bank soalan geo tema7

Author: amiruldaniel-sabri

Post on 08-Apr-2018

239 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema7

  1/42

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema7

  2/42

  Menyadur tin

  Membuat piuter Membuat bateri

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  6 Antara berikut sumber yang tidak boleh diperbaharui ialah sumber

  A air B tanihC hutanD mineral

  Soalan 7 berdasarkan gambar rajah di bawah

  7 Aktiviti seperti dalam gambar rajah di atas berkaitan dengan pemprosesan daripadasumber

  A kaolinB kuprumC batu kapur D bijih timah

  8 Sumber yang digunakan dalam industri di atas terdapat di

  A Bukit ArangB Merit PilaC Lembah KintaD Teluk Ramunia

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema7

  3/42

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema7

  4/42

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  Soalan 12 berdasarkan rajah di bawah

  12 Antara berikut, yang manakah merupakan kesan penerokaan sumber di atas ?

  I Aras lautII Pasang surut terjejasIII Habitat fauna terjejasIV Hakisan pantai semakin giat

  A I dan II C III dan IVB II dan III D I dan IV

  Soalan 13 berdasarkan rajah di bawah

  13 Kejadian di atas berlaku hasil daripada

  A pembakaran hutanB pembukaan hutan tidak terkawalC aktiviti mendalamkan sungai PerakD aktiviti menarah bukit untuk pembinaan jalan raya

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema7

  5/42

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  14 Sungai yang berperanan menghasilkan kuasa hidroelektrik ialah

  A Sungai PelagusB Sungai KinabatanganC Sungai BaramD Sungai Bernam

  15 Antara berikut, kombinasi yang manakah benar?

  Empangan Kegunaan

  I Kenering Menghanyut kayu balak

  II Klang Gates Air domestikIII Muda Penanaman padi

  IV Tenom Pangi Tenaga elektrik

  A I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IV

  D II, III dan IV

  16 Antara berikut langkah manakah merupakan usaha untuk mengekalkan sumber hutan ?

  I Penambahan estet hutanII Penggunaan sumber alternatifIII Mengehadkan aktiviti penebanganIV Mewartakan hutan simpan kekal

  A I, II dan III C I, III dan IVB I, II dan IV D II, III dan IV

  17 Antara berikut, yang manakah merupakan usaha pengurusan sumber air di Jepun ?

  I Membeli air dari negara jiranII Menggali telaga artesIII Membina empanganIV Penyahgaraman air

  A I dan II C III dan IVB II dan III D I dan IV

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema7

  6/42

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  18 Antara berikut manakah produk industri yang berasaskan sumber mineral ?

  I II

  III IV

  A I dan II C III dan IVB II dan III D I dan IV

  19 Antara berikut, yang manakah merupakan langkah pemeliharaan sumber hutan diMalaysia ?

  I Penebangan terpilihII Hutan simpan

  III Rawatan silvilkulturIV Tanaman tutup bumi

  A I, II dan II C I, III dan IVB I, II dan IV D II, III dan IV

  Soalan 20 berdasarkan rajah di bawah

  20 Berdasarkan rajah di atas, apakah usaha yang dijalankan untuk memenuhipermintaan tersebut ?

  A Membina empanganB Mengawal pembalakanC Meneroka sumber baruD Memajukan sumber perindustrian

  Bekalan air Permintaan meningkat Tenaga elektrik

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema7

  7/42

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  Soalan 21 berdasarkan gambar rajah di bawah

  21 Apakah langkah untuk mengurangkan pergantungan terhadap sumber yangdipasarkan ai atas ?

  A Mengitar semulaB Mengurangkan eksportC Mencari sumber galianD Mempelbagaikan penggunaan

  22 Bekalan air minuman boleh menjadi semakin berkurangan akibat

  I sukan air II pembaziran air III pencemaran air IV pertumbuhan penduduk

  A I, II dan II C I, III dan IVB I, II dan IV D II, III dan IV

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema7

  8/42

  Sumber mineral bukan logam

  Sumber tidak boleh diperbaharui

  Menghasilkan tenaga

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  23 Berdasarkan gambar rajah di atas, yang manakah menerangkan tentang kepentinganpenerokaannya ?

