namaz İbadaetİ

Download NAMAZ İBADAETİ

Post on 02-Jan-2016

65 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

NAMAZ İBADAETİ. İÇİNDEKİLER. Abdestin Alınışı Abdest Nedir? Boy Abdesti. Namazın Kılınışı Namaz Nedir? Namaza Hazırlığın Şartları Namazın Kılınış Şartları Günlük Namazlar(Beş Vakit) Cemaatle Namaz Cuma Namazı Bayram Namazı Cenaze Namazı Teravih namazı - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Slayt 1

NAMAZ BADAET

Abdestin AlnAbdest Nedir?Boy Abdesti.Namazn KlnNamaz Nedir?Namaza Hazrln artlarNamazn Kln artlarGnlk Namazlar(Be Vakit)Cemaatle NamazCuma NamazBayram NamazCenaze NamazTeravih namazNamazn nsana Kazandrdklar

NDEKLER

ABDEST NEDR?Mslmanlarn, belli ibadetleri yapabilmek iin bir dzen ierisinde baz organlar ykayp bazlarn mesh etme yoluyla yaptklar arnma Abdest denir. Dirsekler ile beraber ellerin, yzn, topuklaryla beraber ayaklarn temiz Su ile ykanmas ve ban mesh edilmesidir.Abdest, belli organlar usulne uygun olarak ykamak ve mesh etmek suretiyle yaplan bir temizliktir. Abdest her eyden nce her trl pislik ve kirlilikten kurtulmak, yani madd ve manev btn pislik ve mikroplardan uzak kalmak iin slamn emrettii nemli bir ibadettir. Mikrobun en kolay redii yer azdr. Azdan balayarak el, yz ve ayaklarn Gnde be defa temizlenmesi slamn temizlie verdii nemi gsterir.Bylelikle slam yzyllar nce temizliin zerinde durup insanolunu madd-manev her trl pislik ve mikroptan korumay hedeflemitir. Bunun yannda abdest alan bir insan, kendini manen temiz ve rahat hisseder ve bu gzel his ve temiz duyguyla Allaha ibadete durur. Bu da ruhun temizliini salamaktadr. nsann yaratl gayesi olan Allaha kulluk byle bir temizleme ameliyesi ile balaynca insanoluna verecei zevk ve rahatln deeri sonsuzdur.nsan abdestle bedenen ve manen temizlendikten sonra Allahn huzuruna kar. Byle bir temizlenme ile gnlk btn yorgunluklar ve ykleri geride brakr.

Abdestsiz Olarak Yaplmas Yasak Olan Hususlar:1- Namaz klmak.2- Kuran- Kerime el srmek.3- Tilavet secdesi yapmak.4- Cenaze namaz klmak.5- Kabeyi tavaf etmekAbdestin Farzlar1 - Yz YkamakYzn bir defa ykanmas farzdr. Yzn snrlar, san bittii yerden sakal veya ene altna, kulaklarn kklerine kadar olan blmdr. Gzlerin iine Suyun ulatrlmas gerekmez. Ancak abdest alrken gzler sklmaz, tamamen ak braklmaz. normal bir ekilde yz ykanr. Dudaklar yumulduu zaman, darda kalan ksmlar yzn snrlardr. Sakal, byk ve kan altna Suyu ulatrmak gereklidir.2- Kollar YkamakParmak ularndan kol dirseklerine kadar -dirsekler de dahil- olan ksm bir defa ykamak farzdr. Eer ine ucu kadar kuru bir yer kalrsa veya trnann altna suyu geirmeyecek (hamur, boya, amur vb.) bir Madde bulunursa, abdest alnm saylmaz. Ancak boyaclarn trnaklarndaki boyalardan kanmann mmkn olmamasndan dolay bunlar abdeste zarar vermez. Trnaklar parmak ularndan dar taacak kadar uzam olursa o fazlal da ykamak gerekir. Bir kimse abdest aldktan sonra bu uzam trna keserse abdestini yenilemesi gerekmez. Parmakta yzk var ve bu geni ise abdest alrken bunu oynatmak snnet, eer yzk dar ve altna su geirmeyecek kadar parmaa oturmusa onu oynatmak farzdr.3- Ba Meshetmek Mesh, szlkte eli bir eyin zerinden geirmek demektir. badet hukukunda ise suyun bir vcut organna isabet etmesidir. Ban meshedilmesindeki farz oran Aln miktardr. Bu miktar ise ban drtte biridir. Mesh ederken veya daha fazla parma kullanmak gerekir. ki parmakla yaplan mesh caiz deildir. Baa giyilen sark veya takke zerine meshetmek geerli deildir. kadnlar da ba rtleri zerine mesh edemezler.4- Ayaklar YkamakSalam ve plak ayaklar topuklaryla birlikte bir defa ykamak farzdr. Yaral veya mestle rtl ayaklar ykamaya gerek olmayp sadece meshetmek yeterlidir. Bir kimsenin ayanda yark varsa ve o yara su szdrmayan bir ila srlmse, o kimse ayan ykad zaman, su yarn altna gemezse bu durumda Su, ayaa zarar verecekse abdest yerine getirilmi saylr ve bu caizdir. Ancak su zarar vermiyorsa abdest tam olarak alnm saylmaz. Dolaysyla zarar vermedii takdirde yarklara su ulaacak ekilde ykamak gereklidir.

