triglav 240: posvet ob 240-letnici prvega posvet ob 240-letnici prvega dokumentiranega vzpona na...

Click here to load reader

Post on 01-Mar-2020

3 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • TRIGLAV 240: POSVET OB 240-LETNICI PRVEGA DOKUMENTIRANEGA

  VZPONA NA TRIGLAV

  PROGRAM IN KNJIŽICA IZVLEČKOV

  8. in 9. junij 2018

  MOJSTRANA 2018

 • TRIGLAV 240: POSVET OB 240-LETNICI PRVEGA DOKUMENTIRANEGA

  VZPONA NA TRIGLAV

  PROGRAM IN KNJIŽICA IZVLEČKOV

  8. in 9. junij 2018

  UREDILI:

  MATIJA ZORN PETER MIKŠA

  IRENA LAČEN BENEDIČIČ MATEJ OGRIN

  ANA MARIJA KUNSTELJ

  MOJSTRANA 2018

 • TRIGLAV 240: POSVET OB 240-LETNICI PRVEGA DOKUMENTIRANEGA VZPONA NA TRIGLAV: PROGRAM IN KNJIŽICA IZVLEČKOV © 2018, ZRC SAZU Geografski inštitut Antona Melika Uredniki: Matija Zorn, Peter Mikša, Irena Lačen Benedičič, Matej Ogrin, Ana Marija Kunstelj Izdajatelj: ZRC SAZU Geografski inštitut Antona Melika Za izdajatelja: Drago Perko Soizdajatelj: Gornjesavski muzej Jesenice Za soizdajatelja: Irena Lačen Benedičič Založnik: Založba ZRC Za založnika: Oto Luthar Glavni urednik: Aleš Pogačnik Oblikovanje: Matija Zorn Tisk: ZRC SAZU Geografski inštitut Antona Melika Naklada: 100 izvodov Prva izdaja, prvi natis. Mojstrana 2018 Naslovnica: Triglav na upodobitvi Marka Pernharta (Vrh Triglava, po 1849, 60 x 90 cm, olje na platnu, hrani Narodni muzej Slovenije; fotograf: Tomaž Lauko). CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 913(234.323.6Triglav)(082) 796.52(234.323.6Triglav)(082) POSVET ob 240-letnici prvega dokumentiranega vzpona na Triglav (2018 ; Mojstrana) Triglav 240 : program in knjižica izvlečkov / Posvet ob 240-letnici prvega dokumentiranega vzpona na Triglav, 8. in 9. junij 2018, Mojstrana 2018 ; [uredili Matija Zorn ... [et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, 2018 ISBN 978-961-05-0091-9 1. Gl. stv. nasl. 2. Zorn, Matija 295208960

 • ORGANIZATORJI POSVETA Gornjesavski muzej Jesenice, Slovenski planinski muzej (http://www.planinskimuzej.si/)

  Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademija znanosti in umetnosti, Geografski inštitut Antona Melika (http://giam.zrc-sazu.si/)

  Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovini, Oddelek za geografijo (http://zgodovina.ff.uni-lj.si/; http://geo.ff.uni-lj.si/)

  ORGANIZACIJSKI ODBOR dr. Peter Mikša, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino Irena Lačen Benedičič, Slovenski planinski muzej, Gornjesavski muzej Jesenice dr. Matija Zorn, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademija znanosti in umetnosti, Geografski inštitut Antona Melika dr. Matej Ogrin, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo Ana Marija Kunstelj, Javni zavod Triglavski narodni park

 • SPONZORJI IN DONATORJI POSVETA Zavarovalnica Triglav, d. d. (http://www.triglav.si/)

  PD Ljubljana-Matica (https://www.pd-ljmatica.si/)

  Rafael, gradbena dejavnost, d.o.o. (http://www.rafael.si/)

  OMEGA consult d.o.o. (http://www.omegaconsult.si/)

  Planinska zveza Slovenije (https://www.pzs.si/)

  Občina Kranjska Gora (http://obcina.kranjska-gora.si/)

  Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije (http://www.mk.gov.si/)

 • POSVET OB 240-LETNICI PRVEGA DOKUMENTIRANEGA VZPONA NA TRIGLAV

  7

  VSEBINA PROGRAM ……………..……………………………………………………………………………………………………… MATIJA ZORN

  10

  POSVETOVANJU NA POT ………............................................................................................ 13

  IZVLEČKI PETER MIKŠA KAKO JE TRIGLAV PRISTAL V GRBU REPUBLIKE SLOVENIJE ……………………………………………..

  15

  MARIJA MOJCA PETERNEL ALJAŽEV STOLP – ZGODBA Z NASLOVNICE LETA 1895? ………………………………………………….

  15

  JANEZ MLINAR V SENCI GORA. OBLIKOVANJE ZGORNJESAVSKE DOLINE KOT TURISTIČNE DESTINACIJE …

  16

  FRANCE MALEŠIČ PRAVI ZAČETEK REŠEVANJA V SLOVENSKIH GORAH: REŠEVANJE ANTONA KOROŠCA 6. JULIJA 1822 S TRIGLAVA .……………………………………………………………………………………………

