catan seni

Upload: najwatul-husna

Post on 13-Jul-2015

569 views

Category:

Documents


6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

CATAN SENI

Pengenalan Catan ialah hasilan seni yang dihasilkan di atas pelbagai permukaan (biasanya dalam bentuk dua dimensi-2-D) dimensiserta bahantara pigmen warna pada permukaan rata seperti kertas dan kanvas dengan menggunakan media basah.Penggunaan warna dan berus ditekankan untuk menghasilkan karya seni ini. Catan membolehkan seseorang artis meluahkan perasaan dan merakamkan gambaran pemikiran melalui imej visual yang diterjemahkan dalam bentuk nyata atau abstrak membuat interpretasi pandangan serta menyampaikan hasrat diri atau masyrakat dalam bentuk imej visual.

Seorang pelukis terkenal, iaitu Wassily Kandinsky menyatakan,setiap seni mempunyai bahasa yang tersendiri,iaitu satu cara yang khusus bagi setiap catan.Setiap seni itu merupakan sesuatu yang lengkap dengan sendirinya dan hidup dalam alamnya yang tersendiri. Sejarah catan telah mengambil jangka waktu yang panjang.Kemajuan dari segi teknik,gaya dan pendekatan telah dapat dilihat dan menjadi ikutan serta amalan sesuatu golongan.

Catan telah mengalami perubahan aliran pada setiap zaman,tetapi kualiti keseniannya tetap sama kerana hasil seni besar muncul pada setiap masa.Biasanya,aliran sesuatu seni adalah ciri-ciri ciripernyataan perasaan pada zaman tersebut. Jenis bahan catan termasuk cair air,cat poster, cat tempera, guac, cat minyak, akrilik, dan sebagainya. sebagainya.

Proses mencatan memerlukan: Kepekaan terhadap asas-asas seni reka, iaitu asasunsurunsur-unsur seni, prinsip dan srtuktur rekaan. Kemahiran menggunakan media pilihannya. Kebolehan membuat penerokaan mengenai gaya persembahan. Menghargai keindahan alam serta sensitif terhadap peristiwa yang berlaku di sekelilingnya. Sikap yang kreatif , imaginatif, ketelitian, berdisiplin , tekun dan rajin.

Antara zaman dan stail di mana catan itu diamalkan ialah: Zaman prasejarah dan catan purba Zaman pertengahan Zaman Renaissance Baroque Rococo NeoNeo-Klasikal Romantik NonNon-Romantik Impressionisme Gerakan Post-Impressionisme PostKiubisme Ekspressionisme PostPost-Ekspressionisme Futurisme Dadaisme Surealisme

Seni moden,iaitu Seni Pop dan Seni Op. Antara artis yang terkenal pada zaman masingmasingmasing adalah seperti Leonardo da Vinci,Vincent Van Gogh,Pablo Picasso,Albrecht Durer,Paul Cezanne,Salvador Dali dan lain-lain.Gaya lainmeraka menjadi panduan serta ikutan artis-artis artisyang terkemudian. ArtisArtis-artis tanah air juga kebanyakannya mempunyai cara dan gaya yang dipelopori daripada daripada tokoh-tokoh seni Barat tokohini.Namun,sebilangan daripada mereka telah mengolahkan gaya-gaya tersebut dan mencipta gayapendekatan tersendiri sesuai dengan persekitaran tempatan.

