namaz rehberi

Download Namaz Rehberi

Post on 28-Mar-2016

249 views

Category:

Documents

8 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Namaz Nasil Kiliir ve Namaz Rehberi

TRANSCRIPT

4NSZ

6USUL-U DN

6FRU-U DN

8NAMAZIN KISIMLARI

8NAMAZA HAZIRLIK

8Vakit

9KIBLE

9ELBSE

10Elbiseyle lgili Birka Hkm

10Namazda rtlmesi Gereken Yerler

10YER

11Temizlik

11ABDEST

15GUSL

16Abdesti Gerektiren Durumlar

17Abdesti Bozan eyler

17Cebire Abdesti

17Cebire Abdestiyle lgili Birka Hkm

19TEYEMMM

19Teyemmm Gerektiren Durumlar

19Nelere Teyemmm Edilir?

19Teyemmmn artlar

22Teyemmmle lgili Birka Hkm

22EZAN

23KMET

24NAMAZA BALANGI

25TEKBRET-UL HRAM

26Tekbiret-ul hram alrken

26KIRAAT

26Fatiha Sresi

27hlas Sresi

27Kraatle lgili Birka Hkm

28Kraat halinde

29RK

30Rkyla lgili Birka Hkm

30SECDE

31Secdeyle lgili Birka Hkm

31zerine Secde Edilen eyin artlar

31Secdeyle lgili Birka Nokta

32kinci Rekt

32KUNUT

33Kunutla lgili Birka Hkm

34TEEHHT

35SELAM

35nc Rekt

35Tesbihat- Erbaa

36Drdnc Rekt

37 rektlk namaz da yle klnr:

37Drt rektlk namaz ise yle klnr:

38Namazn Farzlar

38Rkn Olan Farzlar

38Rkn Olmayan Farzlar

38NAMAZI BOZAN EYLER

39htiyat Namaz

40htiyat Namazyla lgili Birka Hkm

40Sehiv Secdesi

40Sehiv Secdesini Gerektiren Durumlar

40Cemaat Namaz

41Cemaat Namazyla lgili Birka Hkm

41TAM VE SEFER NAMAZ

42Seferi Namazla lgili Birka Hkm

42Namazn Tam Klnd Yerler

42Ayt Namaz

42Ayt Namaz Nasl Klnr?

43Ayt Namaznn Kunutu

43Cenaze Namaz

44Cenaze Namaz Nasl Klnr?

45Mstehap Namazlar

45Gnlk Nafileler

45Gece (Teheccd) Namaz

45ufeyle Namaz

NSZ

slm dininin temel ilkelerinden biri de namazdr.

Namaz, imann lt ve takvallar tanmann vesilesidir.

Namaz, dinin dalgalanan bayra; namaz klanlar ise, onun maneviyat sayesinde gvencede olanlardr.

Namaz, Allah' anmak iin yaplan ibadettir. Nitekim yce Allah Kur'an- Kerim'de yle buyurmutur:

"phesiz ben, yalnzca ben Allah'm. Benden baka ilh yoktur; u hlde bana ibadet et ve beni anmak iin dosdoru namaz kl. "[1]

Namaz, ibadetlerin en by ve tekliflerin en stndr.

Bir rivayette yle geer: Birisi mam Cafer Sadk'n (a.s) huzurunda baka birini vyordu. Onun vglerinden sonra mam -(a.s), "Namaz nasldr?" diye sordu. Yani, bu nemli vazifeyle ilgili ne kadar aba harcyor? vlen kiinin btn iyilikleri namaza verdii neme baldr.

Bu ilhi farizay yerine getirmek ve zinde tutmak iin her ne kadar aba harcansa yine de azdr. slm ulemasnn ve hak mektebe gnl verenlerin tm abas ve hatta batla kar savaan mcahitlerin sava bu byk ibadeti ayakta tutmak iindi.

Aura gn Kerbela da mam Hseyin aleyhisselmn yarenlerinden birinin le namaznn vaktinin girdiini hatrlatmas zerine mam aleyhisselamn, "Allah seni namaz ayakta tutanlardan yazsn; biz zaten namaz iin savayoruz." buyurmas ve savan kzt o esnada hemen cemaatla le namaz ikame etmesi ve yine Sffin savanda Hz. Ali aleyhisselmn sava brakp namaza koyulmas ve Hazretin, bu iini eletirenlere "Biz bu kavimle namaz iin savayoruz." demesi, slm dininde namazn konumunu ve ehemmiyetini ortaya koymaktadr.