  16 IRENA LAČEN BENEDIČIČ, SAŠA MESEC PRVA VPISNA KNJIGA ALJAŽEVEGA STOLPA ……..…………………………………………………………….

  17

  GREGA ŽORŽ NA ZAHODNI STRANI TRIGLAVA MED OBEMA VOJNAMA ………………………………………………

  17

  ALENKA ŽUPANČIČ PO SLEDEH ARHIVSKIH DOKUMENTOV NA TRIGLAV: OB 111-LETNICI VZPONA ………………

  18

  PRIMOŽ GAŠPERIČ, MATIJA ZORN GORSKI RELIEF NA STARIH ZEMLJEVIDIH SLOVENSKEGA OZEMLJA …………………………………

  18

  MIHA PAVŠEK, MATIJA ZORN, MATEJ GABROVEC TRIGLAVSKI LEDENIK - SEDEM DESETLETIJ REDNIH OPAZOVANJ IN MERITEV …………………

  19

  MAURO HRVATIN, ZORN MATIJA RECENTNE SPREMEMBE REČNIH PRETOKOV IN PRETOČNIH REŽIMOV V JULIJSKIH ALPAH …………………………………………………………………………………………………………

  19

 • POSVET OB 240-LETNICI PRVEGA DOKUMENTIRANEGA VZPONA NA TRIGLAV

  8

  DUŠAN PETROVIČ, ANITA ANŽELAK, TILEN URBANČIČ, DEJAN GRIGILLO PRIMERJAVA MAKETE TRIGLAVA OB BOHINJSKEM JEZERU Z DEJANSKO OBLIKO GORE …

  20

  PETER MIKŠA JUGOSLOVANSKI KRALJ PETER II. KARAĐORĐEVIĆ NA TRIGLAVU …………………………………..

  20

  HERMAN BERČIČ TRIGLAV Z VIDIKA ŠPORTNEGA TURIZMA ………………………………………………………………………

  21

  BLAŽ JEREB, TADEJ DEBEVEC, STOJAN BURNIK PLANINSTVO NA FAKULTETI ZA ŠPORT – OD GOLOVCA DO TRIGLAVA ……………………………

  21

  TOMAŽ PAVLIN TRIGLAV V ŠPORTU ………………………………………………………………………………………………………..

  22

  IRENA MRAK, MAJDA ODAR, ANŽE KREK, MIHA MAROLT KRISTJAN BREZNIK ZNAČILNOSTI PRISTOPOV NA NAJVIŠJO GORO V SLOVENIJI (TRIGLAV, 2864 M) …………….

  22

  PETER MIKŠA, NEJC POZVEK TRIGLAVSKA SEVERNA STENA IN PRVI VZPONI ……………………………………………………………….

  23

  LJUDMILA BOKAL IME TRIGLAV KOT ENOTA SLOVENSKEGA LEKSIKALNEGA SISTEMA ………………………………..

  24

  PETER MIKŠA, MATEJ OGRIN, KRISTINA GLOJEK GORSKA IDENTITETA SLOVENCEV ………………………………………………………………………………….

  24

  BORUT PERŠOLJA GORNIŠTVO IN TRIGLAV: SEDANJOST V LUČI NJUNE PRVOBITNOSTI ……………………………..

  25

  MARIJA OGRIN NAJSTAREJŠE POSTOJANKE V VZHODNIH JULIJSKIH ALPAH ……………………………………………

  25

  FRANCE MALEŠIČ KDOR IŠČE, TA NAJDE: IMENA, IZRAZI, DEJANJA IN DOGAJANJA …………………………………….

  26

  NATAŠA MRAK, ANITA ZUPANC TRIGLAV – MOJ DOM? …………………………………………………………………………………………………..

  26

  MAJA VEHAR ZAOBLJUBA PRED BOGOM IN TRIGLAVOM: POSTAVITEV KOČE IN KAPELICE NA KREDARICI TER PRIMER POROKE KOT IZRAŽANJA PRIPADNOSTI SLOVENSTVU ………………

  27

 • POSVET OB 240-LETNICI PRVEGA DOKUMENTIRANEGA VZPONA NA TRIGLAV

  9

  MANCA VOLK BAHUN, MATIJA ZORN, MIHA PAVŠEK SNEŽNI PLAZOVI V TRIGLAVSKEM POGORJU ………………………………………………………………….

  27

  MIRAN HLADNIK TRIGLAVSKE PARTIZANSKE PLOŠČE ………………………………………………………………………………..

  28

  JANEZ BIZJAK TRIGLAV, SVETA GORA MED MITOM IN RESNIČNOSTJO …………………………………………………

  28

  JOŽE MIHELIČ TRIGLAV IN LEGENDA O ZLATOROGU …………………………………………………………………………….

  29

  MITJA ŠORN, JANEZ DUHOVNIK, TADEJ DEBEVEC GORSKO VODNIŠTVO V TRIGLAVSKEM POGORJU – OD NEKDAJ DO DANES ……………………

  29

  PETER SKOBERNE PREDLOG ALBINA BELARJA ZA ZAVAROVANJE DOLINE TRIGLAVSKIH JEZER (1908) …………

  30

  ALOJZ BUDKOVIČ BOHINJSKA PODRUŽNICA TK SKALA ……………………………………………………………………………….

  30

  DUŠAN ŠKODIČ DOLOČITEV MEJE NA TRIGLAVU IN VOJAŠNICA MORBEGNA ………………………………………….

  31

  ŠPELA LEDINEK LOZEJ, SAŠA ROŠKAR PLANINA VELO POLJE …………………………………………………………………………………………………….

  31

  MARKO SLAPNIK INTERPRETACIJA GORSKE NARAVE V KAMNIŠKO-SAVINJSKIH ALPAH Z OZIROM NA TRIGLAV KOT SIMBOL SLOVENSTVA ……………………………………………………………………………….

  32 FRANC ZABUKOŠEK V SPOMIN NA 145. LETNICO GORNIŠKEGA DRUŠTVA TRIGLAVSKI PRIJATELJI (1872–2017) ………………………………………………………………………………

View more