seni catan

of 26 /26

Upload: eliana-azmi

Post on 17-Jul-2015

616 views

Category:

Art & Photos


7 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: seni catan
Page 2: seni catan

5

-

8

1.Peng

hasilan

Seni

Visual

Seni

Halus-

Catan

Memahami

proses, gubahan

dan fungsi Seni

Visual serta

berkomunikasi

dalam semua

bidang seni

berkaitan :

a. Idea dan

Proses

- Mesej /

kandungan

- Perwujudan

idea

- Olahan Idea

-

b. Olahan Karya

- Asas

Seni Reka

- Media

- Teknik

Penghasilan

Perbincangan,

penerangan dan

demonstrasi pelbagai

teknik catan.

Media : cat air, cat poster

Teknik: -hard edge, -

glazing,

Perbincangan tentang

kerja kursus catan:

a. Tema – contoh:

pemandangan,

peristiwa dsb.

b. Perwujudan idea

i) Membuat kajian

daripada bahan-bahan

rujukan.

a. Proses dan Gubahan

i) Pecahan ruang

dengan menggunakan

nisbah keemasan.

ii) Penentuan

kedudukan subjek

dalam ruang.

iii) Membuat lakaran.

iv) Mewarnakan

dengan menggunakan

gabungan warna cat air

dan cat poster

mengikut aturan yang

bersesuaian.

v) Perhatian diberi

kepada aspek warna,

kadar banding,

perspektif dan satah.

Bersih Kemahir

an

berfikir

kritis

dan

kreatif

B3D1E2

B3D2E2

B4D1E2

B4D2E2

B4D3E1

B4D4E1

B5D1E2

B5D2E2

B5D3E1

B5D3E1

B5D4E1

B5D5E1

B5D5E2

Rancangan Mengajar Tahunan Pendidikan Seni

Visual Tingkatan Tiga Tahun 2013

Mg Bidang/ Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti

Pembelajaran

Nilai Strategi

P & P

Evidens

Page 3: seni catan

RPH 3 MINGGU

TEMA : CATAN

TAJUK : PEMANDANGAN

SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK,JABATAN NEGERI PULAU PINANG

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH INSTRUMEN

Page 4: seni catan

SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK,JABATAN NEGERI PULAU PINANG

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH INSTRUMEN

Tarikh : 04. April 2013 Hari: Khamis Waktu: 8.40-9.50a.m

Tingkatan : 3 BESTARI Mata Pelajaran: PSV

Tajuk : SENI HALUS / CATAN (PEMANDANGAN)

Objektif/ Hasil Pembelajaran : Pada

akhir pembelajaran murid dapat

1. menyatakan maksud catan

2. mengenali pelbagai jenis media

catan

3. mengetahui teknik-teknik catan

Aras: 1 & 2

Nilai Murni: Menghargai

Alam Sekitar

Kandungan:

1.Pengenalan catan

2.Jenis media catan

3.Teknik catan

Pentaksiran:

Band 1-Band 3

Aktiviti:

1. Guru membuat set induksi dengan memperkenalkan media

catan

2.Guru membuat penerangan tentang catan

3.Guru membuat demonstrasi teknik-teknik catan-cat air

4.Pelajar mula menghasilkan teknik-teknik catan

Impak/ Refleksi :

45 orang pelajar tercapai objektif

manakala 3 orang pelajar tidak

tercapai objektif dan bimbingan khas

akan diberikan oleh guru.