Yine dinin direi olarak tantlan namazn nemi hadislerde yle belirtilmitir:

Resulullah (Allah'n rahmeti onun ve Ehlibeyti'nin zerine olsun) buyurmutur ki:

"Kyamette- kulun ilk hesap verecei ey namazdr. Eer namaz kabul olursa, dier amelleri de kabul olur; eer namaz kabul olmazsa, dier amelleri de kabul olmaz."

"Namaz hafife alan benden deildir."[2]

Ehlibeyt mamlarndan (a.s) yle nakledilmitir: "Bizim efaatimiz namaz hafife alana ulamayacaktr."[3]

Bunlar ve burada deinmediimiz daha nice ayet ve hadisler, her Mslman'n namazn nasl klndn ve namaz hkmlerini ok iyi bir ekilde renmesi gerektiini vurgulamaktadr. te elinizdeki bu kitap, Ehlibeyt (onlara selm olsun) mektebine gre namaz retmektedir.

[1]- Th suresi, 14. ayet.

[2]- Bihar-ul Envar, c.79, s.136.

[3]- Bihar-ul Envar, c.47, s.2.

USUL-U DN

slm'da tm eiti ve retiler iki ana balk altnda anlatlmaktadr. Birincisi; "Usul- Din"yani dinde temel inanlar. Baka bir ifadeyle insann inanmas gereken hususlar. kincisi; "Fruu Din"yani insann ameliyle ilgili hususlardr. Usul- Din (dinde inanlmas gereken temel inanlar) betir:

1- Tevhid: Bir tek olan Allah'a inanmak.

2- Adl: Yaratklarna ihtiyac olmayan Allah'n adil olduuna inanmak.

3- Nbvvet: Yce Allah tarafndan insanlara doru yolu gstermeleri iin ilki Hazreti Adem ve sonuncusu ise Hazreti Muhammed olmak zere yz yirmi drt bin peygamber gnderildiine inanmak.

4- mamet: Peygamberlerin sonuncusu olan Hazreti Muhammedin, Allah'n emri zere kendisinden sonra Ehlibeyti'nden on iki kiiyi vasi ve imam olarak belirlediine inanmak.

5- Mead: ldkten sonra yeniden dirilip dnyada yaplan ilerin hepsinin karlnn grleceine, kyamet gnne, cennet ve cehenneme inanmak.

Ehl-i beyt mamlar

Peygamberlerin sonuncusu olan Hazreti Muhammedden (ona ve Ehlibeyti'ne selm olsun) sonra onun hak vasileri olan on iki Ehlibeyt imamlarnn isimleri unlardan ibarettir:

1-mam Ali ibn-i Ebu Talib.

2- mam Hasan Mteba.

3mam Hseyin Seyyid-u heda.

4- mam Ali Zeynlabidin.

5- mam Muhammed Bkr.

6- mam Cafer Sadk.

7- mam Musa Kazm.

8- mam Ali Rza.

9- mam Muhammed Taki.

10- mam Ali Naki.

11- mam Hasan Askeri.

12- mam Mehdi Kim.

FRU-U DN

nsann ameliyle ilgili hususlar, u be blme ayrlmaktadr.

1- Farz (vacip): slm adan yaplmas gerekli olan i.

2- Haram: slm adan yaplmas yasak olan i.

3- Mstehap: Yapldnda sevab olan, yaplmadnda ise azab olmayan i.

4- Mekruh: Yaplmas yasak olmayan, ancak yaplmamas er' adan daha iyi olan i.

5- Mubah: er' adan iyi veya kt olmayan i; drt ksm ilerin dnda olan bir i.

Fru-u dinin yani ameli hkmlerin says olduka fazladr. Ancak en belirgin olanlar unlardr:

1- Namaz.

2- Oru: Bir ay Ramazan aynda oru tutmak.

3- Zekt: Baz gelirlerin belli bir miktarn belirtilen yerlerde harcanmas iin vermek.

4- Humus: Bata kazan olmak zere belli eylerin bete birini Allah rzas iin belli yerlerde harcanmas iin vermek.

5- Hac: Maddi durumu msait olan kiilerin haytlarnda bir defaya mahsus olmak zere Allah'n beytini ziyaret etmeleri.

