dikaitkan dengan maklumat di atas ?

  A C

  B D

  Soalan 204 berdasarkan rajah di bawah

  204 Antara yang berikut, yang manakah benar tentang rajah di atas ?

  Kegiatan X Kegiatan Y

  A Kilang Pembalakan

  B Kilang Pertanian

  C Perlombongan Pertanian

  D Pembinaan Pembalakan

  Soalan 205 berdasarkan rajah di bawah

  Kegiatan X Hujan AsidAsid

  Kegiatan Y Asap Jerebu

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema8

  66/96

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  205 Kesan kegiatan di atas terhadap alam sekitar ialah

  I hujan asidII kemusnahan tumbuhan dan tanamanIII kematian hidupan akuatikIV banjr kilat

  A I, II dan IIIB I, II dan IV

  C I, III dan IVD II, III dan IV

  206 Apakah mineral utama yang dilombongdi kawasan X ?

  A Kuprum

  B EmasC Arang batuD Batu marmar

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema8

  67/96

  Kawasan daratan beralun

  Tanih jenis laterit

  Tanaman utama kelapa sawit

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  207 Kawasan yang dapat dilkaitkan dengan pernyataan di atas ialah

  A IB IIC III

  D IV

  208 Apakah kegiatan ekonomi utama di kawasan berlorek ?

  A PerikananB PertanianC PembalakanD Penternakan

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema8

  68/96

  Menapis petroleum dari luar negara

  Sejuk dan nyaman

  Suhu 180C

  Tanaman utama teh dan sayur - sayuran

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  209 Pernyataan di atas berkaitan dengan lokasi bertanda

  A IB IIC IIID IV

  210 Antara berikut kawasan manakah yang dapat dikaitkan dengan pernyataan di atas ?

  A I

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema8

  69/96

  Baling

  Pulau Langkawi

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  B IIC IIID IV

  211 Hasil utama dari kawasan industri di sebelah ialah

  Bayan Lepas Sg. Way

  A perabotB besi dan keluliC barangan tekstil

  D barangan elektronik

  212 Kegiatan manusia dalam rajah disebelah menyebabkan berlakunya

  I hujan asidII kejadian jerebuIII peningkatan suhuIV kelajuan angin bertambah

  A I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

  213 Bandar yang disenaraikan di atas merupakan kawasan utama

  A emasB kaolinC batu kapur D batu marmar

  214 Antara yang berikut, yang manakah benar tentang taburan mineral di Malaysia ?

  Jenis Mineral Lokasi

  A Bijih besi JemaluangB Kuprum Mamut

  C Emas Mukah

  D Bauksit Raub

  215 Kegiatan manusia dalam rajah disebelah telah menyebabkan

  I kawasan tadahan terjejasII peningkatan jumlah hujanIII hakisan tanah bertambah

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema8

  70/96

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  IV kemusnahan habitat fauna

  A I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

  Soalan 216 berdasarkan gambar di bawah

  216 Galian yang digunakan untukmenghasilkan barang tersebut ialah

  A EmasB KuprumC KaolinD Bauksit

  217 Faedah yang diperoleh hasil daripada pemindahan teknologi daripada sesebuahnegara melalui kerjasama antarabangsa adalah

  I perjanjian lessenII sumber manusiaIII pembelian ekuitiIV melatih burung asing

  A I, II dan III C I, III dan IVB I, II dan IV D II, III dan IV

  218 Berikut adalah keanggotaan Malaysia dalam pertubuhan antarabangsa kecuali

  A EUB APECC EAECD ASEAN

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema8

  71/96

  Aktiviti perlombongan

  Pusat pentadbiranPusat perniagaan dan perdagangan

  Baja

  Polimer

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  219 Pernyataan di atas dapat dikaitkan dengan kawasan peta yang bertanda

  A IB IIC IIID IV

  220 Apakah kesan kegiatan hujan asid ?

  I Kanser kulitII Tasik bertoksikIII Cat bangunan luntur IV Lapisan ozon menipis

  A I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

  221 Antara berikut kejadian manakah yang menyebabkan kejadian jerebu ?

  A Penebangan hutanB Pelupusan sampahC Penggunaan CFCD Pembakaran terbuka

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema8

  72/96

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  222 Sumber asas bagi pengeluaran di atas ialah

