may±s haziran b¼lteni

Download may±s haziran b¼lteni

Post on 24-Mar-2016

220 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

mayıs haziran bülteni

TRANSCRIPT

 • Mays- Haziran 2010

  43. Dnem Ynetim Kurulumuzgrev dalm yapt

  Meslee hogeldiniz

  Milli Eitim Mdrl ileprotokol imzaladk

  kinci Oda leyiialtay yapld

  Kz Meslek Lisesi ykldTSM koromuz izleyenleri yine byledi

 • 1bltenMAYIS-HAZRAN 2010tmmob makina mhendisleri odas denizli ubesi

  sunu

  Sahibi(MMO Denizli ubesi Adna)

  Hseyin Hadml(ube Bakan)

  S. Yaz leri MdrFatih Yaa

  (ube Sekreteri)

  Yayn KuruluCemal MeranDevrim Kuu

  Ferhat Caner AlakoFuat Berkay

  Hseyin ErkekM. Murat GrsoyUurhan Karcl

  Bask ncesi HazrlkCemalettin ada

  BaskHavadis Gazetecilik - Matbaaclk

  Tel: 2428673 DENZL Bask Adedi: 1800

  Merutiyet Cd. No:19 K:6-7-8 Kzlay/ ANKARATel: 0 (312) 444 8 666Fax: 0 (312) 417 86 21

  Denizli ubesiSrakaplar Mah. Saltak Cd. No:83 DENZLTel : 0 (258) 444 8 666Faks : 0 (258) 263 88 36

  Mula l TemsilciliiEmirbeyazt Mah. Turgutreis Cad.Seyfi lkmen h. Kat:3 No:6 MULATel : 0 (252) 444 8 666Faks : 0 (252) 212 38 63

  Aydn l TemsilciliiGzelhisar Mah. Adnan Menderes Bulv. 41.Sokak No: 23/A AYDINTel : 0 (256) 444 8 666Faks : 0 (256) 215 01 12

  Uak l Temsilciliinalan Mh. Ayta Apartman No: 26/B UAKTel : 0 (276) 444 8 666Faks : 0 (276) 212 40 10

  Bodrum le TemsilciliiTemel Konut Merkezi Kat:2 No:2 Gmbet/Bodrum/ MULATel : 0 (252) 317 19 19Faks : 0 (252) 317 19 19

  Fethiye le TemsilciliiCumhuriyet Mah. Dispanser Sk.Aygn Merkezi Kat:1 No:102Fethiye/MULATel : 0 (252) 612 87 01Faks : 0 (252) 612 07 73

  Marmaris le TemsilciliiKemeralt Mah.General Mustafa Mulal Cd.Yiit M. No:10 Marmaris/MulaTel : 0 (252) 413 51 71Faks : 0 (252) 413 57 89

  Milas le Temsilciliismetpaa Mh. Zafer Cd. K:1 No:10 MULATel : 0 (252) 513 66 16Faks : 0 (252) 513 66 16

  Nazilli le TemsilciliiAltnta Mah.161 Sk. No:8 Kat:1/11Nazilli/AYDINTel : 0 256 313 17 15Faks : 0 256 313 17 15

  Genel Merkez

  Taksimde 32 yl aradan sonra gerekleen bulumaemeki snflarn mcadele tarihinde yerini alm ve emeki-lerin ayaa kalknn izlerini tayan direnilerin at yolyeni bir dnemin kapsn da aralamtr. Taksimde alan-lardan isizlere; genlerden kadnlara kadar dzenin madurettii tm kesimler bir araya gelmitir. 1 Mays bir yandanTEKEL direniinin izlerinden isizlie ve gvencesizlie kar- emekilerin ortak mcadele arsna dnrken, dieryandan da eitliki ve zgrlk yeni bir anayasa talebininortaya konulduu bir gn olmutur.

  Neoliberal politikalarla sosyal devletin ortadan kaldrl-mas, kamu deerlerinin zelletirilmesi ve alanlarn g-vencesizlik iine itilmesi, taeron firmalarn ucuz i gcsalayabilmek iin cretlerinde ksntya gitmesi, maliyetleridrmek iin i gvenliinin asgariye indirilmesi sonucumeydana gelen kazalarn bir yenisine 17 Maysta Zongul-dakta yaanan son felaket eklenmitir.

  2009 ylnda tm yakcl ile yaadmz kriz; Gelimikapitalist lkelerin 12 trilyon dolar bulan kurtarma paketleriy-le bile alamazken, borsa ve tahvil piyasasndaki oyunlar iledev tekellerin ynetim kadrolarnn hi ettii milyarlarca do-lar ilk kez tm aklyla gzler nne serilmitir. Bu buna-lm bizim gibi gelimekte olan lkeleri zellikle etkilemi, re-tim ve i piyasalarda talep dm, i ve d ticaret hacmidaralm, isizlik oranlar bym, istihdam hacmi olabildi-ince klmtr.

