Karahasan - Ogledi o Razumijevanju

Download Karahasan - Ogledi o Razumijevanju

Post on 21-Apr-2015

53 views

Category:

Documents

7 download

TRANSCRIPT

DEVAD KARAHASAN

OGLED O RAZUMIJEVANJU Fantazija na jednu kartezijansku temu

Rede vom 24. Mrz 2011 im Akademietheater

Kad poelite da nekoga uistinu prokunete, poelite da mu se ideali ostvare, preporu ivao je veliki hrvatski i evropski pisac Miroslav Krlea. Ne znam je li ga ostvarenje njegovih ljeviarskih ideala u socijalistikim dravama, koje je upoznao, dovelo do gorkog saznanja na kojem se temelji njegova preporuka, ali je logino povjerovati da je imao poneko neveselo iskustvo s idealima i njihovim ostvarivanjem. Krleina preporuka se naime temelji na mudrosti, a mudrost je saznanje koje se ne stie logikim zakljuivanjem nego iskustvom. Ili se njegova preporuka prije svega temelji na uvjerenju da njega ne moe stii kletva koju preporuuje? On je, naime, vjerovao da ovjek, koji sanja ostvarivo, nije zasluio sposobnost da sanja, pa je logino pretpostaviti da je mislio kako njemu ne moe prijetiti ostvarenje njegovih snova. Je li, drugim rijeima, nudio ljudima magijsku formulu od koje je sam bio siguran?Ne mogu to znati, ali s dosta razloga moram vjerovati da je Miroslav Krlea s idealima imao malo sree. S opsesivnim eljama, s onim to jednom rijeju nazivamo snovima, veliki pisac je proao mnogo bolje - te elje mu se uope nisu ostvarivale, pa ga nije mogla razoarati nesavrenost njihova ostvarenja. Tako je naprimjer Krlea sanjao o tome da na svoj jezik prevede Karla Kraussa i Endre Adya. Vie puta je izrazio uvjerenje da bi to bila dobit za kulturu i za jezik, postoje indicije da je i radio na tim prijevodima, bezbrojna su svjedoanstva koja povruju da je obojicu pisaca, pogotovo Kraussa, intenzivno i uvijek iznova itao. Ali mu se san nije ostvario: niti je objavio prijevode na kojima je radio, niti su u njegovoj ostavtini naeni rukopisi tih prijevoda. Ne znam ta je Krlea mislio o prijevodima Kraussa i Adya koji su objavljeni na njegovom jeziku, pretpostavljam da ih nije smatrao boljim od svojih pokuaja, dakle da ih nije smatrao dobrim. Tu se, uostalom, slagao s autorima tih prijevoda, koji su javno priznavali svoje nezadovoljstvo i uvjerenje da to to su uradili nije ravno originalu, pa ni dostojno njega. Nama, koji smo te

Kakanien Neue Republik der Dichter Devad Karahasan, Bosnien-Herzegowina Burgtheater Dr. Karl Lueger-Ring 2 1010 Wien Tel +43 (0)1 51444-4140 www.burgtheater.at/kakanien

