karahasan - ogledi o razumijevanju

Download Karahasan - Ogledi o Razumijevanju

Post on 21-Apr-2015

57 views

Category:

Documents

7 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

DEVAD KARAHASAN

OGLED O RAZUMIJEVANJU Fantazija na jednu kartezijansku temu

Rede vom 24. Mrz 2011 im Akademietheater

Kad poelite da nekoga uistinu prokunete, poelite da mu se ideali ostvare, preporu ivao je veliki hrvatski i evropski pisac Miroslav Krlea. Ne znam je li ga ostvarenje njegovih ljeviarskih ideala u socijalistikim dravama, koje je upoznao, dovelo do gorkog saznanja na kojem se temelji njegova preporuka, ali je logino povjerovati da je imao poneko neveselo iskustvo s idealima i njihovim ostvarivanjem. Krleina preporuka se naime temelji na mudrosti, a mudrost je saznanje koje se ne stie logikim zakljuivanjem nego iskustvom. Ili se njegova preporuka prije svega temelji na uvjerenju da njega ne moe stii kletva koju preporuuje? On je, naime, vjerovao da ovjek, koji sanja ostvarivo, nije zasluio sposobnost da sanja, pa je logino pretpostaviti da je mislio kako njemu ne moe prijetiti ostvarenje njegovih snova. Je li, drugim rijeima, nudio ljudima magijsku formulu od koje je sam bio siguran?Ne mogu to znati, ali s dosta razloga moram vjerovati da je Miroslav Krlea s idealima imao malo sree. S opsesivnim eljama, s onim to jednom rijeju nazivamo snovima, veliki pisac je proao mnogo bolje - te elje mu se uope nisu ostvarivale, pa ga nije mogla razoarati nesavrenost njihova ostvarenja. Tako je naprimjer Krlea sanjao o tome da na svoj jezik prevede Karla Kraussa i Endre Adya. Vie puta je izrazio uvjerenje da bi to bila dobit za kulturu i za jezik, postoje indicije da je i radio na tim prijevodima, bezbrojna su svjedoanstva koja povruju da je obojicu pisaca, pogotovo Kraussa, intenzivno i uvijek iznova itao. Ali mu se san nije ostvario: niti je objavio prijevode na kojima je radio, niti su u njegovoj ostavtini naeni rukopisi tih prijevoda. Ne znam ta je Krlea mislio o prijevodima Kraussa i Adya koji su objavljeni na njegovom jeziku, pretpostavljam da ih nije smatrao boljim od svojih pokuaja, dakle da ih nije smatrao dobrim. Tu se, uostalom, slagao s autorima tih prijevoda, koji su javno priznavali svoje nezadovoljstvo i uvjerenje da to to su uradili nije ravno originalu, pa ni dostojno njega. Nama, koji smo te

Kakanien Neue Republik der Dichter Devad Karahasan, Bosnien-Herzegowina Burgtheater Dr. Karl Lueger-Ring 2 1010 Wien Tel +43 (0)1 51444-4140 www.burgtheater.at/kakanien

