instrumen saringan literasi membaca saringan 1 tahun 3 … linus...

of 13 /13
© Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA NKRA - PENDIDIKAN INSTRUMEN SARINGAN LITERASI MEMBACA SARINGAN 1 TAHUN 3 2013

Upload: phamkhuong

Post on 29-Aug-2019

306 views

Category:

Documents


3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: INSTRUMEN SARINGAN LITERASI MEMBACA SARINGAN 1 TAHUN 3 … LINUS PPDKP/downloads/instrumen_literasi_membaca... · © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013 2. Membunyikan suku kata yang

© Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

NKRA - PENDIDIKAN

INSTRUMEN SARINGAN

LITERASI MEMBACA

SARINGAN 1

TAHUN 3

2013

Page 2: INSTRUMEN SARINGAN LITERASI MEMBACA SARINGAN 1 TAHUN 3 … LINUS PPDKP/downloads/instrumen_literasi_membaca... · © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013 2. Membunyikan suku kata yang

© Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

1. Menamakan huruf yang ditunjukkan oleh guru.

a) Menamakan huruf vokal.

b) Menamakan huruf konsonan.

Nota guru:

Konstruk 1: Keupayaan menamakan huruf vokal dan huruf konsonan.

1

1. 2. 3. 4. 5.

o e u i a

1. 2. 3.

4. 5. 6. 7.

8. 9. 10.

d g h

p l n r

m s y

Page 3: INSTRUMEN SARINGAN LITERASI MEMBACA SARINGAN 1 TAHUN 3 … LINUS PPDKP/downloads/instrumen_literasi_membaca... · © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013 2. Membunyikan suku kata yang

© Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

2. Membunyikan suku kata yang ditunjukkan oleh guru.

Nota guru:

Konstruk 2: Keupayaan membunyikan suku kata terbuka.

2

Catatan:

1. Jawapan sama ada dengan sebutan ‘e’ taling atau ‘e’ pepet hendaklah diterima.

2. Guru perlu membimbing murid menyebut sebutan yang betul.

1. 2. 3.

4. 5.

ki mo

na tu pe

Page 4: INSTRUMEN SARINGAN LITERASI MEMBACA SARINGAN 1 TAHUN 3 … LINUS PPDKP/downloads/instrumen_literasi_membaca... · © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013 2. Membunyikan suku kata yang

© Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

3. Membaca perkataan yang ditunjukkan oleh guru.

Nota guru:

Konstruk 3: Keupayaan membaca perkataan yang mengandungi suku kata terbuka.

3

Catatan:

1. Jawapan sama ada dengan sebutan ‘e’ taling atau ‘e’ pepet hendaklah diterima.

2. Guru perlu membimbing murid menyebut sebutan yang betul.

sapu

baharu

serigala

puji

lobi

1. 2.

3. 4.

5.

Page 5: INSTRUMEN SARINGAN LITERASI MEMBACA SARINGAN 1 TAHUN 3 … LINUS PPDKP/downloads/instrumen_literasi_membaca... · © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013 2. Membunyikan suku kata yang

© Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

4. Membunyikan suku kata yang ditunjukkan oleh guru.

Nota guru:

Konstruk 4: Keupayaan membunyikan suku kata tertutup.

4

Catatan:

1. Jawapan sama ada dengan sebutan’ e’ taling atau ‘e’ pepet hendaklah diterima.

2. Guru perlu membimbing murid menyebut sebutan yang betul.

buh

1.

2.

3.

4.

lom

sab

mis 5.

ker

Page 6: INSTRUMEN SARINGAN LITERASI MEMBACA SARINGAN 1 TAHUN 3 … LINUS PPDKP/downloads/instrumen_literasi_membaca... · © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013 2. Membunyikan suku kata yang

© Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

5. Membaca perkataan yang ditunjukkan oleh guru.

Nota guru:

Konstruk 5: Keupayaan membaca perkataan yang mengandungi suku kata tertutup.

5

Catatan:

1. Jawapan sama ada dengan sebutan ‘e’ taling atau ‘e’ pepet hendaklah diterima.

2. Guru perlu membimbing murid menyebut sebutan yang betul.

2

6

renda

bonda

labuh

kulit

pindah

4.

1.

3.

6.

atas 2.

5.

Page 7: INSTRUMEN SARINGAN LITERASI MEMBACA SARINGAN 1 TAHUN 3 … LINUS PPDKP/downloads/instrumen_literasi_membaca... · © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013 2. Membunyikan suku kata yang

© Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

6. Membaca perkataan yang ditunjukkan oleh guru.

Nota guru:

Konstruk 6: Keupayaan membaca perkataan yang mengandungi suku kata tertutup ‘ng’.