prijevode itali, njihova nesavrenost nije smetala da prepoznamo velike pisce i da uivamo u njihovoj knjievnosti. Prijatelji, kojima je maarski maternji jezik, pripovijedali su mi neto slino o prijevodima Krlee na maarski, pogotovo o prijevodu njegovih Balada Petrice Kerempuha. Zoltan Csuka, Krlein prevodilac na maarski, mnogo puta se alio da je hibridni jezik Balada Petrice Kerempuha gotovo nemogue razumjeti, a sasvim nemogue prevesti, pa u skladu s tim nije ni pokuavao sakriti nezadovoljstvo svojim prijevodom Krleinog spjeva. Ti su me prijatelji uvjeravali da prevodioevo nezadovoljstvo, kao ni pretpostavljeni nedostaci prijevoda, njima nisu smetali da prepoznaju velikog pisca i uivaju u njegovoj knjievnosti. Vjerujem im, naravno, Krlea je uostalom dobro govorio ma arski i tijesno sura ivao sa svojim prevodiocem, s kojim je i prijateljevao. Znam da je veliki prevodilac Zlatko Gorjan, specijalist za prevoenje neprevedivih knjiga kakva je Ulysses Jamesa Joycea, bio duboko nezadovoljan svojim prijevodom Musilovog romana ovjek bez svojstava. Upravo tom prijevodu i tom prevodiocu dugujem do danas neprekinutu ljubav prema Musilu, zato sam duan posvjedoiti da je itanje Gorjanovog Musila izuzetan knjievni uitak. Mnogo godina nakon to mi je Zlatko Gorjan otkrio Musila, itao sam original ovjeka bez svojstava i tako stekao jo jednog svog Musila, koji se unekoliko razlikovao od onoga kojeg mi je Zlatko Gorjan otkrio i darovao svojim prijevodom. Volio sam i volim Gorjanov prijevod Musilovog romana, volio sam i volim njemaki original tog romana, uivao sam u jednome i u drugom tekstu, volim i uvam doivljaje koje su mi ti tekstovi darovali, a da nikad nisam doveo u pitanje razliitost tih doivlljaja, niti se pozabavio tim razlikama. Kako je mogue da nisam doao na ideju da provjerim prijevod kojim je sam prevodilac bio nezadovoljan? Kako razumjeti injenicu da su u mom duhu godinama stajale jedna pored druge dvije slike Musilovog romana, a da ih uope nisam poelio usporediti, provjeriti jednu drugom, odgonetnuti kako se i zato razlikuju? Bojim se da bi iz do sada reenoga mogli nastati razni nesporazumi. Moglo bi se, naprimjer, zakljuiti da tvrdim kako nema i ne moe biti loih prijevoda, a to mi zaista nije namjera, ja dobro znam da ih ima jer sam i sam bio njihova rtva. Radi se samo o tome da su svi prijevodi koje sam do sada spomenuo jako dobri, nezadovoljstvo njihovih autora kazuje da se radi o ozbiljnim prevodiocima, a nipoto ne kae da nema loh prijevoda. Drugi nesporazum koji bi se mogao pojaviti i koji se ve sada mora otkloniti, vezan je za predmet ovog razmiljanja: ovo ne eli

Kakanien Neue Republik der Dichter Devad Karahasan, Bosnien-Herzegowina Burgtheater Dr. Karl Lueger-Ring 2 1010 Wien Tel +43 (0)1 51444-4140 www.burgtheater.at/kakanien

2

biti razgovor o prevoenju, nego o razumijevanju, prevoenje je uzeto za ishodite teksta samo zato to se priroda razumijevanja moda najbolje moe promatrati i pojmiti upravo na primjeru prevoenja. Prevoenje i razumijevanje naime nisu identini, ali su neodvojivi, oni se ne mogu svesti jedno na drugo, ali se jedno u drugome pokazuju i meusobno se objanjavaju. Kako naprimjer prevesti djela Ive Andria? Andri rauna s totalitetom jezika, najsitniji elementi jezika, koje prosjean govornik u svakodnevnoj komunikaciji uope ne primjeuje, u Andrievom pripovijedanju esto dobivaju prvorazredne pripovjedake funkcije. Konstrukcija pripovijetke Prokleta avlija, naprimjer, temelji se na razlici izmeu ekavske i ijekavske varijante Andrievog jezika, jer upravo ta razlika odreuje govornika, pa prema tome modus govora i perspektivu iz koje govornik gleda stvari. Ekavska varijanta rezervirana je za Andrievog anonimnog pripovjedaa, a time za vanjsku perspektivu, neutralan govor i prezent, dok ijekavskom varijantom govore likovi pripovijetke, to znai da je uz tu vrijantu vezana unutranja perspektiva, subjektivan govor, emotivna bliskost. To je ujedno razlika izmeu vidljivog i nevidljivog, ovoga i nekog drugog svijeta, jer je pripovjeda iv a svi likovi su, ve na poetku pripovijetke, mrtvi (Prokleta avlija poinje popisom ostavtine glavnog junaka fra Petra). Kako razliku izme u ekavske i ijekavske varijante prenijeti u jezik koji te varijante nema? Ili sintaktika inverzija u naslovu romana Na Drini uprija, koja subjekt stavlja iza priloke odredbe i daje formulaciji arhaini ton legende, predanja, stare kronike.... Prijatelji su me uvjerili da bi takva sintaktika inverzija u njihovim jezicima kao rezultat imala glupost, a ne arhaini ton legende ili neto slino. Isti prijatelji su me u nizu razgovora uvjerili da su itekako dobro razumjeli Andrieva djela, koja su itali u prijevodima, ma koliko ja mislio da ti prijevodi nisu mogui. Razumjeli su ih, uivali u njima, izgradili na temelju te lektire svoju sliku Andrievog djela i svijeta koji u tom djelu nastaje. Nisam itao ni jedan od tih prijevoda, ionako se ne bih mogao osloboditi slike Andrievog djela koja je neraskidivo vezana za moj jezik i jedino u njemu mogua, ali sam se mnogo puta mogao uvjeriti da moja slika Andria nije bolja ili istinitija od slike bilo koga od njih. O emu se radi? Kako to shvatiti? Vjerujem da se radi, izmeu ostaloga, o tome da je jezik mnogo vie od sredstva sporazumijevanja, kao to je rije mnogo vie od pukog nosioca informacije. To pogotovo vrijedi za jezik (i rije) u pripovjedakoj umjetnosti, koja podraava ivi, neposredni, individualni govor; umjetnost, uostalom, i nastaje u onim dijelovima i na onim planovima jezika koji izmiu mrei

