marek bankowicz monografie - wsmip.uj.edu.pl . m.  · marek bankowicz monografie: słownik...

Download MAREK BANKOWICZ Monografie - wsmip.uj.edu.pl . M.  · MAREK BANKOWICZ Monografie: Słownik historii…

Post on 03-Jul-2019

213 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • MAREK BANKOWICZ

  Monografie:

  Sownik historii XX wieku / Boena Bankowicz, Marek Bankowicz, Antoni Dudek,

  Krakowski Instytut Wydawniczy, Krakw 1992.

  Demokraci i dyktatorzy: przywdcy polityczni wspczesnego wiata, Krakowski Instytut

  Wydawniczy, Krakw 1993.

  Sownik historii XX wieku / Boena Bankowicz, Marek Bankowicz, Antoni Dudek,

  Krakowski Instytut Wydawniczy, Wydaw. 2 uaktual. i rozsz. Krakw 1993.

  Kulisy totalitaryzmu: polityczna teoria dyktatury proletariatu, Wydaw. PiT, Krakw 1995.

  Leksykon historii XX wieku / Boena Bankowicz, Marek Bankowicz, Antoni Dudek, Wydaw.

  Geo, Krakw 1996.

  Systemy wadzy pastwowej Czechosowacji i Czech: studium instytucjonalno-polityczne,

  Wydaw. PiT, Krakw 1998.

  Fenomen demokracji, Wydaw. PiT, Krakw 1999.

  Ilustrowany leksykon historii XX wieku / B. Bankowicz, M. Bankowicz, A. Dudek, Wydaw.

  OPAL, Wyd. 2 Krakw 2000.

  Wiedza o spoeczestwie / (red.) T. Wo, J. Stelmach; aut. M. Bankowicz et al., Wydaw.

  Prawnicze PWN, Warszawa 2000.

  Die Tschechische Republik auf dem Weg in die Europische Union, M. Bankowicz, J. W.

  Tkaczyski, Institut fr Internationale Politik. Universitt der Bundeswehr Mnchen,

  Mnchen 2001.

  Demokrat a dikttoi: polititi vdci souasnho svta, Eurolex Bohemia, Praha 2002.

  Oblicza wspczesnego pastwa, M. Bankowicz, J. W. Tkaczyski, Wydaw. Adam

  Marszaek, Toru 2002.

  Oblicza wspczesnego pastwa, M. Bankowicz, J. W. Tkaczyski, Wydaw. Adam

  Marszaek, Toru 2003.

  Zlikwidowane pastwo: ze studiw nad polityk Czechosowacji, Wydaw. UJ, Krakw 2003.

  Historia polityczna wiata XX wieku: 1901-1945 / (red.) Marek Bankowicz, aut. Boena

  Bankowicz, Marek Bankowicz, Antoni Dudek, Grzegorz Mazur, Zdzisaw Zblewski, Wydaw.

  UJ, Krakw 2004.

  Historia polityczna wiata XX wieku: 1945-2000 / (red.) Marek Bankowicz, aut. Marek

  Bankowicz, Antoni Dudek, Artur Gruszczak, Jakub Polit, Zdzisaw Zblewski, Wydaw. UJ,

  Krakw 2004.

 • System polityczny Singapuru: ewolucja historyczna i teraniejszo, Wydaw. UJ, Krakw

  2005.

  Demokracja. Zasady, procedury, instytucje, Wydaw. UJ, Krakw 2006.

  Sownik historii politycznej wiata 1901-2005 / Boena Bankowicz, Marek Bankowicz,

  Antoni Dudek, Wydaw. UJ, Krakw 2006.

  Dyktatury i tyranie: szkice o niedemokratycznej wadzy / Marek Bankowicz, Wiesaw Kozub-

  Ciembroniewicz, Wydaw. UJ, Krakw 2007.

  Przywdcy polityczni wspczesnego wiata: mowie stanu, demokraci i tyrani, Wydaw. UJ,

  Krakw 2007, s. 397.

  Dzieje powszechne ilustrowane, Tom I, Lata 1900-1929 / Marek Bankowicz, Boena

  Bankowicz, Antoni Dudek, Wydaw. com Sp Oxford Educational, Supsk 2009.

  Dzieje powszechne ilustrowane, Tom II, Lata 1929-1945 / Marek Bankowicz, Boena

  Bankowicz, Grzegorz Mazur, Zdzisaw Zblewski, Wydaw. com Sp Oxford Educational,

  Supsk 2009.

  Dzieje powszechne ilustrowane, Tom III, Lata 1945-1963 / Marek Bankowicz, Jakub Polit,

  Wydaw. com Sp Oxford Educational, Supsk 2009.