  A kaolin

  B arang batuC bijih besiD petroleum

  223 Antara berikut manakah usaha yang dijalankan untuk pemeliharaan tanih ?

  I Tanaman tutup bumiII Menggunakan baja organikIII Menanam tanaman sejenisIV Tanaman mengikut kontur

  A I, II dan III

  B I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

  224 Kawasan berlorek di sebelah adalahmerujuk kepada

  A kaolinB asbestosC batu kapur D tanah laterit

  Soalan 225 berdasarkan rajah di bawah

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema8

  73/96

  Kegiatan ekonomi yang dijalankan di tanah aluvium

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  225 Faktor yang mempengaruhi fenomena di atas ialah

  I pertambahan pendudukII banyak bangunan konkritIII penggunaan klorofluorokarbonIV pembuangan sisa toksid

  A I dan IIB II dan IIIC III dan IV

  D I dan IV

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema8

  74/96

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  226 Pernyataan di atas merujuk kepada kawasan peta yang bertanda

  A I dan IIB II dan IIIC III dan IV

  D I dan IV

  227 Antara berikut yang manakah mempengaruhi perkembangan industri berat di Malaysia ?

  I Pemindahan teknologiII Kemasukan pelaburan asingIII Kempen beli barangan MalaysiaIV Ramai buruh asing

  A I dan IIB II dan IIIC III dan IV

  D I dan IV

  228 Antara berikut, kombinasi manakah benar?

  MIneral Kawasan Perlombongan

  I Bauksit Kota Tinggi

  II Kuprum Mamut

  III Batu kapur Langkawi

  IV Bijih timah Silantek

  A I dan II C III dan IVB II dan III D I dan IV

  229 Antara berikut yang manakah bukan faktor menggalakkan perdagangan antarabangsa?

  A Buruh murahB Kestabilan politikC Sumber bahan mentahD Kecekapan perhubungan dan pengangkutan

  230 Antara berikut yang manakah merupakan masalah perindustrian di Asia ?

  I Pasaran terhadII Kekurangan modalIII Kekurangan tenaga buruh

  IV Kekurangan bahan mentah

  A I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

  231 Antara yang berikut, kombinasi manakah yang benar langkah langkah mengurangkan

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema8

  75/96

  Hasil penyelidikan pertanian, Negara hari ini mampu mengeluarkan 75% berasuntuk keperluan sehari dan mengeksport buah buahan bernilai RM300 juta

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar yang dijalankan oleh negara negaraberikut ?

  Negara Langkah langkahA Jerman NEWater

  B Singapura Green Dot

  C Denmark Program Cukai HijauD Jepun Kempen 4 Dalam 1

  232 Mengapakah pelabur asing semakin mengalihkan pelaburan mereka ke negara negaraseperti Vietnam dan China ?

  A Kos hidup rendahB Kualiti barang lebih baikC Menawarkan buruh yang murahD Sistem pengangkutan dan perhubungan yang moden

  233 Pernyataan di atas merujuk kepada kegiatan penyelidikan dan pembangunan ( R & D)yang dijalankan oleh

  A FAMAB PORIMC MARDID FELDA

  234 Kerajaan telah menjalankan pelbagai usaha bagi mempromosi Malaysia sebagai salahsatu destinasi pelaburan utama di luar negara melalui

  A MITIB APECC ASEAND MATRADE

  235 Kerjasama ekonomi antara beberapa buah negeri di Malaysia dan beberapa wilayah diThailand dan Indonesia boleh dikaitkan dengan

  A APEC

  B AFTAC EAGAD IMT GT

  236 Industri yang menggunakan bahan yang telah diproses sebagai bahan mentah dikenalisebagai

  A industri primer

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema8

  76/96

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  B industri hiliranC industri tertier D industri sekunder

  237 Antara berikut yang manakah merupakan kesan aktiviti perlombongan bijih timahterhadap alam sekitar ?

  I Sungai tercemar II Tanih menjadi gersangIII Kolam dan tasik terbentukIV Suhu persekitaran menurun

