namaz s›reler°

Download NAMAZ S›RELER°

Post on 13-Jan-2016

73 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

NAMAZ SÛRELERİ. ve MEÂLLERİ. FATİHA SÛRESİ. Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm El-hamdü lillâhi rabbi’l-âlemîn. Er-rahmâni’r-rahîm. Mâliki yevmi’d-dîn. İyyâke na’büdü ve iyyâke neste’în. İhdine’s-sırâta’l-müstekîm. Sırâtallezîne en’amte aleyhim. Ğayri’l-mağdûbi aleyhim vele’d-dâllîn. ÂMÎN. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • NAMAZ SRELERveMELLER

 • FATHA SRESBismillhir-Rahmnir-RahmEl-hamd lillhi rabbil-lemn.Er-rahmnir-rahm.Mliki yevmid-dn.yyke nabd ve iyyke nesten.hdines-srtal-mstekm.Srtallezne enamte aleyhim.ayril-madbi aleyhim veled-dlln. MN..

 • FATHA SRESNN MELRahmn ve Rhim Olan Allhn Adyla..Hamd, lemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.O, rahmndr ve rahmdir.Din gnnn sahibidir.(Rabbimiz!) Yalnz sana kulluk ederiz ve yalnz senden yardm dileriz.Bizi doru yola ilet.Kendilerine nimet verdiin kimselerin yoluna;Gazaba uramlarn ve sapmlarn yoluna deil! mn..

 • FL SRESBismillhir-Rahmnir-RahmElem tera keyfe feale rabbke bi-ashbil-fl.Elem yecal keydehm f tadll.Ve ersele aleyhim tayran ebbl.Termhim bi-hicratin min siccl.Fe-cealehm ke-asfin mekl.

 • FL SRESNN MELRahmn ve Rhim Olan Allhn Adyla..Rabbinin fil sahiplerine neler ettiini grmedin mi?Onlarn dzenlerini boa karmad m?Onlarn stne ebbil kularn gnderdi.O kular, onlarn zerlerine pikin tuladan talar atyorlard.Bylece onlar yenik ekin yaprana evirdi.

 • KUREY SRESBismillhir-Rahmnir-RahmLi-lfi kurey.lfihim rihlete-iti ves-sayf.Fel-yabd rabbe hzel-beyt.Ellez etamehm min cin ve menehm min havf.

 • KUREY SRESNN MELRahmn ve Rhim Olan Allhn Adyla..Kurey'e kolaylatrld;Evet, k ve yaz seyahatleri onlara kolaylatrld iin;Onlar, kendilerini alktan doyuran ve her eit korkudan emin klan,u evin Rabbine kulluk etsinler.

 • MN SRESBismillhir-Rahmnir-RahmEraeytellez ykezzib bid-dn.Fe-zlikellez yeduul-yetm.Ve l yehuddu al tamil-miskn. Fe-veyln lil-musalln.Ellezne hm an saltihim shn.Ellezne hm yurn.Ve yemnenel-mn.

 • MN SRESNN MELRahmn ve Rhim Olan Allhn Adyla..Dini yalanlayan grdn m?te o, yetimi itip kakar;Yoksulu doyurmaya tevik etmez.Yazklar olsun o namaz klanlara ki,Onlar kldklar namazdan gfildirler.Onlar gsteri yaparlar.Ve en ufak bir yardm esirgerler.

 • KEVSER SRESBismillhir-Rahmnir-Rahmnn ataynkel-kevser.Fe-salli li-rabbike venhar.nne nieke hvel-ebter.

 • KEVSER SRSNN EMELRahmn ve Rhim Olan Allhn Adyla..(Reslum!) Kukusuz biz sana Kevser'i verdik.yleyse Rabbin iin namaz kl ve kurban kes.Asl sonu kesik olan, phesiz sana hn besleyendir.

 • KFRN SRESBismillhir-Rahmnir-RahmKul y eyyhel-kfirn.L abd m tabdn.Ve l entm bidne m abd.Ve l ene bidn m abettm.Ve l entm bidne m abd.Lekm dnkm ve liye dn.

 • KFRN SRESNN MELRahmn ve Rhim Olan Allhn Adyla..(Reslm!) De ki: Ey kfirler!Ben sizin tapmakta olduklarnza tapmam.Siz de benim taptma tapmyorsunuz.Ben de sizin taptklarnza asla tapacak deilim.Evet, siz de benim taptma tapyor deilsiniz.Sizin dininiz size, benim dinim de banadr.

