oppimisen monet ympäristöt

24
VERKKOPEDAGOGIIKAN ABC -KURSSI MONINAISET YMPÄRISTÖT ESKO LIUS OPPIMISEN

Upload: esko-lius

Post on 05-Dec-2014

270 views

Category:

Education


1 download

DESCRIPTION

Johdanto kurssille Verkkopedagogiikan ABC

TRANSCRIPT

Page 1: Oppimisen monet ympäristöt

VERKKOPEDAGOGIIKAN ABC -KURSSI

MONINAISET YMPÄRISTÖT

ESKO LIUS

OPPIMISEN

Page 2: Oppimisen monet ympäristöt

OPPIMISYMPÄRISTÖTVERKKOPEDAN ABC

RAKKAALLA KÄSITTEELLÄ ON MONTA SISÄLTÖÄ…

Page 3: Oppimisen monet ympäristöt

Lähde: Opettajan käsikirja -blogi https://taokk.wordpress.com

Page 4: Oppimisen monet ympäristöt

ORIENTAATIO

Mitä oppimisympäristöjä hyödynnät omassa opetuksessasi?

Mistä oppimisympäristöistä sinulla

on kokemusta opiskelijana?

Kirjoita lista AC:n chattiin ja jaa se.

Page 5: Oppimisen monet ympäristöt

LUOKKAHUONEOPETUKSESTA KAIKKIALLA TAPAHTUVAAN OPPIMISEENOppimisympäristö on

- fyysinen ja virtuaalinen tila

- henkilökohtainen ja jaettu

- formaali, informaali ja non-formaali

- globaali ja lokaali

ks. Pilvilinnoja ja palomuureja - tulevaisuuden oppimisen ja työnteon tilat https://ktl.jyu.fi/julkaisut/julkaisuluettelo/julkaisut/2014/D109.pdf

Page 6: Oppimisen monet ympäristöt

OPPIMISYMPÄRISTÖN MERKITYSYmpäristö voi tukea oppimista ainakin seuraavilla tavoilla:

• oppimista käynnistäviä, innostavia asioita

• oppimista vaativia haasteita ja ongelmia

• ongelmanratkaisuun tarvittavaa informaatiota ja ratkaisumalleja

• oppimista tukevia rakenteita ja välineitä

• harjoittelu- ja kokeilumahdollisuuksia

• sosiaalisen vuorovaikutuksen mahdollisuuden

• yhdessä oppimisen ja asiantuntijuuden jakamisen foorumin

• opitun testaus- ja soveltamismahdollisuuksia

Lähde: https://koppa.jyu.fi/, sivu ”Ympäristön merkitys”

Page 7: Oppimisen monet ympäristöt

MUUTOKSEN TUULIA OPPIMISYMPÄRISTÖSSÄ

Oppijalähtöisyys

Avoimet oppimisen ympäristöt

Tulevaisuusorientaatio ja avainkompetenssit

Netti ja mobiili monelle ensisijaisia toimintaympäristöjä

Page 8: Oppimisen monet ympäristöt

MUUTOKSEN TUULIA YHTEISKUNNASSA

Tietotekniikan kehitys

Yhteiskunnan muuttuminen

Tulevaisuuden osaamisvaateet

Digitaalisen vuorovaikutuksen vahvistuminen

Omalla alalla tapahtuva kehitys

Oppimis- ja opetustrendien muutos

Page 9: Oppimisen monet ympäristöt

”KUVAAVA” ESIMERKKI

Kuva: Annu Lius

Page 10: Oppimisen monet ympäristöt

FORMAALIT OPPIMISYMPÄRISTÖTOmnian ammattiopiston valokuvauskurssin opiskelijat, heidän opettajansa ja ammattikuvaaja Reza Deghati

Kuva: Esko Lius

Page 11: Oppimisen monet ympäristöt

NON-FORMAALIT OPPIMISYMPÄRISTÖTTuttavaporukka tilasi ammattikuvaajalta puolen päivän kurssin Suomenlinnassa

Kuva: Esko Lius

Page 12: Oppimisen monet ympäristöt

INFORMAALIT OPPIMISYMPÄRISTÖTWorld Press Photo -näyttely Helsingin Sanomatalossa

Kuva: Esko Lius

Page 13: Oppimisen monet ympäristöt

GLOBAALIT VERKKOKURSSIT

Page 14: Oppimisen monet ympäristöt

GLOBAALIT VERKKOYHTEISÖT

Page 15: Oppimisen monet ympäristöt

PAIKALLISET VERKKOYHTEISÖT

Page 16: Oppimisen monet ympäristöt

PAIKALLISET VERKKOYHTEISÖT

Page 17: Oppimisen monet ympäristöt

HENKILÖKOHTAINEN JAKAMINEN VERKOSSA2014pics.blogspot.com

Page 18: Oppimisen monet ympäristöt

TYÖSKENTELY MATERIAALIN PARISSAKuva: Lightroom 4 -ohjelman käyttöliittymä

Page 19: Oppimisen monet ympäristöt

OPPIMISYMPÄRISTÖJEN MONIMUOTOINEN KOKONAISUUS

Page 20: Oppimisen monet ympäristöt

ESIMERKKEJÄ: VERKKO TUKEE LÄHIOPETUSTA

http://keikkailuextra.wix.com/keikkailuextra2  http://killanrakentajat2013.blogspot.fi  

Liimapuulevyn  valmistus:  https://www.youtube.com/watch?v=Wzb49JtxFb4    Aseptiikkaa:  https://www.youtube.com/watch?v=QEuT1nrnalw    

BLOGIEN LUOVAA KÄYTTÖÄ

OPISKELIJAN TUOTOKSIA VIDEOINA

Page 21: Oppimisen monet ympäristöt

FYYSISEN JA VIRTUAALISEN YMPÄRISTÖN SILLOITTAMINEN

https://www.thinglink.com/scene/503141138157273088  

Page 22: Oppimisen monet ympäristöt

AIVORIIHI

Listaa omaan opetukseesi soveltuvia oppimisympäristöjä.

Kirjoita lista AC:n chattiin ja jaa se.

Aikaa pari minuuttia.

Page 23: Oppimisen monet ympäristöt

KESKUSTELU

Miten opettajan tehtävä muuttuu oppimisympäristön monimuotoistumisen myötä?

Miten arviointi voi tukea oppimista monimuotoisissa oppimisen ympäristöissä?

Page 24: Oppimisen monet ympäristöt

KESKUSTELU

Miten opettajan tehtävä muuttuu oppimisympäristön monimuotoistumisen myötä?

Miten arviointi voi tukea oppimista monimuotoisissa oppimisen ympäristöissä?

Postaa aiheesta Google+ yhteisöönlauantaihin mennessä.