maamerkit 1912

of 17 /17
MIKKELIN KAUPUNGINTALO NAISVUOREN TORNI KAUPPAHALLI SATAMAPAVILJONKI GRANIITTITALO MAAMERKIT 1912

Author: mikkelin-kaupunki

Post on 28-Mar-2016

245 views

Category:

Documents


3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Maamerkit 1912

TRANSCRIPT

 • Mikkelin kAUPUnGinTAlO nAisvUOren TOrni kAUPPAhAlli sATAMAPAviljOnki GrAniiTTiTAlO

  MAAMERKIT 1912

 • EsipuhE

  Mikkelin kaupunki voitti vuonna 2012 Vuoden paras kaupunkikeskusta -pal-

  kinnon. Lhes samanlaista voimakkaan kehityksen kautta elettiin sata vuotta

  aiemmin. Kaupunkiymprist parannettiin ja uusia liikerakennuksia raken-

  nettiin. Tss kirjasessa esitelln muutamia Mikkelille sadan vuoden aikana

  merkityksellisiksi muodostuneista rakennuksia. Ne kertovat Mikkelin histo-

  riasta ja nykypivst, yhden nkkulman siihen, miten Mikkelist tuli Mikkeli.

  Sata vuotta sitten Mik- keliss rakennettiin kiivaas-

  ti: vesijohtoverkko ja siihen liittyv Naisvuoren

  vesitorni valmistuivat 191112, kaupungin perusta-

  misesta (1838) saakka palvelleet tukkipuodit kor-

  vasi uusi Kauppahalli ja kaupungille rakennettiin

  ensimminen oma kau- pungintalo. Samoihin aikoi-

  hin liike-elm raken- nutti uljaita kivitaloja; yksi

  niist oli nykyinen Mik- kelin taidemuseo.

  Mikkelin satavuotias kaupungintalo seisoo torin etellaidalla, lehmusten ja

  tammien katveessa, ikn kuin hieman piilossa. Mikkelin hienon torin yhtey-

  dess yleens mainitaan aina C.L. Engelin suunnittelema lninhallitus sek

  torin pohjoislaidalla kaupungin symboliksi muodostuneet porttirakennukset,

  kummallakin puolellaan 1940-luvun funktionalismia edustavat rakennukset.

  Usein jugendia edustava kaupungintalo unohtuu. On aika antaa kaupungin

  omalle talolle ni.

  Antoisia lukuhetki satavuotiaidemme parissa,

  KiMMO MiKANderKAUpUNgiNjOhTAjA

  sisLLys

  ONNeNpOTKU jA ONNeTTOMUUS 4

  MOderNi SUUNNiTTeLijA ArKKiTehTi SeLiM A. LiNdqViST 4

  MiKKeLiN KAUpUNgiNTALO - SKOTLANTiLAiSeN jA iTVALTA- LAiSeN ArT NOUVeAUN jLjiLL 5

  TerSbeTONiN LyriiKKAA NAiSVUOreN TOrNi 20

  KAUppAhALLi 22

  SATAMApAViLjONKi 24

  KAUppANeUVOS jA LNiNArKKiTehTi 26

  grANiiTTiTALOSTA TAideMUSeO 26

  LhTeeT 31

 • OnnEnpOtku ja OnnEttOmuus

  Mikkelin kaupunkia kohtasi vuonna 1910 onnen-

  potku mikli sellaiseksi voi sanoa tilannetta, jos-

  sa toista sortokautta elneess Suomen suuriruh-

  tinaskunnassa oltiin. Kolmisenkymment vuotta

  aiemmin kaupungin keskustan ulkopuolelle oli ra-

  kennettu komea kasarmialue 6. Tarkkampujapa-

  taljoonalle. Oma asevelvollinen sotavki oli nosta-

  nut kansallista henke, vaikka se olikin pieni ja riit-

  tmtn maan todelliseen puolustamiseen. Kauan

  kotimaisesta sotavest ei kuitenkaan saatu naut-

  tia, sill vuonna 1901 pdyttiin Suomen suuriruh-

  tinaskunnan ja Venjn keisarikunnan vlill komp-

  romissiin koska suomalaiset eivt halunneet an-

  taa nuorukaisiaan keisarikunnan sotavkeen, lak-

  kautettiin vanha vki. Tilalle tulivat venliset

  joukot, Mikkeliin 5. Suomenmaalainen Tarkkam-

  pujapataljoona.