Kakanien Neue Republik der Dichter Devad Karahasan, Bosnien-Herzegowina Burgtheater Dr. Karl Lueger-Ring 2 1010 Wien Tel +43 (0)1 51444-4140 www.burgtheater.at/kakanien

3

sistema, poretka, racionalnog pritiska kojim se jezik nastoji pretvoriti u pouzdano sredstvo sporazumijevanja. Jezik i rije pamte, pamenje jedne zajednice mnogo pouzdanije se uva u jeziku, nego u dokumentima, spomenicima, historiografskim knjigama, a tako je i s individualnim, pogotovo emotivnim, pamenjem. Jezik i rije, to jest svaki govorni iskaz, pokazuju odnos govornika prema onome o emu govori, kao i prema onome kome govori. Rije, to jest govorni iskaz, pouzdano otkriva patetiko bie onoga ko govori. Istinu govorei, jezik najmanje koristimo za istu razmjenu informacija, a mnogo vie govorimo da bismo izrazili svoje osjeanje i stanje, da bismo nekako djelovali na sugovornika, da bismo s nekim ostvarili prividni kontakt, kao u takozvanim small talks koje vodimo sa svojim blinjima upravo zato da izbjegnemo svaki stvarni kontakt s njima. Govorimo da pobjegnemo od samoe, govorimo da bismo shvatili koliko smo sami, govorimo da uvjerimo nekoga (makar sebe same, ako nikog drugog nemamo pri ruci) u neto to nije, govorimo da poreknemo ono to jeste ... Knjievnost, kao to rekoh, otkriva i afirmira one slojeve jezika po kojima je on vie od sredstva komunikacije i rije vie od nosioca informacije. A dobar prijevod u novi jezik prenosi upravo to. Dobar prijevod prenosi u novi jezik pamenje rijei i ritam govora pojedinih likova, prenosi, metaforino govorei, glas svakog od likova i pripovjedaa, a ne informacije, prenosi ono to je iza rijei i iza gramatike, ono to jeziku omoguuje da iskae i ono sasvim pojedinano i neponovljivo jednog ovjeka ili jednog dogaaja. Upravo zato to nastaje na onom planu na kojem se jezik otvara individualnome, artikulira ga i uva, knjievnost se mora saznavati onako kako se saznaje druga osoba - kroz odnos dvaju subjekata. To vrijedi za svu dobru knjievnost, onu koju se uivalo u originalu, kao i za onu koja je dobro prevedena. Saznavanje knjievnosti se, kao ni saznavanje drugog ovjeka, ne moe odvijati u formi subjekt-objekt odnosa, jer se metode i postupci saznavanja moraju prilagoditi prirodi onoga to se eli saznati. Ako subjektu pristupimo kao da je objekt, nae saznanje o njemu e nuno biti krivo, ve zato to smo iz procesa saznavanja iskljuili njegove presudne osobine, naime osobine subjekta. Zato filozofi vjerovatno s pravom tvrde da egzaktne nauke nisu odgovorile ni na jedno ljudsko pitanje i nisu u stanju o ovjeku saznati bilo ta relevantno. Zato miljenje o knjievnosti, koje se konstituira prema modelu egzaktnih nauka, uspijeva pokazati ta je zajedniko svim knjievnim djelima, uspijeva objasniti ono to je u knjievnosti ponovljivo, anonimno i predvidivo, ali ne uspijeva ni objasniti ni primijetiti da se naprimjer Alessandro Manzoni i Anton Pavlovi ehov meusobno razlikuju. Vjerovatno se zato ta nauka o knjievnosti

