jezičke osobine u zbirci

of 21/21
Jezičke osobine u zbirci 1

Post on 11-Jan-2016

49 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Jezičke osobine u zbirci. Jezičke osobine Pismo Ziji Jutra plavoga sljeza Dani crvenog sljeza. Miješanje narodnoga govora i standardnoga jezika. „Ima čovjek dušu, a. A je li, Rade, jesi li ti ikad čuo da je konj nekoga prevario? Zakleo se u dušu, u vjeru, u šta hoćeš, pa opet slagao ko pas? - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • Jezike osobine u zbirci *

 • Jezike osobine

  Pismo ZijiJutra plavoga sljezaDani crvenog sljeza2

 • *

 • Mijeanje narodnoga govora i standardnoga jezikaIma ovjek duu, a. A je li, Rade, jesi li ti ikad uo da je konj nekoga prevario? Zakleo se u duu, u vjeru, u ta hoe, pa opet slagao ko pas?Jok, to se dosad nije ulo u ovoj okolini uozbilji se djed. (23. str)

  ede nema ga. (23. str)

  Hm, vidi ga. Dobie ti po turu, prislukivalo jedan. Nijesu jo za te taki razgovori. (24)

  Pa nek oproba. Kamo sree da sam i ja nekad tako radio, moda bi mi druge tice danas pjevale. (27)

  Umukni ti dolje, kenjac jedan. (28)

  *

 • Mijeanje narodnoga govora i standardnoga jezika

  ...Pa sve to navodi na sablanjive misli ak i usred bijela bjelcata dana. (33)

  Imenjae, deder se prekrsti.Najmenik zamota nekakvu aru izmeu ela i trbuha, da je krst vala nije, ak ni okaki. (49)

  Zna li ta je, Sava: osim toga krsta na tebi, ti si, brate, jedno pravo pravcato, puko puckato beslovesno brave. (56)

  *

 • Dijalektizmiodmagliti Na mene e, vjerovatno, svi u kui i zaboraviti, moi u da odmaglim preko prozora u ljeskar.

  klisnuti Hajde ti meni nai dolje u selu djeaka od koga je mjesec klisnuo tako brzo.

  gunalo < od glagola gunati = govoriti besmislice ... a dolje, u toploj dolini, eka me i misli na mene onaj drugi, dobri, drago gunalo, koje e do kraja tugovati i pominjati me ako se izgubim u svom udesnom pohodu. (29)

  dohaberiti Ko e prvi dohaberiti djedu o svemu tome, ne zna se. (44)

  *

 • Dijalektizmi

  zdimiti Djed se okrenu lijevo-desno kao da trai kakvu pomo, pa kad je ne nae, on sasvim zanijemi, najaeno puhnu i zdimi bez rijei uz prazan sokak. (45)

  bena Namiriu ga bene na sto konaka. (47)

  rondati Daj, bolan, ne rondaj vie. (49)

  spopasti Pjesnik uro spopade hartiju iz mojih ruku i zadivljeno potvrdi: - Rade, svega mi na svijetu. (66)

  *

 • Dijalektizmi

  koknuti Ve je koknuo jednog(134)

  cicvara ...cicvaru ti ljubim (137)

  bubetati slabo se koristi oruje vie se bubeta (139)

  zdipiti ...i gledati kako e neto zdipiti (112)

  *

 • Dijalektizmisrondaiti kad se vjeita Austrija srondaila kao potkopana kula (138)

  klisnuti ...koji je na vrijeme klisnuo s tavana (135)

  rabota Nije njemu ni lijepo da slua o takvim rabotama

  *

 • Rijei stranoga porijeklafijaker franc. fiacre najamna koija u gradskom prometu

  ferije lat. - dui odmor, godinji odmor, praznici, kolski praznici

  prangija - vrsta malog topa, iz kojeg se puca prilikom veselja; upotrebljava se i za razbijanje gradonosnih oblaka; fig. tvrdoglav ovjek

  hoda tur. muslimanski duhovnik, vjerouitelj, profesor u medresi, vjerski obrazovana osoba

  kalauz tur. vodi, putovoa, peljar

  *

 • konak tur. dom, dvor pazar perz. trgovaki posao, trgovina, trgovanje samar novogr. drveno sedlo, tovar, tovarnica sindir tur. lanac, okovi sokak tur. ulica, cesta, put varo ma. gradRijei stranoga porijekla*