  A I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

  238 Antara berikut yang manakah merupakan kesan penipisan lapisan ozon ?

  I Kanser kulitII Katarak mataIII Pencemaran udaraIV Hasil tanaman merosot

  A I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

  Soalan 239 berdasarkan jadual di bawah

  Projek Negara

  Serbuk soda Thailand

  Baja urea Malaysia

  Enjin diesel Singapura

  239 Antara berikut yang manakah berkaitan dengan jadual di atas ?

  A Kerjasama seduniaB Kerjasama serantau

  C Segi tiga pertumbuhanD Kerjasama kumpulan negara

  240 Agensi yang terlibat melindungi hidupan liar ialah ?

  I PERHILITANII Jabatan PerhutananIII Jabatan Alam SekitarIV Tabung Hidupan Liar Dunia

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema8

  77/96

  Dijalankan di kawasan pedalaman

  Hutan ditebang dan di bakar untuk tujuan penanaman

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  A I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

  Soalan 241 berdasarkan peta di bawah

  241 Berdasarkan bandar bandar tersebut,sektor ekonomi ini membekalkan bahanmentah industri tempatan seperti

  I mengetin ikanII mengetin buah buahanIII mengecap batikIV membuat balacan dan keropok

  A I dan II

  B II dan IIIC III dan IVD I dan IV

  242 Berdasarkan peta di atas, pasangan manakah yang benar ?

  I penyediaan kepakaran III penyediaan tenaga kerjaII penyediaan teknologi IV penyediaan pasaran

  A I dan II C III dan IVB II dan III D I dan IV

  243 Usaha usaha telah dijalankan oleh Malaysai untuk menggalakkan perkembanganperindustrian antaranya

  A menubuhkan pusat perniagaan zon bebas cukaiB memberikan subsidi kepada pelabur tempatanC mempromosi negara ke luar negara melalui MATRADED mewujudkan kawasan zon perdagangan bebas

  244 Apakah kesan kesan kegiatan tersebut terhadap alam sekitar ?

  I Banjir kilatII Hakisan tanahIII Kemusnahan flora dan faunaIV Pulau haba

  A I dan II

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema8

  78/96

  Melawat kawasan pertanian dan menyertai kehidupan diluar bandar selama beberapa hari

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  B II dan IIIC III dan IVD I dan IV

  245 Mengapakah tanaman sejenis tidak boleh diamalkan disesuatu tempat dalam jangkamasa yang panjang

  A Merugikan petaniB Membebankan petaniC Mengganggu rantai makananD Mengurangkan kesuburan tanah

  Soalan 246 berdasarkan rajah di bawah

  246 Berdasarkan rajah di sebelah, apakahfenomena X ?

  A Jerebu

  B Pulau HabaC Hujan AsidD Kesan Rumah Hijau

  247 Antara berikut manakah jenis aktiviti pelancongan manakah berkaitan denganpernyataan di atas ?

  A EkopelanconganB AgropelanconganC Pelancongan tema

  D Pelancongan sukan

  248 Antara berikut faktor yang manakah mempengaruhi kegiatan penanaman kelapa sawit diMalaysia ?

  I Tanih lateritII Penubuhan MPOBIII Teknologi in vitroIV Hujan tahunan 1500 mm

  Metana Karbon dioksida

  X

  Kloroflourokarbon

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema8

  79/96

  Peratus karbon dioksida bertambah

  Peratus oksigen berkurangan

  Tiupan angin kencang

  Kawasan ini merupakan tempat perlindungan Badak Sumatera

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  A I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

  Soalan 249 berdasarkan rajah di bawah

  249 Rajah di atas menggambarkan aktiviti utama nelayan semasa musim tengkujuh. Nelayanberkenaan tinggal di kawasan

  A SarikeiB TuaranC TumpatD Pulau Ketam

  Soalan 250 berdasarkan pernyataan di bawah

  250 Pernyataan di atas dapat dikaitkan dengan aktiviti

  A pertanianB perikanan

  C pembalakanD pelancongan

  251 Kawasan yang dihuraikan ialah

  A Hutan Simpan Sipilok

  Nelayan

  Membaiki jala

  Membaiki bot

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema8

  80/96

  Empangan Muda, Kedah

  Empangan Kemubu, Kelantan

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  B Taman Negara KinabaluC Taman Negara MuluD Hutan Simpan Endau Rompin

