konaþna odluka o odabiru udžbenika i pripadajuüih dodatnih...

Click here to load reader

Post on 16-Jan-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • KAT. BR. NAZIV UDŽBENIKA AUTOR(I) VRSTA IZDANJA CIJENA NAKLADNIK NOVO

  EKONOMSKO - TURISTI KA ŠKOLA - Karlovac EKONOMIST - 1. RAZRED SREDNJE ŠKOLE

  BIOLOGIJA, 1. RAZRED, OVJEK I ZDRAVLJE Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1635 OVJEK, ZDRAVLJE I OKOLIŠ: OVJEK I ZDRAVLJE udžbenik za strukovne škole, svezak B

  Oskar P. Springer udžbenik 71.10 Profil International d.o.o.

  EKONOMSKE ŠKOLE, KNJIGOVODSTVO S BILANCIRANJEM 1, 1. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1727 KNJIGOVODSTVO S BILANCIRANJEM 1 udžbenik za 1. razred ekonomske škole Maja Safret udžbenik 79.00 Školska knjiga d.d.

  1726 KNJIGOVODSTVO S BILANCIRANJEM 1 radna bilježnica za 1. razred ekonomske škole Branka Mari , Ljerka Dragovi -Kova

  radna bilježnica 68.40 Školska knjiga d.d.

  EKONOMSKE ŠKOLE, PODUZETNIŠTVO 1, 1. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1745 PODUZETNIŠTVO 1 udžbenik za 1. razred ekonomske škole Ana Vrbanec, Bosiljka Vinkovi -Kukoli , Jadranka Bernik, Marija Toluši , Nikola Kuva i , Suzana

  ur evi

  udžbenik 78.30 Školska knjiga d.d.

  3515 PODUZETNIŠTVO 1 radna bilježnica za poduzetništvo u 1. razredu ekonomske škole Blaženka Vuk, Nikola Kuva i

  radna bilježnica 58.50 Školska knjiga d.d. Novo

  EKONOMSKE ŠKOLE, POSLOVNE KOMUNIKACIJE, 1. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1753 POSLOVNE KOMUNIKACIJE udžbenik za 1. razred ekonomske škole Antun Kliment, Olivera Jurkovi -Mai

  udžbenik 81.00 Školska knjiga d.d.

  ENGLESKI JEZIK, PRVI STRANI JEZIK, 1. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  2774 SOLUTIONS B1 udžbenik engleskog jezika + MultiROM za 1. razred gimnazija, prvi strani jezik; 1. ili 2. razred etverogodišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik

  Paul A. Davies, Tim Falla

  udžbenik s MultiROM-om 100.80 Algoritam d.o.o.

  2773 SOLUTIONS B1 radna bilježnica za engleski jezik za 1. razred gimnazija, prvi strani jezik; 1. ili 2. razred etverogodišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik

  Paul A. Davies, Tim Falla

  radna bilježnica 54.00 Algoritam d.o.o.

  ETIKA, 1. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1154 ETIKA 1 udžbenik za 1. razred gimnazije i srednje škole iril oh, Ksenija Matuš, Marija Lamot

  udžbenik 74.70 Školska knjiga d.d.

  Datum ispisa: 10.6.2010

  Kona na odluka o odabiru udžbenika i pripadaju ih dodatnih nastavnih sredstava Srednja školaTip ustanove:

  Županija: KARLOVA KA

 • KAT. BR. NAZIV UDŽBENIKA AUTOR(I) VRSTA IZDANJA CIJENA NAKLADNIK NOVO

  GEOGRAFIJA, 1. RAZRED EKONOMSKIH ŠKOLA Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  3120 GEOGRAFIJA 1 udžbenik geografije za 1. razred ekonomske škole Aleksandra Šmit, Karmen Boroša Koki

  udžbenik 89.10 Školska knjiga d.d.

  3119 GEOGRAFIJA 1 radna bilježnica iz geografije za 1. razred ekonomske škole Aleksandra Šmit, Karmen Boroša Koki

  radna bilježnica 35.10 Školska knjiga d.d.