Abdestin SnnetleriAbdeste balarken "Euzu ve Besmele" ekmek.Abdeste niyet etmek.nce bileklere kadar elleri ykamak.Misvak kullanmak veya dileri parmakla ovalamak.Aza ve burna er defa su vermek. ( mazmaza ve istinak )Kulaklar, boynu mesh etmek.Ban tamamn mesh etmek.Ykanmas gereken uzuvlar er defa ykamak .Abdeste organlar ara vermeden ykayarak devam etmek .Sray bozmamak .Abdest almaya sa taraftan balamak

Abdestin EdepleriAbdest alrken bakasndan yardm istememek .Abdest alrken suyun sramamas iin dikkatli davranmakKbleye doru ynelmek .Gereksiz yere konumamak .Niyet ederken dil ile niyet etmek .Her uzvu iyice ovmak .Abdest dualarn okumak.Kullanlm su ile abdest almamaya dikkat etmek.Her uzvu ykarken niyeti korumakla birlikte " Bismillah " demek.Kula meshederken sere parmaklarnn ularyla kulak deliklerini meshetmek .Burna ve aza suyu alrken sa eli kullanmak .Sol el ile smkrmek .zr sahibi olmayan kimsenin namaz vaktinden nce abdest almas .Abdest bittikten sonra kbleye kar ayakta kelime-i ahadet getirmek ve dua yapmak, biraz su imek .Durgun ve akarak yer deitiren Sular ile birikinti halindeki Sulara ve Kbleye kar abdest bozulmaz.

Abdesti Bozan Durumlardrar veya dk yollarndan yani n ve arkadan herhangi bir eyin kmas. ( idrar , dk , yel , vedi , mezi , meni , kurt vb.)Akln idrak gcn gideren hususlar; uyumak, baylmak, delirmek, sarho olmak vs.dir. Ancak oturduu yerde kprdamadan uyuyan kimsenin abdesti bozulmaz .Vcudun herhangi bir yerinden kan, irin veya sar su kmas ve etrafna yaylmas. Azdan akan kana baklr, ayet bu kan tkrk kadar veya tkrkten fazla ise abdesti bozulur .az dolusu kusmak .Cinsi mnasebette bulunmak .Tam olarak cinsi iliki olmasa bile kadn ve erkein plak ve ince bir elbise ile vucutlarnn veya tenasl uzuvlarnn birbirine demesi .Teyemmm yapan kimsenin su bulmas .Namazda sesli glmek .

Abdesti Bozmayan DurumlarKiinin n veya arka yollarndan baka vcudunun herhangi bir yerinden kan kp, bir damla halinde kalmas .Kabuk balam bir yarann kan kmadan kabuunun dmesi .Yaradan , burundan yahut kulaktan bir vcud kurdunun dmesi .Tenasl uzvuna (cinsi organna) el srmek .Kadn vcudunun herhangi bir yerine dokunmak .Az dolusu olmayan kusuntu .Azdan kan balgam .Oturduu yerde veya namazda uyumak .Alamak .

BOY ABDEST Vcudumuzda kuru yer kalmayacak ekilde ykanmaya boy abdesti veya gusl denir.Boy abdesti , dinimizin emrettii bir temizlenme biimidir. Akll ve ergenlemi ana ulam her Mslmann baz zel durumlarda boy abdesti almas Allahn bir emri (farz)dir.Yce Allah yle buyurur: Eer cnp oldunuz ise boy abdesti aln Ayrca byle bir durumda boy abdesti almadan namaz klnmaz .Bu konuda Kuran- Kerimde yle buyrulur: Ey iman edenler!... Cnp iken boy abdesti alncaya kadar namaza yaklamayn Cnplk ve ve kadnlara zel hallerinin son bulmas durumlarnda boy abdesti almak gerekir. Bunlarn dnda da Sevgili Peygamberimiz boy abdesti almay tlemitir. zellikle Cuma ve bayram namaz gibi zel gnlerde boy abdesti almak snnettir.FARZ VE SNNETYLE BO Y ABDESTNN ALINII Ez besmele ekilir; ezbillahimineeytaniracim.Bismillahirahmanirahim. denir.Niyet ettim Allah rzas iin boy abdesti almaya.diye niyet edilir.Az bol su ile temizlenir.Burun temizlenir.Btn beden, kuru yer kalmayacak ekilde ykanr.

