namaz kitabi

Download Namaz Kitabi

Post on 25-Jun-2015

1.715 views

Category:

Education

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. Hakkat Kitbevi Yaynlar No: 10Kitbs-saltNAMZ KTBIHazrlayan:Hasan Yava Altmikinci BaskHakkat KitbeviDarefeka Cad. 53 P.K.: 35 34083 Tel: 0212 523 45 56-532 58 43 Fax: 0212 523 36 93 http://www.hakikatkitabevi.com.tre-mail: bilgi@hakikatkitabevi.com.tr Ftih-STANBUL MART-2007

2. Bismillhirrahmnirrahm nsan iin drl hayt vardr: Dny, kabr, hret hayt. Dn- yda, beden rh ile birlikdedir. nsana hayt, canllk veren rhdur. Rh bedenden ayrlnca, insan lr. Beden mezrda ryp, toprak olunca vey yanp kl olunca, yhud yrtc hayvan yiyip yok olunca, rh yok olmaz. Kabr hayt balar. Kabr haytnda his vardr, hareket yokdur. Kymetde bir beden yaratlp, rh ile bu beden birlikde Cen- netde vey Cehennemde sonsuz yaarlar. nsann dnyda ve hretde mesd olmas iin, mslimn olmas lzmdr. Dnyda mesd olmak, rhat yaamak demekdir. hretde mesd olmak, Cennete gitmek demekdir. Allah tel, kullarna ok acd iin, mesd olmak yolunu, Peygamberler vstas ile kullarna bildirmidir. nki insanlar bu sedet yolunu, kendi akllar ile bula- mazlar. Hibir Peygamber kendi aklndan birey sylememi, hepsi, Al- lah telnn bildirdii eyleri sylemilerdir. Peygamberlerin syledik- leri sedet yoluna (Din) denir. Muhammed aleyhisselmn bildirdii dne (slmiyyet) denir. dem aleyhisselmdan beri binlerle Peygam- ber gelmidir. Peygamberlerin sonuncusu Muhammed aleyhisselmdr. Dier Peygamberlerin bildirdikleri dinler, zemnla bozulmudur. im- di sedete kavumak iin islmiyyeti renmekden baka re yokdur. slmiyyet, kalb ile inanlacak (mn) bilgileri ve beden ile yaplacak (Ahkm- islmiyye) bilgileridir. mn ve ahkm ilmleri (Ehl-i snnet limleri)nin kitblarndan renilir. Chillerin, sapklarn bozuk kitb- larndan renilmez. Hicr bin senesinden evvel, islm memleketlerin- de ok (Ehl-i snnet limi) vard. imdi hi kalmad. Bu limlerin yaz- dklar arab ve fris kitblar ve bunlarn tercemeleri, dnynn her ye- rinde, ktbhnelerde ok vardr. Hakkat kitbevinin btn kitblar, bu kaynaklardan alnmdr. Sedete kavumak iin, (Hakkat kitbe- vi)nin kitblarn okuyunuz! TENBH: Misyonerler, hristiyanl yaymaa, yehdler, Talmtu yaymaa, stanbuldaki Hakkat Kitbevi, islmiyyeti yaymaa, mason- lar ise, dinleri yok etmee alyorlar. Akl, ilmi ve insf olan, bunlar- dan dorusunu izn, idrk eder, anlar. Bunun yaylmasna yardm ede- rek, btn insanlarn dnyda ve hretde sedete kavumalarna se- beb olur. nsanlara bundan dah kymetli ve dah fideli bir hizmet ola- maz. Bugn hristiyanlarn ve yehdlerin ellerindeki Tevrt ve ncl de- nilen din kitblarnn, insanlar tarafndan yazlm olduklarn kendi adamlar da syliyor. Kurn- kerm ise, Allah tel tarafndan gnde- rildii gibi tertemizdir. Btn papazlarn ve hahamlarn, Hakkat Kit- bevinin ner etdii kitblar dikkat ile ve insf ile okuyup anlamaa a- lmalar lzmdr.Bask: hls Gazetecilik A.. 29 Ekim Cad. No: 23 Yenibosna-STANBUL Tel: 0.212.454 30 00 ISBN: 975-92119-3-9 3. te budur, mifth- genc-i kadm,Bismillhirrahmnirrahm. NSZ Namz kitbn yazmaa Ez Besmele okuyarak balyorum. Allah telya hamd olsun. Onun sedii ve sevdii kullarna ve onlarn en stn olan Muhammed aleyhisselma salt ve selm olsun. O yce Peygamberin temiz ehl-i beytine, dil, sdk Eshb- kirmnn rdvnullahi tel aleyhim ecman her birine hayrl dlar olsun! Dnyda iyi, fideli eyler, kt, zararl eylerle karkdr. Sedete, rhat ve huzra kavumak iin, hep iyi, fideli