  GEOGRAFSKI ATLAS ZA SREDNJE ŠKOLE Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  2321 GEOGRAFSKI ATLAS ZA GIMNAZIJE I STRUKOVNE ŠKOLE za 1.-4. razred Snježana Haiman geografski atlas 116.10 Školska knjiga d.d. i Hrvatska školska

  kartografija

  HRVATSKI JEZIK ZA 4-GODIŠNJE STRUKOVNE ŠKOLE - JEZIK I JEZI NO IZRAŽAVANJE, 1. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1402 HRVATSKI JEZIK 1 udžbenik za 1. razred srednjih strukovnih škola Snježana Zrinjan udžbenik 63.00 ALFA d.d. za izdava ke, grafi ke i trgova ke

  poslove

  1401 HRVATSKI JEZIK 1 radna bilježnica uz udžbenik hrvatskog jezika za 1. razred srednjih strukovnih škola

  Snježana Zrinjan radna bilježnica 29.70 ALFA d.d. za izdava ke, grafi ke i trgova ke

  poslove

  HRVATSKI JEZIK ZA 4-GODIŠNJE STRUKOVNE ŠKOLE - KNJIŽEVNOST, 1. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1391 KNJIŽEVNOST 1 itanka za 1. razred etverogodišnjih strukovnih škola Snježana Zrinjan udžbenik 84.60 ALFA d.d. za izdava ke, grafi ke i trgova ke

  poslove

  INFORMATIKA-RA UNALSTVO, 1. RAZRED EKONOMSKE ŠKOLE Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1616 INFORMATIKA 1 udžbenik za 1. razred srednjih ekonomskih škola Davor Šokac, Draženka Valkovac, Marijan Antolovi , Natalija Stjepanek

  udžbenik 89.10 Školska knjiga d.d.

  KEMIJA ZA 1-GODIŠNJE PROGRAME, 1. RAZRED EKONOMSKIH ŠKOLA Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1654 KEMIJA udžbenik za 1. razred ekonomskih škola Antica Petreski, Blanka Sever

  udžbenik 89.10 Školska knjiga d.d.

  1653 KEMIJA radna bilježnica za 1. razred ekonomskih škola Antica Petreski, Blanka Sever

  radna bilježnica 28.80 Školska knjiga d.d.

  MATEMATIKA ZA 4-GODIŠNJE PROGRAME, 1. RAZRED EKONOMSKIH ŠKOLA Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1603 MATEMATIKA 1 udžbenik sa zbirkom zadataka za 1. razred ekonomske škole Biljana Jankovi , Ivan Mrkonji

  udžbenik i zbirka zadataka 124.20 Neodidacta d.o.o.

  NJEMA KI JEZIK, PRVI STRANI JEZIK, 1. I 2. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  2420 AUSBLICK 1, BRÜCKENKURS udžbenik njema kog jezika za 1. i 2. razred gimnazija i etverogodišnjih strukovnih škola, 1. strani jezik

  Anni Fischer-Mitziviris, Sylvia Janke-Papanikolaou

  udžbenik 88.00 Algoritam d.o.o.

  2419 AUSBLICK 1, BRÜCKENKURS radna bilježnica njema kog jezika za 1. i 2. razred gimnazija i etverogodišnjih strukovnih škola, 1. strani jezik

  Anni Fischer-Mitziviris, Sylvia Janke-Papanikolaou

  radna bilježnica s CD-om 73.50 Algoritam d.o.o.

 • KAT. BR. NAZIV UDŽBENIKA AUTOR(I) VRSTA IZDANJA CIJENA NAKLADNIK NOVO

  POVIJESNI ATLAS ZA SREDNJE ŠKOLE Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  2297 POVIJESNI ATLAS ZA SREDNJE ŠKOLE Ivona Savi povijesni atlas 116.10 Školska knjiga d.d.

  POVIJEST ZA 4-GODIŠNJE STRUKOVNE ŠKOLE, 1. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1690 HRVATSKA I SVIJET od prapovijesti do Francuske revolucije 1789. godine : udžbenik iz povijesti za 1. razred srednjih strukovnih škola

  Ivan Pekli , Vesna uri

  udžbenik 76.50 Profil International d.o.o.