Kakanien Neue Republik der Dichter Devad Karahasan, Bosnien-Herzegowina Burgtheater Dr. Karl Lueger-Ring 2 1010 Wien Tel +43 (0)1 51444-4140 www.burgtheater.at/kakanien

4

veoma produktivno bavi prosjenom i anonimnom, takozvanom narodnom, knjievnou, a zbunjeno uti pred stvarno dobrim djelima. Saznanje drugog subjekta, bio to drugi ovjek, knjievno umjetniko djelo ili neka trea forma subjekta, moralo bi se naime odvijati kao razumijevanje, a ne kao instrumentalizirajue saznanje kakvo se stie u odnosu subjektobjekt. Razumijevanje je dramski odnos, ja-ti odnos dvaju subjekata koji se jedan drugome otkrivaju ili odupiru, jedan drugoga potvruju ili se sukobljavaju, odnos napetosti u kojem se uzajamnost pokazuje jasnije nego bilo ta drugo. Na pozornici naprimjer ni najbolji glumac nee zablistati, ako mu je partner lo, bilo zato to sabotira ili zato to je naprosto lo glumac. Razumijevanje nije dato kartezijanskome jakom subjektu, koji u objekt pretvara sve emu se obrati. Mislim, dakle jesam znai da ja dokazujem sebe sobom. Sve emu se ja takav, ja koji tako misli, obratim, postaje predmet mog miljenja, odnosno objekt mog saznanja. Ono to tako saznam ja definiram, klasificiram, instrumentaliziram, odreujem mu prirodu u skladu sa mojim saznanjem. Ja u tom odnosu mislim, govorim, odreujem, jer ja sam subjekt. Moja slika onoga to sam saznao kao objekt zavisi uglavnom od mene, jer objekt ne moe imati svoju sliku sebe i ne moe se pobuniti protiv moje slike njega. Kod razumijevanja je drugaije, jer se ono zbiva izmeu ja i ti. ovjek kojeg nastojim razumjeti subjekt je kao i ja, ma koliko ja elio da budem subjekt malo vie od njega. On ima svoju sliku sebe, koju bismo mogli nazvati pogledom na njega iz unutranje perspektive. Ta slika sigurno nije istinita i sigurno se uvelike razlikuje od predodbe koju o njemu imaju oni koji ga gledaju izvana. Ona se sigurno razlikuje i od moje slike njegovog bia, koja se opet razlikuje od one slike koju imaju ljudi koji ga dugo poznaju i vole, i koji ga, prema tome, promatraju istovremeno iznutra i izvana, to jest iz unutranje i iz vanjske perspektive. Sve ovo vrijedi i za mene. I ja imam predodbu o sebi, koja sigurno nije prava istina mog bia; ta predodba se sigurno razlikuje od slike koju o meni imaju oni koji me promatraju izvana, a i od one koju imaju ljudi koji me vole (ako takvih ima). Sigurno je da moja predodba mene ne odgovara istini mog bia, ali malo istine u njoj ipak ima; sigurno je da slika koju o meni imaju ljudi koji me jedva poznaju i promatraju me izvana ne odgovara istini mog bia, ali i ona u sebi ima malo od te istine. Isto to vrijedi za ovjeka kojeg nastojim razumjeti. Razumijevanje bi, prema tome, bilo proces pribliavanja slika koje ja i drugi ovjek, s kojim sam se sreo, imamo svaki o sebi i jedan o drugome. Nikad se te slike nee preklopiti, nemogue je da me neko drugi vidi onako kako ja vidimo sebe, ali se mogu pribliiti. Jasno je da ja njega nikad neu vidjeti onako kako on vidi sebe i neu povjerovati da je istina o njemu ono to on o