 • NASR SRESBismillhir-Rahmnir-Rahmz ce nasrullhi vel-fethu.Ve-raeyten-nse yedhulne f dnillhi efvc.Fe-sebbih bi-hamdi rabbike vestafirhu.nneh kne tevvb.

 • NASR SRESNN MELRahmn ve Rhim Olan Allhn Adyla..Allah'n yardm ve zaferi geldii ve insanlarn blk blk Allah'n dinine girdiklerini grdn vakit,Rabbini hamd ile tesbih et ve O'ndan balama dile.nk O, tevbeleri ok kabul edendir.

 • LEHEB SRESBismillhir-Rahmnir-RahmTebbet yed eb lehebin ve tebbe.M an anh mlh vem keseb. Se-yasl nran zte leheb.Vemraeth hammletel-hatab.F cdih habln min mesed.

 • LEHEB SRESNN MELRahmn ve Rhim Olan Allhn Adyla..Ebu Leheb'in iki eli kurusun! Kurudu da.Mal ve kazandklar ona fayda vermedi.O, alevli bir atete yanacak.Kars da odun tayc olarak, boynunda hurma lifinden bklm bir ip olduu halde (atee girecek).

 • HLS SRESBismillhir-Rahmnir-RahmKul hvellh ahad.Allhs-samed.Lem yelid ve lem yled.Ve lem yekn leh kfven ahad.

 • HLS SRESNN MELRahmn ve Rhim Olan Allhn Adyla..De ki: O, Allah birdir.Allah sameddir (hibir eye muhta deildir; her ey Ona muhtatr).O, dourmam ve domamtr.Hibir ey Ona denk deildir.

 • FELAK SRESBismillhir-Rahmnir-RahmKul ez bi-rabbil-felak.Min erri m halak.Ve min erri asikn iz vekab. Ve min errin-neffsti fil-ukad.Ve min erri hsidin iz hased.

 • FELAK SRESNN MELRahmn ve Rhim Olan Allhn Adyla..De ki: Ben, yaratt eylerin errinden,Karanl kt zaman gecenin errinden,Ve dmlere frp by yapan frklerin errinden,Ve hased ettii zaman hased edenin errinden,Aaran sabahn Rabbine snrm.

 • NS SRESBismillhir-Rahmnir-RahmKul ez bi-rabbin-ns.Melikin-ns.lhin-ns.Min erril-vesvsil-hanns.Ellez yvesvis f sudrin-ns.Minel-cinneti ven-ns.

 • NS SRESNN MELRahmn ve Rhim Olan Allhn Adyla..De ki: Ben, gerek cinlerden, gerek insanlardan (olsun),nsanlarn gslerine vesveseler (kt dnceler) fsldayan,O sinsi vesvesecinin errinden,nsanlarn Rabbine,nsanlarn hkmranna,nsanlarn ilhna snrm.

 • KRS YETBismillhir-Rahmnir-RahmAllhu l ilhe ill hvel-hayyl-kayym.L tehuzh sinetn ve l nevm.Leh m fis-semvti vem fil-ard.Men zellez yefeu indeh ill bi-iznih.

 • KRS YETYalemu m beyne eydhim vem halfehm.Ve l yuhdne bi-eyin min ilmih ill bim .Vesia krsiyyhs-semvti vel-ard.Ve l yedh hifzuhm.Ve hvel-aliyyl-azm.

 • KRS YETNN MELRahmn ve Rhim Olan Allhn Adyla..Allah, O'ndan baka ilah yoktur; O, hayydir, kayymdur (O, ezel bir hayatla diridir, varl kendindendir ve her eye O varlk vermektedir).Onu ne uyku ne de uyuklama tutar.Gklerde ve yerde olanlarn hepsi O'nundur.zni olmadan O'nun katnda kim efaat edebilir?

 • KRS YETNN MELO, kullarnn yaptklarn ve yapacaklarn bilir (O'na hibir ey gizli kalmaz).O'nun diledii dnda insanlar O'nun ilminden hibir eyi kavrayamazlar.O'nun krss gkleri ve yeri epeevre kuatmtr, onlar koruyup gzetmek kendisine zor gelmez.O, ok ycedir, ok byktr.