 • Nepravilne glasovne promjeneGubljenje suglasnika na poetku rijei: tice Pa nek oproba. Kamo sree da sam i ja nekad tako radio, moda bi mi druge tice danas pjevale. (27)

  Novo jotovanje: evojka Ta nee valjda ii da zagleda evojku kakoe djed.ed Pametna edova glava. (28)

  Druga palatalizacija (sibilarizacija)Tjei ga mlini kako najbolje zna i moe: oduzima tuzi glas, uutkava je i zagluuje. (35)

  Ostala je na jednoj okuci, neodluna, tuna...

  *

 • Nedosljednost pri gubljenju glasa h

  - Bogami jest i njemu i njoj, rzala je tri dana.Oh grehote, ljudi moji. (20)

  Toliko zajedno 'ljeba izjesti i rakije popiti, pa opet mu njegov pobratim paripe. (21)

  Mlin je, na primjer, za djeda oduvijek bio kao neko malo svetilite do koga valja, ovda-onda, otpjeaiti da se iz njegovih dareljivih ruku primi brano za hljeb na nasuni dad nam dnes. (35)

  *

 • Nedosljednost pri gubljenju glasa h

  Neosjetno je mililo kroz travu , dizalo uvis perje, suvarke, slamu. (259)

  Idem u Bana za boljim ljebom (138)

  Ro kalajdijska (138)

  Slabo se koristi oruje, vie se rve, bubeta i grize.

  Skrpio je neka erava kolica

  *

 • Rijei pod navodnim znacima

  vantazija Dalje se ili ne moe ili se ne ide, ako ve putnik nije budala i vantazija, to bi kazao moj djed... (29)

  njegov benasti konjski mjesec Djed je grdio Petraka i njegov benasti konjski mjesec, mama me je umila ledenom vodom, a kad to nije pomoglo, priila mi je dvije tri uz obraze pa sam se primirio i slatko zaspao.

  *

 • Rijei pod navodnim znacima

  svjetsko Za svako svjetsko udo i pokor on je saznavao posljednji, prekasno, kad to vie ni za kog nije bilo ni neobino ni sablanjivo, a njemu se tek valjalo prilagoavati. (34)

  uzaprdekana Iz andarmerijske kasarne Savu prebacie u sreski zatvor, dobro znanu buvaru, uzu, a odatle ga sprovedoe u bihaku Kulu, pravi pravcati zatvor prdekanu.

  *

 • aljive izreke i frazemi

  Ti bi se tamo beio u svetitelje k'o tele u arena vrata. (50)

  Uio ga, savjetovao, boju mu rije kazivao, a on otresao sve ko pas rosu. (52)

  Evo svetitelja, nov novcat, kao ispod ekia. (65)

  *

 • aljivi narodni izrazi

  Na, evo ti dab-dabe, nosi je, najedi se!

  Ta ne bi ljudi dabe psovali nebo kalajisano da tu neto nema.

  E moj roo, gdje nije make nije ni kue.*

 • Tamni tonovi u ciklusu Dani crvenog sljeza

  ta je ovo , zar se jo uvijek nisam konano razbudio? Na ovome svijetu, izgleda, nema u isto vrijeme mjesta i za bombardere i za opinjene djeake, koji rone ispod sjenki i neto trae kroz tiine opepeljene tugom nesmirenih predaka. (135)

  *

 • Tamni tonovi u ciklusu Dani crvenog sljeza

  - Putnie, nema vie s kim razgovarati, nema kome otii. Vidi li, put vodi u jezero, u dubinu, ribama. Tu, na jo novoj, nezasjeenoj ivici jezera, sve se prekida, nestaje. (257)

  *

 • HVALA NA PANJI!

  SELMA I ALMA*

  *