instrumen numerasi lisan saringan 1 (sk/sjkc/sjkt) tahun …ppdkp.net/unit linus...

of 25 /25
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA NKRA - PENDIDIKAN INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 1 (SK/SJKC/SJKT) TAHUN 1 2013 Mac/April 2013 1. Instrumen ini mengandungi 24 item. 2. Semua murid Tahun 1 mesti menduduki saringan ini. 3. Saringan ini boleh ditadbir secara individu atau kumpulan kecil. Bilangan murid dalam kumpulan kecil tidak lebih daripada 3 orang. INLSK/SJKC/SJKT LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

Upload: doanbao

Post on 02-Jul-2019

267 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 1 (SK/SJKC/SJKT) TAHUN …ppdkp.net/UNIT LINUS PPDKP/downloads/inlsk_sjkc_sjkt_s1t1_2013.pdfTAHUN 1 2013 Mac/April 2013 1. Instrumen ini mengandungi

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

NKRA - PENDIDIKAN

INSTRUMEN NUMERASI LISANSARINGAN 1 (SK/SJKC/SJKT)

TAHUN 12013

Mac/April 2013

1. Instrumen ini mengandungi 24 item.

2. Semua murid Tahun 1 mesti menduduki saringan ini.

3. Saringan ini boleh ditadbir secara individu atau kumpulan kecil.Bilangan murid dalam kumpulan kecil tidak lebih daripada 3 orang.

Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2010)

INLSK/SJKC/SJKT

LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

Page 2: INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 1 (SK/SJKC/SJKT) TAHUN …ppdkp.net/UNIT LINUS PPDKP/downloads/inlsk_sjkc_sjkt_s1t1_2013.pdfTAHUN 1 2013 Mac/April 2013 1. Instrumen ini mengandungi

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 1 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2013)

2

INLSK/SJKC/SJKT

LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

Konstruk 1 : Keupayaan pra nombor dan mengenal angka

1. Arahan kepada GuruMinta murid sebut angka-angka yangditunjukkan

Arahan Guru kepada Murid“Sebut angka-angka ini”Murid menyebut angka-angka yangditunjukkan

2. Arahan kepada GuruRujuk Lampiran 1Minta murid mengambil kad angka 5Ulang aktiviti untuk angka 8 dan 2

Arahan Guru kepada Murid“Ambil kad angka 5”Murid mengambil kad angka 5“Ambil kad angka 8”Murid mengambil kad angka 8“Ambil kad angka 2”Murid mengambil kad angka 2

Page 3: INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 1 (SK/SJKC/SJKT) TAHUN …ppdkp.net/UNIT LINUS PPDKP/downloads/inlsk_sjkc_sjkt_s1t1_2013.pdfTAHUN 1 2013 Mac/April 2013 1. Instrumen ini mengandungi

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 1 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2013)

INLSK/SJKC/SJKT

3

LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

Konstruk 2 : Keupayaan membilang

3. Arahan kepada GuruSediakan 10 buku tulisMinta murid ambil 4 buku tulis

Arahan Guru kepada Murid“Ambil 4 buku tulis”Murid mengambil buku tul is mengikutbilangan yang diminta

4. Arahan kepada GuruSediakan 6 pensel dan 2 pemadamMinta murid membilang penselMinta murid membilang pemadam

Arahan Guru kepada Murid“Bilang pensel”Murid membilang dan menyatakanjawapan

“Bilang pemadam”

Murid membilang dan menyatakanjawapan

Page 4: INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 1 (SK/SJKC/SJKT) TAHUN …ppdkp.net/UNIT LINUS PPDKP/downloads/inlsk_sjkc_sjkt_s1t1_2013.pdfTAHUN 1 2013 Mac/April 2013 1. Instrumen ini mengandungi

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 1 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2013)

4

INLSK/SJKC/SJKT

LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

Konstruk 3 : Keupayaan memahami nilai nombor

6. Arahan kepada GuruRujuk Lampiran 1 dan Lampiran 2Minta murid memadankan kad gambardengan kad nombor

Arahan Guru kepada Murid“Padankan kad gambar dengankad nombor”Murid memadankan kad gambar dengankad nombor

5. Arahan kepada GuruRujuk Lampiran 1Sediakan 10 penAmbil kad angka 6 dan tunjukkan kepadamuridMinta murid menyatakan angka tersebut

Minta murid mengambil pen mengikut nilainombor

Arahan Guru kepada Murid“Sebut angka ini”Murid menyebut angka yang ditunjukkan

“Ambil pen yang sama nilai dengan angkayang kamu sebut”

Murid mengambil pen yang diminta

Page 5: INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 1 (SK/SJKC/SJKT) TAHUN …ppdkp.net/UNIT LINUS PPDKP/downloads/inlsk_sjkc_sjkt_s1t1_2013.pdfTAHUN 1 2013 Mac/April 2013 1. Instrumen ini mengandungi

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 1 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2013)

INLSK/SJKC/SJKT

5

LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

Konstruk 4 : Keupayaan membuat seriasi

7. Arahan kepada GuruRujuk Lampiran 3Minta murid menyusun kad gambar mengikuturutan banyak ke sedikit

Arahan Guru kepada Murid“Susun kad gambar mengikut urutan banyakke sedikit”Murid menyusun kad gambar

8. Arahan kepada GuruRujuk Lampiran 4Minta murid memil ih kad gambar yangmenunjukkan susunan buah dari kecil kebesar

Arahan Guru kepada Murid“Pil ih kad gambar yang menunjukkansusunan buah dari kecil ke besar”Murid memilih kad gambar