  252 Apakah peranan Lembaga Penggalak Pelancongan Malaysia (TDC) ?

  I Membangunkan pusat rekreasiII Membina hotel untuk keperluan pelancongIII Menyebarkan maklumat mengenai keindahan negaraIV Menyertai pesta pelancongan di peringkat antarabangsa

  A I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

  253 Apakah kesan penggunaan pukat tunda yang tidak terkawal ?

  A Harga ikan merosotB Kawasan pembiakan ikan musnahC Kos penangkapan ikan meningkatD Hasil tangkapan nelayan meningkat

  254 Masalah kekurangan ikan di Malaysia dapat diatasi dengan

  I mengimport ikanII menjalankan revolusi biruIII mengetin hasil lautanIV membina banyak pusat pendinginbeku

  A I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

  255 Kedua dua empangan dibina bagi tujuan

  A pengairan sawah padiB penjanaan kuasa elektrik hidro

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema8

  81/96

  Perubahan iklim

  Flora dan fauna terjejas

  CukaiSisa

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  C pusat pelancongan dan rekreasiD menjalankan kegiatan akuakultur

  Soalan 256 berdasarkan pernyataan di bawah

  256 Ciri ciri di atas berkaitan dengan

  A pemeliharaan hutanB penebangan hutanC penghutanan semulaD keseimbangan ekosistem

  257 Aktiviti pembalakan yang tidak terkawal di lereng lereng bukit boleh menyebabkan

  I tanih terdedah pada agen hakisanII tanih menjadi tandusIII struktur tanih menjadi longgarIV kejadian banjir di lereng bukit

  A I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

  Soalan 258 berdasarkan peta di bawah

  258 P dalam rajah merupakan program kitarsemula yang dijalankan oleh negara

  A SingapuraB TaiwanC JermanD Denmark

  259 Berikut adalah anggota negara negara ASEAN kecuali

  A IndonesiaB Myanmar C China

  Waste 21

  Cukai

  Hijau

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema8

  82/96

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema8

  83/96

  Lada hitam

  Kayu balak

  Boleh dimudiki hingga kepedalaman

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  B bauksitC batu kapur D arang batu

  263 Apakah kesan daripada kegiatan ekonomiyang boleh dijalankan di kawasan dalam

  rajah di sebelah ?

  I Kenaikan suhu globalII Kepupusan habitat floraIII Kepupusan spesies faunaIV Kandungan oksigen berkurangan

  A I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

  Soalan 264 berdasarkan peta dan maklumat di bawah

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema8

  84/96

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  264 Pernyataan di atas merujuk kepada sungai yang bertanda

  A IB IIC III

  D IV

  265 Antara yang berikut, manakah kesan kesan daripada aktiviti seperti dalam rajah diatas?

  I Hakisan tanihII Menyuburkan tanihIII Habitat haiwan musnahIV Kawasan tadahan terjejas

  A I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

  266 Kawasan dalam rajah di atas boleh ditebusguna sebagai kawasan

  I petempatanII pertanianIII rekreasiIV tadahan

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema8

  85/96

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  A I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

  267 Apakah kelebihan menggunakan baja organik dalam kegiatan pertanian ?

  I Menghapuskan makhluk perosakII Menghapuskan rumput rampaiIII Meningkatkan kesuburan tanihIV Kurang pencemaran bahan kimia

  A I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

  268 Pilih pasangan yang benar

  Kawasan Jenis Industri

  I Perai Mengilang papan

  II Tasek Membuat simen

  III Bintulu Membuat baja ureaIV Sandakan Membuat barangan elektrik

  A I dan II C III dan IVB II dan III D I dan IV

  269 Apakah faktor yang menghalang Malaysia untuk memajukan tenaga nuklear ?

  I Kurang tenaga mahir II Tidak dibenarkan oleh PBBIII Bahan radioaktif sangat berbahayaIV Sumber bahan mahal dan tiada di Malaysia

  A I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

  270 Berdasarkan kombinasi berikut, manakah yang tepat berkaitan dengan perletakan

  sesebuah industri ?