  Mikkelin kaupunki oli antanut alueen vanhan ven

  kasarmia varten kyttn valtiolle ilmaiseksi niin

  pitkksi aikaa kuin tarvitaan. Kotimainen sotavki

  oli tuonut mukanaan verotuloja kaupungille, mut-

  ta uusista asukkaista niit ei saatu niinp kau-

  punki ryhtyi vaatimaan kasarmialueesta korvaus-

  ta. Vuonna 1910 saatiin kuvernrin pts alue

  katsottiin pakkolunastetuksi ja kaupunki sai siit

  korvauksena 346 750 markkaa, mik vastasi noin

  neljn vuoden verotuloja. Korvaus maksettiin Suo-

  men valtion varoista.

  posa summasta rahastoitiin kaupungintalon ja

  vesijohtolaitoksen rakennusrahastoon sek pie-

  nempi summa esikaupunkirahastoon tulevia maan-

  hankintoja varten. Seuraavan kahden vuoden aika-

  na Mikkelin kaupunki rakennutti ennennkemtt-

  mll tavalla kaupunkiin saatiin muun muassa ve-

  sijohtoverkosto ja vesilaitos, kaupungintalo, kaup-

  pahalli ja satamapaviljonki.

  Onnenpotkun vuonna kaupunkia kohtasi mys on-

  nettomuus suuri kaupunkitulipalo. Kirkonportai-

  den alapuolisessa korttelissa tuli levisi kauppias

  halttusen keittist ja poltti lopulta koko kortte-

  lin. Savu nkyi ristiinassa ja juvalla saakka. yksi

  palaneista taloista oli kauppaneuvos David pulkki-

  sen omistama puutalo sen tilalle valmistui vuon-

  na 1913 jyhke jugendlinna.

  mODErni suunnittELija

  arkkitEhti sELim a. LinDqvist

  Mikkelin kaupungin rakennusbuumin suunnittelus-

  ta vastasi helsinkilinen arkkitehti selim a. Lind-

  qvist (18671939). hnen taustansa oli vaatimaton,

  is oli vpeli ja iti piti leipomoa. Lindqvist opis-

  keli arkkitehdiksi polyteknillisess opistossa vuo-

  sina 188488, jonka jlkeen hnell oli oma toimis-

  to helsingiss.

  Lindqvist oli ahkera ja tuottelias arkkitehti, jolla oli

  taito sopeuttaa taiteellinen muodonanto tehtvn

  ja rakennuspaikan luonteeseen ja valittuihin raken-

  neratkaisuihin. Aikalaisarvioissa Lindqvistin tit

  kuvattiin eleganteiksi, tyylikkiksi ja kytnnllisik-

  si. hnen suunnitelmansa edustivat erityisen hyvin

  aikansa arkkitehtuurimakua ja tekniikkaa.

  Merkittv vaikutus Lindqvistin nkemyksiin ja

  tuotantoon oli 1890-luvun alussa tehdyll opin-

  tomatkalla Saksan, itvallan ja Unkarin kautta ita-

  liaan. Matkan jlkeen hn tyskenteli vuoden ver-

  ran berliinilisess arkkitehtitoimistossa.

  Selim A. Lindqvist oli jo varhain kiinnostunut ra-

  kennusteknisist uutuuksista. Vuosisadan vaih-

  teen kansallisromantiikasta poiketen hnen ark-

  kitehtuurinsa edusti alusta alkaen rationalistis-

  ta suuntausta. hn kytti ensimmisen Suomes-

  sa monia teknisi uutuuksia: betonipalkkien kan-

  nattamaa vaakasuoraa betonilaattaa, pyrters-

  t betoniraudoituksessa, asfalttihuopaa betonin

  pll vesieristyksen, massalattiaa ja rikkakuilu-

  ja asuintaloissa. Lindqvistin suuria tyllistji oli-

  vat julius Tallberg ja helsingin kaupunki, joille hn

  suunnitteli etupss teollisuus- ja liikerakennuk-

  sia. Uudet tekniset keksinnt otettiin usein ensim-

  misen kyttn juuri niss rakennustyypeiss.

  Lindqvist suunnitteli useita liiketaloja helsingin

  kasvavaan ydinkeskustaan, muun muassa Suo-

  men ensimmisen kokonaan liiketaloksi rakenne-

  tun Aleksanterinkatu 13:n, edelleen Aleksi 13:na

  tunnetun tavaratalon.

  mikkELin kaupungintaLO -

  skOtLantiLaisEn ja itvaLtaLai-

  sEn art nOuvEaun jLjiLL

  Mikkelin kaupungintalon rakentaminen oli ensim-

  misen kerran esill valtuuston kokouksessa vuon-

  na 1886. Arkkitehti Werner polonilta tilattiin pii-

  rustukset, ja pts rakentamisesta tehtiin kolme

  vuotta myhemmin. Suunnitelma ei kuitenkaan

  toteutunut, sill trkemmksi katsottiin avustaa

  kaupunkiseurakunnan itsenistymist ja oman kir-

  kon rakentamista. Kaupungintalon rakentamiseen

  palattiin parikymment vuotta myhemmin.

