Most do 6 (ob 20-letnici Arnesa)

Download Most do 6 (ob 20-letnici Arnesa)

Post on 30-May-2015

192 views

Category:

Technology

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li> 1. razmil janje int ernetnega d rav ljanaetrtek, 29. november 12 1Naslov v pozitivnem duhu - angl. most do six (vsi uporabljajo 6) :-) Hja, al nismo e tam(kljub 20012), slovenska razliica naslova je bolj realna ;-)Nekatere moje trditve in ideje morda niso skladne z mnenjem kolegov, morda tudi z vaim nebodo. Preden stopimo v prihodnost, zanimo s staro pripovedko &gt;[ne pozabi razdeliti listke za igro]</li></ul> <p> 2. zgodba o graakuetrtek, 29. november 12 2Za 9 gorami in 9 vodami je ivel... Strasten zbiralec. V svojem malem gradu je kopiildragocenosti. Grad prine pokati po ivih. Graak (pameten in bogat, s pogledom vprihodnost - ne tako kot Mojca Pokraculja :-)) z zlatom preplaa nov grad - novi temelji,sodoben arhitekturni biser, ogromno prostora za nove dobrine ;-) Kako vse te dragocenostipreseliti ez most, po ozki in zaviti poti? In kam jih dati? Hja, morda e vedno ivi v staremgradu z vso svojo kramo....vendar mi nismo graaki &gt; 3. problem nove dobe IPv6 SOCKS644rd4over6A+P BIH BIAAYIYA MAP-E MTPTEREDOSIIT 6in4 NAT-PT MAP-TTRT ISATAP dIVI-pd GRESAM NAT46 NAT64 DNS64 dIVILW 6over4 4rd-U 4over6 XLAT464DSTM BIS6rd dual-stack6to4IVI NAT4644in6 TSP DS-Lite NAPT-PTIPv4etrtek, 29. november 123&gt; smo [...], vsi pa uporabniki interneta. Interneta, ki je razdeljen na dva pola, v4 in v6. Medoba bi radi postavili most, ki nam bo omogoil nebole prehod na nov internet.(igra z animacijo) Na pot tranzicije smo nagrmadili tehnine predloge, nekateri od njih sopropadli, e preden so bili praktino preizkueni, mnogi so povsem neuporabni, je pa vmestudi nekaj dobrih in obetavnih idej. A vendar, vse skupaj je ... 4. problem nove dobeIPv6 cc/ickr P_kentIPv4etrtek, 29. november 124&gt; ...bolj prepreka za prehod na v6, kot nek temelj za uinkovito posodobitev interneta -varuje pred prihodnostjo ;-). In ni prvi, da je IP-tehnologija trila ob tako prepreko! Vrnimose 20 let nazaj... 5. oblii in proteze za IP-tehnologijouporabnostasetrtek, 29. november 12 5...v zaetke vzpona v4 interneta. Toga delitev na omreja v naprej predpisanih velikosti (sespomnite klas?) onemogoa uinkovito izrabo v4-naslovnega prostora. Katastrofo so hitro(1993) prepreili z &gt; 6. CIDR celotni internet deliin rabietrtek, 29. november 126CIDR (ne, to ni francoska pijaa :-))Mnogo bolja izkorienost naslovnega prostora - velikosti podomreij so lahko razlineglede na tevilo sistemov v omreju (ne v naprej predpisane). 7. oblii in proteze za IP-tehnologijouporabnost CIDR asetrtek, 29. november 12 7Sledi rast tevila IP-naprav. Zavedo se, da bo prostora hitro zmanjkalo. Tehniki so se odloili,da ne bodo izumljali nekaj novega, temve da bodo zadevo popravili v pravem tehnikemduhu ;-) Reitev je NAPT &gt; 8. NAPTnadaljujmo avanturopo tehnikoetrtek, 29. november 128...ki je omogoil nadaljno rast interneta, bolje reeno, da je sploh preivel vse do danes. 9. oblii in proteze za IP-tehnologijouporabnostNAPT CIDR asetrtek, 29. november 129In danes imamo nov - zelo resen problem. Prostih v4-naslovov ni ve. Zdi se, da je reitev nadlani &gt; 10. oblii in proteze za IP-tehnologijo IPv6uporabnostNAPT CIDR asetrtek, 29. november 1210&gt; IPv6.v6 so izumili e 1998! Imeli smo dovolj asa za preskok v nov razvojni cikel. Vendar ...