  Dzieje powszechne ilustrowane, Tom IV, Lata 1963-1985 / Marek Bankowicz, Boena

  Bankowicz, Antoni Dudek, Wydaw. com Sp Oxford Educational, Supsk 2009.

  Dzieje powszechne ilustrowane, Tom V, Lata 1986-1998 / Marek Bankowicz, Artur

  Gruszczak, Wydaw. com Sp Oxford Educational, Supsk 2009.

  Zamach stanu: studium teoretyczne, Wydaw. UJ, Krakw 2009.

  Sttn pevrat, Dokon, Praha 2010.

  Transformacje konstytucyjnych systemw wadzy pastwowej w Europie rodkowej, Wydaw.

  UJ, Krakw 2010.

  Niedemokratyzmy / M. Bankowicz, Wydaw. UJ, Krakw 2011.

  Coup d'tat : a critical theoretical synthesis, Peter Lang, Frankfurt am Main, Berlin, Bern,

  Bruxelles, New York, Oxford, Wien 2012.

  Prezydentury, Wydaw. UJ, Krakw 2013.

  Redakcje naukowe:

  W stron nowego partnerstwa: polsko-rosyjska konferencja, Krakw, 23-25 lutego 1994,

  [red. M. Bankowicz, L. Parczewska, D. Styrna], Wydaw. Oficyna Cracovia, Krakw 1993.

  Sownik polityki, Wiedza Powszechna, Warszawa 1996.

 • Sownik polityki, Wyd. 2, Wiedza Powszechna, Warszawa 1997.

  Sownik polityki, Wyd. 3 nowe, Wiedza Powszechna, Warszawa 1999.

  Europa 25: opinia rodowiska akademickiego Krakowa na temat politycznych wyzwa

  poszerzonej Unii Europejskiej / (red.) M. Bankowicz, K. Szczerski, SWBJ Wydzia

  Zamiejscowy, Krakw 2004.

  Historia polityczna wiata XX wieku: 1901-1945, Wydaw. UJ, Krakw 2004.

  Historia polityczna wiata XX wieku: 1945-2000, Wydaw. UJ, Krakw 2004.

  Rozdziay w pracach zbiorowych:

  Ostatnie cesarstwo: system polityczny Japonii [w:] Cigo a zmiana w ewolucji systemw

  politycznych / (red.) M. Grzybowski, Krakowska Oficyna Wydawnicza, Krakw 1991, s. 166-

  198.

  System partyjny Republiki Woskiej [w:] Wspczesne systemy partyjne wybranych pastw

  europejskich / (red.) M. Grzybowski, A. Ziba, Wydaw. UJ, Krakw 1996, s. 147-205.

  Ewolucja systemu politycznego III Rzeczypospolitej [w:] Od komunizmu do?: dokd

  zmierza III Rzeczpospolita? / (red.) J. Kloczkowskiego, Orodek Myli Politycznej;

  Ksigarnia Akademicka, Krakw 1999, s. 59-80.

  Opozycja polityczna w systemie partii dominujcej [w:] Opozycja w systemach

  demokratycznych i niedemokratycznych / (red.) K. abd, M. Mikoajczyk, Wydaw. INS

  Akademii Pedagogicznej, Krakw 2001, s. 179-186.

  stava v demokracii [w:] Zkon v kontinentlnim prvu, / (red.) A. Gerloch, P. Marlek,

  Eurolex Bohemia, Praha 2005.

  Politiczeskije partie i partijnyje sistemy, [w:] Obszcziestwoznanie w szkole. Posobie dla

  uczitiela / (red.) B. Tabacznikow, Worone 2006.

  Krize demokracie w postmoderni dobe [w:] Chaos a rad ve spolecnosti a v sociologii. Sbornik

  textu k zivotnimu jubileu prof. Miloslava Petruska / (ed.) J. Balon, M. Tucek, Praha 2006, s.

  33-39.

  System polityczny Izraela: parlamentaryzm, proporcjonalno, wielopartyjno [w:] Ustroje,

  doktryny, instytucje polityczne: ksiga jubileuszowa Profesora zw. dra hab. Mariana

  Grzybowskiego, Wydaw. UJ, Krakw 2007, s. 49-59.

  Woska tosamo narodowa a kontekst europejski [w:] Niemcy, Europa, wiat: studia

  midzynarodowe: ksiga pamitkowa powicona Profesorowi Erhardowi Cziomerowi /

  (red.) I. Stawowy-Kawka, Wydaw. UJ, Krakw 2007, s. 235-242.