Sejarah Catan Sejarah awal catan Barat telah dikesan melalui rakaman catan yang terdapat pada dinding-dinding dindinggua di sekitar 15000 hingga 20000tahun dahulu. Gambar bison,kuda dan rusa dilukis di gua-gua yang guaterdapat di Sepanyol dan selatan Perancis.GambaranPerancis.Gambarangambaran yang dihasilkan banyak berkisar mengenai binatangbinatang-binatang buruan mereka dan terdapat juga gambaran si pemburu dengan buruan mereka. CatanCatan-catan awal ini menggunakan pelbagai jenis serbuk tanak yang dicampur dengan lemak binatang,putih telur atau jus tanaman yang mampu menghasilkan warna-warna terang dan kontra. warna-

Zaman 1.Yunani Purba

Media Fresko dan mozek

Subjek Peristiwa berkaitan dengan adat istiadat,kepercay aan dan keagamaan. Peristiwa berkaitan kitab suci agama Kristian,potret dan peperangan. Pemandangan,po tret,kegiatan manusia dan alam benda Catan alam benda,pemandan gan alam.landskap dan kegiatan manusia

Gaya -

Pelukis Polynotos Zeuxis Apelles

2.Renaissan ce atau Zaman Perubahan(k urun ke15&16)

Fresko,tempera, cat minyak dan cat air.

Realistik

sertaLeonardo da Vinci. Albrecht Durer. Michelangelo Buonarroti Peter Paul Rubens Rembrandt Harmensz Van Rijn. Louis Joseph Watteau. Vincent Van Gogh Pablo Picasso Salvador Dali

3.Baroque Cat dan minyak,fresco Rococo(kuru dan pastel n ke-17 dan 18) 4.zaman seni Moden(kuru n ke-20) Cat minyak,cat enamel.cat alumanium dan campuran.

Realistik dan penuh dekorasi.

Impressioni sme,Ekspre ssionisme, Kiubisme,S urealisme.

AliranAliran-aliran Seni Lukis

Disebut sebagai aliran Naturalisme Bermula sejak zaman Yunani hinggalah mencapai kemuncak pada Zaman Keemasan atau Kelahiran Semula (Renaissance).Aliran ini tetap diminati kini. Antara pelukis yang terlibat ialah Leonardo da Vinci, Albrecht Durer, Rubens dan lain-lain. Di Malaysia pula ialah Hoessein Enas, Mazli Mat Som, Amron Omar dan lainlain.

Realisme

Realisme

Aliran yang membuat lukisan dengan garis-garis lurus atau garis-garis lengkong mahupun lingkaran. Bentuk yang dilukis itu tidak akan sama dengan bentuk yang sebenarnya. Aliran yang mementingkan bentukbentuk kiub dan mengaplikasikan bentuk 3D dalam catan 2D. Pelukis yang terkenal dalam aliran ini ialah Pablo Picasso.

Kiubisme

Kubisme

Surealisme Aliran ini menggambarkan suatu gambaran bawah seadr atau alam fantasi. Antara pelukis yang terkenal ialah Salvado Dali. Seorang pelukis Malaysia ialah Ali Rahmat.

Surealisme

Ekspresionisme Gaya lukisan Ekspresionisme benar-benar abstrak. Gaya ini mementingkan warna, dan garisan.Pelukis melukis mengikut perasaan atau ekspresi. Mereka tidak lagi mementingkan dalil-dalil lukisan seperti perspektif dan sebagainya.Begitu juga tentang bentuknya sudah tidak menjadi persoalan. Misalnya waktu menggambarkan orang yang sedang menderita kelaparan atau kesusahan,digambarkan dengan tubuh yang sangat kecil atau perut yang kecil sekali.

Dengan maksud agar orang yang melihat segera terkesan akan lukisan tersebut dan memahaminya. Antara pelukis yang terkenal ialah Jackson Pollock. Di Malaysia , antara pelukis tersebut ialah Syed Ahmad Jamal, A.Latiff Mohidin, Yeoh Jin Leng dan lain-lain.

Impresionisme Merupakan aliran yang menuju ke arah semi-abstrak. Aliran ini mengutamakan suasana yang dilihat, misalnya warna, pencahayaan dan apresiasi pelukis. Antara pelukis pada zaman ini ialah Vincent Van Gogh, Paul Cezanne, Goya dan sebagainya. Di Malaysia, pelukis yang menghasilkan aliran ini ialah Abdullah Ariff, Tay Hooi Keat dan lain-lain.

Eskpressionisme