&gt; 11. ali smo uspeli?etrtek, 29. november 12 11 12. oblii in proteze za IP-tehnologijo IPv6uporabnostNAPT CIDRZ akaj se prehodanismo lotili e pred10 leti?tranzicijski mehanizmiasetrtek, 29. november 1212al ne. Predolgo smo odlaali in danes smo v dilemi pred komaj pregledno kopicotranzicijskih pripomokov, protez IP-tehnologije. Zakaj? Odgovor poiemo z vpraanjem:Katera v6-aplikacija (storitev?) je bila takrat najpogosteje uporabljena? No, pozabimo zatrenutek na Arnesov svetovni rekord ;-) ...&gt; 13. pred 10 leti ping6etrtek, 29. november 1213 14. ping6 ::1etrtek, 29. november 12 14Introvertirani so si ga pingali sami, 15. ping6 -I eth0 ff02::1etrtek, 29. november 12 15zvedavi so iskali sosede v lokalnem omreju 16. traceroute6etrtek, 29. november 1216napredneji in zahtevneji pa celo pot do tujih omreij ;-) 17. cc/ickr Lizzy Steward zgolj-IPv6 omreja in storitveetrtek, 29. november 1217Od pinga do tega futuristinega sveta je prekleto dolga pot! 18. etrtek, 29. november 1218Ni tako rno, kot se zdi. Imamo nekaj uporabnih trikov. 19. zmagovalne kombinacijeIPv4 preko IPv6DS-Lite MAPIPv6 preko IPv4LISP6rd stateful statelessetrtek, 29. november 1219LISP ni programski jezik (leto mlaji od Fortrana ;-)), temve Locator/Identier SeparationProtocol: IPv6 @FacebookV tabeli so tehnoloki triki razvreni po dveh kriterijih. Favorit je zgoraj desno. 20. stateless tunel skozi IPv4 - 6rd IPv6 6rd-prehod IPv4 IPv4IPv6 IPv4 NAT privatni IPv4 uporabniki ponudnik storitev internetetrtek, 29. november 12 20[pojasni delitev na uporabnike, ISP in internet]6rd: v4 v hrbtenici, pri uporabnikih NAT. v6 skozi samodejne proto-41 tunele. Statelesspreslikava med naslovi. Problem: dodatno delo za ISP-je, vendar le zaradi v6 (!?) Stroki za6rd prehode ... 21. stateless tunel skozi IPv4 - 6rd IPv66rd-prehodi IPv4 IPv4IPv6 IPv4 NAT privatni IPv4 uporabniki ponudnik storitevinternetetrtek, 29. november 12 21... tevilo prehodov in stroki se veajo ob irjenju v6 -&gt; kontraproduktivno (v nasprotju sciljem preiti na zgolj-v6) in nesmiselno.Zamenjajmo vlogi v4 in v6 &gt; 22. stateful tunel skozi IPv6 - DS-Lite IPv4 veliki NAT IPv6 IPv6IPv6 IPv4 privatni IPv4 uporabniki ponudnik storitev internetetrtek, 29. november 1222&gt; ...in _premaknimo_ NAT44 s CPE na veeelik usmerjevalnik ISP-ja (CGN). v4 promet zinternetom posredujemo skozi v6 tunel. Problem: e vedno ohranjamo v4 in NAT44,nedeterministino usmerjanje - nekatere aplikacije dajejo prednost v4 (skozi NAT!) prednative v6, stateful. Velik problem: CGN!Poskusimo se znebiti CGN in zasnovati nekaj, emur bi lahko rekli stateless DS-Lite &gt; 23. stateless DS-Lite - MAP MAPIPv4IPv6IPv6 lasten IPv6-preks en sam javen IPv4-naslov nabor TCP/UDP vratIPv6 IPv4NAT privatni IPv4 MAP CPE uporabnikiponudnik storitev internetetrtek, 29. november 12 23(marketinki naziv za MAP) NAT44 ohranimo pri uporabnikih/organizacijah, ki uporabljajoprivatne v4-naslove (tako in tako je e tam ali pa e bo) in ga dopolnimo s statinimalgoritminim prevajanjem med v4-naslovi z nizom TCP/UDP vrat in v6-naslovom (kot A+P).Na WAN strani CPE je zgolj v6. Organizacije si delijo iste v4 WAN naslove, vendar ima vsaksvoj nabor vrat. Zadaj NAT. Enkapsulacija v v6, de-enkapsulacija na ISP-jevi MAP napravi(npr. ASR 1k).Problem: ne odpravlja problema izrabe naslovnega prostora, ga pa v veliki meri olaja;krenje nabora vrat; ne dela brez dual-stack-a. Je pa stateless! Popravki na CPE so minimalni.MAP naprav je lahko ve in so porazdeljene po mejah ISP-jevega omreja. 