osnove racunarakos

Download Osnove racunarakos

Post on 02-Jul-2015

87 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. deo1deo1Objanjenje kako radi raunar Moda ovu knjigu itate zato to imate novi raunar. U ovom trenutku verovatno i niste svesni u ta ste se upetljali. Kakav je ovo nered od kutija i kablova kako se sve to sklapa i kako radi? Zaponite posmatrajui fizike komponente vaeg sistema ono to nazivamo raunarski hardver (engl. hardware). Tipian raunarski sistem sastoji se od mnotva razliitih delova. Meutim, obratite panju na to da ne postoje dva identina raunarska sistema zato to vaem sistemu uvek moete da dodate nove komponente ili da skinete delove koji vam vie ne trebaju.

2. Delovi raunarskog sistema Sistemska jedinica (CPU) Monitor Zvunici Tastatura Mi 3. Upoznavanje sa sistemskom jedinicom Sistemska jedinica je najvaniji deo hardvera raunarskog sistema. U njoj se nalaze mozak raunara, diskovi i mnoge druge komponente to je ini matinim brodom sistema. Disk ureaj CD-ROM/DVD ureaj Dugme ukljueno/ iskljueno USB port Stoni (desktop) i prenosivi (laptop) raunari Laptop ili noutbuk raunar se od stonog raunara razlikuje po tome to se sastoji od raznih elemenata (osim tampaa) smetenih u jedno kuite i kao dodatak ima bateriju tako da raunar moete koristiti ne vezujui se za jedno mesto. NAPOMENA 4. Prikljuak za napajanje Prikljuci za periferne ureaje Slotovi za PC kartice Prednja i zadnja strana Sa prednje strane sistemske jedinice ubacujete CD-ove, DVD-ove i ostale tipove medijuma za skladitenje. Na zadnju stranu sistemske jedinice povezuju se svi ostali delovi raunarskog sistema. NAPOMENA Povezivanje sa portovima Svaka komponenta koju povezujete sa sistemskom jedinicom ima svoj jedinstveni tip prikljuka, tako da imate izbor razliitih prikljunica u svetu raunara one se nazivaju portovi. NAPOMENA 5. Unutar kuita Od svih komponenti unutar sistemske jedinice, najvanija je matina ploa (engl. motherboard) na kojoj se nalaze mikroprocesor, memorijski ipovi i druge komponente. Na ovoj matinoj ploi takoe se nalazi nekoliko slotova na koje moete da prikaite dodatne ploe (drugi naziv za njih je kartice) koje obavljaju specifine funkcije. Matina ploa Slotovi za kartice Napajanje Pregradci za diskove Otvorite kuite Da biste otvorili kuite sistemske jedinice, proverite da li je jedinica iskljuena; potom odvijte velike rafove sa obe strane ili otvorite kuite. Trebalo bi da moete da svuete celo kuite ili da otvorite gornji ili zadnji deo kuita. SAVET 6. Disk ureaji: dugotrajno skladitenje Disk ureaj koji se nalazi u sistemskoj jedinici skladiti sve vane podatke u vrednosti do 400 GB. Disk se sastoji od metalnih ploa koje podatke skladite magnetnim putem. Specijalne glave za itanje/pisanje organizuju magnetne estice na ploama, na slian nain kao to glava za snimanje zapisuje podatke na magnetne trake za snimanje. Pregradak za disk Formatiranje diska Pre skladitenja podataka, disk mora da bude formatiran. Kada formatirate disk, raunar priprema svaku stazu i sektor diska tako da on magnetno prihvati i skladiti podatke. (Novi diskovi se najee isporuuju kao pretformatirani.) SAVET 7. CD i DVD ureaji CD-ROM diskovi izgledaju isto kao i kompakt diskovi koje putate preko audio sistema. Podaci se kodiraju u mikroskopske rupice ispod povrine diska, a itaju se sa CD-ROM-a pomou