  Muammar Kaddafi: arabski lider Czarnej Afryki [w:] Przywdcy i przywdztwo we

  wspczesnej Afryce /(red.) A. ukowski, Wydaw. Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu

  Warmisko-Mazurskiego, Olsztyn 2008, t. 8, s. 199-222.

 • Socjalizm narodowego socjalizmu [w:] Doktryny, historia, wadza: ksiga dedykowana

  Profesorowi Wiesawowi Kozubowi-Ciembroniewiczowi z okazji czterdziestolecia pracy

  naukowej / (red.) A. Citkowska-Kimla, M. Kiwior-Filo, B. Szlachta, Krakw 2009 s. 49-59.

  Autorytaryzm i totalitaryzm analiza porwnawcza [w:] Totalitaryzm XX wieku: idee,

  instytucje, interpretacje / (red.) W. Kozub-Ciembroniewicz, H. Kowalska-Stus, B. Szlachta,

  M. Kiwior-Filo, Wydaw. UJ, Krakw 2010, s. 25-39.

  Antonio Salazar twrca i ideolog portugalskiego autorytaryzmu [w:] Autorytaryzmy

  iberyjskie - Hiszpania Franco i Portugalia Salazara / (red.) B. Szklarski, M. Scki,

  Collegium Civitas Press, Warszawa 2010, s. 81-95.

  Ewolucja ustroju politycznego [w:] Polska XX wieku / (red.) W. Kozub-Ciembroniewicz,

  B. Szlachta, Wydaw. UJ, Krakw 2010, s. 157-179.

  Wstp, czyli kilka uwag o samorzdzie i wadzy lokalnej [w:] 10 lat reformy samorzdowej w

  Polsce dowiadczenia i wyzwania / (red.) J. Lewicki i J. Olech, Instytut Multimedialny,

  Krak w 2010, s. 7-9.

  Autorytaryzm Antnio Salazara [w:] Myl i polityka: ksiga pamitkowa dedykowana

  profesorowi Jackowi Marii Majchrowskiemu, t. 2 / (red.) B. Szlachta, Of. Wydaw. AFM; UJ,

  Krakw 2011, s. 7-19.

  Antnio Salazar twrca i ideolog portugalskiego autorytaryzmu [w:] Franco i Salazar:

  europejscy dyktatorzy / (red.) M. Secki, B. Szklarski, Wydawnictwo von borowiecky,

  Warszawa 2012, s. 153-171.

  Ronald Reagan droga do politycznej wielkoci [w:] Amerykomania: ksiga jubileuszowa

  ofiarowana Profesorowi Andrzejowi Mani, tom 2 / (red.) W. Bernacki, A. Walaszek, Wydaw.

  UJ, Krakw 2012, s. 15-28.

  Tomasz G. Masaryk kak teoretik diemokratii i kritik rewolucjonizma [w:] Giermanija

  i Rossija: Sobytija, obrazy, liudi / (red.) S. Kretinin Worone 2012.

  Artykuy w czasopismach naukowych:

  Idee polityczne Antonio Salazara, Przegld Powszechny nr 3 1991, s. 391-407.

  Singapurski cud gospodarczy, Kapitalista Powszechny nr 2 1991, s. III.

  Democrazia alla polacca / M. Bankowicz, B. Bankowicz, Il Tremisse Pistoiese. Periodico di

  cultura quadrimestrale nr 1/1992.

  Koncern Singapur, Kapitalista Powszechny nr 4 1992, s. III-IV.

  Singapur: finanse, Kapitalista Powszechny nr 2 1992, s. III.

 • Myl demokratyczna Tomasza G. Masaryka, Zeszyty Naukowe UJ. Prace z Nauk

  Politycznych z. 50 1994, s. 23-42.

  Fenomen demokracji, Ad Meritum nr 1 1995, s. 7-12.

  Modele wspczesnej demokracji, Ad Meritum nr 2 1995, s. 7-11.

  Nixon R. Richard: prezydent z charakterem, Arcana nr 2 1995, s. 73-81.

  Woch: polityka kryzysu czy kryzys polityki?, Arcana nr 3 1995, s. 32-43.

  Chiska wojna domowa 1945-1949, Wojskowy Przegld Historyczny nr 4 1996,

  s. 141-152.

  Konstytucja w demokracji, Ad Meritum nr 3 1996, s. 19-25.

  Typy souasn demokracie, Parlamentn zpravodaj nr 6 1996-1997.

  Demokratyczne systemy wyborcze, Ad Meritum nr 5 1997, s. 19-30.

  Sttn zizen Malajsie, Mezinrodn vztahy nr 2 1999.

  Die neue polnische Verfassung. Zwischen libe