6

Catatan:

1. Jawapan sama ada dengan sebutan ‘e’ taling atau ‘e’ pepet hendaklah diterima.

2. Guru perlu membimbing murid menyebut sebutan yang betul.

baring

lombong

bungkus

seladang

jengkal

1.

2.

3.

4.

5.

Page 8: INSTRUMEN SARINGAN LITERASI MEMBACA SARINGAN 1 TAHUN 3 … LINUS PPDKP/downloads/instrumen_literasi_membaca... · © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013 2. Membunyikan suku kata yang

© Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

7. Membaca perkataan yang ditunjukkan oleh guru.

Nota guru:

Konstruk 7: Keupayaan membaca perkataan yang mengandungi diftong.

7

Catatan:

1. Jawapan sama ada dengan sebutan ‘e’ taling atau ‘e’ pepet hendaklah diterima.

2. Guru perlu membimbing murid menyebut sebutan yang betul.

dodoi

kicau

bonsai

garau

keldai

1.

2.

3.

4.

5.

Page 9: INSTRUMEN SARINGAN LITERASI MEMBACA SARINGAN 1 TAHUN 3 … LINUS PPDKP/downloads/instrumen_literasi_membaca... · © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013 2. Membunyikan suku kata yang

© Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

8. Membaca perkataan yang ditunjukkan oleh guru.

Nota guru:

Konstruk 8: Keupayaan membaca perkataan yang mengandungi vokal berganding.

8

Catatan:

1. Guru perlu membimbing murid menyebut sebutan yang betul.

5.

kuasa

4.

sedia

3.

kuiz

1.

diam

2.

cair

Page 10: INSTRUMEN SARINGAN LITERASI MEMBACA SARINGAN 1 TAHUN 3 … LINUS PPDKP/downloads/instrumen_literasi_membaca... · © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013 2. Membunyikan suku kata yang

© Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

9. Membaca perkataan yang ditunjukkan oleh guru.

Nota guru:

Konstruk 9: Keupayaan membaca perkataan yang mengandungi digraf dan konsonan bergabung.

9

Catatan:

1. Guru perlu membimbing murid menyebut sebutan yang betul.

nyata

klinik

belanga

syarat

ngilu

1.

2.

4.

5.

3.

Page 11: INSTRUMEN SARINGAN LITERASI MEMBACA SARINGAN 1 TAHUN 3 … LINUS PPDKP/downloads/instrumen_literasi_membaca... · © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013 2. Membunyikan suku kata yang

© Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

10. Membaca perkataan yang ditunjukkan oleh guru.

Nota guru:

Konstruk 10: Keupayaan membaca perkataan berimbuhan awalan dan akhiran.

10

Catatan:

1. Jawapan sama ada dengan sebutan ‘e’ taling atau ‘e’ pepet hendaklah diterima.

2. Guru perlu membimbing murid menyebut sebutan yang betul.

terpotong 3.

tanaman 5.

menjemur 4.

melayan 2.

bertemu 1.

Page 12: INSTRUMEN SARINGAN LITERASI MEMBACA SARINGAN 1 TAHUN 3 … LINUS PPDKP/downloads/instrumen_literasi_membaca... · © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013 2. Membunyikan suku kata yang

© Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

11. Membaca ayat yang ditunjukkan oleh guru.

Nota guru:

Konstruk 11: Keupayaan membaca ayat mudah.

11

Catatan:

1. Jawapan sama ada dengan sebutan ‘e’ taling atau ‘e’ pepet hendaklah diterima.

2. Guru perlu membimbing murid menyebut sebutan yang betul.

Nenek bakar sampah.

Nyonya menjual buah jambu dan langsat.

Abang pakai topi hijau.

Mak cik tutup suis lampu.

1.

2.

3.

4.

Page 13: INSTRUMEN SARINGAN LITERASI MEMBACA SARINGAN 1 TAHUN 3 … LINUS PPDKP/downloads/instrumen_literasi_membaca... · © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013 2. Membunyikan suku kata yang

© Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

12. Baca petikan dan jawab soalan yang dikemukakan oleh

guru.

A

Nota guru:

Konstruk 12: Keupayaan membaca dan memahami bahan rangsangan.

12

1.

2.

3. Di manakah adik simpan duit syiling?

Ayah beri adik duit syiling.

Adik suka kumpul duit syiling.

Adik ada banyak duit syiling.

Adik simpan duit syiling di dalam

tabung.

Adik suka kumpul apa?

Siapakah beri adik duit syiling?