planovi prijevozne ponude - karlovac · planovi prijevozne ponude željeznicom na karlovačkom...

of 18/18
Planovi prijevozne ponude željeznicom na karlovačkom području PLANOVI PRIJEVOZNE PONUDE ŽELJEZNICOM NA KARLOVAČKOM PODRUČJU mr. Ivica Škrtić, dipl. ing.

Post on 26-Oct-2020

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Planovi prijevozne ponude željeznicom na karlovačkom području

  PLANOVI PRIJEVOZNE PONUDE

  ŽELJEZNICOM NA KARLOVAČKOM

  PODRUČJU

  mr. Ivica Škrtić, dipl. ing.

 • Planovi prijevozne ponude željeznicom na karlovačkom području

  Položaj Karlovca i povezanost

  Grad Karlovac i

  Karlovačka županija:

  - V. b paneuropski

  prometni koridor

  - pruga Zagreb-Rijeka

  - pruga Karlovac-Kamanje-

  dg.

  - pruga Oštarije-Knin-Split

  U županiju spadaju dionice:

  - Lazina-Ogulinski Hreljin

  (80 km)

  - Oštarije-Lička Jesenica

  (53 km)

  - Karlovac-Kamanje-dg.

  (29 km)

 • Planovi prijevozne ponude željeznicom na karlovačkom području

  Javni željeznički gradsko-prigradski prijevoz

  grada Karlovca

  Trenutna organizacija

  • željeznica nije uključena u gradsko-prigradski putnički promet u Karlovcu

  već se isti obavlja javnim autobusnim prijevozom (Autotransport Karlovac)

  ili osobnim automobilima

  • javni željeznički gradsko-prigradski prijevoz grada Karlovca ne postoji već

  se isti odvija kao dio lokalnog prometa

  - na području županije ukupno su otvorena 34 službena mjesta za prijem

  i otpremu putnika

  Broj vlakova kroz grad Karlovac (ukupno 60 vlakova):

  - u daljinskom prijevozu 4 ICN i 8 brzih vlakova

  - u lokalnom prijevozu 48 putničkih vlakova

  Broj vlakova u županiji (ukupno 78 vlakova):

  - u daljinskom prijevozu 4 ICN i 8 brzih vlakova

  - u lokalnom prijevozu 66 putničkih vlakova

 • Planovi prijevozne ponude željeznicom na karlovačkom području

  Javni željeznički gradsko-prigradski prijevoz

  grada Karlovca

  • u 2012. godini iz Karlovca je otpremljeno 3,18 % putnika manje nego u

  2011. godini

  • u 2012. godini na području županije otpremljeno je 3,86 % putnika

  manje nego u 2011. godini

  • 50 % od ukupnog broja otpremljenih putnika u županiji otprema grad

  Karlovac

  Trenutni ugovori o subvencioniranom prijevozu:

  • grad Karlovac subvencionira 50 % iznosa cijene mjesečne karte

  redovitim studentima

  • temeljem Odluke Vlade RH subvencionirano je 75 % iznosa cijene

  mjesečne karte učenicima srednjih škola

  • grad Ozalj i općina Generalski Stol subvencioniraju dodatnih 25 %

  cijene mjesečne karte učenicima srednjih škola

 • Planovi prijevozne ponude željeznicom na karlovačkom području

  Potencijal korisnika prijevozne usluge

  na karlovačkom području

  Popis stanovništva u RH 2001. 2011. Indeks 2011./2001.

  Karlovačka županija 141.787 128.899

  90,9

  Grad Karlovac 59.395 55.705

  93,8

  Ostali gradovi i općine na području

  županije 82.392 73.194

  88,8

  Tablica 1. Usporedni prikaz podataka o broju stanovnika na području

  Karlovačke županije

  Izvor: Državni zavod za statistiku – Kontigenti stanovništva po gradovima/općinama, Popis 2001. i 2011. dostupno na: http://www.dzs.hr/

  (20.3.2013.)

  http://www.dzs.hr/

 • Planovi prijevozne ponude željeznicom na karlovačkom području

  Trenutno rješenje GPP-a grada Karlovca

  • postojeće prometne poteškoće proizlaze iz neprimjerenog odnosa između

  kapaciteta postojećih cestovnih prometnica i broja vozila u prometu:

  - prometna zagušenja u vršnim periodima

  - zagađenje okoliša

  - visoka razina buke

  - nepovoljni uvjeti urbanog življenja

  • osnovu JGPP u Karlovačkoj županiji čini mreža autobusnih linija kojima je

  središte Karlovac

  • kroz Karlovac i županiju prolazi željeznička pruga što omogućuje učinkovito

  uključivanje u JGPP grada Karlovca (Slika 1.)

 • Planovi prijevozne ponude željeznicom na karlovačkom području

  Trenutno rješenje GPP-a grada Karlovca

  Izvor:Autotransport Karlovac. dostupno na: http://www.atsk.hr/ (20.3.2013.)

  Slika 1.

  http://www.atsk.hr/

 • Planovi prijevozne ponude željeznicom na karlovačkom području

  Usporedba vremena putovanja po prugama

 • Planovi prijevozne ponude željeznicom na karlovačkom području

  Preduvjeti za uključivanje željeznice

  u JGPP grada Karlovca

  • jedinstvena tarifna unija s autobusnim prijevoznikom

  • stvaranje integriranog prijevoza kroz organizaciju putničkih terminala koji će

  biti točke skupljanja putnika (Ozalj, Duga Resa, Ogulin)

  • izgradnja novih i modernizacija postojećih stajališta

  • rekonstrukcija postojećih kolodvora

  • dogradnja drugog kolosijeka od Zagreba do Karlovca

  • veći broj zaustavljanja u zoni JGPP-a

  • vozni park visokog stupnja raspoloživosti, udobnosti i sigurnosti

  • bolja usklađenost prijevozne ponude s potrebama putnika

  • povećanje kvalitete usluge (novi modeli karata, novi kanali prodaje, dodatne

  usluge, usluga informiranja putnika i sl.)