prijevode itali, njihova nesavrenost nije smetala da prepoznamo velike pisce i da uivamo u njihovoj knjievnosti. Prijatelji, kojima je maarski maternji jezik, pripovijedali su mi neto slino o prijevodima Krlee na maarski, pogotovo o prijevodu njegovih Balada Petrice Kerempuha. Zoltan Csuka, Krlein prevodilac na maarski, mnogo puta se alio da je hibridni jezik Balada Petrice Kerempuha gotovo nemogue razumjeti, a sasvim nemogue prevesti, pa u skladu s tim nije ni pokuavao sakriti nezadovoljstvo svojim prijevodom Krleinog spjeva. Ti su me prijatelji uvjeravali da prevodioevo nezadovoljstvo, kao ni pretpostavljeni nedostaci prijevoda, njima nisu smetali da prepoznaju velikog pisca i uivaju u njegovoj knjievnosti. Vjerujem im, naravno, Krlea je uostalom dobro govorio ma arski i tijesno sura ivao sa svojim prevodiocem, s kojim je i prijateljevao. Znam da je veliki prevodilac Zlatko Gorjan, specijalist za prevoenje neprevedivih knjiga kakva je Ulysses Jamesa Joycea, bio duboko nezadovoljan svojim prijevodom Musilovog romana ovjek bez svojstava. Upravo tom prijevodu i tom prevodiocu dugujem do danas neprekinutu ljubav prema Musilu, zato sam duan posvjedoiti da je itanje Gorjanovog Musila izuzetan knjievni uitak. Mnogo godina nakon to mi je Zlatko Gorjan otkrio Musila, itao sam original ovjeka bez svojstava i tako stekao jo jednog svog Musila, koji se unekoliko razlikovao od onoga kojeg mi je Zlatko Gorjan otkrio i darovao svojim prijevodom. Volio sam i volim Gorjanov prijevod Musilovog romana, volio sam i volim njemaki original tog romana, uivao sam u jednome i u drugom tekstu, volim i uvam doivljaje koje su mi ti tekstovi darovali, a da nikad nisam doveo u pitanje razliitost tih doivlljaja, niti se pozabavio tim razlikama. Kako je mogue da nisam doao na ideju da provjerim prijevod kojim je sam prevodilac bio nezadovoljan? Kako razumjeti injenicu da su u mom duhu godinama stajale jedna pored druge dvije slike Musilovog romana, a da ih uope nisam poelio usporediti, provjeriti jednu drugom, odgonetnuti kako se i zato razlikuju? Bojim se da bi iz do sada reenoga mogli nastati razni nesporazumi. Moglo bi se, naprimjer, zakljuiti da tvrdim kako nema i ne moe biti loih prijevoda, a to mi zaista nije namjera, ja dobro znam da ih ima jer sam i sam bio njihova rtva. Radi se samo o tome da su svi prijevodi koje sam do sada spomenuo jako dobri, nezadovoljstvo njihovih autora kazuje da se radi o ozbiljnim prevodiocima, a nipoto ne kae da nema loh prijevoda. Drugi nesporazum koji bi se mogao pojaviti i koji se ve sada mora otkloniti, vezan je za predmet ovog razmiljanja: ovo ne eli

Kakanien Neue Republik der Dichter Devad Karahasan, Bosnien-Herzegowina Burgtheater Dr. Karl Lueger-Ring 2 1010 Wien Tel +43 (0)1 51444-4140 www.burgtheater.at/kakanien

2

biti razgovor o prevoenju, nego o razumijevanju, prevoenje je uzeto za ishodite teksta samo zato to se priroda razumijevanja moda najbolje moe promatrati i pojmiti upravo na primjeru prevoenja. Prevoenje i razumijevanje naime nisu identini, ali su neodvojivi, oni se ne mogu svesti jedno na drugo, ali se jedno u drugome pokazuju i meusobno se objanjavaju. Kako naprimjer prevesti djela Ive Andria? Andri rauna s totalitetom jezika, najsitniji elementi jezika, koje prosjean govornik u svakodnevnoj komunikaciji uope ne primjeuje, u Andrievom pripovijedanju esto dobivaju prvorazredne pripovjedake funkcije. Konstrukcija pripovijetke Prokleta avlija, naprimjer, temelji se na razlici izmeu ekavske i ijekavske varijante Andrievog jezika, jer upravo ta razlika odreuje govornika, pa prema tome modus govora i perspektivu iz koje govornik gleda stvari. Ekavska varijanta rezervirana je za Andrievog anonimnog pripovjedaa, a time za vanjsku perspektivu, neutralan govor i prezent, dok ijekavskom varijantom govore likovi pripovijetke, to znai da je uz tu vrijantu vezana unutranja perspektiva, subjektivan govor, emotivna bliskost. To je ujedno razlika izmeu vidljivog i nevidljivog, ovoga i nekog drugog svijeta, jer je pripovjeda iv a svi likovi su, ve na poetku pripovijetke, mrtvi (Prokleta avlija poinje popisom ostavtine glavnog junaka fra Petra). Kako razliku izme u ekavske i ijekavske varijante prenijeti u jezik koji te varijante nema? Ili sintaktika inverzija u naslovu romana Na Drini uprija, koja subjekt stavlja iza priloke odredbe i daje formulaciji arhaini ton legende, predanja, stare kronike.... Prijatelji su me uvjerili da bi takva sintaktika inverzija u njihovim jezicima kao rezultat imala glupost, a ne arhaini ton legende ili neto slino. Isti prijatelji su me u nizu razgovora uvjerili da su itekako dobro razumjeli Andrieva djela, koja su itali u prijevodima, ma koliko ja mislio da ti prijevodi nisu mogui. Razumjeli su ih, uivali u njima, izgradili na temelju te lektire svoju sliku Andrievog djela i svijeta koji u tom djelu nastaje. Nisam itao ni jedan od tih prijevoda, ionako se ne bih mogao osloboditi slike Andrievog djela koja je neraskidivo vezana za moj jezik i jedino u njemu mogua, ali sam se mnogo puta mogao uvjeriti da moja slika Andria nije bolja ili istinitija od slike bilo koga od njih. O emu se radi? Kako to shvatiti? Vjerujem da se radi, izmeu ostaloga, o tome da je jezik mnogo vie od sredstva sporazumijevanja, kao to je rije mnogo vie od pukog nosioca informacije. To pogotovo vrijedi za jezik (i rije) u pripovjedakoj umjetnosti, koja podraava ivi, neposredni, individualni govor; umjetnost, uostalom, i nastaje u onim dijelovima i na onim planovima jezika koji izmiu mrei

