ramón piñeiro (por marcos gómez)

Click here to load reader

Post on 19-Mar-2017

66 views

Category:

Education

10 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Ramn Pieiro

Marcos Gmez Ramos 2B BACRamn Pieiro

ndiceIntroducin.Contexto histrico no que se enmarca o autor.Obra.Interpretacin da mesma a partir dun comentario.Conclusin.Fontes.

IntroducinRamn Pieiro nace en Lncara no 1915 e fina en Santiago no 1990.Foi unha gran figura histrica do Galeguismo do sculo XX.Adicouselle o Da das Letras Galegas no 2009.

Contexto Histrico

Na sociedade galega do momento concentrbase o capital en sectores minoritarios.

Tamn relacionado ca economa, esta basebase nun sistema de agricultura casi feudal.

Ademis, unha crecente inmigracin iba vaciando o pas. O destino mis comn eran as Amricas.

No mbito lingstico, a lingua galega sguese tratando como unha lingua intil que s serve para os mbitos familiares, pero non para os de prestixio.

Ao longo do sculo XX aparecern diversos grupos ou asociacins que intentarn mellorar esta situacin lingstica (Grupo Ns, Seminario de Estudos Galegos, Irmandades da Fala)

Todas elas se vern freadas coa chegada da guerra civil do 1936 e a ditadura franquista no 1939, a cal repercutir enormemente na visin futura da lingua.

No 1950 un dos fundadores da editorial Galaxia, a cal publica libros nicamente en galego. Estamos falando, en ton, dunha recuperacin a nivel literario e cultural.

Coa morte do dictador aprbase o Estatuto de Autonoma, o cal defende o territorio de Galiza xunto coa sa lingua no campo poltico.

ObraA sa obra divdese entre escritos de carcter filosfico e ensaios onde prima a defensa da lingua galega, centrndose nos problemas de normalizacin da mesma.

Interpretacin da obra a partir dun comentarioDurante sculos, o galego foi a lingua oral popular e mis nada. Nin era utilizada para os usos documentais nin era cultivada literariamente. E, mesmo, como lingua oral, tampouco era a lingua adoitada de tdolos galegos, senn, fundamentalmente, a lingua do pobo. A Administracin, a Eirexa, os seores e maila burguesa urbana tian como lingu de seu o casteln. Ora, o pobo -daquela entendase porpoboa camada social traballadora, a que careca deprivilexios-, en Galicia era predominantemente campesio. Mesmo os artesns e obreiros das cidades e vilas eran, na sa maiora, procedentes e entroncados co campo, tian un substrato mental campesio. De a que o galego, como lingua coloquial do pobo traballador, fora esencialmente unha lingua campesia. Unha lingua apta, extraordinariamente apta e marabillosamente rica en recursos, para expresar avidacampesia en tdolos seus matices, desde as condicins e formas obxectivas do traballo, ou as variadas e cambiantes condicins climticas, deica o intimismo afectivo que a soidade ante a Natureza favorece, ou a cautela psicolxica que a indefensa debilidade social impn como necesidade, ou o sutil humor con que esprito se libera da opresin da realidade. Esa lingua oral popular, intensamente cultivada na expresin vivencial do mundo campesio, no sculo XIX experimentou unha revolucin. A sa tradicin alterouse, pois ademais de seguir sendo a mesma lingua oral popular de semntica campesia comezou a ser lingua escrita, converteuse en lingua literaria. Pouco a pouco, mais en grao crecente, foise convertendo en lingua sometida a tdalas experiencias da expresin cultural escrita. Conservou, iso si, a sa plena substancia de lingua campesia. Este panorama do galego est a experimentar unha transformacin radical. A emigracin masiva no noso campo e a simultnea invasin masiva nel dos medios de comunicacin social en casteln -xornais, radio, televisin-, producen unha fonda depresin na vitalidade "campesia" do galego. O seu fabuloso xenio expresivo orixinal, vai cedendo terreo deturpacin e ao empobrecemento. Os axentes erosivos medran en eficacia. Mais velaqu que, ao mesmo tempo que este proceso se afirma e se estende no campo, a lingua comezou a conquista da cidade. Hoxe en da a poboacin urbana est a se interesar pola lingua, a percibir a sa forza espiritual colectiva. Inciase unha tendencia reivindicacin da lingua como expresin da personalidade cultural propia. O centro fundamental da vitalidade da lingua galega est pasando do campo cidade. Trtase da meirande revolucin da sa historia. De que este proceso siga, se afirme e triunfe depende o futuro da nosa lingua. No campo est o seu pasado. Na cidade, o seu futuro. Nese futuro, o galego perder gran parte dos seu caudal expresivo axeitado s necesidades da mentalidade urbana, industrial, tcnica, moderna, etc., etc. Experimentar unha fonda transformacin. Cmpre aceptala e favorecela.

O texto de Ramn Pieiro, titulado Unha revolucin na nosa lingua, presente no libro Olladas no futuro, trata a situacin do galego presente na poca do autor, comparando esta coa futura.A lingua desta poca especialmente campesia, polo que comprensible que se desenvolvese cun amplio lxico relacionado co campo e a vida rural.Anda as, a solucin a conquista da cidade e, con isto, dun mundo mis tecnolxico?

Dende o meu punto de vista, non o creo. Ramn Pieiro parece centrarse s nun dos prexuzos que recae sobre a lingua galega anda a da de hoxe, cun remedio demasiado utpico.Indo por partes, o nico problema ao que se enfrentou o galego, e aos que se ten que enfrentar anda, non tan s ser considerada unha lingua de paletos e brbaros do monte. Ademis, para conquistar a cidade necesitarase un sentimento de orgullo por parte dos galego-falantes cara a sa lingua.

Pero resulta evidente que non existe. A maiora destos cambia ao casteln fora dun mbito familiar, con excusas como: si lle falo en galego seguro que non me entende sempre que non se convirtan en casteln-falantes con pretextos similares: yo para hablar el gallego mal pues no lo hablo.

certo que un elevado nmero de falantes monolinges en galego reducira un dos prexuzos que xira en torno a lingua, pero dbese recordar que terminou extendndose cara ao propio rural, polo que resulta inviable unha conquista da cidade cando a xente que usa a lingua non sinte respeto pola mesma.

ConclusinAnda que o traballo de Ramn Pieiro foi moi importante para desenvolver a lingua galega (como ser un dos fundadores da editorial Galaxia) non podo dicir que est dacordo coas sas ideas de defensa da lingua, pois parcenme irreais.

BibliografaWikipedia.orgGalego.orgbvg.udc.esAula virtualGoogle imaxes

View more