  Kaupungintalon tontti torin laidalla oli ollut va-

  rattuna raatihuoneelle kaupungin perustamises-

  ta saakka. Kokouksessaan tammikuussa 1910 val-

  tuusto ptti, ett uuteen taloon tulisivat tilat

  maistraatille ja raastuvanoikeudelle, rahatoimika-

  marille, kaupunginvoudille, valtuusmiehille, kirjas-

  tolle ja lukusalille, terveys- ja vaivaishoitohallituk-

  selle, tullikamarille sek kaksi vahtimestarien asun-

  toa. Tutkittavaksi ji, olisiko taloon mahdollista si-

  joittaa Mikkelin Sstpankki ja 500 hengen juh-

  lasali.

  1

  1

  9

  2

  4

  AM

 • Lindqvistin suunnittelema Mikkelin kaupunginta-

  lo valmistui 1912. yleisjsentelyltn symmetrinen

  talo oli sovitettu lheisiin empirerakennuksiin, sa-

  malla kun yksityiskohdat muistuttavat Skotlannin

  ja itvallan art nouveausta. 1900-luvun alkupuolen

  tyylisuuntaus sai useita eri nimi: puhuttiin kansal-

  lisromantiikasta, jugendista, art nouveausta. Mik-

  kelin kaupungintalosta muodostui kokonaistaide-

  teos, kun Selim A. Lindqvist suunnitteli mys kau-

  pungintalon kiinten ja irtaimen sisustuksen. huo-

  nekalut valmisti huonekalutehdas evert invenius

  Tampereelta ja kattokruunut Taidetakomo Koru,

  kummatkin Lindqvistin suunnitelmien mukaan.

  helsingiss toiminut Taidetakomo Koru val-

  misti erilaisia taideteollisia takomotit, muun

  muassa valaisimia yksityisiin ja julkisiin tiloihin.

  yrityksell oli omia suunnittelijoita, mutta mys

  tilaajan piirustusten mukaan tehtiin tuotteita.

  Samoihin aikoihin Mikkelin kaupungintalon va-

  laisimien kanssa valmistuivat prssitalon, Kai-

  vohuoneen ja Maxim Teatterin valaisimet.

  1

  1

  9

  2

  6

 • 11

  9

  2

  9

  1

  1

  9

  2

  9

 • Sstpankin ja juhlahuoneiston sijoittamises-

  ta kaupungintaloon luovuttiin, ja se ji kaupun-

  ginhallinnon, kirjaston sek raastuvanoikeuden ja

  maistraatin taloksi. ensimmisen kerroksen it-

  pss torin puolella sijaitsi kaupungin kirjasto, pi-

  han puolella oli kolme huonetta tullikamarin ky-

  tss sek vahtimestarin asunto. Lnsiosassa si-

  jaitsivat kaupunginvoudin, rahatoimikamarin ja ka-

  srin huoneet sek rakennuskonttori ja rokotus-

  huone nykyisen kaupunginjohtajan huoneen pai-

  kalla. ylkerrassa olivat valtuustosali, nykyisess

  lautakuntien huoneessa tupakka- ja tarjoiluhuo-

  ne sek maistraatin ja raastuvanoikeuden tilat.

  Nykyinen kaupunginhallituksen huone oli raastu-

  vanoikeuden istuntosali, ja sit vastapt sijaitsi-

  vat huone vangituille, asianajajan ja notaarin huo-

  neet sek odotushuone. Valtuustosalin takana pi-

  han puolella sijaitsi toinen, isompi vahtimestarin

  asunto. Kellarissa oli kaksi isoa arkistohuonetta,

  useita halkosiliit ja pannuhuone.

  Talo vaurioitui talvisodan pommituksissa talvella

  1940. Vesikatto ja ullakko tytteineen paloivat, mil-

  tei kaikki ovet ja ikkunat sek sis- ja ulkomaala-

  ukset ja lattiapllysteet krsivt tuhoja. Osa si-

  s- ja ulkorappausta rikkoutui tai vaurioitui tulen

  ja pommin sirpaleiden vaikutuksesta. Lisksi rjh-

  dykset ja kuumuus aiheuttivat halkeamia muureis-

  sa ja sortumia rautabetonivlikatossa ja vioittivat

  keskuslmmityslaitteita. Talvisodan viel jatkuessa

  kaupungintaloon rakennettiin uusi vesikatto ja ik-

  kunat peitettiin lautasuojauksilla.