  Krizle birlikte birok iyeri kapanm, sadece son bir yliinde 1,5 milyon kii isiz kalmtr. Sanayide iten kar-lanlarn 750 bini bulduu, toplam sanayi istihdamna gre buorann yzde 18'e ulat grlmektedir. Sanayide son biryllk retim daralmas yzde 20'dir. Dnyada kriz ile birliktesosyal adaleti programlara ve kamusal desteklere dair

  inan ve ynelim artarken, lkemizde krizin asli sorumlusuolan serbestletirme politikalarnda srarc olunmakta, yenizamlar, vergi artlar ve zelletirmeler tek zm olarakdayatlmaktadr. Bu olumsuz artlardan blgemizde fazlasile nasibini almtr. Tekstil ve traverten retimi ile milyar do-larn zerinde ihracat yapan blgemiz, yaanan kresel kri-zin etkisi ile intiharlar ve iflaslarla gndeme gelmitir.

  lkedeki siyasi hareketlilik her trl yntem kullanla-rak srdrlrken Cumhurbakanlnn Devlet DenetlemeKurulunun Anayasann 135. maddesine gre kurulmu mes-lek rgtleri hakknda hazrlam olduu rapor Cumhurba-kanl internet sitesinde yaymland. Toplam 1062 sayfaolan ve olduka kapsaml hazrland gzlenen rapordabeklendii gibi meslek odalarnn hibir faaliyetinin beenil-medii ve siyasetle uratklar yer almaktadr. Raporun ya-ymlanmasnn hemen arkasndan Bayndrlk ve skan Ba-kanlnn Ba Mfettiinin nereden yapld belli olmayanbir ihbar mektubunu mesnet gstererek TMMOBdan yenibelgeler istemesi srecin benzer yntemlerle sreceinin ilkiaretleridir.

  yelerimizin hak ve karlarn korumak, gelien bu yap-lanmada yarnlara hazrlk olmak, emekten, bilimden ve l-kemizden yana olmak abamz hi durmakszn srecektir.Kurulduu gnden bu yana srekli geliim iinde olan ube-miz, sizlerin de destei ile daha da glenecektir.

  Unutmayalm.Birlikte baardk,Birlikte baaracaz.imdi grev ve sorumluluk zamandr.

  TMMOB Makina Mhendisleri OdasDenizli ubesi Ynetim Kurulu

  imdi grev ve sorumluluk zamandr!

 • ubemiz tarafndan tm ube ve Tem-silcilik Yneticileri ile alanlarmza y-nelik olarak, birincisi 24-25 Mays 2008tarihlerinde Mula Gkova YcelenOtelde gerekletirilen Oda leyii a-ltay nn ikincisi 22-23 Mays 2010 ta-rihlerinde Collosae Hotelde yapld. a-ltaya tm YK yeleri, Temsilcilik Y-rtme Kurulu yeleri, Teknik Grevlileri-miz ve dier alanlarmz eksiksiz olarakkatld. altay ube Ynetim KuruluBakan Hseyin Hadmlnn konumas

  ile balad. ube Ynetim Kurulu BakanHadml unlar syledi: ubemiz tarafn-dan tm ube ve Temsilcilik Yneticileriile alanlarmza ynelik olarak, birinci-sini 24-25 Mays 2008 tarihlerinde MulaGkova Ycelen Otelde gerekletirdii-miz Oda leyii altay nn ikincisindesizlerle birlikte olmaktan duyduum mut-luluu sizlerle paylaarak szlerime bala-mak istiyorum.

  Deerli alma arkadalarm,2009 ylnda tm yakcl ile yaad-

  mz kriz; Gelimi kapitalist lkelerin 12trilyon dolar bulan kurtarma paketleriylebile alamazken, borsa ve tahvil piyasa-sndaki oyunlar ile dev tekellerin ynetimkadrolarnn hi ettii milyarlarca dolar ilkkez tm aklyla gzler nne serilmi-tir. Bu bunalm bizim gibi gelimekte olanlkeleri zellikle etkilemi, retim ve i pi-yasalarda talep dm, i ve d ticarethacmi daralm, isizlik oranlar bym,istihdam hacmi olabildiince klmtr.