  • postizanje optimalnog vremena putovanja

 • Planovi prijevozne ponude željeznicom na karlovačkom području

  Preduvjeti za uključivanje Karlovca

  u JGPP grada Zagreba

  U novim infrastrukturnim uvjetima s dograđenim drugim kolosijekom između Zagreba i Karlovca zonska raspodjela vlakova bila bi

  slijedeća:

  • zona do 15 km, do Hrvatskog Leskovca, uz izgradnju novih stajališta, koja

  bi obuhvaćala gradski prijevoz putnika s velikim brojem vlakova, učestalost

  vlakova svakih 15 min.

  • zona do 30 km, koja bi obuhvaćala Horvate, Mavračiće, Zdenčinu, Desinec i

  Jastrebarsko, učestalost vlakova svakih 30 min.

  • zona do 55 km, obuhvaćala bi putnike grada Karlovca, kao i putnike s

  ostalih pruga Karlovačke županije, učestalost vlakova svakih sat vremena.

 • Planovi prijevozne ponude željeznicom na karlovačkom području

  Potrebna infrastrukturna unapređenja

  • rekonstrukcija postojećih kolodvora

  (Karlovac)

  • izgradnja novih kolodvora (Goljak,

  Belaj)

  • izgradnja novih stajališta (Karlovac

  Centar)

  • izgradnja novih kolosijeka i perona

  • rekonstrukcija pruge Karlovac-

  Petrinja-Sisak

  • izgradnja površina za parkiranje

  osobnih automobila i bicikala

 • Planovi prijevozne ponude željeznicom na karlovačkom području

  Potreban vozni park

  Novi EMV za GPP Karlovca:

  • visok stupanj komfora

  • sustav grijanja i klimatizacije

  putničkog prostora

  • sustav za informiranje putnika

  • skraćivanje vremena putovanja

  • prostor za smještaj invalidskih

  kolica ili dječjih kolica

  • prostor za prijevoz osoba sa

  smanjenom pokretljivošću

 • Planovi prijevozne ponude željeznicom na karlovačkom području

  Integrirani prijevoz putnika

  • zajednički sustav prijevoza putnika u određenoj regiji

  • zajednička prijevozna karta za različite grane prometa

  • taktni vozni redovi

  • veliki broj zajedničkih stajališta (putničkih terminala)

  • usklađeni vozni redovi u sustavu

  • kralježnicu sustava čini željeznički sustav

  • ostala vozila javnog prijevoza služe kao pritoci željezničkom sustavu

 • Planovi prijevozne ponude željeznicom na karlovačkom području

  Prednosti integriranog prijevoza putnika za građane

  • objedinjuje sve vrste lokalnog javnog prijevoza u jedan zajednički

  sustav i time povećava učinkovitost sustava

  • omogućuje veći broj polazaka na svim linijama i to od ranog jutra do

  kasno navečer pružajući time visoku mobilnost stanovništva

  • može kvalitetno zaustaviti iseljavanje ljudi iz manjih sredina u velike

  gradove

  • donosi kvalitetan život u velikim i malim regijama

  • omogućava ravnomjeran i kvalitetan gospodarski i društveni razvitak

  gradskih i izvangradskih sredina

  • donosi mogućnosti povlaštenih i besplatnih putovanja za određene

  društvene skupine (učenici, studenti, umirovljenici)

 • Planovi prijevozne ponude željeznicom na karlovačkom području

  Prednosti integriranog prijevoza putnika

  za prijevoznike

  • donosi znatno povećanje prihoda i broja putnika

  • omogućava dugoročnu stabilnost poslovanja putem dugoročnih ugovora o prijevozu (5, 10 ili više godina)

  • omogućava kvalitetno planiranje voznog parka i amortizacije vozila

  • omogućava optimalnu potrošnju energije

  • omogućava optimalne obrte vozila za optimalnu iskorištenost

  • dugoročno uvelike smanjuje troškove poslovanja

 • Planovi prijevozne ponude željeznicom na karlovačkom području

  Prednosti integriranog prijevoza putnika

  za lokalnu samoupravu

  • jedinicama lokalne samouprave omogućuje optimalan iznos subvencija s obzirom na kvalitetu usluge

  • omogućava kvalitetan život ljudi u manjim sredinama što povećava prihode lokalnoj samoupravi (prirez)

  • omogućava kvalitetno prostorno planiranje urbanih i ruralnih sredina

  • omogućava stvaranje sustava u kojem je moguće organizirati povlašteni i besplatni prijevoz za određene društvene kategorije (učenici, studenti, umirovljenici)

 • Planovi prijevozne ponude željeznicom na karlovačkom području

  Zaključak

  Samo suradnjom svih prijevoznika na karlovačkom

  području, lokalne zajednice i ostalih zainteresiranih

  strana moguće je uspostaviti optimalan prijevozni

  sustav koji će donositi dobrobit svim sudionicima.

  Grad Karlovac je potrebno kvalitetnije uključiti u širi prsten

  prigradskog prometa grada Zagreba.

 • Planovi prijevozne ponude željeznicom na karlovačkom području

  ZAHVALJUJEM NA POZORNOSTI

  HŽ Putnički prijevoz d.o.o. [email protected]

  mailto:[email protected]