porównanie scamper i triz

of 14 /14
Michał Hałas, Grupa ODiTK INNOWACYJNE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW TRIZ PORÓWNANIE SCAMPER i TRIZ

Author: michal-halas

Post on 11-Apr-2017

307 views

Category:

Engineering


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Micha Haas, Grupa ODiTK

  INNOWACYJNEROZWIZYWANIE

  PROBLEMW TRIZ PORWNANIE SCAMPER i TRIZ

 • www.oditk.pl2 Grupa ODiTK

  r

  do

  : w

  ww

  .an

  gh

  am

  mo

  ha

  mm

  ad

  .blo

  gsp

  ot.

  co

  m

  7 PYTA ROZWIJAJCYCH BURZ MZGW

 • www.oditk.pl

  SCAMPER ZADAWAJ JEDNO PYTANIE NA RAZ I SPISUJ POMYSY

  Pytanie SCAMPER Znaczenie

  Substitute jak zamieni, zastpi

  Combine pocz, powi, zcz

  Adapt dostosuj, zapoycz,

  zaadaptuj cudze rozwizania

  Modify zmodyfikuj, zmie, zmniejsz,

  zwiksz

  Put in other use znajd nowe zastosowanie,

  inn funkcjonalno

  Eliminate usu, upro

  Reverse, re-arrange odwr, na odwrt, przestaw

 • www.oditk.pl

  PRZYKAD UZYCIA COMBINE (pocz)3-w-jednym: drukarka i kopiarka i skaner

  W 40 zasadach TRIZ odpowiada

  temu zasada #5 CZENIE

  Zd

  j. Im

  ge

  d.p

  l

 • www.oditk.pl

  SCAMPER HISTORIAPytania uoone w atwy do zapamitania

  skrtowiec opisa Bob Eberle w 1971 na bazie

  burzy mzgw Alexa Osborna. (USA)

  TRIZ HISTORIATeoria Rozwizywania Innowacyjnych Zada jest

  dzieem ycia Henryka Altszullera. Po pierwszej

  publikacji w 1956, przez kolejnych 30 lat jego zesp

  stworzy wiele narzdzi znaczco usprawniajcych

  wynalazczo. (ZSRR)

  TRIZ jest nadal rozwijany

 • www.oditk.pl6

  Rozwizywanie sprzecznoci fizycznych (4 grupy rozwiza)

  76 rozwiza standardowych

  Rozwizanie Idealne

  ARIZ

  Trendy Rozwoju

  Parking Pomysw

  Bazy efektw naukowych

  Function-Oriented Search

  Analiza Funkcjonalna i Trimming

  Metoda Maych Ludzikw

  Rozwizania poprzez zasoby

  Dziewi Okien (9 boxes/windows)

  Rozwizywanie sprzecznoci technicznych

  mostem TRIZ (40 zasad i macierz naprowadzajca)

  TRIZ TO ZESTAW WIELU NARZDZII ALGORYTMY POSTPOWANIA

  Dalej bdzie tylko ten punkt.

 • www.oditk.pl7

  NARZDZIEM TRIZ, KTRE JEST NAJBARDZIEJ PORWNYWALNEDO SCAMPER-a JEST 40 ZASAD (CHWYTW WYNALAZCZYCH)

  Wszy

  stk

  ie z

  na

  jdzi

  esz

  na

  :

  ww

  w.t

  riz.

  od

  itk

  .pl/

  40

  zasa

  d/

 • www.oditk.pl

  JAK DZIAA 40 ZASAD?

  Najpierw z problemu ekstrahujemy sprzeczno.

  Przykad: chcemy, aby nowy

  autobus zabiera wicej pasaerw

  i jednoczenie wyrobi si na

  kadym zakrcie w miecie.

  Sprzeczno: pojemny i zwrotny

  Bardziej zwrotny

  Ba

  rdzi

  e p

  oje

  mn

  y

  Sprzeczno to dwa parametry, ktre wzajemnie si wykluczaj (przynajmniej na pierwszy rzut oka).

 • www.oditk.pl

  TRIZ-OWE SPOSOBY NA ZAMANIE KOMPROMISU:

  Zasada #17

  uyj innego wymiaruZdj. Andrew Dunn

  Zasada #15 (spord 40 zasad) Dynamizacja, zdj. Youngman Vehicle Group, najduszy przegubowiec wiata

 • www.oditk.pl

  MOST TRIZ (PRYZMAT TRIZ)POWSTA NA BAZIE ROZWIZA Z TYSICY PATENTW

  10

  Analiza

  problemu

  Konkretny

  problem

  Rozwizanie

  konkretnego

  problemu

  Oglny

  problem

  (macierz

  sprzecznoci)

  Oglne

  rozwizanie

  (40 zasad)

  triz.oditk.pl

  intuicyjna droga

  na skrty

 • www.oditk.pl

  Co

  urt

  esy

  of

  Oxf

  ord

  Cre

  ati

  vit

  y: w

  ww

  .tri

  z.co

  .uk

  STOLIK NIE MOE BY CIKI ALE MUSI BY MOCNY

  triz.oditk.pl

  ROZWIZYWANIE SPRZECZNOCI MOSTEM TRIZ

 • www.oditk.pl

  MACIERZ ROZWIZYWANIA SPRZECZNOCINAPROWADZA NA KIERUNKI POSZUKIWA - SPORD 40 ZASAD

  1 - segmentacja,

  rozdrobnienie

  8 antyciar,

  przeciwwaga

  40 - materiay

  kompozytowe

  15 - dynamiczno

  triz.oditk.pl

  Macierz dostpna na

  http://triz.oditk.pl/triz39/

 • www.oditk.pl

  SCAMPERJest uytecznym i atwym narzdziem do

  pobudzania kreatywnoci. Zalet jest prostota,

  wad brak nakierowania na rozwizanie

  oraz znacznie mniejsza efektywno.

  TRIZTo duy zestaw wielu narzdzi. Porwnywalne

  do SCAMPERA jest TRIZ-owe 40 zasad, ktre

  razem z Mostem TRIZ ma wiksz si. Trzeba

  si tego jednak nauczy to jest bardziej

  zoone od SCAMPERA.

  SUMUJC:

 • www.oditk.pl14 Grupa ODiTK

  www.triz.oditk.pl/wiedzaWiedza o TRIZ w jednym miejscu

  [email protected]

  Micha Haas

  http://triz.oditk.pl/wiedza/http://www.triz.oditk.pl/wiedza