  Mikkelin kaupungintalo sai vuonna 1947 nykyisen

  julkisivunsa, kun kaupungin ensimmisen kaupun-

  ginarkkitehdin Eero jokilehdon suunnitelman mu-

  kaan talon ullakkokerrokseen tehtiin toimisto- ja

  tytiloja. Mys sistiloissa tapahtui muutoksia. Kir-

  jasto laajennettiin ksittmn koko itinen pty

  vahtimestarin asuntoa lukuun ottamatta. Lnsi-

  pdyss kaupunginjohtaja sai nykyisen huoneen-

  sa. Kirjaamo, kaupunginsihteeri ja konekirjoittajat

  tyskentelivt viereisess huoneessa. Lisksi sii-

  vess toimivat kaupungininsinri ja rakennus-

  mestarit sek pihan puolella oli rahatoimiston ti-

  lat. Toisessa kerroksessa valtuuston tarjoiluhuo-

  ne muutettiin kaupunginhallituksen istuntosalik-

  si. Maistraatti ja raastuvanoikeus pitivt edelleen

  hallussaan toisen kerroksen lnsisiipe. Kolman-

  teen kerrokseen julkisivun puolelle rakennettiin

  viisi tyhuonetta ja lnsisiipeen piirustussali. Siel-

  l toimivat kaupunginarkkitehti, -geodeetti ja kar-

  toittajat.

  Toisen kerroksen kaakkoiskulmassa sijainnut vah-

  timestarin asunto muutettiin vuonna 1954 raken-

  nustoimistoksi. Samalla kolmanteen kerrokseen

  suunniteltiin kookkaampi porras ja entiseen raken-

  nustarkastajan huoneeseen tehtiin valokopiohuo-

  ne. Kolme vuotta myhemmin kaupunginarkkiteh-

  1

  1

  9

  2

  10

  Kaupunginvaltuuston ensimminen kokous pidettiin uudessa talossa lokakuussa 1912.

  Kuva kaupungin 100-vuotisjuhlaistunnosta kevttalvella 1938. MMA

 • ti martti riiheln johdolla muutettiin valtuustosa-

  lia, muun muassa laajennettiin yleislehteri ja kat-

  kaistiin julkisivun parvekeovet 40 cm korkeudesta

  ja rakennettiin lmppatterilla varustettu kynnys-

  penkki. Salin katto akustoitiin.

  Viimeisin suuri muutos kaupungintalon ulkoasus-

  sa on vuosilta 197677. Lhtlaukauksena muutok-

  sille oli uuden kirjastotalon rakentaminen kaupun-

  gintalon viereen. Suurin muutos ulkoasussa oli pi-

  hanpuolen korotus kolmanteen eli nykyiseen kor-

  keuteensa. Tuolloin pihan puolen ullakkotilaan saa-

  tiin tyhuoneita. Talon seint maalattiin thkn-

  keltaisella ja muut osat liljanvalkoisella. Aiem-

  paan verrattuna keltaisen vrin osuus lisntyi ja

  kontrasti valkoisten koristeosien ja seinn vlill

  lisntyi. Korjaukset suunnitteli silloinen kaupun-

  ginarkkitehti hilkka vattulainen.

  MKM

  1

  1

  9

  2

  11

 • Muutoksen yhteydess kaupungintalon sistilat

  saivat nykyiset muotonsa. itsiipeen kirjaston tilal-

  le rakennettiin tyhuoneita, torin puolelle teknisel-

  le apulaiskaupunginjohtajalle sek hnen sihteeril-

  leen ja pihan puolelle suunnitteluosaston henkil-

  kunnalle.

  Talo ji kokonaan

  kaupungin kyt-

  tn, kun maist-

  raatti ja raastu-

  vanoikeus muut-

  tivat graniittita-

  loon. entisest

  raastuvanoikeu-

  den istuntohuo-

  neesta tuli kau-

  punginhallituksen

  huone. Valtuus-

  tosalin viereinen

  huone tuli lauta-

  kuntien kyttn.

  Valtuuston eteissali naulakoineen ja ylkerran kier-

  reportaineen sai nykyisen muotonsa. Toisen ker-

  roksen muut tilat tulivat kaupungingeodeetin ja

  mittausosaston kyttn. Kolmannen kerroksen

  puolestaan valloitti kaupunginarkkitehti esikunti-

  neen: asemakaavoitus-, liikenne- ja talonpiirustus

  saivat omat tilansa. Kellarikerros otettiin kyttn:

  arkistotilojen lisksi sinne tuli monistamo, mittaus-

  osaston kuvaushuone sek henkilkunnan ruoka-

  la keittiineen.

  Kaupungin hallinnossa alkoi tilojen suhteen uusi

  aika vuonna 1986, kun kaupungintalon taakse sa-

  malle tontille valmistui kaupungin virastotalo. Ta-

  losta jrjestetyn arkkitehtikilpailun voitti hanne-

  le storgrds. Kaupungintalon tilajrjestelyihin se

  vaikutti kellariker-

  roksen osalta, jos-

  sa monistamoon

  ja ruokalaan tuli

  valtuustoryhmien

  kokoushuoneita.

