nastavni planovi ii ciklus studija - efsa.unsa.ba filenastavni planovi ii ciklus studija -...

Click here to load reader

Post on 26-Oct-2019

3 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • NASTAVNI PLANOVI II (drugog) CIKLUSA STUDIJA EKONOMSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU

  ODSJEK EKONOMIJA

  NAZIV SMJERA: EVROPSKE INTEGRACIJE

  I SEMESTAR1 Obavezni predmeti ECTS Sati ŠIFRE Predmeti preduslovi 1. Metodologija NIR-a 6 30 RES401 - 2. Napredna makroekonomija 6 30 ECO401 - 3. Ekonomija razvoja II 6 30 ECO402 - 4. Međunarodna ekonomija II 6 30 ECO403 - 5. Ekonomija Evropske Unije 6 30 ECO404 -

  Ukupno 30 150

  II SEMESTAR Obavezni predmeti ECTS Sati ŠIFRE Predmeti preduslovi2 1. EU institucije 6 30 ECO405 Ekonomija Evropske

  Unije 2. Finansijski sistem EU II 6 30 ECO406 - 3. Industrijske politike – Evropski kontekst 6 30 ECO407 - 4. Regionalni razvoj II 6 30 ECO408 Ekonomija razvoja II 5. Engleski jezik 6 30 ENG401 -

  Ukupno 30 150

  III SEMESTAR Izborni predmeti3 ECTS Sati 1. Predmet sa ostalih odsjeka ili sa liste Katedre 6 30 2. Predmet sa ostalih odsjeka ili sa liste Katedre 6 30 3. Predmet sa ostalih odsjeka ili sa liste Katedre 6 30 4. Predmet sa ostalih odsjeka ili sa liste Katedre 6 30 5. Projekat – poslovni plan 6 30

  Ukupno 30 150

  IV SEMESTAR ECTS ZAVRŠNI RAD 30

  UKUPNO 120

  IZBORNI PREDMETI ŠIFRE 1. Međunarodna konkurentnost ECO410 2. Ekonomija globalizacije ECO415 3. Ekonomska diplomatija II ECO411 4. Ekonomija rada ECO501 5. Međunarodno poslovno okruženje ECO502 6. Pravo Evropske Unije LAW501

  1 U svakom semestru na II ciklusu studija jedan predmet će se izvoditi i polagati na engleskom jeziku. 2 Preduslov za polaganje bilo kojeg predmeta u II semestru jeste položena Metodologija NIR-a. 3 Preduslov za polaganje bilo kojeg predmeta u III semestru jeste položen Engleski jezik.

  1

 • NAZIV SMJERA: KVANTITATIVNA EKONOMSKA ANALIZA I MODELI

  I SEMESTAR Obavezni predmeti ECTS Sati ŠIFRE Predmeti preduslovi 1. Metodologija NIR-a 6 30 RES401 - 2. Primijenjena ekonometrija 6 30 QAN403 - 3. Multivarijaciona analiza II 6 30 QAN404 - 4. Teorija igara 6 30 QAN405 - 5. IT za ekonomske analize 6 30 MIT401 -

  Ukupno 30 150

  II SEMESTAR Obavezni predmeti ECTS Sati ŠIFRE Predmeti preduslovi4 1. Kvantitativni makroekonomski modeli 6 30 QAN406 Primijenjena

  ekonometrija 2. Kvantitativne metode u menadžmentu 6 30 QAN407 - 3. Kvantitaivne metode i modeli vrednovanja rizika

  6 30 QAN402 Teorija igara

  4. Metode upravljanja troškovima 6 30 QAN408 - 5. Engleski jezik 6 30 ENG401 -

  Ukupno 30 150

  III SEMESTAR Izborni predmeti5 ECTS Sati 1. Predmet sa ostalih odsjeka ili sa liste Katedre 6 30 2. Predmet sa ostalih odsjeka ili sa liste Katedre 6 30 3. Predmet sa ostalih odsjeka ili sa liste Katedre 6 30 4. Predmet sa ostalih odsjeka ili sa liste Katedre 6 30 5. Projekat – poslovni plan 6 30

  Ukupno 30 150

  IV SEMESTAR ECTS ZAVRŠNI RAD 30

  UKUPNO 120

  IZBORNI PREDMETI ŠIFRE 1. Ekonometrijska analiza panel podataka QAN502 2. Statističko upravljanje kvalitetom QAN503 3. Aktuarski modeli životnih osiguranja FIN404 4. Stohastički procesi QAN401 5. Modeli ulaganja i amortizacije FIN403 6. Marketing analitika MAR401 7. Finansijska analiza FIN415

  4 Preduslov za polaganje bilo kojeg predmeta u II semestru jeste položena Metodologija NIR-a. 5 Preduslov za polaganje bilo kojeg predmeta u III semestru jeste položen Engleski jezik.