  I Menyediakan peluang pekerjaanII Mewujudkan kawasan pelanconganIII Menyediakan bahan mentah industriIV Menggalakkan pembangunan infrastruktur

  A I, II dan II C I, III dan IVB I, II dan IV D II, III dan IV

  24 Huraian di atas boleh dikaitkan dengan sumber

  I KaolinII Gas asliIII PetroleumIV Arang batu

  A I, II dan II C I, III dan IVB I, II dan IV D II, III dan IV

  25 Tenaga suria berpotensi dimajukan di Malaysia kerana

  A langit cerahB pancaran matahari sepanjang tahunC kepakaran yang tinggiD kos murah

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema7

  9/42

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  26 Pencemaran air berlaku kesan daripada

  I penebangan hutanII pembinaan bangunan konkritIII pembuangan air lombong

  IV tumpahan minyak

  A I, II dan II C I, III dan IVB I, II dan IV D II, III dan IV

  27 Penerokaan sumber petroleum tanpa kawalan boleh menyebabkan masalah berikut

  I banjir II hakisanIII kepupusanIV pencemaran udara dan air

  A I dan II C III dan IVB II dan III D I dan IV

  Soalan 28 berdasarkan rajah di bawah

  28 Sumber X dalam rajah di atas ialah

  A pasir B anginC mineralD tenaga fosil

  29 Antara berikut, kombinasi yang manakah benar?

  Negara Sumber tenaga

  I Perancis Ombak

  II China Pasang surutIII Jepun SuriaIV Iceland Biomas

  A I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

  Sumber yang boleh dibaharui

  Hutan Air Suria X

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema7

  10/42

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  Soalan 30 berdasarkan rajah berikut

  30 Y merujuk kepada negara

  A MalaysiaB ChinaC JermanD Denmark

  Soalan 31 berdasarkan peta dunia di bawah

  31 Antara berikut, kombinasi manakah benar?

  Kawasan Sumber tenaga

  A P Geoterma

  B Q Angin

  C R Suria

  D S Ombak

  32 Apakah sumber yang tidak boleh diperbaharui ?

  A Air B BiomasC GeotermaD Mineral

  Rawat Semula Air

  SingapuraY Jepun

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema7

  11/42

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  33 Negara yang manakah menjana tenaga suria sebagai tenaga alternatif ?

  A JepunB IcelandC BelandaD Perancis

  34 Berdasarkan rajah di atas gas yang terhasil daripada proses tersebut ialah

  I argonII etanolIII metanaIV nitrogen

  A I dan II C III dan IVB II dan III D I dan IV

  35 X dalam rajah di atas merujuk kepada sumber

  A air B tanihC mineralD hutan

  Sumber yang tidak boleh diperbaharui X

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema7

  12/42

  Najis haiwan

  Sisa tanaman

  BajaOrganik

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  36 Sumber yang manakah berkaitan dengan rajah di atas ?

  X Y

  A Gas asli Bauksit

  B Emas Bijih timah

  C Arang batu Batu kapur

  D Kuprum Petroleum

  37 Apakah faedah yang diperoleh daripada penggunaan bahan dalam rajah di atas ?

  I Murah dan tidak perlu diprosesII Meningkatkan kesuburan tanihIII Tidak mencemarkan alam sekitar

  IV Menambahkan kandungan asid dalam tanah

  A I dan II C III dan IVB II dan III D I dan IV

  Sumber mineral

  Logam Bukan Logam

  X X

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema7

  13/42

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  Soalan 38 berdasarkan rajah di bawah

  38 Antara berikut manakah langkah langkah yang sesuai untuk mengatasi masalah diatas ?

  I Penanaman semula hutanII Rumput ditanam di cerunIII Memasang plastik elak hakisanIV Membina benteng penahan hakisan

  A I, II dan III C I, III dan IVB I, II dan IV D II, III dan IV

  `

  Tumbuh tumbuhan penting untukmenyederhanakan suhu persekitaran

  melalui proses transpirasi (perpeluhan)dengan membebaskan wap air ke

  udara

  39 Berdasarkan huraian di sebelah, apakah

  kesan yang mungkin berlaku sekiranya hutanditebang secara berleluasa ?