Kakanien Neue Republik der Dichter Devad Karahasan, Bosnien-Herzegowina Burgtheater Dr. Karl Lueger-Ring 2 1010 Wien Tel +43 (0)1 51444-4140 www.burgtheater.at/kakanien

5

sebi misli, ali mogu dijelom saznati ta on o sebi misli i bar naslutiti zato on sebe vidi upravo tako. Sigurno me nije upoznao ovjek koji bar priblino ne zna kako ja sebe vidim i osjeam; taj ovjek me moe instrumentalizirati na bilo koji nain, ali se sigurno nije sreo i sa mnom. Sigurno je, isto tako, da je neu poeti da sebe vidim i osjeam onako kako on to ini, ali u u procesu naeg razumijevanja, bar naslutiti kako me on vidi, a to e me bar malo pribliiti obektivnoj istini o meni. Varaju nas, naime, oni koji tvrde da je objektivna istina ljudskog bia ono to se vidi izvana to je samo vanjska istina, odnosno istina koja se otkriva pogledu izvana. Objektivna istina mog bia je presjek vanjske i unutranje, moje slike o meni i slike koju o meni imaju oni to me gledaju izvana. Ako saznam ili bar naslutim kako me vidi onaj ko me gleda izvana, pribliio sam se za pola koraka toj objektivnoj istini o meni. Vjerujem da e mi dati za pravo svi oni koji su itali ehova i znaju neto o nesporazumima teatra s njegovim dramama. ehovljevi junaci, a pogotovo junakinje, sebe vide i predstavljaju kao plemenite, lirine, osjetljive due, a pri tom djeluju kao sebine i gotovo animalno samoive osobe (junakinja komedije Vinjik, Ljubov Andrejevna, uzima od svoje kerke Anje posljednjih deset hiljada rubalja da bi otila svom ljubavniku u Paris). Objektivna istina ehovljevih junaka je, kako rekoh, presjek slike koju oni o sebi nude i one slike koju o njima daje dramski sie, jer upravo u polju napetosti izmeu tih dviju slika nastaje komika tih likova, specifino ehovljevska komika. Ko im oduzme ili ne naglasi dovoljno podlost njihovog djelovanja, oduzeo im je komiku; ali ih je onaj ko im porekne plemenitost ili bar potrebu za njom, pretvorio u karikature. To nas dovodi do drugog vanog aspekta razumijevanja kao forme saznanja: razumijevanje je usporedba i zato provjera dviju slika mog bia, vanjske i unutranje, one koju imam ja i one koju imaju drugi. Naime upravo me proces saznavanja sebe i drugoga razumijevanjem otvara pogledu izvana, pogledu drugoga na mene, i navodi me da svoju sliku sebe usporedim s njegovom slikom mene. Bez susreta s njim, ne bih imao ni razloga ni mogunosti da provjerim i osvijestim svoju sliku sebe, jer bez njega, to jest njegove slike mene, ne bih mogao reflektirati sebe, to jest moju predodbu o sebi. Vjerujem da ne treba naglaavati da susret s drugim dovodi do provjere vlastite predodbe o sebi samo onda kad se taj susret oblikuje kao razumijevanje, dakle kao meusobno samosaznavanje dvaju subjekata; ako se susret s drugim dogodi kao konflikt, on samo uvrsti nau predodbu o sebi, jer se, naravno, zatvaramo prema onome s kim smo u konfliktu. A ako se taj susret dogodi kao ljubav, mi svoju sliku sebe ne provjeravamo, nego je mijenjamo, ali se sada o tome ne moe opirnije govoriti.