eyleri yapmak lzmdr. Allah tel ok merhametli olduu iin, iyi ey- leri ktlerden ayran bir kuvvet yaratd. Bu kuvvete (Akl) denir. Temiz ve salam olan akl, bu iini ok iyi yapar, hi yanlmaz. G- nh ilemek, nefse uymak, akl ve kalbi hasta yapar. yiyi ktden ayramaz. Allah tel merhamet ederek, bu ii kendi yapmakda, iyi ileri, Peygamberler vstas ile bildirmekde ve bunlar yapma- emr etmekdedir. Zararl eyleri de bildirip, bunlar yapma ya- sak etmekdedir. Bu emr ve yasaklara (Din) denir. Muhammed aleyhisselmn bildirdii dne, (slmiyyet) denir. Bugn, yery- znde, deidirilmemi, bozulmam tek din vardr. O da, islmiy- yetdir. Rhata kavumak iin, islmiyyete uymak, yan mslimn olmak lzmdr. Mslimn olmak iin de, hibir formaliteye, im- ma, mftye gitmee lzm yokdur. nce kalb ile mn etmeli son- ra da, islmiyyetin emr ve yasaklarn renmeli ve yapmaldr. mn etmek iin, Kelime-i ehdet sylemek ve mansn bil- mek lzmdr. Bu kelimenin mansna doru inanmak iin de, Ehl-i snnet limlerinin yazd kitblarnda bildirdikleri gibi inanmaldr. Ehl-i snnet limlerinin yazdklar, hakk din kitbla- rna tbi olanlara yz ehd sevb verilecekdir. Drt mezhebden herhangi birisinin limlerine (Ehl-i Snnet limi) denir. mnn artlar, trke (Herkese Lzm Olan mn) kitbnda geni olarak anlatlmakdadr. Bu kitb okumanz tavsiye ederiz. Bugn, btn dnydaki mslimnlar, frkaya ayrlmdr. Birinci frka, Eshb- kirmn yolunda olan, hakk mslimnlar- dr. Bunlara (Ehl-i Snnet) ve (Snn) ve (Frka-i nciyye) Cehen- nemden kurtulan frka denir. kinci frka, Eshb- kirma dman olanlardr. Bunlara () ve (Frka-i dlle) sapk frka denir. ncs, snnlere ve lere dman olanlardr. Bunlara (Veh-3 4. hb) ve (Necd) denir. nki bunlar, ilk olarak, Arabistnn Necd ehrinde meydna kmdr. Bunlara (Frka-i melne) de denir. nki bunlarn mslimnlara mrik dedikleri (Kymet ve h- ret) ve (Sedet-i Ebediyye) kitblarmzda yazldr. Mslimnla- ra kfir diyene, Peygamberimiz lanet etmidir. Mslimnlar bu frkaya paralayan, yehdlerle ingilizlerdir. Hangi frkadan olursa olsun, nefsine uyan ve kalbi bozuk olan Cehenneme gidecekdir. Her mmin nefsini temizlemek iin, yan nefsin yaratlnda mevcd olan, kfr ve gnhlar temizlemek iin, her zemn ok (L ilhe illallah) ve kalbini tasfiye iin, yan nefsden ve eytndan ve kt arkadalardan ve zararl bozuk ki- tblardan gelen kfrden ve gnhlardan kurtulmak iin, (Estagfi- rullah) okumaldr. slmiyyete uyann dlar muhakkak kabl olur. Nemz klmayann, ak kadnlara ve avret mahalli ak olan- lara bakanlarn ve harm yiyip ienlerin, islmiyyete uymadklar anlalr. Bunlarn dlar kabl olmaz. mn etdikden sonra en mhim emr namzdr. Be vakt namz klmak, her mslimna farz- ayndr. Klmamak byk gnhdr. Hanbel mezhebinde ise, kfrdr. (Gyetttahkk) rislesine bak- nz! Namz tam ve doru olarak klabilmek iin, nce namz bil- gilerini renmek lzmdr. Bu kitbmzda, dnimizde bildirilen namz bilgilerini ksa ve z olarak bildirmei fideli grdk. Bir- ok slm liminin kitbndan istifde ederek hzrladmz bu na- mz bilgilerini, her mslimn mutlaka renmeli ve ocuklarna da retmelidir. Namzn doru klnabilmesi iin, namzda okunacak sre ve dlar da ezberlemelidir. Hi olmazsa namz klabilecek kadar d ve sreyi, bunlar okumasn iyi bilen, tam telffuz eden, bir hoca efendiden vey arkadandan renmelidir. Kurn- kermi doru okumak iin, Kurn- kerm kurslarna gitmelidir. Kurn- kermi doru olarak okumasn mutlaka - renmeli, ocuklara da retmelidir. Kurn- kermin latin harfleri ile yazlmas mmkin deildir. Onun iin asln