  2

 • NAZIV SMJERA: MAKROEKONOMSKI MENADŽMENT

  I SEMESTAR Obavezni predmeti ECTS Sati ŠIFRE Predmeti preduslovi 1. Metodologija NIR-a 6 30 RES401 - 2. Napredna makroekonomija 6 30 ECO401 - 3. Ekonomija razvoja II 6 30 ECO402 - 4. Međunarodna ekonomija II 6 30 ECO403 - 5. Ekonomija Evropske Unije 6 30 ECO404 -

  Ukupno 30 150

  II SEMESTAR Obavezni predmeti ECTS Sati ŠIFRE Predmeti preduslovi6 1. Institucionalna ekonomija 6 30 ECO409 Napredna

  makroekonomija 2. Međunarodna konkurentnost 6 30 ECO410 Međunarodna

  ekonomija II 3. Ekonomska diplomatija II 6 30 ECO411 - 4. Ekonomija inovacija 6 30 ECO412 - 5. Engleski jezik 6 30 ENG401 -

  Ukupno 30 150

  III SEMESTAR Izborni predmeti7 ECTS Sati 1. Predmet sa ostalih odsjeka ili sa liste Katedre 6 30 2. Predmet sa ostalih odsjeka ili sa liste Katedre 6 30 3. Predmet sa ostalih odsjeka ili sa liste Katedre 6 30 4. Predmet sa ostalih odsjeka ili sa liste Katedre 6 30 5. Projekat – poslovni plan 6 30

  Ukupno 30 150

  IV SEMESTAR ECTS ZAVRŠNI RAD 30

  UKUPNO 120

  IZBORNI PREDMETI ŠIFRE 1. Ekonomija rada ECO501 2. Industrijske politike i konkurentnost ECO503 3. Međunarodno poslovno okruženje ECO503 4. Regionalni razvoj II ECO408 5. EU institucije ECO405 6. Ekonomija globalizacije ECO415 7. Napredni međunarodni finansijski menadžment FIN501

  6 Preduslov za polaganje bilo kojeg predmeta u II semestru jeste položena Metodologija NIR-a. 7 Preduslov za polaganje bilo kojeg predmeta u III semestru jeste položen Engleski jezik.

  3

 • NAZIV SMJERA: MAKROFINANSIJSKI MENADŽMENT

  I SEMESTAR Obavezni predmeti ECTS Sati ŠIFRE Predmeti preduslovi 1. Metodologija NIR-a 6 30 RES401 - 2. Monetarna strategija 6 30 FIN421 - 3. Fiskalna strategija 6 30 FIN422 - 4. Međunarodne finansije II 6 30 FIN423 - 5. Napredni finansijski menadžment 6 30 FIN412 -

  Ukupno 30 150

  II SEMESTAR Obavezni predmeti ECTS Sati ŠIFRE Predmeti preduslovi8 1. Poreska politika i sistem 6 30 FIN424 Fiskalna strategija 2. Finansijska tržišta i instrumenti 6 30 FIN411 Monetarna strategija 3. Finansiranje razvoja 6 30 FIN425 - 4. Institucionalna ekonomija 6 30 ECO409 - 5. Engleski jezik 6 30 ENG401 -

  Ukupno 30 150

  III SEMESTAR Izborni predmeti9 ECTS Sati 1. Predmet sa ostalih odsjeka ili sa liste Katedre 6 30 2. Predmet sa ostalih odsjeka ili sa liste Katedre 6 30 3. Predmet sa ostalih odsjeka ili sa liste Katedre 6 30 4. Predmet sa ostalih odsjeka ili sa liste Katedre 6 30 5. Projekat – poslovni plan 6 30