Kakanien Neue Republik der Dichter Devad Karahasan, Bosnien-Herzegowina Burgtheater Dr. Karl Lueger-Ring 2 1010 Wien Tel +43 (0)1 51444-4140 www.burgtheater.at/kakanien

6

I saznavanje knjievnoga umjetnikog djela je razumijevanje, jer je umjetniko djelo, kako je primijetio Ludwig Wittgenstein, organizam a ne sistem, jedinstvena a ne ponovljiva cjelina. Stvarno sam saznao, odnosno pro itao, samo ono djelo u kojem sam prepoznao svoja pitanja, iskustva, dileme i emocije, dakle ono djelo koje mi se obratilo u mojoj neponovljivoj pojedinanosti. U takvoj komunikaciji s umjetnou, mi u djelo projiciramo duhovne energije koje su samo nae, neponovljivo individualne i stvarne samo u tom trenutku naeg ivota. Ali se to neponovljivo nae to unosimo u djelo s kojim komuniciramo, suoava i provjerava u odnosu prema objektivnom biu djela, sa historijskim, socijalnim i egzistencijalnim iskustvima koja su u njemu objektivirana, sa likovima i njihovim sudbinama, s tijelom knjievnog djela. Stvarno smo proitali samo ono u emu smo uivali i to nam je pomoglo da sebe bolje upoznamo, provjerimo svoje predodbe o sebi, malo bolje shvatimo vlastita iskustva i dileme. Taj spoj ivota i znanja, uitka i refleksije, koji se meusobno dopunjavaju i dovode u pitanje, sudaraju i proimaju, osnova je naeg (samo)razumijevanja s umjetnikim djelom. Mislim da je potrebno to vie i uvijek iznova govoriti o razumijevanju kao vanoj formi saznanja, formi koja je za saznavanje subjekta sigurno podesnija od kartezijanske forme u kojoj subjekt saznanja sve to nije on sam vidi i osjea kao objekt. Mi smo gotovo zaboravili na to da svijet oko sebe moemo saznavati i u formama koje se razlikuju od kartezijanske, mi pripovijest i mit, intuiciju i iskustvo, razumijevanje i vjerski obred, ples i ekstazu, uope ne smatramo formama saznanja, iako je svakom normalnom ovjeku jasno da e svoje ivo tijelo mnogo bolje i pouzdanije saznati plivanjem ili plesom, nego rentgenskim snimanjem i obdukcijom. Molim da se ispravno shvatimo: ne elim rentgenu i obdukciji porei korisnost i vanost, samo podsjeam da to nisu jedine forme saznanja i tvrdim da mi o mome ivom tijelu ples daje pouzdanije i kvalitetnije znanje od onoga koje mi daje obdukcija, to jest tvrdim da ono to me pretvara u objekt nije jedini oblik saznavanja mog bia. Nemamo pravo osiromaiti svoju sposobnost saznavanja svijeta i komunikacije s njim, nemamo pravo svoj odnos prema svemu to nismo mi svesti na instrumentaliziranje toga svega, nemamo razloga odrei se radosti razumijevanja. Pogotovo nemamo razloga odrei se radosti koju bi nam mogli donijeti drugi ljudi u procesu meusobnog razumijevanja, jer bismo se u tom sluaju odrekli gotovo sve radosti; radujemo se naime uglavnom drugima, sebi se mogu radovati sasvim specijalni ljudski primjerci o kojima se ovdje ne moe govoriti.

Kakanien Neue Republik der Dichter Devad Karahasan, Bosnien-Herzegowina Burgtheater Dr. Karl Lueger-Ring 2 1010 Wien Tel +43 (0)1 51444-4140 www.burgtheater.at/kakanien