  Jenis Lokasi Alasan

  A Kilang kelapa sawit Bandar Bekalan tenaga buruh

  B Pembuatan kereta Pelabuhan Mengurangkan kos pengangkutan

  C Kilang elektronik Kampung Dasar Penyelerakan Industri kerajaan

  D Kilang peleburan bijihtimah

  Bahan mentah Mengurangkan pencemaran

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema8

  86/96

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema8

  87/96

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  274 Rajah di atas dapat dikaitkan dengan kegiatan pertanian di

  I Dataran KerianII Dataran KelantanIII Lembah Kinta

  IV Lembah Klang

  A I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

  275 Antara berikut, agensi agensi yang giat menjalankan aktiviti X di atas ialah

  I JASII FRIMIII MARDIIV PERHILITAN

  A I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

  276 Antara kegiatan manusia berikut, yang manakah akan menyebabkan penipisan lapisan

  ozon ?

  I Penggunaan baja nitrogenII Pelepasan klorofluorokarbon (CFC)III Pelepasan gas metanaIV Pembebasan nitrogen oksida

  A I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

  Soalan 277 berdasarkan peta di bawah

  Kaedah pengeluaran inovatif

  Kaedah pengeluaran cepat

  X

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema8

  88/96

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  277 Kerjasama yang manakah tepat untuk menerangkan kawasan berlorek dalam peta diatas ?

  A Anggota EUB Anggota OICC Anggota BIMP - EAGAD Anggota Segi Tiga Pertumbuhan IMT GT

  278 Kejadian seperti dalam rajah di atas disebabkan oleh

  I haba kenderaan bermotor II penggunaan bahan CFCIII penggunaan baja nitrogenIV penebangan hutan

  A I dan II

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema8

  89/96

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  B II dan IIIC III dan IVD I dan IV

  Soalan 279 berdasarkan peta di bawah

  279 Antara berikut, pasangan manakah benartentang faktor yang mempengaruhi kepadatanpenduduk di kawasan bertanda ?

  Kawasan Faktor

  I Pertanian

  II Perlombongan

  III PerindustrianIV Pembalakan

  A I, II dan III C I, III dan IVB I, II dan IV D II, III dan IV

  Soalan 280 berdasarkan peta di bawah

  280 Kawasan P, Q dan R dalam peta di atas telah dimajukan sebagai pusat

  A pertanianB perlombonganC perkilangan

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema8

  90/96

  Delegasi Antarabangsa Menghadiri Persidangan Langkawi International Dialog (LID)

  Dibawa melawat tempat tempat menarik

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  D pelancongan

  Soalan 281 berdasarkan rajah di bawah

  281 Kegiatan ekonomi manakah dapat dikaitkan dengan perubahan pada rajah di atas ?

  A Pengumpulan hasil pertanianB Kegiatan melombongC PerkilanganD Perikanan

  282 Antara berikut agensi yang mankah melaksanakan Dasar Perindustrian Negara ?

  I UPMII HICOMIII MIDAIV SIRIM

  A I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

  283 Aktiviti yang diikuti oleh delegassi di atas merujuk kepada

  A Pelancongan TemaB Pelancongan MICE

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema8

  91/96

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  C Pelancongan PertanianD Pelancongan Budaya dan Warisan

  284 Antara berikut kombinasi manakah benar?

  Stesen Kuasa Hidroelektrik Negeri

  A Empangan Pergau PerakB Empangan Kenyir KelantanC Empangan Tembeling Sarawak

  D Empangan Tenom Pangi Sabah

  Soalan 285 berdasarkan peta di bawah

  285 Pusat pendaratan ikan laut dalam merujuk kepada kawasan yang bertanda

  A I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

  286 Antara berikut pasangan mankah benar ?

  Program Kitar Semula Negara

  I NEWater Singapura

  II Green Dot Jerman

  III Waste 21 Taiwan

  IV 4 Dalam 1 Denmark

  A I dan II C III dan IVB II dan III D I dan IV

  287 Apakah kegiatan ekonomi yang tergolong dalam sektor tertier ?

  I PertanianII PembalakanIII PelanconganIV Perdagangan

  A I dan IIB II dan IIIC III dan IV

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema8

  92/96

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema8

  93/96

  Tanih aluvium

  Kawasan tanaman padi

  Dilanda banjir penghujung tahun

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  291 Penyataan di atas paling tepat merujuk kepada kawasan bertanda