Pengetua / Pencerapan

1/2:

Page 5: seni catan

SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK,JABATAN NEGERI PULAU PINANG

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH INSTRUMEN

Tarikh : 11. April 2013 Hari: Khamis Waktu: 8.40-9.50a.m

Tingkatan : 3 BESTARI Mata

Pelajaran:

PSV

Tajuk : SENI HALUS / CATAN (PEMANDANGAN)

Objektif/ Hasil Pembelajaran : Pada akhir

pembelajaran murid dapat

1.membuat lakaran berdasarkan tema dan tajuk

2.mengaplikasikan teknik-teknik catan

Aras: 2

Nilai Murni:

Kreatif

Kandungan:

1.Lakaran idea

2.Proses mencatan

Pentaksiran:

Band 3-Band 6

Aktiviti:

1.Guru menunjukkan contoh-contoh catan cat air kepada pelajar dan

berbincang tentang beberapa teknik yang diaplikasikan oleh pelukis

2.Guru menerangkan tema dan tajuk untuk percambahan idea

3.Murid melukis gambar dan mewarnakannya dengan menggunakan

teknik-teknik catan yang telah dipelajari sebelum ini

Impak/ Refleksi :

40 orang pelajar tercapai objektif manakala 8

orang pelajar tidak tercapai objektif dan bimbingan

khas akan diberikan oleh guru.

Pengetua /

Pencerapan 1/2:

Page 6: seni catan

Tarikh : 18. April 2013 Hari: Khamis Waktu: 8.40-9.50a.m

Tingkatan : 3 BESTARI Mata Pelajaran: PSV

Tajuk : SENI HALUS / CATAN (PEMANDANGAN)

Objektif/ Hasil Pembelajaran : Pada

akhir pembelajaran murid dapat

1.menghasilkan catan cat air

2.membuat apresiasi terhadap karya

sendiri dan rakan dengan

menggunakan bahasa seni.

Aras: 2 & 3

Nilai Murni: Menghargai

alam sekitar

Kandungan:

1. Sambungan proses mencatan

2. Apresiasi karya

Pentaksiran:

Band 3-Band 6

Aktiviti:

1.Guru mempamerkan beberapa hasil karya pelajar yang telah

siap

2.Pelajar membuat kemasan hasil catan masing-masing

3.Pelajar membuat apresiasi terhadap hasil karya sendiri dan

rakan

Impak/ Refleksi :

45 orang pelajar tercapai objektif

manakala 3 orang pelajar tidak

tercapai objektif dan bimbingan khas

akan diberikan oleh guru.

Pengetua / Pencerapan

1/2:

SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK,JABATAN NEGERI PULAU PINANG

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH INSTRUMEN

Page 7: seni catan

RPH 2 MINGGU TEMA : CATAN

TAJUK : PEMANDANGAN

SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK,JABATAN NEGERI PULAU PINANG

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH INSTRUMEN

Page 8: seni catan

Tarikh : 04. April 2013 Hari: Khamis Waktu: 8.40-9.50a.m

Tingkatan : 3 BESTARI Mata Pelajaran: PSV

Tajuk : SENI HALUS / CATAN (PEMANDANGAN)

Objektif/ Hasil Pembelajaran : Pada

akhir pembelajaran murid dapat 1.

menyatakan maksud catan

2. mengenali pelbagai jenis media

catan

3.mengetahui teknik-teknik catan

Aras: 1 & 2

Nilai Murni: Menghargai

Alam Sekitar

Kandungan:

1.Pengenalan catan

2.Jenis media catan

3.Teknik catan

Pentaksiran:

Band 1-Band 3

Aktiviti:

1. Guru membuat set induksi dengan memperkenalkan media

catan

2.Guru membuat penerangan tentang catan

3.Guru membuat demonstrasi teknik-teknik catan-cat air

4.Pelajar mencuba teknik-teknik catan di atas kertas lukisan

Impak/ Refleksi :

48 orang pelajar tercapai objektif

Pengetua / Pencerapan

1/2:

SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK,JABATAN NEGERI PULAU PINANG

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH INSTRUMEN

Page 9: seni catan

Tarikh : 11. April 2013 Hari: Khamis Waktu: 8.40-9.50a.m

Tingkatan : 3 BESTARI Mata Pelajaran: PSV

Tajuk : SENI HALUS / CATAN (PEMANDANGAN)

Objektif/ Hasil Pembelajaran : Pada

akhir pembelajaran murid dapat 1.