Kakanien Neue Republik der Dichter Devad Karahasan, Bosnien-Herzegowina Burgtheater Dr. Karl Lueger-Ring 2 1010 Wien Tel +43 (0)1 51444-4140 www.burgtheater.at/kakanien

3

sistema, poretka, racionalnog pritiska kojim se jezik nastoji pretvoriti u pouzdano sredstvo sporazumijevanja. Jezik i rije pamte, pamenje jedne zajednice mnogo pouzdanije se uva u jeziku, nego u dokumentima, spomenicima, historiografskim knjigama, a tako je i s individualnim, pogotovo emotivnim, pamenjem. Jezik i rije, to jest svaki govorni iskaz, pokazuju odnos govornika prema onome o emu govori, kao i prema onome kome govori. Rije, to jest govorni iskaz, pouzdano otkriva patetiko bie onoga ko govori. Istinu govorei, jezik najmanje koristimo za istu razmjenu informacija, a mnogo vie govorimo da bismo izrazili svoje osjeanje i stanje, da bismo nekako djelovali na sugovornika, da bismo s nekim ostvarili prividni kontakt, kao u takozvanim small talks koje vodimo sa svojim blinjima upravo zato da izbjegnemo svaki stvarni kontakt s njima. Govorimo da pobjegnemo od samoe, govorimo da bismo shvatili koliko smo sami, govorimo da uvjerimo nekoga (makar sebe same, ako nikog drugog nemamo pri ruci) u neto to nije, govorimo da poreknemo ono to jeste ... Knjievnost, kao to rekoh, otkriva i afirmira one slojeve jezika po kojima je on vie od sredstva komunikacije i rije vie od nosioca informacije. A dobar prijevod u novi jezik prenosi upravo to. Dobar prijevod prenosi u novi jezik pamenje rijei i ritam govora pojedinih likova, prenosi, metaforino govorei, glas svakog od likova i pripovjedaa, a ne informacije, prenosi ono to je iza rijei i iza gramatike, ono to jeziku omoguuje da iskae i ono sasvim pojedinano i neponovljivo jednog ovjeka ili jednog dogaaja. Upravo zato to nastaje na onom planu na kojem se jezik otvara individualnome, artikulira ga i uva, knjievnost se mora saznavati onako kako se saznaje druga osoba - kroz odnos dvaju subjekata. To vrijedi za svu dobru knjievnost, onu koju se uivalo u originalu, kao i za onu koja je dobro prevedena. Saznavanje knjievnosti se, kao ni saz