okumaldr. Okumas ok kolaydr. Peygamberi- miz sallallah aleyhi ve sellem bir hads-i erfinde, (ocuklar- na Kurn- kerm retenlere vey Kurn- kerm hocasna gn- derenlere, retilen Kurnn her harfi iin, on kerre Kbe-i muazzamay ziyret sevb verilir. Ve Kymet gn bana devlet tc konur. Btn insanlar grp imrenir) buyurdu. Allah tel hepimizi, doru mn etdikden sonra, namz do- ru renen ve klan, hayrl ileri yapan kullarndan eylesin! MldHicr ems Hicr kamer 2001 1380 1422 4 5. NDEKLERSahfe No: nsz .......................................................................................................3 Namz byk emrdir...............................................................................9 Mrted.............................................................................................12, 142Birinci Blm mnmz ve Namz ...............................................................................13 Herkes, nce mn Etmelidir..............................................................13 mn Doru Olmaldr ..................................................................14, 142 Ehl-i Snnet tikd ........................................................................15, 16 mnn artlar, altdr ...........................................................................181-Allah Telya nanmak .....................................................18Sft- Ztiyye, Sft- Sbtiyye .........................................192-Meleklere nanmak ...............................................................203-Kitblara nanmak ................................................................214-Peygamberlere nanmak ......................................................225-hrete nanmak ...................................................................286-Kadere nanmak....................................................................29 kinci Blm bdetlerimiz ve Namz ........................................................................30 bdet Nedir?..........................................................................................30 Mkellef Kime Denir? ..........................................................................31 Efl-i Mkellefn (Ahkm- slmiyye) .............................................31 1-Farz..........................................................................................31 2-Vcib .......................................................................................32 3-Snnet .....................................................................................32 4-Mstehab ................................................................................33 5-Mubh .....................................................................................33 6-Harm .....................................................................................33 7-Mekrh....................................................................................34 8-Mfsid .....................................................................................34 slmn artlar .......................................................................................35 1- Kelime-i ehdet Getirmek ................................................35 2- Namz Klmak ......................................................................35 3- Zekt Vermek.......................................................................35 4- Oruc Tutmak................................