namaz dualari

Download NAMAZ DUALARI

Post on 23-Mar-2016

240 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

NAMAZ DUALARI

TRANSCRIPT

 • NAMAZ DUALARI

  EZAN

  1G 1G Allah en ycedir Allah en ycedir

  Allah en ycedir! Allah en ycedir!

  @3sheen 3 ehadet ederim ki yoktur ilah -tan baka Allah

  ehadet ederim ki, Allahtan baka ilah yoktur!

  @3sheen @ +%+ 7seen ehadet ederim ki Muhammed Elisidir Allahn

  ehadet ederim ki, Muhammed Allahn Elisidir!

  A% ]ain sad A% ]ain feh haydin -a namaz haydin -a felah

  Haydin namaza! Haydin felaha!

 • NAMAZ DUALARI 2

  Sabah namaz iin:

  sad Akhah + 7 namaz hayrldr -dan uyku

  Namaz uykudan hayrldr.

  Kamet iin:

  @qaf :+qaf sad @qaf :+qaf sad gelmitir namaz gelmitir namaz

  Namaz vakti gelmitir! Namaz vakti gelmitir!

  1G 1G Allah en ycedir Allah en ycedir

  Allah en ycedir! Allah en ycedir!

  3 yoktur ilah -tan baka Allah

  Allahtan baka ilah yoktur!

 • 3 KISA SURELER KELME MEAL ve TEFSR

  EZAN DUASI

  +3 3 O ain @ 7 " + : Allahm sahibi bu davetin mkemmel

  Ey bu mkemmel davetin sahibi olan Allahm!

  sad "+yehhamzaqaf ve namazn klnacak

  Ve klnacak namazn sahibi olan Allahm!

  @ +%+ "Aseen7 "Ajfeh bahet Muhammede vesileyi ve fazileti

  Muhammede, mmetine efaat iin vesileyi ve fa-zileti bahet!

  3thehain1 +qaf+ 7+%+ O :@ain 3 ve onu ilet makama vlen vaadettiin kendisine

  Ve onu, kendisine vaadettiin (sra, 79) vlen makama ilet.

 • NAMAZ DUALARI 4

  SUBHNEKE

  %1seen G +3 1 @+% tenzih ederim seni Allahm Ve ile hamd seni

  Allahm; seni her trl kusur ve noksanlktan

  tenzih ederim.

  Ve seni hamd ile verek yceltir, ltuf ve nimetler-

  ine krederim.

  1: +seen G ]ain: @jeem ve mbarektir adn senin ve ycedir ann senin

  Senin adn pek mba-rektir.

  Ve senin ann pek

  ycedir.

  jeem Ktheh 3 Aghain ve ycedir ann senin ve yoktur ilah baka senden

  Senin ann pek ycedir.

  Ve senden baka ilh yok-

  tur.

  EUZU BESMELE

  7ain 1 + tahA sheen +Ajeem snrm Allaha -dan eytan kovulmu

  lahi rahmetten kovulmu olan eytandan Allaha snrm.

 • 5 KISA SURELER KELME MEAL ve TEFSR

  1 +seen +% +A T% -yla ad- Allahn Rahman Rahim

  Rahman ve Rahim olan Allahn adyla balarm.

  ET-TEHYYT

  A% : 3 7 sad 1 A tah tahiyyatlar -a aittir Allah ve dualar ve gzellikler

  Btn tahiyyatlar (vg ve selamlar) Al-

  laha aittir.

  Ve btn ibadetler, dualar ve gzellikler de hep Ona

  aittir.

  seen GAain 3 A A1 selam sana ey peygamber

  Selam sana, ey Peygamber!

  "+% :G1 3 ve rahmeti Allahn ve bereketleri

  Ve Allahn rahmeti ve bereketleri sana olsun!

 • NAMAZ DUALARI 6

  seen Aain ]ain 1ain A% sad selam bize ve -na kullar Allahn salihler

  Selam olsun bize,

  Ve Allahn dier btn salih

  kullarna!