  A Suhu udara meningkatB Hutan bertindak menapis airC menyebabkan pencemaran udaraD Kanopi hutan mengurangkan hakisan

  40 Antara berikut yang manakah sumber mineral bukan logam ?

  I BauksitII Kuprum

  III Arang batuIV Batu kapur

  A I dan II C III dan IVB II dan III D I dan IV

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema7

  14/42

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  Soalan 41 berdasarkan peta di bawah

  41 Sumber mineral manakah terdapat di kawasanberlorek ?

  A EmasB KuprumC Arang batuD Bijih timah

  42 Kombinasi manakah benar?

  Jenis tanih Tanaman

  I Aluvium Padi

  II Laterit Kelapa sawitIII Gambut Nanas

  IV Tanih liat Kelapa

  A I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

  43 Penggunaan burung helang, burung hantu dan ular untuk menangkap tikus di ladangkelapa sawit dinamakan

  A racun kimiaB racun makhlukC kaedah biologiD kaedah semulajadi

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema7

  15/42

  Sumber yang boleh diperbaharui

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  Soalan 44 berdasarkan rajah di bawah ini

  44 Kawasan berlorek merujuk kepada

  A pemuliharaan

  B pemeliharaanC pengurusan sumberD pencegahan

  45 Antara sumber beikut, yang manakah tidak boleh diperbaharui ?

  A TanihB Air C HutanD Mineral

  Soalan 46 berdasarkan pernyataan di bawah

  46 Manakah yang berkait dengan pernyataan di atas ?

  A Sumber yang telah digunakan menjadi baru semulaB Sumber yang boleh diganti semula selepas digunaC Sumber yang sentiasa menjadi baru semula jadiD Sumber yang dijumpai

  47 Pilih pernyataan yang benar mengenai sumber yang tidak boleh diperbaharui

  I Tidak boleh digantiII Boleh kehabisan bekalanIII Hanya terdiri daripada jenis logamIV Kejadiannya sangat lama

  A I, II dan III C I, III dan IVB I, II dan IV D II, III dan IV

  Mengelakkepupusan

  Menjamin

  bekalanberterusan

  Keseimbanganekosistem

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema7

  16/42

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema7

  17/42

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  Soalan 52 berdasarkan rajah di bawah

  52 Tenaga X merujuk kepada

  A tenaga suriaB tenaga biomasC tenaga termaD tenaga hidroelektrik

  Soalan 53 berdasarkan peta di bawah

  53 Sumber mineral yang diperoleh dari kawasan berlorek dalam peta di atas digunakanuntuk menghasilkan

  I piuter II plastikIII baja ureaIV aluminium

  A I dan II C III dan IVB II dan III D I dan IV

  Sumber

  Susu Kelapa Sawit

  Tenaga

  X

  Kegunaan

  Biodiesel untukmenggerakkan kenderaan

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema7

  18/42

  Bahan binaan

  Mengimbangi ekosistem

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  54 Antara berikut manakah sumber tenaga yang digunakan di Malaysia ?

  I SuriaII GeotermaIII Gas asliIV Hidro

  A I, II dan III C I, III dan IVB I, II dan IV D II, III dan IV

  55 Sumber apakah yang boleh dikaitkan dengan huraian di atas ?

  A TanihB Hutan

  C Bijih besiD Arang batu

  56 Kawasan berlorek dalam rajah di atas merujuk kepada

  A penerokaan sumberB pemeliharaan sumberC pemuliharaan sumberD pengurusan sumber

  Mengelakkepupusan

  Menjaminbekalan

  berterusan

  Keseimbanganekosistem

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema7

  19/42

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema7

  20/42

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema7

  21/42

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  63 Pencemaran air berlaku kesan daripada

  I penebangan hutanII pembinaan bangunan konkritIII pembuangan air lombong

  IV tumpahan minyak

  A I, II dan III C I, III dan IVB I, II dan IV D II, III dan IV

  64 Penerokaan sumber petroleum tanpa kawalan boleh menyebabkan masalah berikut

  I Banjir II HakisanIII KepupusanIV Pencemaran udara dan air

  A I dan II C III dan IVB II dan III D I dan IV

  Soalan 65 berdasarkan rajah di bawah

  65 Tenaga yang dapat dihasilkan daripada rajah ialah

  A ombakB biomas

  C pasang surutD geoterma

  Soalan 66 berdasarkan peta di bawah

  Diperoleh daripada sisa tumbuhan

  Teknologi menghasilkannya mudah

  66 Pernyataan di atas merujuk kepada tenagayang dihasilkan di kawasan

  A IB IIC IIID IV

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema7

  22/42

  Bahan sisa ladang dan pertanian

  Menghasilkan tenaga biomas

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  Soalan 67 berdasarkan peta di bawah

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema7

  23/42

  Tanih : BerisSuhu : 270C

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  67 Pernyataan di atas merujuk kepada tenaga yang dihasilkan di negara bertanda

