Les drogues i els sèus efectes

Download Les drogues i els sèus efectes

Post on 29-Jun-2015

871 views

Category:

Health & Medicine

8 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

DOLORS GARCIA NAV Infermera - ABS Alt Bergued

TRANSCRIPT

<ul><li> 1. LES DROGUES I ELS SEUS EFECTESLa relaci amb els adolescentsDolors Garcia Nav infermera SiEs</li></ul> <p> 2. INTRODUCCI: Un nombre important de la poblaci, en gran mesurajoves i tamb adolescents, consumeix substncies comlalcohol, el tabac, el cnnabis i en menys mesura, lacocana i drogues de sntesi. En els anys 80 del segle passat, el consum de drogues,principalment lherona, estava vinculat a la marginalitati a la delinqncia. 2 3. INTRODUCCI: Actualment, les drogues estan vinculades a la cultura deloci, i lherona ha estat substituda pel cnnabis, lacocana i lxtasi, combinades entre s o barrejades ambalcohol i/o tabac.El patr del consumidor tamb ha canviat: actualmentsn joves perfectament integrats a la societat queconsumeixen amb finalitat recreativa i socialitzant; perells consumir s un acte trivial, i no valoren els riscosque representa.3 4. ADOLESCNCIA BUSCAR LACANVIS PROPIAFSICS I IDENTITAT PSICOLGICSBUSCAR LAUTONOMIAIINDEPENDNCIA ESTIMULEN LEXPERIMENTACI 4CONDUCTES ANTINORMATIVES 5. DADES EPIDEMIOLGIQUES: El tabac s la segona droga ms consumida al nostrepas. Ledat dinici s de mitjana els 13 anys: 1 de cada 4adolescents consumeix cigarretes diriament. Els adolescents comencen a consumir alcohol als 13,7anys de mitjana. 1 de cada 4 joves de 14 a 18 anysshavia emborratxat abans de fer lenquesta (any 2008), iun de cada10 joves havia fet botelln de 4 5 dies almes. Bevedors de cap de setmana: cubates, cerveses,licors forts, els de fruita, vi i cava.5 6. DADES EPIDEMIOLGIQUES: El cnnabis s la droga illegal ms consumida entre elsadolescents. Ha disminut la proporci de joves que ha provat lacocana alguna vegada. Ledat dinici es mant sobre els15,4 anys, igual que la proporci de nois consumidorsen relaci a les noies, que segueix sent de 2 a 1. En comparaci amb altres substncies psicoactives,lxtasi s una droga de consum minoritari. 6 7. Etanol o alcohol etlic.FERMENTADES: fermentaci suc de fruites o cereals (vi, cervesa,sidra...) Entre 4 i 15.DESTILLADES:destillaci de les begudes fermentades (oruxo, Depressora del patxaran, whisky, rom,sistema nervisginebra...). Entre 40 i 50. central. ProdueixLquideufria i desinhibici.Falsa sensaci de seguretat en unmateix. Addicci. Mals orgnics mltiples. Priva,litrona,botelln...alcoholRisc daccidents,conducta agressiva iviolenta. 7 8. Un dels components,la nicotina, t un granpoder daddicci. Durant la combustidel cigarret,soriginen &gt; de 4000Cigarretes, puros, substncies diferents.Estimulant. No ttabac per lligar, oefectes relaxants.de pipa. Addicci. Cncer, malaltiespitillo tabacbroncopulmonars i cardiopulmonars. 8 9. Herba,maria, xocolata, porro,canuto, peta, joint... Addicci.Haixix: pastaAlteracions de marr.memria i Marihuana: aprenentatge.Desmotivaci iflors i fulles possibles triturades. Olialteracions de haixix: lquidpsiquitriques. olis. cnnabis Psicodislptica. Tetrahidrocannabin Produeix relaxaci, ol o THC.riure fcil MARIHUANA: 1- 5% loquacitat, HAIXIX: 15-50%desorientaci, OLI DE HAIXIX conjuntives (resina): 25-50%vermelles.9 10. Coca, neu,dama blanca,farlupa, perico, merca s una de les drogues COCANA en pols: esnifada,ms addictives iinjectada (generalment perilloses. Trastorns barrejada amb herona:psiquitrics, coronaris iSpeed-ball, pelotazo).problemes BASUKO o Pasta de Coca: cerebrovasculars. Elfumada amb tabac o Crack produeix unamarihuana. CRACK o addicci molt rpida.cocana de base (cristalls o pedres): fumada. cocana Potent estimulant delSobt del procssistema nervis central. qumic de les fulles deHiperactivitat, augmentlarbust de coca de lenergia, insomni,(Erythtroxylum coca).HTA, prdua de la gana,El principi actiu es va pupilles dilatades.allar a finals del segle XIX. 10 11. Cavall, pico,xino... Pols blanc, burell o Addicci. Risc demarr.sobredosi. MalaltiesOcasionalment lquid.infeccioses (VIH, Hepatitis Es pot fumar, inhalarB i C , Tuberculosi). o injectar.heronaSintetitzada a partir de la morfina, derivada alhora delopi (Papaver somniferum).Depressor. ProdueixSintetitzada lany 1874.inactivitat, atordiment i Moltes vegades adulterada en un primer moment, amb quinina, lactosa, sucres, sensaci de plaer.etc. Tamb sha utilitzat estricnina, barbitrics i sedants.11 12. EX.: pastis, pastilles, droga deEX.: comprimits ilamor...cpsules de MET.:diferents formes i taquicrdia,MET.: speed,colors, i tambHTA, artmies,meth, chalk, lquids. convulsions, cristal... MET.: polsestats psicticsblanca(paranoies,allucinacions,deliris).Grup de substnciesprodudes per sntesi qumica. La fabricaciEX.: Destrucci de Drogues de sntesis:clandestina i el neurones, cop deXTASI I desconeixement de la calor i seva composici final,deshidrataci. METAMFETAMIN les fan especialmentPossibles problemesAperilloses.al fetge i alsronyons.xtasi: estimulant/ Metamfetamina: psicodislptic,estimulant, produeixdisminueix lahiperactivitat, major fatiga, produeixsociabilitat, augmentuna eufria intensa de la temperatura i(flasch).disminuci de la fatiga.12 13. FACTORS DE RISCSn un conjunt de condicions,caracterstiques o elementssocials, institucionals ipersonals que influeixen enlaparici i manteniment de laproblemtica del consum dedrogues en una determinadapersona o poblaci. 