Sessió 2. causes i efectes

Download Sessió 2. causes i efectes

Post on 22-Jul-2015

125 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<p> La contaminaci</p> <p>Qu s?Un contaminant s una substancia afegida a lambient que causa qualque mal a lsser hum o a altres organismes. Molts contaminants es troben a laire o a laigua.Tipus de contaminantsSn 3: Aire, aigua i sl</p> <p>AireEls contaminants principals de laire es produeixen quan es cremen combustibles, com la gasolina o el carb, en els autombils o a les fbriques.</p> <p> AiguaEls contaminants ms comuns de laigua sn les aiges fecals de les ciutats i de les fbriques, els plaguicides que sutilitzen en lagricultura, i el petroli vessat a la mar per accident. </p> <p>SlEl sl tamb es contamina amb els fems i les deixalles que hi tirem.</p> <p>Efectes de la contaminaci Segons els tres tipus de contaminaci: aire, aigua i slAireLa contaminaci atmosfrica pot ser produda directa o indirectament per lacci de lhome o no ser-ho i s causant de:Forat a la capa doz.Efecte hivernacle.Boira fotoqumica.Pluja cida.Forat a la capa dozDisminuci doz a lestratosfera (capa alta de latmosfera) suposadament a causa de lemissi a laire per part de les persones de substncies que reacciones i minven loz.Efecte hivernacleProcs pel qual latmosfera sescalfa, permetent lentrada de radiaci solar visible, per impedint o dificultant lemissi de calor des del planeta.Boira fotoqumicaFenomen en qu es forma una boirina de partcules slides i/o aerosols lquids. Es dna en dies de calor a les zones urbanes molt poblades i amb un nivell dinsolaci alt i que repercuteix en els diferents ecosistemes.Pluja cidaFenomen consistent en una pluja que cau amb uns nivells de pH inferiors als normals.AiguaLa contaminaci de laigua pot causar:Eutrofitzaci.Disminuci de loxigen a laigua.Marees vermelles.Marees negres.Un dels tipus de contaminaci tpics s laportaci de calor, per exemple en fbriques que recullen laigua i la tornen ms calenta</p> <p>EutrofitzaciFenomen causat per una gran concentraci daliment o matria orgnica en un ecosistema com ara un llac o una bassa.Disminuci de loxigen a laiguaLabocament daigua a una temperatura superior a la normal provoca la disminuci de la quantitat doxigen a laigua. A aquestes aiges disminueix la presncia dssers vius.Marees vermellesExcessiva proliferaci de microalgues sobre el mar. Produeix una coloraci vermella i elevades concentracions de toxinesMarees negresAbocament que es produeix a causa dun accident o prctica inadequada que contamina el medi ambient amb productes petroliers. Afecten la flora i la fauna de la zona martima o litoral.SlLa contaminaci del sl pot causar:Contaminaci de les aiges superficials.Contaminaci de les aiges subterrnies.Sediments del riu.Ingesti de terra contaminada.s recreatiu daiges superficials contaminades.Perills en excavacions.Contaminaci dhortalisses i animals de granja a causa de la utilitzaci daiges subterrnies.Com afecta als ecosistemes?Els ecosistemes poden ser modificats per lsser hum o per causa de la contaminaci i el canvi climtic.Alteracions dels ecosistemesLes alteracions per lacci humana sn molt perilloses i moltes vegades irreversibles.Activitat forestalActivitat pesqueraContaminaci ambiental</p>