  A IB II

  C IIID IV

  Soalan 68 berdasarkan rajah di bawah

  68 Barangan di atas dibuat berasaskan

  A sumber hutanB sumber suria

  C sumber tanihD sumber air

  Soalan 69 berdasarkan peta di bawah

  69 Maklumat di atas sesuai dengan tanaman dalam peta yang bertanda

  A I

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema7

  24/42

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema7

  25/42

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema7

  26/42

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema7

  27/42

  X Tanaman hawa sederhana

  Y Pertanian di cerun bukit

  Sumber alam yang dapat digunakansecara berterusan

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  77 Kombinasi yang manakah benar tentang X dan Y ?

  X YA Laterit Lava bes

  B Aluvium Pasir

  C Gambut Aluvium

  D Tanah liat Beris

  Soalan 78 berdasarkan peta di bawah

  78 Sumber di kawasan berlorek dalam peta di atas menjadi bahan mentah untuk pengeluaran

  A kacaB bajaC simen

  D marmar Soalan 79 berdasarkan pernyataan di bawah

  79 Pernyataan di atas berkaitan dengan sumber

  I air II tanihIII hutan

  IV mineral

  A I, II dan III C I, III dan IVB I, II dan IV D II, III dan IV

  80 Sumber kuasa geoterma diperoleh daripada aktiviti

  I glasier

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema7

  28/42

  PENGGUNAAN TENAGA MESRA ALAM

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  II gizar III kolam air panasIV gunung berapi

  A I, II dan III C I, III dan IVB I, II dan IV D II, III dan IV

  81 Kaedah yang manakah digunakan untuk menjamin masa depan sumber ?

  A MineralB Hutan gilir tanamanC TanihD Air laut penyahgaraman

  82 Antara berikut, langkah yang manakah menyokong permyataan di atas ?

  I Menggalakkan pengggunaan tenaga suriaII Penggunaan petroleum dengan plumbumIII Meningkatkan aktiviti carigali petroleumIV Menggantikan tenaga minyak diesel dengan tenaga hidroelektrik

  A I dan II C III dan IVB II dan III D I dan IV

  Soalan 83 berdasarkan rajah di bawah

  83 Sumber X ialah

  A emasB bijih timahC arang batu

  SUMBER SEMULAJADI

  Sumber yang boleh diperbaharui Sumber yang tidak boleh diperbaharui

  X Mineral

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema7

  29/42

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  D tanih

  84 Tenaga suria boleh dimajukan di negara kita kerana

  A langit cerahB pancaran matahari sepanjang tahun

  C kepakaran yang tinggiD kos murah

  Soalan 85 berdasarkan rajah di bawah ini

  85 X dalam rajah di atas ialah

  A sumber air B sumber hutanC sumber mineralD sumber tenaga

  86 Pilih pasangan yang benar

  X

  Boleh diperbaharui

  Digunakan untuk membuat cerucuk

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema7

  30/42

  Sumber alam yang tidak dapatdigunakan dengan secara berterusan

  Akta Hutan Negara

  Akta Kualiti Alam Sekitar

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  Lokasi Jenis Galian

  A I KuprumB II Petroleum

  C III Marmar D IV Bauksit

  87 Sumber tenaga utama yang digunakan oleh Malaysia untuk menjana kuasa tenagaelektrik ialah

  A gas asliB petroleumC arang batuD hidroelektrik

  Soalan 88 berdasarkan rajah di bawah

  88 Tenaga yang dapat dihasilkan daripada rajah disebelah ialah

  A solar B biomasC geotermaD hidroelektrik

  Soalan 89 berdasarkan pernyataan di bawah

  89 Pernyataan di atas berkaitan dengan sumber

  I Air II Hutan

  III EmasIV Batu Granit

  A I dan II C III dan IVB II dan III D I dan IV

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema7

  31/42

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  90 Langkah pengurusan sumber di atas melibatkan

  A pendidikanB kempen kesedaranC penguatkuasaan undang undang

  D pemeliharaan dan pemuliharaan sumber

  Soalan 91 berdasarkan rajah di bawah

  91 Antara berikut, yang manakah kesan terhadap alam sekitar seperti rajah di atas ?

  I Udara tercemar II Tumbuhan subur III Air sungai bertambahIV Hidupan air terancam

  A I dan II C III dan IV

  B II dan III D I dan IV92 Antara berikut yang manakah langkah untuk menjamin bekalan sumber hutan yang

  berterusan ?