  Ukupno 30 150

  IV SEMESTAR ECTS ZAVRŠNI RAD 30

  UKUPNO 120

  IZBORNI PREDMETI ŠIFRE 1. Upravljanje javnim dugom FIN521 2. Finansiranje javnih djelatnosti FIN522 3. Međunarodno bankarstvo FIN503 4. Napredni međunarodni finansijski menadžment FIN501 5. Računovodstvo neprofitnih organizacija II ACC402 6. Revizija neprofitnih organizacija II ACC503 7. Računovodstvo finansijskih institucija II ACC501 8. Finansijsko modeliranje FIN523

  8 Preduslov za polaganje bilo kojeg predmeta u II semestru jeste položena Metodologija NIR-a. 9 Preduslov za polaganje bilo kojeg predmeta u III semestru jeste položen Engleski jezik.

  4

 • NAZIV SMJERA: MEĐUNARODNA EKONOMIJA

  I SEMESTAR Obavezni predmeti ECTS Sati ŠIFRE Predmeti preduslovi 1. Metodologija NIR-a 6 30 RES401 - 2. Napredna makroekonomija 6 30 ECO401 - 3. Ekonomija razvoja II 6 30 ECO402 - 4. Međunarodna ekonomija II 6 30 ECO403 - 5. Ekonomija Evropske Unije 6 30 ECO404 -

  Ukupno 30 150

  II SEMESTAR Obavezni predmeti ECTS Sati ŠIFRE Predmeti

  preduslovi10 1. Svjetski trgovinski sistem 6 30 ECO413 - 2. Svjetski finansijski sistem 6 30 ECO414 - 3. Ekonomija globalizacije 6 30 ECO415 Međunarodna

  ekonomija II 4. Međunarodna konkurentnost 6 30 ECO410 Napredna

  makroekonomija 5. Engleski jezik 6 30 ENG401 -

  Ukupno 30 150

  III SEMESTAR Izborni predmeti11 ECTS Sati 1. Predmet sa ostalih odsjeka ili sa liste Katedre 6 30 2. Predmet sa ostalih odsjeka ili sa liste Katedre 6 30 3. Predmet sa ostalih odsjeka ili sa liste Katedre 6 30 4. Predmet sa ostalih odsjeka ili sa liste Katedre 6 30 5. Projekat – poslovni plan 6 30

  Ukupno 30 150

  IV SEMESTAR ECTS ZAVRŠNI RAD 30

  UKUPNO 120

  IZBORNI PREDMETI ŠIFRE 1. Ekonomska diplomatija II ECO411 2. Regionalni razvoj II ECO408 3. EU institucije ECO405 4. Industrijske politike i konkurentnost ECO503 5. Ekonomija inovacija ECO412 6. Međunarodno poslovno pravo II LAW502 7. Napredni međunarodni finansijski menadžment FIN501

  10 Preduslov za polaganje bilo kojeg predmeta u II semestru jeste položena Metodologija NIR-a. 11 Preduslov za polaganje bilo kojeg predmeta u III semestru jeste položen Engleski jezik.

  5

 • ODSJEK MENADŽMENT

  NAZIV SMJERA: AKTUARSTVO

  I SEMESTAR Obavezni predmeti ECTS Sati ŠIFRE Predmeti preduslovi 1. Metodologija NIR-a 6 30 RES401 - 2. Modeli ulaganja i amortizacije 6 30 FIN403 - 3. Aktuarski modeli životnih osiguranja 6 30 FIN404 - 4. Stohastički procesi 6 30 QAN401 - 5. Portfolio menadžment 6 30 FIN431 -

  Ukupno 30 150

  II SEMESTAR Obavezni predmeti ECTS Sati ŠIFRE Predmeti preduslovi12 1. Pravo osiguranja 6 30 LAW401 - 2. Računovodstvo osiguranja II 6 30 ACC403 - 3. Industrija osiguranja 6 30 FIN406 Aktuarski modeli životnih

  osiguranja 4. Kvantitativne metode i modeli vrednovanja rizika

  6 30 QAN402 Stohastički procesi

  5. Engleski jezik 6 30 ENG401 - Ukupno 30 150

  III SEMESTAR Izborni predmeti13 ECTS Sati 1. Predmet sa ostalih odsjeka ili sa liste Katedre 6 30 2. Predmet