ureaja koji koristi namenski laser. Laserski snop prati staze na disku i ita rupice, prevodei podatke u format koji je raunaru razumljiv. Postoljezadisk DVD protiv CD-a Mnogi novi PC-ji se isporuuju sa kombinacijom CD/DVD ureaja. DVD ureaji rade isto kao CD-ROM ureaji, iako DVD-ovi mogu da skladite vie podataka 4.7 GB naspram 700 MB za tipian CD-ROM. Takoe, veina DVD ureaja moe da reprodukuje DVD filmove pune duine, to PC pretvara u mali filmski ureaj. NAPOMENA 8. Tastatura Tastatura raunara izgleda i funkcionie isto kao tastatura pisae maine, ali tasta- tura za raunar ima vie tastera (za navigaciju i specijalne funkcije u programu). Pritiskom tastera na tastaturi, elektrini signal se alje na sistemsku jedinicu i gov- ori maini ta elite da ona uradi. Alfanumeriki tasteri Tasteri sa strelicama Taster Control Taster Windows Funkcijski tasteri Taster Menu Beine tastature Ukoliko elite da izbegnete kabl, razmislite o beinoj tastaturi ili miu. Ovi beini ureaji rade pomou radio signala i omoguavaju vam da, bez kablova, radite udaljeni nekoliko stopa od sistemske jedinice. SAVET 9. 10 Mi Mi je mali, runi ulazni ureaj za raunar. Kada mia prevlaite po ravnoj povrini, pokaziva na ekranu (koji se zove kursor) kree se u skladu sa pomeran- jem. Kada pritisnete (pritisnete i pustite) taster mia, inicirate akciju u programu. Levo dugme Desno dugme Toki za pomeranje sadraja Alternative za mia Mi je samo jedan tip ulaznih ureaja koje moete da poveete na PC. Raunar takoe moete kontrolisati pomou pokazivakog ureaja sa kuglom (engl. trackball), dojstika, upravljaima za igrice i table za olovke. SAVET 10. 11 Zvune kartice i zvunici Danas se veina raunara isporuuje sa odvojenim desnim i levim zvunicima, ponekad zajedno sa tzv. vuferom koji omoguava bolji bas. Svi sistemi zvunika pokreu se pomou zvune kartice ili skupa ipova ugraenih unutar sistemske jedinice. Levi zvunik Desni zvunik Vufer 3D zvuk Takozvani 3D zvuniki sistemi 5.1, isporuuju se sa pet satelitskih zvunika (tri prednja i dva zadnja) i sa vuferom .1 to je odlino za sluanje filmske muzike ili za igranje dinaminih igrica. NAPOMENA 11. 12 Video kartice i monitori Raunar elektronski emituje rei i slike na monitor. Ove slike pravi video kartica koja je instalirana u vaoj sistemskoj jedinici. Podeavanja u Windowsu odreuju kako da video kartica i monitor rade zajedno u prikazu slika koje vidite na moni- toru. LCDekran Dugmeukljueno/iskljueno Dugmad za podeavanje CRT protiv LCD-a Mnogi jeftiniji sistemi koriste tradicionalne monitore sa katodnom cevi (CRT). Novi ravni monitori koriste umesto toga LCD ekran, koji zauzima manje prostora na stolu. NAPOMENA 12. 13 tampai Da biste mogli da napravite trajni zapis svog rada, u va sistem morate da dodate tampa. Dva najzastupljenija tipa su laserski i ink-det tampai. Laserski tampai rade vrlo slino kao i maine za kopiranje, primenjujui toner (mastilo u prahu) na papir pomou malog lasera. Ink-det tampai isputaju mlazeve mas- tila na povrinu papira kako bi napravili sliku za tampanje. Postolje za papir Operativna dugmad Izlaz za papir Crno beli tampai protiv tampaa u boji Crno beli tampai su bri od tampaa u boji i bolji ukoliko tampate dopise, pisma i ostale jednobojne dokumente. tampai u boji su neophodni ukoliko elite da tampate slike koje ste snimili pomou digitalnog fotoaparata. SAVET