  Viimeisen parin-

  kymmenen vuo-

  den aikana Mik-

  kelin kaupungin-

  talon kokemat

  muutokset ovat

  olleet pienimuo-

  toisia. eri toimi-

  aloja on tullut ja

  mennyt, ja jonkin

  verran uusia tilaratkaisuja on tehty. Kaupungin kes-

  kushallinto sek tilat kaupunginvaltuustolle ja -hal-

  litukselle ovat kuitenkin sijainneet aina kaupungin-

  talolla.

  Kaupungintaloon on sijoitettu Mikkelin kaupungin

  taidekokoelman teoksia. Valtuustosalia hallitsevat

  Emil rautalan maalaamat muutamat kaupungin-

  valtuuston puheenjohtajien muotokuvat. Kaupun-

  ginhallituksen salissa puolestaan nkyy 1800-lu-

  vun Mikkeli johan knutsonin ja thorsten Waener-

  bergin maalauksissa.

  victoria berg (1824-92) vietti kesin ristiinan puntalassa, jossa hnen sisarensa oli aviossa

  suomalaisuusmies, krjoikeuden tuomari Karl Ferdinand Forsstrmin kanssa. berg oli en-

  simmisi pitkn uran tehneit suomalaisia naistaiteilijoita. Maisema kuvaa italialaista vuo-

  ristonkym vuodelta 1881. MKM/Timo Kilpelinen

  1

  1

  9

  2

  14

 • thorsten Waenerbergin Maisema

  Mikkelist vuodelta 1873 kuvaa pien-

  t kaupunkia, jossa erottuvat lnin-

  hallitus, -sairaala ja -vankila. Vaalean-

  punainen Kenkveronniemen pappi-

  la erottuu vasemmalla. Teos on lah-

  joitus hanna ja mrtha hllstrmilt.

  MKM/Timo Kilpelinen

  rehtori, kaupunkineuvos martti rafael jauhiainen toimi kaupun-

  ginvaltuuston puheenjohtajana vuosina 192945, 194856 ja 1960

  64. emil rautalan maalaus on vuodelta 1941.

  1

  1

  9

  2

  17

 • tErsbEtOnin Lyriikkaa

  naisvuOrEn tOrni

  Alun perin kaupungin laitamilla sijainnut Naisvuori

  oli 1900-luvun alussa jnyt kasvavan kaupungin

  sisn kaupunkilaisten vihreksi vyhykkeeksi. Sen

  reunamille alkoi asutuksen sijasta tulla kaupunkien

  keskustoille tyypillisi julkisia toimintoja. Mikkelin

  Telefooniyhdistyksen toimitalo valmistui vuonna

  1903 Naisvuoren kupeeseen Mikonkadun varrel-

  le ja Mikkelin Tyvenyhdistys oli ostanut vuon-

  na 1900 huvilan vuoren rinteelt toimitiloikseen.

  Suomen kaupungeissa rakennettiin 1900-luvun

  alussa innokkaasti vesijohtolaitoksia kasvavien

  kaupunkien tarpeisiin. Mikkeliss laitoksen raken-

  taminen tuli ajankohtaiseksi vuosisadan vaihtees-

  sa. Anniskeluyhtin voittovaroja ryhdyttiin vuo-

  desta 1900 lhtien siirtmn vesijohtolaitoksen

  pohjarahastoon. Suunnittelutyhn ryhdyttiin syk-

  syll 1908. Tarvittavat pohjavesitutkimukset vei-

  vt kaksi vuotta, ja syksyll 1910 listty valtuusto

  tilasi insinri a. skogin suunnitelman vesijohto-

  laitosta varten.

  Naisvuorelle rakennettavan vesitornin piirustuk-

  set ptettiin samassa kokouksessa tilata arkkiteh-

  ti Selim A. Lindqvistilta, joka suunnitteli samaan

  aikaan Mikkelin kaupungintaloa. Naisvuorella si-

  jainnut paviljonki- ja palotornirakennus jouduttai-

  siin purkamaan vesitornin tielt. paviljonki oli ra-

  kennettu paitsi palotorniksi, mys kaupunkilaisten

  virkistykseksi tohtori r. salingren antamilla lahjoi-

  tusvaroilla, ja senp vuoksi mys uuden vesitor-

  nin pohjakerrokseen ptettiin rakentaa ravinto-

  lahuoneisto.