membuat lakaran berdasarkan tema dan

tajuk

2. mengaplikasikan teknik-teknik catan

dalam karya

3. membuat apresiasi terhadap karya

sendiri dan rakan dengan menggunakan

bahasa seni

Aras: 2 & 3

Nilai Murni: Menghargai Alam

Sekitar

Kandungan:

1.Lakaran idea

2.Proses mencatan

3. Apresiasi karya

Pentaksiran:

Band 3-Band 6

Aktiviti:

1.Guru menerangkan tema dan tajuk untuk percambahan idea

2.Murid melukis gambar dan mewarnakannya dengan menggunakan

teknik-teknik catan yang telah dipelajari sebelum ini

3.Pelajar membuat apresiasi terhadap hasil karya sendiri dan rakan

Impak/ Refleksi :

45 orang pelajar tercapai objektif

manakala 3 orang pelajar tidak tercapai

objektif dan bimbingan khas akan

diberikan oleh guru.

Pengetua / Pencerapan 1/2:

SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK,JABATAN NEGERI PULAU PINANG

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH INSTRUMEN

Page 10: seni catan

RPH 1 MINGGU TEMA : CATAN

TAJUK : PEMANDANGAN

SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK,JABATAN NEGERI PULAU PINANG

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH INSTRUMEN

Page 11: seni catan

Tarikh : 04. April 2013 Hari: Khamis Waktu: 8.40-9.50a.m

Tingkatan : 3 BESTARI Mata

Pelajaran:

PSV

Tajuk : SENI HALUS / CATAN (PEMANDANGAN)

Objektif/ Hasil Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran

murid dapat 1. menyatakan maksud catan

2.mengenali pelbagai jenis media catan

3.mengetahui teknik-teknik catan

4. membuat lakaran berdasarkan tema dan tajuk

5. mengaplikasikan teknik-teknik catan dalam karya

6. membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan

Aras: 1, 2 & 3

Nilai Murni:

Menghargai

Alam Sekitar

Kandungan:

1.Pengenalan catan

2.Jenis media & teknik catan

3.Lakaran idea

4.Proses mencatan

5. Apresiasi karya

Pentaksiran:

Band 1-Band 6

Aktiviti:

1. Guru memperkenalkan media catan

2. Guru membuat penerangan tentang catan

3. Guru membuat demonstrasi teknik-teknik catan-cat air

4.Guru menerangkan tema dan tajuk untuk percambahan idea

5.Murid melukis gambar dan mewarnakannya dengan menggunakan teknik-

teknik catan

6. Pelajar membuat apresiasi terhadap hasil karya sendiri dan rakan

Impak/ Refleksi :

35 orang pelajar tercapai objektif manakala 13 orang

pelajar tidak tercapai objektif dan bimbingan khas akan

diberikan oleh guru

Pengetua /

Pencerapan

1/2:

SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK,JABATAN NEGERI PULAU PINANG

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH INSTRUMEN

Page 12: seni catan

Nama : SABRINA

Tingkatan: 3 Bestari

Page 13: seni catan
Page 14: seni catan
Page 15: seni catan

GAMBAR FOTO PERMANDANGAN DI TEPI LAUT

Page 16: seni catan

KOLEKSI CATAN

Page 17: seni catan
Page 18: seni catan
Page 19: seni catan
Page 20: seni catan
Page 21: seni catan
Page 22: seni catan
Page 23: seni catan
Page 24: seni catan
Page 25: seni catan
Page 26: seni catan

http://albert-

catan.blogspot.com/2009_07_12_archive.html

http://gelagat-

gelagat.blogspot.com/2009_08_01_archive.html

http://bongsbowlspipes.com/6/lukisan-pasu-

bunga

http://senivisual1.blogspot.com/2009/10/cata

n-cat-air-teknik-mewarna.html

http://www.freewebs.com/senivisual/galeri_p

elajar.htm