6- Cihad: Allah'n dmanlaryla savamak.

7- Marufu -iyilii- emretmek.

8- Mnkerden nehyetmek -(ktlkten sakndrmak)-.

9- Tevelli: Allah'n dostlarn sevmek.

10- Teberri: Allahn dmanlarna dman olmak.

KMLERN NAMAZ KILMASI GEREKR?

Namaz ilh bir ykmllktr. nsan bul ana erdii zaman bu ykmll yerine getirmeye layk olur. ocuklar bul ana erdikleri gn slm asndan yeni dnyaya gelmi gibi olurlar ve toplumsal sahnelere girme ana ularlar.

nsan bul ana erdii zaman, zerine farz olan amelleri doru bir ekilde yerine getirmesi iin bir mtehide uymas, yani amellerini onun grlerine uygun olarak yapmas gerekir.

Bul a

Erkekler, on be yan, kzlar ise dokuz yan bitirdikten sonra bul yana girerler ve o gnden itibaren dini vazifelerini yerine getirmeleri gerekir. ocuklar bul ana girmeden nce de namaz klacak olsalar sevap alrlar. ocuklarn hazrlk iin gnlk namazlarn bul andan birka yl nce klmaya balamalar, daha uygundur.

Bul ya kamer yla gre hesaplanmaldr ve kamer yl yz elli drt gn alt saat olduu iin gne ylndan on gn on sekiz saat daha azdr. Dolaysyla dokuz gne ylndan doksan alt gn on sekiz saat derek dokuz kamer yln elde edebiliriz ve yine on be gne ylndan yz altm alt gn alt saat derek de on be kamer yln bulabiliriz. ocuklarn bul yan daha kolay hesaplayabilmek iin anne ve babalarn ocuklarnn doum tarihini kameri tarihe gre kaydetmeleri ve ocuklar ergenlik ana erdiinde, onlara klavuzluk etmeleri daha uygundur.

NAMAZIN KISIMLARI

Namaz, farz ve mstehap olmak zere iki ksma ayrlr.

Farz namaz, klnmas gerekli olan ve klnmamas durumunda kyamette insann azaba uramasna sebep olan namazdr.

Mstehap namaz ise, klnmas iyi olduu ve karlnda sevap alnan, ancak klnmamas durumunda kyamette insann azaba uramasna neden olmayan namazdr.

Mstehap namazlar olduka fazladr ve burada onlarn hepsini teker teker aktarmamz imkanszdr. Dolaysyla burada onlar sralamaktan saknyoruz; kitabn sonunda onlardan sadece bazlarna deineceiz.

Farz namaz da iki ksmdr: Bazs, her zaman ve her gn klnr. Dier bazs ise, sadece baz zaman ve durumlarda klnr.

Gnlk Farz Namazlar

Her Mslmann her gece gndz ierisinde on yedi rekt namaz klmas gerekir:

1- Sabah namaz; iki rekattr.

2- le namaz; drt rekattr.

3- kindi namaz; drt rekattr.

4- Akam namaz; rekattr.

5- Yats namaz; drt rekattr.

Rekatn ne demek olduunu ileride aklayacaz.

NAMAZA HAZIRLIK

Namaza balamadan nce bir takm hususlara ve bu hususlarla ilgili hkmlere dikkat edilmelidir. Bu hususlara dikkat etmeden klnan namaz doru olmaz ve insann zerinden ykmll kaldrmaz. Bu hususlar u be maddeden ibarettir:

1- Vakit.

2- Temizlik. (Yani, abdest, cebire abdesti, gusl ve teyemmm)

3- Yer.

4- Elbise.

5- Kble.

Vakit

slm, insanlar iin sunduu programlarda onlarn yaamlarn ve btn ihtiyalarn gz nnde bulundurur.

Farz namazlarn vakitlerine dikkat edecek olursak, insann ihtiyalarn gidermesi iin Rabbi'yle irtibat kurarak, ruhunu temizlemesi, O'ndan g almas vaktinin byk bir blmn almaya ayrrken, gece-gndz boyunca namaz iin sadece belli bir miktarn, o da uygun zamanlarn seildiini grrz.

Ayrca namazn dzenli vakitlerde klnmas, insan kiisel ve toplumsal ilerinde dzenli ve programl olmaya a