  Vesitornin piirustukset hyvksyttiin helmikuussa

  1911 ja rakentaminen aloitettiin heinkuussa sama-

  na vuonna. Lindqvistin suunnitelmasta puuttuivat

  kaikki ajan vesitorneissa yleiset viittaukset keski-

  aikaisiin torneihin. Tysin modernissa muotoilussa

  on korkeintaan viittauksia itvaltalaisen Otto Wag-

  nerin arkkitehtuuriin.

  Tersbetonista rakennetun vesitornin urakoi Viipu-

  rin Sementtivalimo Oy insinri taavi siltasen joh-

  dolla. Se oli 29,4 metri korkea ja siin oli 300 000

  litran vesisili. Tornin huippu oli noin 64 metri

  Saimaan vedenpinnan ylpuolella. Tornin huipul-

  le asennettiin shkll toimiva hlytyssireeni ja

  merkkivalot, joiden mrll voitiin ilmaista miss

  kaupunginosassa tulipalo oli.

  Vanha paviljonkirakennus purettiin talvella 1912.

  Kyttkelpoiset rakennustarpeet siirrettiin Lam-

  posaareen ja niist rakennettiin sinne paviljonki

  Lindqvistin ja kaupungininsinri Lennart von Fie-

  andtin piirustusten mukaan. Tapahtumasta kertoo

  seuraava vrssy:

  Miss ennen pekka pietilinen onki,

  sinne siirrettiin Naisvuorelta se vanha paviljonki.

  Toisen maailmansodan aikana Naisvuoren tor-

  nin huippu poistettiin, ja sinne sijoitettiin ilmavar-

  tio. Nykyisen muotonsa tornin huippu sai vuonna

  1946, kun eero jokilehto suunnitteli uuden vesi-

  katon ulottuvaksi entisen avoimen nkalatasan-

  teen plle. Naisvuoren torni ji nhtvyydeksi ja

  matkailukohteeksi 1950-luvun alussa, jolloin vesi-

  laitokselle rakennettiin uusi vesitorni Kirjalan mel-

  le. Naisvuoren tornin alaterassi lasitettiin vuonna

  1969, jolloin ravintolapalvelut paranivat. Naisvuo-

  ren torni on yksi Mikkelin kuvatuimpia kohteita ja

  keskeinen kaupungin symboli.

  1

  1

  9

  2

  20

  MKM

 • kauppahaLLi

  Mikkelin ensimmiset kaupalliset rakennukset oli-

  vat hallitustorin ja Kirkkotorin vliseen kortteliin

  Kauppamiehenkujan varrelle rakennetut tuk-

  kipuodit ja niiden jatkeeksi rakennetut lautara-

  kenteiset puodit. Alueesta muodostui kaupungin

  Kauppatori, jota myhemmin kutsuttiin pikkutorik-

  si. Vuonna 1898 terveydenhuoltolautakunta esitti

  lautarakenteisten puotien purkamista, sill sade-

  vedet johtivat nii-

  den alle ja kauppi-

  aat joutuivat sei-

  somaan ltks-

  s. Tst alkoi mo-

  nivaiheinen, tois-

  takymment vuot-

  ta kestnyt proses-

  si, joka pttyi uu-

  den Kauppahallin

  avajaisiin 2.1.1913.

  Valtuuston nimitt-

  mi rakennusvalio-

  kuntia tuli ja meni,

  suunnitelmia tehtiin, kunnes vuonna 1908 ptet-

  tiin, ett suunnitelmat piti hankkia sellaiselta am-

  mattimiehelt, joka on niit ennen laatinut ja on

  spesialisti alalla. Ammattimieheksi valittiin Selim

  A. Lindqvist, jonka suunnittelemat hgnsin hallit

  helsingin Siltasaarenkadulla olivat olleet jo 1898

  Mikkelin suunnitelmien esikuvana. Sen jlkeen hn

  oli suunnitellut kauppahallit helsingin hietalah-

  dentorille (1903), Kaartintorille (1906) ja hankoon

  (1909).

  Maaliskuussa 1909 valtuusto teki ptksen kaup-

  pahallin rakentamisesta idnpuoleisten tukkipuo-

  tien paikalle. ptksest valitettiin, ja rakenta-

  maan pstiin kolme vuotta myhemmin. Tammi-

  kuussa 1912 Lindqvistilt tilattiin tydelliset piirus-

  tukset nyt listtyn mys nelj huoneistoa k-

  sittvll ptymyymlll. 24 myyml ksit-

  tneen hallin pohjakaava silyn entiselln, mut-

  ta julkisivussa ta-

  pahtui muutoksia

  joko mikkelilisten

  kustannuspainei-

  den vuoksi tai sik-

  si, ett Lindqvist oli

  siirtymss omassa

  tuotannossaan yh

  enemmn rationaa-

  lisemman wienilis-

  jugendin suuntaan.