  2128 HRVATSKA I SVIJET od prapovijesti do francuske revolucije 1789. godine : radna bilježnica iz povijesti za prvi razred etverogodišnjih strukovnih škola

  Dinka Džeko radna bilježnica 35.10 Profil International d.o.o.

  UPRAVNE I BIROTEHNI KE ŠKOLE, KOMPJUTORSKA DAKTILOGRAFIJA 1, 1.-2. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1320 KOMPJUTORSKA DAKTILOGRAFIJA 1 Dušanka Ga eša, Milan Komor ec, Nermin Sre ko Montel

  udžbenik s CD-om 117.00 Centar za dopisno obrazovanje Birotehnika

  VJERONAUK, 1. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1162 TRAŽITELJI SMISLA udžbenika vjeronauka za 1. razred srednjih škola Dušan Vuleti , Mirjana Vu ica, Nikola Milanovi , Rudi Paloš, Viktorija Gadža

  udžbenik 49.00 Salesiana d.o.o.

  EKONOMIST - 2. RAZRED SREDNJE ŠKOLE

  EKONOMSKE ŠKOLE, GOSPODARSTVO 1, 2. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  3127 GOSPODARSTVO 1 udžbenik za 2. razred ekonomske škole Gordana Zoreti , Marijan Cingula

  udžbenik 89.00 Školska knjiga d.d.

  3519 GOSPODARSTVO 1 radna bilježnica za gospodarstvo u 2. razredu ekonomske škole Jadranka Joši , Tatjana Putar

  radna bilježnica 49.00 Školska knjiga d.d. Novo

  EKONOMSKE ŠKOLE, KNJIGOVODSTVO S BILANCIRANJEM 2, 2. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1731 KNJIGOVODSTVO S BILANCIRANJEM 2 udžbenik za 2. razred ekonomske škole Branka Mari , Ljerka Dragovi -Kova , Maja Safret

  udžbenik 79.00 Školska knjiga d.d.

  1730 KNJIGOVODSTVO S BILANCIRANJEM 2 radna bilježnica za 2. razred ekonomske škole Branka Mari , Ljerka Dragovi -Kova

  radna bilježnica 59.00 Školska knjiga d.d.

  EKONOMSKE ŠKOLE, NOV ARSTVO, 2. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1743 NOV ARSTVO udžbenik za 2. razred ekonomske škole Ajka Kaleb-Kova evi , Ljerka Domac, Vlatko Mileta

  udžbenik 89.00 Školska knjiga d.d.

 • KAT. BR. NAZIV UDŽBENIKA AUTOR(I) VRSTA IZDANJA CIJENA NAKLADNIK NOVO

  EKONOMSKE ŠKOLE, PODUZETNIŠTVO 2, 2. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1746 PODUZETNIŠTVO 2 udžbenik za 2. razred ekonomske škole Ana Vrbanec, Bosiljka Vinkovi -Kukoli , Ivan Roso, Jadranka Bernik, Nikola Kuva i , Suzana

  ur evi , Višnja Dor i -Kerekovi

  udžbenik 78.30 Školska knjiga d.d.

  3516 PODUZETNIŠTVO 2 radna bilježnica za poduzetništvo u 2. razredu ekonomske škole Blaženka Vuk, Nikola Kuva i

  radna bilježnica 58.50 Školska knjiga d.d. Novo

  ENGLESKI JEZIK, 2. ILI 3. RAZRED 4-GODIŠNJIH STRUKOVNIH ŠKOLA, 1. STRANI JEZIK Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  2776 SOLUTIONS B1+ udžbenik engleskog jezika + MultiROM za 1. ili 2. razred gimnazija, prvi strani jezik; 2. ili 3. razred etverogodišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik

  Paul A. Davies, Tim Falla

  udžbenik s MultiROM-om 100.80 Algoritam d.o.o.

  2775 SOLUTIONS B1+ radna bilježnica za engleski jezik za 1. ili 2. razred gimnazija, prvi strani jezik; 2. ili 3. razred etverogodišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik

  Paul A. Davies, Tim Falla

  radna bilježnica 54.00 Algoritam d.o.o.

  ETIKA, 2. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  3648 JA, MI, ONI… udžbenik etike za drugi razred gimnazije i strukovne škole Bruno urko, Dunja Maruši Brezeti