  I Mengurangkan import kayu balakII Mendirikan industri berasaskan kayuIII Menjalankan rawatan silvilkulturIV Melaksanakan penghutanan semula

  A I dan II C III dan IVB II dan III D I dan IV

  93 Apakah kepentingan pengurusan sumber ?

  I Mengelakkan kepupusanII Mewujudkan peluang pekerjaanIII Mengekalkan keseimbangan ekosistemIV Menjamin bekalan sumber berterusan

  A I, II dan III C I, III dan IVB I, II dan IV D II, III dan IV

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema7

  32/42

  Penghasilan tenaga yang bersih

  Melibatkan kawasan pedalaman yang luas

  Digerakkan melalui turbin

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  94 Antara berikut yang manakah merupakan kesan penerokaan sumber hutan ?

  I Sungai mengandungi banyak kelodak sehingga menyebabkan banjir kilatII Peningkatan suhu dengan berkurangnya kandungan oksigen di udaraIII Air larian permukaan semakin bertambah

  IV Banjir kerana sungai semakin cetek

  A I, II dan III C I, III dan IVB I, II dan IV D II, III dan IV

  95 Pernyataan di atas boleh dikaitkan dengan

  A Sibu, SarawakB Temenggor, PerakC Tawau, SabahD Kapar, Selangor

  96 Kepentingan penerokaan sumber kepada ekonomi Malaysia ialah

  I menghasilkan bahan mentah untuk perindustrianII mewujudkan industri hiliranIII mengekalkan keseimbangan ekosistemIV menggalakkan pembinaan infrastruktur pengangkutan

  A I, II dan III C I, III dan IVB I, II dan IV D II, III dan IV

  Soalan 97 berdasarkan pernyataan di bawah ini

  97 Antara berikut, penerokaan sumber yang manakah menyebabkan keadaan di atas ?

  A KaolinB HutanC Batu kapur

  Tanih hilang kesuburan

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema7

  33/42

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema7

  34/42

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  101 Sumber yang dikaitkan dengan kawasan berlorek ialah

  I Gas asliII FosfatIII Kuprum

  IV Petroleum

  A I dan II C III dan IVB II dan III D I dan IV

  Soalan 102 berdasarkan gambarajah di bawah

  102 Antara berikut, faktor yang manakahmenggalakkan perkembangan industri yangmenghasilkan produk di sebelah ?

  I Bekalan bahan mentah tempatan banyakII Kemahiran semula jadi pendudukIII Mudah mendapat modal asingIV Kemudahan pelabuhan untuk

  mengeksport

  A I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

  103 Antara berikut manakah langkah langkah untuk menjamin pengekalan sumbermineral di Malaysia ?

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema7

  35/42

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  I Mempelbagaikan penggunaanII Cari gali di kawasan baruIII Kuota pengeluaranIV Mencari sumber gantian

  A I dan II C III dan IV

  B II dan III D I dan IV

  104 Di Malaysia, arang batu masih digunakan untuk menjana tenaga elektrik terma di

  A Stesen Janakuasa Elektrik PakaB Stesen Janakuasa Elektrik ManjungC Stesen Janakuasa Elektrik PeraiD Stesen Janakuasa Elektrik Tenom

  105 Tenaga biomas digunakan dengan meluas di negara

  A China

  B PerancisC BelandaD India

  106 Antara berikut yang manakah merupakan kegunaan tenaga geoterma di Iceland ?

  I Pemanasan ruangII Penjanaan elektrikIII PerindustrianIV Pertanian

  A I, II dan III C I, III dan IVB I, II dan IV D II, III dan IV

  107 Apakah kepentingan penerokaan sumber asli di Malaysia ?

  I Mendatangkan pendapatan negaraII Meningkatkan kemahiran buruhIII Mewujudkan peluang pekerjaanIV Meningkatkan kemudahan infrastruktur

  A I, II dan III C I, III dan IVB I, II dan IV D II, III dan IV

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema7

  36/42

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  108 Antara yang berikut manakah adalah bahan sumber tenaga mesra alam yang dapatdigunakan di negara kita ?