24. preslikava IPv6-naslova IPv4-naslov + vrata 14 bitov} IPv6-naslov/42 /56 /64izbran IPv6-preksID-organizacijeza IPv6-naslove v organizaciji IPv4-naslov TCP/UDP vrata dopolnjenoID-nabora izbran IPv4-preksdo 32 bitov biti uporabnikavratbiti uporabnika } /22 /32 } 4 biti 10 bitov http://6lab.cisco.com/map/MAP.phpetrtek, 29. november 12 24Tehnologija MAP veliko obeta, zato kratka razlaga.Organizacija ima (dodaten) javen v6-preks znotraj katerega razporedi svoja lokalna v6-omreja. Ta preks jesestavljen iz nekega v naprej deniranega dela in ID-ja organizacije (unique). Tako zgrajen v6 naslov se preslika vv4-naslov /32 in niz TCP/UDP vrat. In obratno - 1:1. Podobno delitvi omreij v CIDR, le da gremo od /32 naprej vbitno polje vrat. Nabor vrat je izbran tako, da so well-known vrata (pod 1024) rezervirana za strenike.Primer: 16 organizacij si deli en v4-naslov, 16384 v /22. Vsaka lahko uporabi 4000 vrat. 25. je to res prava pot? Katera tehnologija je prava? Ali ima IPv6 prednost? Ali opuamo IPv4? Ali zagotavlja kakovost storitev med prehodom? Je razirljiva, nadgradljiva? Koliko stane?etrtek, 29. november 1225Pri DS-Lite in MAP je v6 v prednosti. Vse dosedaj opisane tehnologije temeljijo na dual-stacku-u in nujno potrebujejo v4. Kakovost je povezana s kompleksnostjo translacije. Stalesstehnologija je razirljiva in ceneja, stateful nikakor ne (potreba po strojnih virih raste znaraanjem tevila sej). 26. Kaj pa NAT?etrtek, 29. november 12 26Bogokletna (bolje reeno: arnesokletna) misel! 27. minutka ali dve za tehnikeetrtek, 29. november 12 27Govorili bomo o NAT-u med 4 in 6. Potrebujemo mehanizem, ki v4-naslovu predpie v6-naslov in obratno. Deniramo IPv4-embedded IPv6-naslov (v v6 vstavljeni v4-naslov) &gt; 28. vstavljanje IPv4-naslova v IPv6-naslov IPv4-embedded naslov /96/120 /128 izbran NAT64-preks IPv4-naslovIPv4-omreje/24/32etrtek, 29. november 12 28Za preslikavo se dogovorimo za nek t.i. NAT64-preks, obiajno /64 ali /96. v6 naslovdobimo iz v4-naslova tako, da ta preks dopolnimo s celotnim v4-naslovom. Vsak v4-naslovlahko preslikamo v v6 in iz vsakega tako sestavljenega v6-naslova lahko razberemo vanjvstavljeni v4-naslov. 29. vstavljanje IPv4-naslova v IPv6-naslov IPv4-embedded naslov/96 /120 /128 2001:db8:122:344::192.168.2.33 IPv4-naslov192.168.2.33/24 /32etrtek, 29. november 1229Primer: preslikava v4-naslovov iz /24 v v6 /120.Iz tako sestavljenega v6-naslova lahko izluimo v4-naslov (kar seveda ne velja za poljubenv6-naslov!). 30. stateful NAT pred odjemalci - NAT64/DNS64IPv6 NAT64 prefiks: 2001:db8:122:344::/96IPv4 IPv4-naslovi za NAT: 192.168.2.0/242001:db8:122::1 192.168.2.33 2001:db8:122:344::193.2.1.87193.2.1.87 2001:db8:122::1 2001:db8:122:344::193.2.1.87 193.2.1.87 AAAA(strenik.si) = ? 2001:db8:122::1 192.168.2.33193.2.1.87 IPv4-converted: 2001:db8:122:344::193.2.1.87 DNS64AAAA(strenik.si) =NAT64 prefiks: 2001:db8:122:344::/96IPv4-converted:2001:db8:122:344::193.2.1.87 uporabniki omreje ponudnik vsebineetrtek, 29. november 1230Delovanje NAT64/DNS64. Zgolj v6-odjemalci komunicirajo z zapraenimi zgolj-v4 streniki.Ker poljubnega v6-naslova ne moremo prevesti v v4-naslov, potrebujemo stateful NAT.Stateful = drago in z omejitvami :-(, olajevalna okoliina: NAT64 se lahko razporedi polokalnih omrejih. 