7

Drugi vaan razlog za podsjeanje na injenicu da je razumijevanje posebna forma saznanja, vjerovatno najpodesnija za saznavanje jednog tipa fenomena, jeste historijsko iskustvo i na odnos prema njemu. Ne moete iskustvo jedne zajednice, a historija se u pravilu deava zajednicama, iako je uvijek trpe pojedinci, saznati i izraziti u formama kartezijanskog subjektobjekt odnosa. (Sa historijom je kao sa jezikom: historiju i jezik imaju samo zajednice, ali se i jedno i drugo ostvaruju na raun pojedinaca i ive od njih. Govoriti mogu jedino ja, kao pojedinac i iv ovjek, ali mogu govoriti samo u okvirima jezika, koji imam ako ga dijelim s drugim lanovima jedne zajednice. Tako se i historija dogaa uvijek nekoj zajednici, ali se hrani pojedinanim ljudima i njihovim ivotima.) Ne moete ve zato to ni jedan historijski dogaaj nije jednoznaan, u sebi kompaktan i transparentan kao objekti u koje kartezijansko saznanje pretvara svoje predmete. Historijsko iskustvo se predstavlja kao jednozna no samo onda kad ga se ocjenjuje s pozocija nekog ideolokog stava, dakle onda kad ga se dovodi u funkciju toga ideolokog stava. Ali ako historijsko iskustvo neke zajednice elimo stvarno saznati, ne instrumentalizirati, moramo ga razumjeti. Kako, recimo, shvatiti zbunjujua proturjeja u ocjenama Habsburke monarhije i u iskazima o takozvanoj Srednjoj Evropi? Tridesetih godina 20. stoljea su Robert Musil i Miroslav Krlea, na desetinama stranica, ispisali krajnje negativne sudove o Monarhiji, o emu dovoljno govori Musilova jezika igra, koja rezultira imenom Kakanija. Pedesetak godina kasnije, u osamdesetim godinama istog stoljea, Milan Kundera ispisuje u jednom eseju eleginu pohvalu Srednjoj Evropi, koja se uvelike podudara s Monarhijom, to jest Kakanijom.Musil i Krlea su sigurno znali ta govore i zato to ine, obojica su Monarhiju dobro poznavala iz prve ruke. Ali je i Kundera znao ta govori i itekako dobro je argumentirao svoju pohvalu Srednjoj Evropi. Jedan bosanski vic bi mogao pomoi da se bar djelimino shvati ovo proturjeje. U tom vicu razgovaraju okorjeli pesimist Mujo i njegov prijatelj Suljo, oduevljeni oprimist. Mujo ogoreno nabraja strahote trenutka u kojem ivi i zakljuuje da gore ne moe biti, a Suljo ga na to potape po ramenu i utjeno mu apne Moe, moe, ne budi maloduan. Historija je, kao to znamo, optimistima uglavnom davala za pravo i dokazivala da uvijek moe biti jo gore. Zahvaljujui neugasivom optimizmu historije, ljudi se dakle uvijek imali razloga aliti za davnim vremenima, ve zato to su tada na ivot u historiji bili osueni drugi, a sada su na historiju i na ivot osueni oni. Ali to sigurno nije dovoljno objanjenje, ne bi bilo dovoljno ni kad bi bilo duhovito.

Kakanien Neue Republik der Dichter Devad Karahasan, Bosnien-Herzegowina Burgtheater Dr. Karl Lueger-Ring 2 1010 Wien Tel +43 (0)1 51444-4140 www.burgtheater.at/kakanien

8

Vjerujem da bi nas zadovoljavajuem objanjenju pribliilo podsjeanje na injenicu da se historijska iskustva saznaju razumijevanjem, a ne instrumentaliziranjem. Treba, naprimjer, usporediti razne slike jednog dogaaja ili jedne epohe, kao to su neposredna svjedoanstva, izjetaji o zbivanjima, iskazi onih kojima je dobro i onih kojima je loe, interpretacije iz razliitih perspektiva i u raznim periodima, traei prostor preklapanja tih slika, odnosno razliitih predstava dotinog dogaaja ili epohe. Ja sam u koli uo i proitao samo krajnje negativne ocjene Austro-Ugarske okupacije Bosne i Hercegovine. Istovremeno sam gledao gradove kojima je ta okupacija mnogo doprinijela, odrastao sam pored jedne od uma koje su posaene za vrijeme okupacije, u istoj koli ali na drugom predmetu saznao sam da je upravo okupacija Bosni donijela gimnaziju...Je li dakle Austro-Ugarska okupacija Bosne i Hercegovine bila strahota ili blagoslov? Da, bila je, nema sumnje. Ako ste zaljubljenik u orijentalne forme ivota, ili nacionalistiki oduevljeni pripadnik nekog od junoslavenskih naroda, ona vam je sigurno bila strahota protiv koje se treba boriti. A ako ste poslovni ovjek, kojem veliko trite uveava zaradu, ako ste zaljubljenik u evropski obrazovni sistem ili strastveni prouavalac eljeznice, okupaciju ete vidjeti i osjeati kao blagoslov. Razumjeti dogaaj o kojem govorimo, znailo bi usporediti ova dva vienja, provjeriti jedno drugim, usporediti ih i potraiti mjesta njihovog preklapanja ili bar barem elemente korespondencije u njihovom odnosu. Uraditi, najkrae reeno, ono to je radio Ivo Andri, kad je pripovijedao o vremenu austrougarske okupacije Bosne. Platon nas je nauio da ima istina koje se moe jedino ispripovijedati, a da su meu ljudskim istinama neznatan izuzetak one koje se mogu, na nain racionalistikog saznanja, izraziti kratkom jednoznanom formulom.Ali smo mi davno zaboravili i Platona i njegov nauk, mi sve tvre vjerujemo da je istinito i da istinu u sebi nosi samo ono to se moe racionalno definirati, podrediti nekom konstruiranom sistemu, to je ponovljivo i podlijee pravilu, to se da izraziti jednoznano i provjerljivo. Poput popularne magijske formule koju ponavljamo kad god nam treba sigurnost, a koja tvrdi da je dva plus dva etiri. Pri tom zaboravljamo da ta formula vrijedi samo u svijetu aritmetike, a i u njemu vrijedi samo zato to ni dva ni etiri nemaju tijelo i nisu ivi, to jest zato to u cijelom aritmetikom svijetu ni ivot ni tijelo nisu mogui. Bi li tako bilo u svijetu pojedinanih tijela, uronjenom u prostor i vrijeme, tako da u njemu i ivot moe tei? Moda bi u tom svijetu dva plus dva ponekad bilo etiri, ali uglavnom malo manje ili malo vie od toga? Jasno