  I Tenaga hidroII Tenaga solar III Tenaga ombak

  IV Tenaga geoterma

  A I dan II C III dan IVB II dan III D I dan IV

  109 Antara kombinasi berikut manakah benar mengenai pengurusan sumber ?

  Sumber Pengurusan Sumber I Air Penyahgaraman

  II Hutan Silvilkultur III Tanih Tanaman bergilir

  IV Mineral fosil Kitar semula

  A I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

  Soalan 110 berdasarkan peta di bawah

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema7

  37/42

  MTIB

  FRIM

  PERHILITAN

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  110 Sumber di kawasan berlorek dalam peta ialah

  A emasB kuprumC arang batuD batu kapur

  111 Antara yang berikut manakah kombinasi yang benar tentang sumber tenaga ?

  Sumber Tenaga Lokasi

  I Ombak St. Malo

  II Geoterma ReykjavikIII Pasang surut Zheijiang

  IV Angin Guangdong

  A I dan IIB II dan IIIC III dan IV

  D I dan IV

  112 Antara berikut yang manakah adalah kombinasi yang benar?

  Sumber Tenaga Penghasilan

  A Terma Terhasil daripada pereputan fosilB Geoterma Diperoleh dari pereputan sisa pertanian

  C Solar Menggunakan tenaga angin untuk menggerakkan turbinD Biomas Haba yang diperoleh dari pusat bumi

  113 Berikut adalah kombinasi penggunaan sumber tenaga oleh negara negara kecuali

  Negara Sumber Tenaga

  A Jepun Suria

  B Belanda Angin

  C China Pasang surut

  D Iceland Terma

  114 Agensi di atas berkaitan dengan pengurusan sumber

  A air B tanihC hutanD mineral

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema7

  38/42

  Sisa hutan diguna untuk tenagaelektrik dan wap

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  115 Antara yang berikut yang manakah langkah mengekalkan sumber hutan di Malaysia ?

  I Menanam tanaman tutup bumiII Menjalankan rawatan silvilkulturIII Mewujudkan taman negaraIV Menebusguna kawasan paya

  A I dan II C III dan IVB II dan III D I dan IV

  116 Pernyataan di atas dikaitkan dengan

  A Biobahan apiB Biomas

  C BioprodukD Biotenaga

  Soalan 117 berdasarkan rajah di bawah

  117 Bahan untuk membuat peralatan di atas diperolehi daripada sumber

  A batu kapur B gambutC kaolinD pasir

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema7

  39/42

  Suhu meningkat

  Kepupusan fauna

  PenerokaanSumber XBanjir Hakisan

  Hutan

  Mineral

  Air

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  Soalan 118 berdasarkan rajah di bawah

  118 Sumber X dalam rajah di atas ialah

  A mineralB hutanC air D tanih

  119 Apakah kegunaan kincir angin di negara Belanda ?

  I Mengisar bijirinII Memasukkan air ke ladangIII Mendapatkan gas untuk memasakIV Memanaskan rumah pada musim dingin

  A I dan II C III dan IVB II dan III D I dan IV

  Soalan 120 berdasarkan maklumat di bawah

  120 Kepentingan penerokaan sumber di atas ialah

  I menghasilkan bahan mentah untuk perindustrian

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema7

  40/42

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema7

  41/42

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  SET KERTAS SOALAN GEOGRAFI

  SUMBER ( TINGKATAN 3 )

  TEMA 7

  1 C 41 D 81 B 121 A2 A 42 A 82 A 122 C3 C 43 C 83 D4 B 44 C 84 B

  5 C 45 D 85 B6 D 46 C 86 B7 A 47 B 87 D8 C 48 B 88 C9 B 49 B 89 C10 D 50 A 90 C11 B 51 A 91 D12 C 52 B 92 C13 D 53 B 93 C

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema7

  42/42

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  14 A 54 C 94 D15 D 55 B 95 B16 D 56 D 96 B17 C 57 C 97 B18 A 58 A 98 A19 A 59 B 99 D

  20 A 60 B 100 D21 C 61 B 101 D22 D 62 C 102 A23 C 63 C 103 C24 D 64 D 104 C25 B 65 D 105 D26 C 66 C 106 A27 D 67 B 107 C28 A 68 C 108 A29 A 69 B 109 A30 B 70 D 110 D31 A 71 D 111 B

  32 D 72 D 112 A33 A 73 C 113 D34 B 74 D 114 C35 C 75 D 115 B36 D 76 D 116 B37 A 77 A 117 C38 D 78 B 118 B39 A 79 A 119 A40 C 80 D 120 C

  Sumberng bolehperbahar

  ui