  Mikkelin kauppa-

  halleja laajennet-

  tiin vuonna 1929

  kangashallilla ja uusilla ptymyymlill tuol-

  loin syntyivt Mikkelin symboliksi muodostuneet

  porttirakennukset. Lindqvistin halli tuhoutui p-

  tymyyml lukuun ottamatta talvisodassa, ja v-

  liaikainen halli rakennettiin vanhan tilalle. Vliai-

  kaisuus kesti vuoteen 2011, jolloin Mikkelin kolmas

  kauppahalli avattiin pikkutorilla osana Kauppakes-

  kus Stellaa samalla paikalla, johon kauppahallia

  oli soviteltu jo vuonna 1898.

  1

  1

  9

  2

  22

 • satamapaviLjOnki

  Kaupungin kehittmisaallossa oli-

  vat mukana mys satamapalvelut

  laivaliikenne oli vilkastunut ja sa-

  taman uudistaminen tuli ajankoh-

  taiseksi. Kesll 1911 nimitettiin sa-

  tamavaliokunta suunnittelemaan

  jrjestyst ja puhtautta kaupungin

  satamassa. Kehittmisehdotus tuli-

  kin seuraavassa maaliskuussa, ja sa-

  tamassa aiemmin olleet nelj myyn-

  tikojua esitettiin purettaviksi, koska

  ne hiritsevt sataman kauneutta

  eivtk voi tyydytt laivoja odot-

  tavan ja virvokkeita nauttivan ylei-

  sn mukavuutta.

  esitettiin rakennettavaksi uusi pa-

  viljonki, johon tulisi satamakontto-

  ri, ravintoloitsijan huone ja avonai-

  nen odotus- ja ravintolahuone. jl-

  leen kerran suunnittelijaksi pyydet-

  tiin Selim A. Lindqvistilt, jolta va-

  liokunta oli jo tilannut luonnospii-

  rustukset. rakennus ptettiin teh-

  d, ja se valmistui purjehduskauden

  alkuun 1912.

  paviljongin ravintolatoiminta an-

  nettiin vuokralle. Sek Naisvuorel-

  la ett Satamapaviljongissa tuoreet

  vohvelit mansikkahillolla ja kerma-

  vaahdolla ovat olleet mikkelilist

  kulttuuriperint jo sadan vuoden

  ajan.

  1

  1

  9

  2

  25

 • kauppanEuvOs ja

  LninarkkitEhti

  Mys yksityisrakentaminen oli vauhdissa 1900-lu-

  vun alkuvuosien Mikkeliss. ers tuon ajan nky-

  vimmist hahmoista oli kauppaneuvos David pulk-

  kinen (18511925). Ksitylisen poikana syntynyt

  pulkkinen palveli ensin mikkelilisiss kauppaliik-

  keiss, kunnes 1870-luvulla perusti oman yrityksen.

  Toiminta laajeni pian laivanvarustukseen ja tukku-

  kauppaan. 1890-luvulla mukaan tulivat tiilitehdas

  paukkulassa siell valmistettiin tuomiokirkon tii-

  let , tupakkatehdas ja Mikkelin Viina- ja juoma-

  tehdas. pulkkisen laivat veivt voita ja vuotia, ja

  toivat viljaa ja jauhoja. Saksalankadulla toimi mylly,

  jossa jauhatettiin tuontiviljaa. Vuosina 191113 pulk-

  kinen rakennutti kaksi isoa kivitaloa hallituskadun

  molempiin pihin. ensimmisen valmistui vuonna

  1911 hallituskadun ja porrassalmenkadun kulmaan

  kivitalo, johon sijoittuivat muun muassa Suomen

  pankki, rob. huberin Vesijohtoliike sek Mikkelin

  lninarkkitehdin toimisto, joka tarkoitti arkkiteh-

  ti Armas rankan yksityist toimistoa.

  armas rankka (18781953) toimi Mikkelin lnin

  lninarkkitehtina vuosina 191124. hn oli valmis-

  tunut arkkitehdiksi vuonna 1905 helsingin poly-

  teknillisest opistosta. Mikkelin kauden jlkeen hn

  toimi Uudenmaan lnin lninrakennuskonttorin

  esimiehen. rankan tuotannolle Mikkeliss tyypil-

  list olivat kansallisromanttiset ja jugend-piirteet,

  jotka nkyivt mys hnen asuinrakennuksissaan.

  graniittitaLOsta taiDEmusEO

  Kun ankara kaupunkipalo oli polttanut kauppa-

  neuvos pulkkisen puurakenteisen talon hallitus-

  kadun ja ristimenkadun kulmauksessa elokuus-

  sa 1910, sai rankka hnelt tehtvksi suunnitella

  uuden asuin- ja liiketalon. graniittitalona tunnettu

  rakennus valmistui 191213. hallituskadun puolei-

  sessa siivess ensimmisess kerroksessa sijaitsi

  kaupungin postitoimisto. Sen lisksi rakennukses-

  sa oli kolme isoa asuntoa: kaksi ylkerrassa ja yksi

  ristimenkadun puoleisessa siivess. pohjakerrok-

  sessa oli pieni asunto, kahvila, leipomo sek halko-

  kellari ja vaunuliiteri.