  A IB IIC IIID IV

  292 X dan Y dalam rajah di atas merujuk kepada ?

  I pembelian terusII pembelian ekuitiIII perluasan pasaranIV perluasan modal

  A I dan IIB II dan IIIC III dan IV

  Pemindahan Teknologi

  Latihan ke luar negara

  X

  Perjanjian perlesenan

  Y

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema8

  94/96

  Ekonomi

  Faktor Kemanusian

  S

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  D I dan IV

  Soalan 293 berdasarkan rajah di bawah

  292 Faktor R dan S dalam rajah di atas ialah

  I governanII bahan mentahIII tanihIV teknologi

  A I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

  Soalan 293 berdasarkan peta Semenanjung Malaysia di bawah

  293 Kawasan berlorek di atas boleh dikaitkan dengan pelancongan

  A budayaB ekologiC pertanian

  R Pasaran

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema8

  95/96

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  D sukan

  Jawapan Set Soalan 8

  Kegiatan Ekonomi

  1 A 41 B 81 A 121 D 161 D 201 C 241 D 281 C2 D 42 D 82 A 122 D 162 C 202 D 242 A 282 D3 A 43 D 83 B 123 D 163 C 203 C 243 D 283 B4 A 44 D 84 B 124 A 164 A 204 A 244 B 284 D5 D 45 B 85 D 125 D 165 D 205 A 245 D 285 A6 C 46 B 86 D 126 A 166 A 206 D 246 D 286 A7 A 47 C 87 C 127 C 167 A 207 B 247 B 287 C8 C 48 D 88 D 128 A 168 D 208 C 248 D 288 D9 B 49 C 89 D 129 A 169 A 209 B 249 C 289 A

  10 C 50 C 90 D 130 A 170 A 210 A 250 C 290 A11 B 51 C 91 B 131 A 171 D 211 D 251 D 291 A12 C 52 B 92 A 132 B 172 B 212 A 252 C 292 D13 A 53 C 93 A 133 B 173 B 213 D 253 B 293 b14 D 54 A 94 B 134 D 174 D 214 B 254 A15 D 55 D 95 B 135 B 175 C 215 C 255 A16 A 56 A 96 C 136 A 176 B 216 C 256 B17 D 57 C 97 A 137 D 177 B 217 C 257 B18 B 58 D 98 A 138 B 178 C 218 A 258 D

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema8

  96/96

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  19 B 59 D 99 D 139 D 179 B 219 A 259 C20 B 60 A 100 A 140 D 180 B 220 A 260 A21 A 61 C 101 D 141 C 181 D 221 D 261 A22 A 62 D 102 C 142 D 182 C 222 D 262 C23 A 63 A 103 A 143 A 183 C 223 B 263 B24 D 64 C 104 B 144 D 184 A 224 C 264 C

  25 D 65 C 105 A 145 C 185 B 225 A 265 C26 B 66 B 106 B 146 B 186 D 226 A 266 A27 D 67 A 107 C 147 A 187 D 227 A 267 C28 A 68 B 108 A 148 C 188 A 228 B 268 B29 B 69 A 109 A 149 D 189 B 229 A 269 C30 A 70 D 110 B 150 A 190 B 230 D 270 B31 D 71 A 111 D 151 A 191 D 231 C 271 A32 A 72 D 112 D 152 C 192 C 232 C 272 A33 A 73 A 113 D 153 D 193 A 233 C 273 A34 D 74 B 114 C 154 C 194 B 234 C 274 A35 C 75 B 115 A 155 C 195 B 235 D 275 B36 A 76 B 116 D 156 A 196 A 236 D 276 C

  37 B 77 B 117 A 157 C 197 B 237 A 277 D38 B 78 D 118 C 158 A 198 C 238 B 278 D39 C 79 C 119 A 159 C 199 B 239 B 279 A40 A 80 B 120 D 160 B 200 C 240 D 280 D