  @3sheen 3 ahadet ederim ki yoktur ilah -tan baka Allah

  ehadet ederim ki,

  Allahtan baka ilah

  yoktur,

  @3sheen @ +%+ @1ain 37seen ve

  ahadet ederim

  ki Muhammed kulu onun ve elisi

  Ve ehadet ederim ki,

  Muhammed Onun kulu ve eli-

  sidir.

  ALLHUMME SALL

  +3 sad ]ain @ +%+ Allahm! rahmet eyle -e Muhammed

  Allahm! Muhammede rahmet eyle!

 • 7 KISA SURELER KELME MEAL ve TEFSR

  ]ain @ +%+ ve -ne li Muhammedin

  Ve Muhammedin line (Peygamberimizin Ehli Beytine ve onu seven, izinden giden mminlere)

  rahmet eyle!

  G + :Asad ]ain +A31 gibi rahmet eylediin -e brahim

  Tpk brahime rahmet eylediin gibi.

  ]ain +A31 ve -ne li brahimin

  Ve brahimin line (onun ev halkna ve onu seven, izinden giden mminlere) rahmet eylediin gibi.

  G @A+% @Ajeem+ phesiz Sen hamde lyksn ycesin

  phesiz Sen hamde lyksn, ycesin.

 • NAMAZ DUALARI 8

  ALLHUMME BRK

  +3 1 ]ain @ +%+ Allahm! bereket ver -e Muhammed

  Allahm! Muhammede bereketler ihsan eyle!

  ]ain @ +%+ ve -ne line Muhammedin

  Ve Muhammedin line (Peygamberimizin Ehli Beytine ve onu seven, izinden giden mminlere)

  bereketler ihsan eyle!

  G + :G1 ]ain +A31 gibi bereketler verdiin -e brahim

  Tpk brahime bereketler verdiin gibi.

  ]ain +A31 ve -ne li brahimin

  Ve brahimin line bereketler verdiin gibi.

  G @A+% @Ajeem+ phesiz Sen hamde lyksn ycesin

  phesiz Sen hamde lyksn, ycesin.

 • 9 KISA SURELER KELME MEAL ve TEFSR

  RABBEN TN

  1 :Z Afeh A @ "seen% Rabbimiz! ver bize -da dnya iyilik

  Ey Rabbimiz! Bize dnyada iyilik ver!

  Afeh khah "seen% ve -te ahiret iyilik

  Ve ahirette de bize iyilik ver!

  qaf Oain ve koru bizi azabndan ate

  Ve bizi ate azabndan koru!

  RABBENAFR L

  1 fehghain ] @7 Rabbimiz bala beni ve ana-babam

  Ey Rabbimiz! Beni ve ana babam bala!

  A+K+ A 7 7qafA seen% ve mminleri gn kurulduu hesabn

  Ve mminleri bala! Hesabn kurulduu gn. Ey Rabbimiz! Hesabn kurulduu gn beni, ana

  babam ve btn mminleri bala!

 • NAMAZ DUALARI 10

  KUNT DUSI-1

  +3 Aain:seen G :seen fehghain Allahm!

  muh. biz

  yardm di-leriz

  senden ve balanma

  dileriz send-

  en

  Al-lahm!

  Muhakkak biz, sen-den yardm isteriz.

  Ve senden balanma dileriz.

  @3:seen +K G1 ve hidayet isteriz senden ve iman ederiz sana

  Ve senden hidayet isteriz. Ve sana iman ederiz.

  7: GA G7: GAain ve yneliriz sana ve gveniriz sana

  Ve sana yneliriz. Ve sana gveniriz.

  ]theh GAain Akhah 3G ve veriz seni hayrla her trl

  Ve seni her trl hayrla veriz.

  Gsheen fehG krederiz sana ve nankrlk etmeyiz sana

  Sana krederiz. Ve sana nankrlk etmeyiz.

 • 11 KISA SURELER KELME MEAL ve TEFSR

  ainkhah : + jeemfehA ve reddederiz ve terk ederiz kimseleri

  isyan eden

  sana

  Ve sana isyan edenleri reddeder, terk ederiz.

  KUNT DUSI-2

  +3 A @1ain Allahm! sana ibadet ederiz

  Allahm! Sadece sana kulluk ve ibadet ederiz.