13 14. FACTORS DE RISCo La presncia de les drogues en el entorn:- laccessibilitat- la visibilitat-la disponibilitato Lactitud de la societat s determinant, ja quelacceptaci social al consum s un factor de risc moltimportant, en canvi el rebuig social, una de les principalsbarreres.o Alguns valors, com viure al dia i/o el buscar el plaer,prevalent en la societat actual, fomenten la idea de viureel present i la necessitat de rebre gratificacions14immediates. 15. FACTORS DE RISC El consum de drogues per part dels pares o situacions deconflictivitat familiar on labsncia dhabilitatseducatives est present. Ladolescncia en s, ja s una etapa despecialvulnerabilitat front a les drogues. La cerca d un mateix,les ganes de construir la prpia personalitat idexperimentar coses noves, el sentimentdinvulnerabilitat, la necessitat de sentir-se integrat algrup ( la pressi del grup es un dels ms importantsfactors de risc), i la falta dhabilitats per resistir lapressi dels amics. La disponibilitat econmica i labsncia de normes,sn dos factors de risc importants.15 16. I els pares, qu hi podem fer en tot aix? 16 17. 17 18. Qu hem de tenir en compte a lhora de prevenir?Prevenir exigeix recolzarel desenvolupament de lespersones i dels grups socials,molt especialment el delsjoves, intentant generar espaisde major llibertat, entenent-lacom la capacitat de serautnom, de tenir msopcions, de ser ms capadorganitzar la prpia vida,sense la necessitat de buscarsuports externs.18 19. PREVENCIEDUCACI19 20. QU PODEN FER, DONCS, ELS PARES?HAN DE: NO HAN DE: Sentir-se b amb els fills. Imposar cstigs severs per evitar Escoltar-los i enraonar.lagressivitat del fill/a. Ignorar els problemes escolars i personals Seguir el rendiment escolar dels nois/es.perqu sn coses de nens. Ajudar-los i facilitar la comunicaci amb Parlar com si en sabem molt, senseels altres.escoltar les seves opinions i vivncies. Informar-los sobre aspectes relacionats Prendre mesures de coacci, sense raonar,amb les drogues, i formar-se per poderinformar. limitant la seva llibertat abusivament. Mantenir postures excessivament Reduir el consum habitual de drogueslegals per part dels parestolerants. No tenir temps per estar amb els fills/es. Amagar informaci. Ambient familiar hostil. Posar de manifest contradiccions entre elspares a lhora deducar. 20 21. SIGNES DALERTA DAVANT EL POSSIBLECONSUM. Canvi brusc en el seu aspecte:mal cuidat, brut. Trastorns del son: insomni, malsons, tremolors... Prdua de pes o excessivagana. Disminuci del rendimentescolar o aband dels estudis. Allament fsic, tendncia atancar-se a la seva habitaci. Disminuci de la comunicaciverbal i afectiva. Empobriment del vocabulari. Canvis bruscos dhumor. Prdua de responsabilitat.21 22. DAVANT LA SOSPITA DE CONSUM, QU HAIGDE FER? SINO Dialogar. Jutjar. Donar la importncia Dramatitzar.justa. Negar levidncia. Creure el que es veu. Amagar informaci. Compartir la preocupaci. Encobrir. Confrontar Atabalar amb retrets. Supervisar sensepressionar.22 23. DAVANT LEVIDNCIA DEL CONSUMDialogar i analitzar les circumstncies que el vanMantenir portar a consumircontrol emocional. Oferir la nostra ajuda, ja que segur que veuenen nosaltres alga qui recrrer.Mostrar el nostre afecte,SI que lestimem per ell/a mateix deixant de banda el que faci.Entendre que somdavant duna personaque t problemes, no Intentar dedicar msdavant dun problematemps i prestar ms23atenci al noi/a. 24. DAVANT LEVIDNCIA DEL CONSUMCulpar-lo niConvertir-se Desesperar-se! retreure-li tot en el seu el que ha fetperseguidor/a. per ell/a Acusar-locontnuament ambpreguntes, sospites,acusacions,...doncsaix noms portar NO a que sallunyi de nosaltres cadaCriticar de formavegada ms.continuada iUtilitzar el cstig violenta el seu com a ltim recurs comportament per evitar que continu consumint 24 25. 25 26. PODEU AMPLIAR INFORMACI : http://www.msc.es/alcoholJovenes/home.htm ENERGY CONTROL http://parlem.aspb.cat/ ESTS PREPARADO PARA CUANDO TUS HIJOSO HIJAS SE ENCUENTREN CON LAS DROGAS?26 Web de la FAD 27. 27</p>