seni catan

15
EED 3217 EED 3217 EKSPRESI KREATIVITI EKSPRESI KREATIVITI KANAK-KANAK KANAK-KANAK PROFESOR MADYA DR. ABDUL RASID JAMIAN JAB. PEND. BAHASA DAN KEMANUSIAAN FAKULTI PENGAJIAN PENDIDIKAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA [email protected]

Upload: darayani-johari

Post on 29-Jan-2016

376 views

Category:

Documents


2 download

DESCRIPTION

e

TRANSCRIPT

Page 1: Seni Catan

EED 3217 EED 3217 EKSPRESI KREATIVITIEKSPRESI KREATIVITI

KANAK-KANAK KANAK-KANAK

EED 3217 EED 3217 EKSPRESI KREATIVITIEKSPRESI KREATIVITI

KANAK-KANAK KANAK-KANAK

PROFESOR MADYA DR. ABDUL RASID JAMIANJAB. PEND. BAHASA DAN KEMANUSIAANFAKULTI PENGAJIAN PENDIDIKANUNIVERSITI PUTRA [email protected]

Page 2: Seni Catan
Page 3: Seni Catan
Page 4: Seni Catan

SENI CATANSENI CATAN

Kreativiti tunggak utama dalam penghasilan sesuatu karya seni

Terjalin melalui gabungan antara gerak hati, intelektual dengan penguasaan terhadap suatu perkara.

Kanak-kanak perlu mempunyai kekuatan untuk mengawal dan menguasai bahan untuk menentukan kesan yang terhasil terhadap bentuk karya.

Page 5: Seni Catan

Sejarah seni catan merupakan rantaian yang tiada berputusan sejak karya pertamanya dicipta.

Semenjak penemuan ciptaan catan dinding di gua-gua batu di Selatan Perancis dan Sepanyol, khususnya di Lascaux kira-kira tahun 30,000 hingga 10,000 sebelum masehi

Page 6: Seni Catan

seni catan telah menggambarkan alam fana yang sentiasa berubah-ubah dan merakamkan bagaimana idea manusia itu juga turut bertukar dan berkembang melalui pengaruh dan aliran dari zaman ke zaman

Kedua-dua aspek tersebut iaitu alam dan pemikiran manusia ini terus dieksploitasikan

Page 7: Seni Catan

Catan ialah proses menghasilkan seni dengan menggunakan bahan berwarna atau atau cat yang disapu ke atas sesuatu permukaan yang rata

Aktiviti catan membolehkan seseorang menyedari serta dapat merakamkan kesan cahaya pada bentuk, rupa serta susunan yang terdapat pada alam sekitar

Page 8: Seni Catan

Bentuk dalam KaryaBentuk dalam Karya

Penghasilan karya seni tampak mengandungi tiga komponen, iaitu:

subjekbentukmakna

Page 9: Seni Catan

Kanak-kanak mengekspresi kreativitinya dengan segala sumber atau bahan dan alat.

Menyusun struktur elemen seni seperti garisan, rupa, bentuk, jalinan, ruang dan warna dan dihubungkaitkan aturan prinsip rekaan seperti imbangan, kontras, kadar banding, penegasan, rentak, kepelbagaian dan harmoni untuk menghasilkan bentuk dengan mempertimbangkan ruang dan ciri-ciri kesatuan.

Page 10: Seni Catan

Pada Zaman Renaissance yang merupakan zaman kemuncak seni lukis di Eropah, media yang digunakan ialah cat minyak, cat air, fresco dan tempera

Di Malaysia, catan mula berkembang sekitar tahun 1930-an.

Pelukis yang terkenal ialah Abdullah Ariff dan Yong Mun Sen yang banyak menggunakan media cat air.

Page 11: Seni Catan

Elemen-elemen asas seniElemen-elemen asas seni Garisan Rupa Bentuk Jalinan Warna Ruang

Page 12: Seni Catan

KERJA KURSUS 3:SoalanAnda dikehendaki menulis pantun 4

kerat (asli) berdasarkan tema motivasi dan nasihat berdasarkan kelompok berikut:

A. Kanak-kanak E. NenekB. Remaja F. GuruC. DewasaD. Ibu bapa

Page 13: Seni Catan

Arahan:1. Setiap satu kelompok bina 5

rangkap pantun empat kerat yang asli.

2. Ikut format pantun tradisional.3. Jika didapati meniru atau menulis

kembali pantun yang sedia ada, anda akan diambil tindakan disiplin.

4. Hantar pada atau sebelum bersemuka keempat.

Page 14: Seni Catan

Format Kerja Kursus (20%):1. Pendahuluan: Latar belakang

pantun; Definisi pantun; Jenis-jenis pantun; dan Format pantun.

2. Pantun nasihat dan motivasi berdasarkan kelompok.

3. Kesimpulan4. Bibliografi

Page 15: Seni Catan

Sekian.Selamat mencipta pantun.

Anak kucing berlari-lari;Nanti kita jumpa lagi.

Wasalam.