Kakanien Neue Republik der Dichter Devad Karahasan, Bosnien-Herzegowina Burgtheater Dr. Karl Lueger-Ring 2 1010 Wien Tel +43 (0)1 51444-4140 www.burgtheater.at/kakanien

9

je, nadam se, da ne elim dovesti u pitanje matematiku, nego samo podsjetiti na to da se svijet pojedinanih tijela ne moe podrediti i prilagoditi svijetu matematike. U herojsko doba racionalizma, dakle u vrijeme u kojem je kartezijanski model miljenja osvajao primat, ideal je bilo pouzdano znanje i matematiko miljenje koje uvijek, ali doslovno uvijek, dovodi do istog rezultata. Tada se svijet matematike, transparentni svijet same nunosti, nudilo neprozirnom materijalnom svijetu punom ivota, kao nedostini ideal kojem treba teiti. U to vrijeme su se sa mnogo strana javili i zahtjevi za oblikovanjem jezika prema modelu matematike, to jest za stvaranjem jednog jezika koji bi bio transparentan, jednoznaan i pouzdan poput matematike operacije (spomenimo samo Descartesa i Leibniza, kao vjerovatno najvanije meu autorima koji su sanjali ljudski jezik prilagoen idealu matematike). Vrijednost pojedinih rijei u tom jeziku bila bi jasno definirana, poput vrijednosti brojeva, a reenice bi se oblikovale u skladu s jasnim i nepromjenljivim pravilima, tako da bi znaenje jednoga govornog iskaza bilo pouzdano kao rezultat matematike operacije. Milion ili deset miliona ljudi koji sabiraju dva i dva moraju dobiti etiri; slino tome, milion ili deset miliona ljudi koji uju ili itaju jedan govorni iskaz morali bi ga shvatiti identino. Pitam se bi li bilo dobro da su se snovi velikih racionalista ostvarili. Takvi jezici ne bi poznavali dobre i loe prijevode, kao to ne bi poznavali dvije predodbe o jednom djelu. Ne bi uostalom poznavali ni knjievna djela, jer knjievnost nije mogua u jeziku koji nije otvoren prema pojedinanome i ne poznaje dvosmislice. U tom sluaju ne bi bilo ni Krleinog sna o prevoenju Karla Kraussa i Endre Adya, ni mojih nedoumica u vezi s prijevodima Ive Andria. Ne bi bilo ni Krleine pouke o idealima, koji se sreom ne ostvaruju ni velikim racionalistima.

Devad Karahasan

Kakanien Neue Republik der Dichter Devad Karahasan, Bosnien-Herzegowina Burgtheater Dr. Karl Lueger-Ring 2 1010 Wien Tel +43 (0)1 51444-4140 www.burgtheater.at/kakanien

10