  Krizle birlikte birok iyeri kapanm,sadece son bir yl iinde 1,5 milyon kii i-siz kalmtr. Sanayide iten karlanlarn750 bini bulduu, toplam sanayi istihdam-na gre bu orann yzde 18'e ulat g-rlmektedir. Sanayide son bir yllk retimdaralmas yzde 20'dir. Dnyada kriz ilebirlikte sosyal adaleti programlara ve ka-musal desteklere dair inan ve ynelim ar-

  tarken, lkemizde krizin asli sorumlusuolan serbestletirme politikalarnda srarcolunmakta, yeni zamlar, vergi artlar vezelletirmeler tek zm olarak dayatl-maktadr. Bu olumsuz artlardan blge-mizde fazlas ile nasibini almtr. Tekstilve traverten retimi ile milyar dolarn ze-rinde ihracat yapan blgemiz, yaanan k-resel krizin etkisi ile intiharlar ve iflaslarlagndeme gelmitir

  Ancak ubemiz, rgtll sayesin-de, nceki yllardaki gibi baarl alma-larn srdrm, lkemizin ve yaad-mz kentin iinde bulunduu elverisiz ko-ullara kar emekten, meslekten, meslek-tatan yana tavr gelitirmeye devam et-mitir. Bu abalarmzn rn olarak, u-bemiz tm bu olumsuzluklar bir kenarabrakarak TMMOB Felsefesini iselleti-rerek yryne devam etmitir.

  yelerimizin katk ve destekleri ile ye-ni binamz hizmete sunmann gururunuyaadk. Uzun sredir hizmetlerimizin tekmerkezden ve daha salkl yrtlmesiiin yaptmz almalar, nihayet sonu-land. Burada ki baarmz, birlikteliimizMakina Mhendisleri Odas Denizli ube-si olarak kurumsallamann gelitirilereksrdrldnn bir kantdr.

  te yandan 29-30 Ocak 2010 tarihle-rinde gerekletirdiimiz VIII. Olaan Ge-nel Kurulumuz ve Temsilcilik Yrtme

  kinci Oda leyii altay yapldkinci Oda leyii altay yapld

  2

  blten MAYIS-HAZRAN 2010tmmob makina mhendisleri odas denizli ubesi

  ubemizden

 • 3bltenMAYIS-HAZRAN 2010tmmob makina mhendisleri odas denizli ubesi

  ubemizdenKurulu seimlerimiz bu birlikteliimizigstermek asndan byk anlam ta-maktadr. Kurulu felsefemizden ve top-lumsal duruumuzdan dn vermeden a-lma srdrdk. Tm kurum ve kurulula-ra eit mesafede, yelerimizin ve toplumunkarlarna paralel ilikiler kurduk ve geli-tirdik. yelerimizin deneyim ve birikimle-rinin Odamza kazandrlmas ynnde ka-tlm mekanizmalarn srekli olarak sonukadar ak tuttuk. En nemli yatrm insa-na yaplan yatrmdr felsefesinden hare-ketle meslek ii eitim almalarna b-yk arlk verdik. Mesleki ilgi alanmzagiren her konuda zmler retip yeleri-mizin ve kamuoyunun hizmetine sunmagayretimizden hi vazgemedik. Meslei-mizi ve meslektalarmz ilgilendiren eko-nomik, toplumsal sorunlar ve bu sorunlarnzmleri konusunda Hkmetleri, YerelYnetimleri ve bilgilendirme, aydnlatmaanlamnda kamuoyunu uyardk.

  Deerli Arkadalarlkedeki siyasi hareketlilik her trl

  yntem kullanlarak srdrlrkenCumhurbakanlnn Devlet DenetlemeKurulunun Anayasann 135. maddesinegre kurulmu meslek rgtleri hakkndahazrlam olduu rapor Cumhurbakanlinternet sitesinde yaymland. Toplam1062 sayfa olan ve olduka kapsaml ha-zrland gzlenen raporda beklendii gi-bi meslek odalarnn hibir faaliyetinin be-enilmedii ve siyasetle uratklar yer al-maktadr. Raporun yaymlanmasnn he-men arkasndan Bayndrlk ve skan Ba-kanlnn Ba Mfettiinin nereden yapl-d belli olmayan bir ihbar mektubunumesnet gstererek TMMOBdan yeni bel-geler istemesi srecin benzer yntemlerlesreceinin ilk iaretleridir.

  yelerimizin hak ve karlarn koru-mak, gelien bu yaplanmada yarnlara ha-zrlk olmak, emekten, bilimden ve lke-mizden yana olmak abamz hi durmaks-zn srecektir. Kurulduu gnden bu yanasrekli geliim iinde olan ubemiz, sizle-rin de destei ile daha da glenecektir. Bug bizlerin ortak baars ve mesleki kaza-nmlar noktasnda olacaktr. Fiziki artla-rmzda yaanan iyileme, yelerimizinmesleki ve zlk haklarnda ki geliimlerinartarak srecei inanc ile szlerimi u e-kilde noktalamak istiyordum.

  Unutmayalm.Birlikte baardk,Birlikt