ERKEKLERDE NAMAZ

KIZLARDA NAMAZ

NAMAZ NEDR? cemaat halinde eda edildii zaman, ayn saftaki mslman sosyal ve siyasi eitlie, evrensellie, kardelie ve dier kardeleriyle ilgilenmeye, onlar desteklemeye tevik eder.slam'da namaz Peygamber Muhammed (s.a.v.)'e vahiy suretiyle anlatlm, snrlar ve ekli belirlenmi zel bir ibadettir. Biimindeki herhangi bir deiiklik onu hkmsz klar. Namaz, formal olduu kadar, btn mslmanlara farz klnm bir disiplindir. Onu m'minlere mecbur klmakla slam, mensuplarn disipline etmeyi amalam ve Allah'n varlnn sonsuz bilincini korumutur. Namaz, zaman blmlere ayrarak mslman salkl ve dzenli bir hayata altrr. Temiz suyla alnan abdestle o, tazeleyici ve temizleyici bir ameliye olarak kabul edilir. Ayaa kalkma, diz kme, secde ve oturma deiimleriyle, ayn zamanda vcut iinde bir egzersiz grevi grr . Namaz maddi ve manevi itminan ve ruhi hazz beraberinde getirir. Zihni gnlk ilerden uzaklatrmak, Allah'a ve O'nun emirlerine ve varlna konsantre olmak, kendini mutlak ve evrensel hkmdarla ykseltmektir. badet eden kii, bu gibi uygulamalarla hayata ve onun problemleriyle karlamaya ncekinden daha hazr olarak kar. Namazn mahiyeti, dini ibareler yoluyla akla gelen fikirler, insan arzu dolu klar; onu hayrl ilere yneltir; ktden kanmaya, dnyay iyilikle doldurmaya olan azmini glendirir. Nihayet cemaat halinde eda edildii zaman, ayn saftaki mslman sosyal ve siyasi eitlie, evrensellie, kardelie ve dier kardeleriyle ilgilenmeye, onlar desteklemeye tevik eder (*). Kainattaki btn varlklar; gne, ayr, imen, aalar, zikir halindedir. Sr halinde uan kular, dalar, talar keyfiyeti bize mehul bir tesbihat ile Allh'a kulluk ederler. Bitkilerin ibadeti kyam halinde; hayvanlarnki rk halinde; cansz olarak isimlendirilen nesnelerinki de yere kapanm vaziyette, yani secde halindedir. Sema ehlinin durumlar da byledir. Meleklerin bir ksm kyamda bir ksm rkda, bir ksm secdede bir ksm da tespih ve tehlil'de... Ancak Allah'n m'minlere bir mira olarak ikram ettii namaz ibadeti ise btn ibadetlerin cam (tamamn bnyesinde barndran) bir muhtevadadr. Dolaysyla gerek namaz klanlar yerde ve gkte tm varlklarn yapt ibadeti iine alan bir ibadet yapm olurlar.Peygamber (s.a.v.) buyurdular ki:Namaz, yce ve byk olan Allah'n rzasn kazandrr. Meleklerin sevgisine nail eder. Peygamberlerin yoludur. Mrifet nurudur. mann asldr. Duann icabetine vesiledir. Amelleri makbul klar. Rzka bereket getirir. Vcuda rahatlk verir. Dmanlar zerine silahtr. eytan uzaklatrr. lm melei ile musall arasnda efaatidir. Kabirde kandildir ve orada yaygdr. Mnker ve Nekir meleklerine cevaptr. Kyamete kadar kabirde can yoldadr. Kyamet gn olduunda namaz klanlarn zerine bir glgeliktir. Bana tatr. Bedenine elbisedir. nnde giden nurdur. nsanlarla arasna getirilen bir perdedir. Rableri huzurunda mu'minlerin hccetidir. Mizanda arlktr. Sratta geitir. Cennete anahtardr. nk namaz tesbihtir, hamttr, tzimdir, krt ve duadr. Hasl faziletli amellerin tm, vaktinde klnan namazdadr. (Tenbh'l-Gafiln, 293)

NAMAZA HAZIRLIIN ARTLARINecasetten Taharet:Vcudun ,elbisenin ve namaz klnacak yerin temiz olmas demektir.Hadesten Taharet:Gerektii zaman abdest