31. stateless NAT64 pred streniki - NAT46IPv4 NAT64 prefiks: 2001:db8:122:344::/96 IPv62001:db8:122:344::192.168.2.33 2001:db8:122:344::193.2.1.87 192.168.2.33 193.2.1.87 192.168.2.33IPv4-translatable:2001:db8:122:344::193.2.1.87 A(strenik.si) = 193.2.1.872001:db8:122:344::193.2.1.87 2001:db8:122:344::192.168.2.33193.2.1.87 192.168.2.33 NAT64 prefiks: 2001:db8:122:344::/96uporabnikiomrejeponudnik vsebineetrtek, 29. november 12 31NAT64 lahko uporabimo tudi v nasprotni smeri (recimo temu NAT46)- pred zgolj-v6streniki. V tem primeru je zelo uinkovit, saj za prevajanje med v4 v v6 ni potrebno beleitiin upotevati posameznih sej -- vsak v4-naslov lahko algoritmino in deterministinoprevedemo v unikaten v6-naslov. 32. kaj pa NAT? IPv6 ima prednost pred IPv4 Omogoa opuanje IPv4 Ali zagotavlja kakovost storitev med prehodom? NAT46 pred streniki je stateless in je razirljiv in nadgradljiv NAT64 pred odjemalci je stateful , lahko pa ga razporedimo po lokalnih omrejih Cena je primerljiva z MAP etrtek, 29. november 12 32 33. trenutek resniceetrtek, 29. november 1233V primeru NAT64 mora ponudnik prevajati v4-promet, ki sicer e vedno naraa. Vendar ne pozabimo na na dolgoroni cilj -prehod na v6 in opustitev starega protokola. Ko se bo trend naraanja obrnil v prid v6, bomo z NAT64 v veliki prednosti preddrugimi tranzicijskimi mehanizmi. Uporabnik/strenik za NAT-om 64 nima v4-naslova in zanj je prehod na native v6 neopazen.e ve, s iritvijo v6-omreij in storitev se potreba po NAT64 zmanjuje in NAT64 se postopoma ukinja. NAT64 ima tokovnetia (kritino toko v omreju) le za v4-promet in ne za v6. NAT64 tudi vzpodbuja ponudnike vsebin pri prehodu na v6.Vsebina na v6 je namre dostopna neposredno, za dostop do vsebine na v4 pa je potrebna translacija, ki negativno vpliva nauporabnikovo izkunjo. Ponudnik vsebine ima zelo dober motiv za imprejnji prehod na v6 :-). NAT64 je torej pravi korak donative IPv6. 34. NAT je mrtev. Naj ivi NAT!etrtek, 29. november 1234Streljajte name, e elite! Temu se ne bomo mogli izogniti. 35. Minister za ajpi opozarja:Prekomerna uporaba NAT-a koduje razvoju internetnih storitev!NAT = zlo O tveganju in neelenih uinkih se posvetujte z Arnesovim svetovalcem ali tehnikom za omrene storitve.etrtek, 29. november 12 35 36. NAT64 = boleinaetrtek, 29. november 1236Boleina ob porodu in ne kot zobobol.Sprememba na bolje, novo ivljenje. 37. Kaj je torej most do 6?etrtek, 29. november 12 37 38. etrtek, 29. november 1238Most do 6 ni tehnologija za aroben prehod na v6 med tem, ko vztrajamo v starem v4-gradu.Starega je treba poruiti! Most je odloitev za selitev! Na graak je to - kot moder gospodar- tudi storil. 39. kaj je most do 6? Most do 6 je odloitev za razirljivo tehnologijo, ki je usmerjena proti zgolj-IPv6 omrejem in storitvam.etrtek, 29. november 12 39IPv4 je zapuina (legacy). Sodobna omreja in storitve bodo zgolj-IPv6.Most do 6 je odloitev za nadgradljivo/razirljivo (scalable!) tehnologijo, ki bo s postopnim opuanjem v4 indvojnega protokolnega sklada omogoila uinkovit prehod na zgolj-v6 omreja in storitve.Res, morali bomo zaviti z lepe in dobro zvoene poti, se nekoliko spustiti po klancu navzdol... ali pa bomovztrajali na glavni cesti, ki nas vodi v CGN-je, kjer je samo e HTTP @v4 in pot do osiromaenja interneta. 40. eso vo 30-l etnico! v abljeni na Arnetrtek, 29. november 1240Preverimo skupaj na Arnesovi 30-letnici!Vabljeni!</p>