  G ]sad @jeemseen ve iin senin namaz klarz ve secde ederiz

  Ve sadece senin iin dua eder, namaz klarz.

  Ve yalnzca sana itaat

  ve secde ederiz.

  GA seen ain] @feh% Ve sana koarz Ve hizmet ederiz

  Ve sadece sana koarz. (Senin rzan kazanmak iin

  aba harcarz.)

  Ve emirlerini uygula-mak suretiyle sana

  hizmet ederiz.

 • NAMAZ DUALARI 12

  7jeem :+% G ]sheenkhah 1Oain G umarz rahmetini senin ve korkarz azabndan senin

  Senin rahmetini umarz,

  Ve senin azabndan

  korkarz.

  1Oain G fehG1 qaf%+ phesiz azabn senin kafirlere ulaacaktr

  phesiz senin azabn, kfirlere ulaacaktr.

  RKDA OKUNAN DUA %1seen 1 A ain zah +A

  tenzih ederim Rabbimi azamet sahibi

  Azamet sahibi Rabbimi her trl noksanlktan tenzih ederim.

  SECDEDE OKUNAN DUA %1seen 1 A ain A

  tenzih ederim Rabbimi yce

  Yce Rabbimi her trl kusur ve noksanlktan tenzih ederim.

 • 13 KISA SURELER KELME MEAL ve TEFSR

  RKDAN DORULURKEN OKUNAN DUA

  ain+seen + @+% iitti Allah kimseyi hamd eden kendisine

  Allah, kendisine hamd eden kimseyi iitti (iitir).

  1 G @+% Rabbimiz ve sanadr hamd

  Ey Rabbimiz! Hamd sanadr. Hamd yalnz sanadr, ey Rabbimiz!

  NAMAZDAN SONRA OKUNAN DUA

  +3 : seen G+ seen Allahm sensin selam ve sendendir selam

  Allahm, sen huzur, ba-r, esenlik ve selamsn!

  Ve ancak sendendir huzur, bar, esenlik ve selam!

  :G1: A jeem G ne mbareksin ey sahibi ycelik ve ikram

  Ne mbareksin, ey ycelik ve ikram sahibi Allahm!

 • NAMAZ DUALARI 14

  Allahm; esenlik ve selametin kayna yalnzca sen-sin; salk, selmet ve kurtulu sendendir. Ey azamet ve kerem sahibi Allahm, sen ne yce, ne mbareksin!

  %1seen @+% tenzih ederim Allah ve hamd Allaha aittir

  Allah tenzih ederim. Hamd Allaha aittir.

  3 1G ve yoktur ilh -tan baka Allah ve Allah en ycedir

  Allahtan baka ilh yoktur. Ve Allah en ycedir.

  7% 7qaf ve yoktur hibir kudret ve hibir kuvvet

  Ve hibir kudret ve hibir kuvvet yoktur,

  1 Aain +Azahain ancak Allah ile yce byk

  Ancak yce ve byk Allah ile g ve kuvvet vardr.

 • 15 KISA SURELER KELME MEAL ve TEFSR

  Subhanallah: Allahm, sen her trl kusur ve nok-sanlktan uzaksn, ycesin! En mkemmel zellikler, en stn vasflar sana aittir. Her eyi en iyi bilen, her konuda en gzel hkm veren, sadece sensin.Seni byle bilir, byle inanr ve daima byle tenzih ve tesbih ederim. Elhamdulillh: Ey btn iyiliklerin, gzelliklerin

  kayna olan Allahm! Her trl vgye, teekkre lyk olan sadece sensin. Bizlere bahettiin bunca nimetlerden dolay sana sonsuz krler olsun, ya Rab! Ve la ilahe illallah: Allahtan baka ilah yoktur.

  Kulluk edilecek, hkmne boyun eilecek, emrine kaytsz artsz itaat edilecek yegne ilah, tek otorite Odur! Allahu ekber: Allahm, sen her bakmdan en b-

  yksn, yceler ycesisin! Gazabndan korkulmaya, merhametine snlmaya lyk olan sadece sensin! Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil

  azm: Her trl g ve saltanat, ancak sonsuz kud-ret ve azame