  Talo krsi vaurioita talvisodan pommituksissa, ja

  sen nykyinen ulkoasu on perisin noilta ajoilta.

  jatkosodan aikana ylipllikk, marsalkka Man-

  nerheim asui talossa olleessa tohtori dahlstrmin

  huoneistossa.

  Mikkelin taidemuseo aloitti toimintansa graniitti-

  talossa vuonna 1970 johannes haapasalon mu-

  seona. Vuonna 1976 nimi muutettiin Mikkelin tai-

  demuseoksi, kun museo sai lahjoituksena lehtori

  martti airion taidekokoelman. Tuolloin museon ti-

  lat laajenivat nykyisen Airion peruskokoelmanyt-

  Kuvat: MKM/harri heinonen

  1

  1

  9

  2

  28

 • LhtEEt

  Mikkelin kaupungin arkisto, Mikkelin kaupungin vuosikertomukset 191012.www.mikkeli.fi/fi/museot/01_mikkelin_taidemuseo

  Arkkitehtuurimuseo, www.mfa.fi/arkkitehtiesittely?apid=3837

  enqvist, petri, Kauppahalli Mikkelin kauppahallisuunnitelmia. Nyttely Suur-Savon museossa 2009.

  gyllenberg, petra, Tuoksuja ja tunnelmia, Kauppahallit Suomessa. jyvskyl 2007.

  hellahuoneesta kerrostaloelmn. Asumisen ja elmisen murros 1900-luvulla mikkelilisten kertomana. Mikkeli-Seura ry. jyvskyl 1994.

  Kuujo, erkki, entisajan Mikkeli. Mikkelin kaupungin vaiheita 19381917. jyvskyl 1989.

  Kuujo, erkki Vnnen, Kysti Lakio, Matti hassinen, esa, Muuttuvaa Mikkeli. Mikkelin kaupungin historia ii 19181986. pieksmki 1988.

  Suomen Kansallisbibliografia, www.kansallisbiografia.fi

  TeKSTi: piA pUNTANeN

  VALOKUVAT jA pOSTiKOrTiT: MiKKeLiN KAUpUNgiNMUSeOT (MKM) i MiKKeLiN MAAKUNTA-

  ArKiSTO (MMA) i ArKKiTehTUUriMUSeO (AM) i reijO TiUSASeN jA peKKA piTKSeN KOKOeLMAT

  MUUT VALOKUVAT: KiMMO iSO-TUiSKU jA iLpO AALTO

  LAyOUT: AALTO Oy i pAiNATUS: TerOpriNT Oy

  telyn puolelle. Samana vuonna ta-

  loon muuttivat maistraatti ja raas-tuvanoikeus. Taidemuseo nimitet-tiin etel-Savon aluetaidemuseok-si vuonna 1981. Vuonna 1995 talo tuli museon kyttn kokonaan, kun Mikkelin krjoikeus muut-ti valtion virastotaloon. graniitti-talossa sijaitsevat taidemuseon nyttelytilojen lisksi museon toi-

  misto ja henkilkunnan tytilat.

  Suomen kielen lehtori Martti Airio

  (1890-1973) oli kerilij, jonka kiin-

  nostus suuntautui kotimaiseen ku-

  vataiteeseen, Septem-ryhmn ja

  Marraskuulaisiin, antiikkihuoneka-

  luihin ja itmaisiin mattoihin. Airio

  testamenttasi kokoelmansa Mik-

  kelin kaupungille, koska hn ha-

  lusi edustavan kotimaisen taiteen

  kokoelman esille pkaupunkiseu-

  dun ulkopuolelle. Vastaanottaes-

  saan kokoelman kaupunki lupautui

  pitmn Airion taidekodin esill

  ehen kokonaisuutena.

  Kuvanveistj johannes haapa-

  salo (18801965) syntyi Mikkelin

  rantakylss, opiskeli ja tysken-

  teli muualla maassa ja palasi koti-

  seudulleen elmns loppuvuosik-

  si. julkiset veistokset ja erityises-

  ti sankaripatsaat ovat hnen tun-

  netuinta tuotantoaan. hn lahjoitti

  kaikki hallussaan olleet teoksensa

  Mikkelin kaupungille vuonna 1963.

  Kuvat: MKM/harri heinonen

  1

  1

  9

  2

  31