Page 6: INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 1 (SK/SJKC/SJKT) TAHUN …ppdkp.net/UNIT LINUS PPDKP/downloads/inlsk_sjkc_sjkt_s1t1_2013.pdfTAHUN 1 2013 Mac/April 2013 1. Instrumen ini mengandungi

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 1 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2013)

6

INLSK/SJKC/SJKT

LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

Konstruk 5 : Keupayaan mengenal mata wang Malaysia

9. Arahan kepada GuruSediakan wang RM5 dan RM10 serta duawang kertas negara luarLetakkan semua wang di atas mejaMinta murid mengambil wang Malaysia

Arahan Guru kepada Murid

“Ambil semua wang Malaysia”

Murid mengambil semua wang Malaysia

10. Arahan kepada GuruSediakan wang 10 sen dan RM1Sediakan wang syi l ing dan wang kertasnegara luarMinta murid mengambil wang syiling MalaysiaMinta murid mengambil wang kertas Malaysia

Arahan Guru kepada Murid“Ambil wang syiling Malaysia”Murid mengambil wang syiling Malaysia“Ambil wang kertas Malaysia”Murid mengambil wang kertas Malaysia

Page 7: INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 1 (SK/SJKC/SJKT) TAHUN …ppdkp.net/UNIT LINUS PPDKP/downloads/inlsk_sjkc_sjkt_s1t1_2013.pdfTAHUN 1 2013 Mac/April 2013 1. Instrumen ini mengandungi

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 1 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2013)

INLSK/SJKC/SJKT

7

LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

Konstruk 6 : Keupayaan menyatakan waktu

12. Arahan kepada GuruMinta murid menyatakan waktu saringandijalankan

Arahan Guru kepada Murid“Sekarang waktu pagi atau petang?”Murid memberikan jawapan

11. Arahan kepada GuruRujuk Lampiran 5Minta murid menyatakan bila aktivit i itudilakukan

Arahan Guru kepada Murid“Lihat gambar ini”Murid melihat gambar yang ditunjukkan“Aktiviti ini dilakukan pada waktu siang ataumalam?”Murid memberikan jawapan

Page 8: INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 1 (SK/SJKC/SJKT) TAHUN …ppdkp.net/UNIT LINUS PPDKP/downloads/inlsk_sjkc_sjkt_s1t1_2013.pdfTAHUN 1 2013 Mac/April 2013 1. Instrumen ini mengandungi

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 1 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2013)

8

INLSK/SJKC/SJKT

LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

14. Arahan kepada GuruRujuk Lampiran 6Minta murid memilih kad simbol yang sesuaibagi item 13

Arahan Guru kepada Murid“Pilih kad simbol yang betul bagi operasi tadi”Murid memilih kad simbol

Konstruk 7 : Keupayaan mengendalikan operasi asas

13. Arahan kepada GuruSediakan 8 pensel di dalam bekasMinta murid mengira bilangan pensel didalam bekasMinta murid ambil 3 penselMinta murid menyatakan sama ada bilanganpensel bertambah atau berkurang

Arahan Guru kepada Murid“Bilang pensel di dalam bekas”Murid membilang“Ambil 3 pensel”Murid mengambil pensel“Adakah bilangan pensel di dalam bekasbertambah atau berkurang?”Murid memberikan jawapan

Page 9: INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 1 (SK/SJKC/SJKT) TAHUN …ppdkp.net/UNIT LINUS PPDKP/downloads/inlsk_sjkc_sjkt_s1t1_2013.pdfTAHUN 1 2013 Mac/April 2013 1. Instrumen ini mengandungi

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 1 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2013)

INLSK/SJKC/SJKT

9

LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

Konstruk 8 : Keupayaan mengendalikan operasi asas melibatkan mata wang Malaysia

15. Arahan kepada GuruSediakan wang syi l ing 10 sen, 10 sendan 50 senMinta murid mengambil wang syi l ingmengikut saiz yang samaMinta murid menyebut ni lai wang yangdiambil satu persatuMinta murid menyebut jumlah wang yangdiambil

Arahan Guru kepada Murid“Ambil wang syiling yang sama saiz”Murid mengambil wang syiling“Sebutkan nilai wang yang diambil satupersatu”Murid menyebut nilai wang“Berapa jumlah nilai wang ini?”Murid menyatakan jumlah nilai wang

Page 10: INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 1 (SK/SJKC/SJKT) TAHUN …ppdkp.net/UNIT LINUS PPDKP/downloads/inlsk_sjkc_sjkt_s1t1_2013.pdfTAHUN 1 2013 Mac/April 2013 1. Instrumen ini mengandungi

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 1 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2013)

10

INLSK/SJKC/SJKT

LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

Konstruk 8 : Keupayaan mengendalikan operasi asas melibatkan mata wang Malaysia

16. Arahan kepada GuruSediakan wang RM1, RM1 dan RM5Minta murid mengambil wang mengikutwarna yang samaMinta murid menyebut ni lai wang yangdiambil satu persatuMinta murid menyebut jumlah wangyang diambil

Arahan Guru kepada Murid“Ambil wang yang sama warna”Murid mengambil wang“Sebutkan nilai wang yang diambilsatu persatu”Murid menyebut nilai wang“Berapa jumlah nilai wang ini?”Murid menyatakan jumlah nilai wang

Page 11: INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 1 (SK/SJKC/SJKT) TAHUN …ppdkp.net/UNIT LINUS PPDKP/downloads/inlsk_sjkc_sjkt_s1t1_2013.pdfTAHUN 1 2013 Mac/April 2013 1. Instrumen ini mengandungi

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 1 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2013)

INLSK/SJKC/SJKT

11

LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

17. Arahan kepada GuruTunjukkan 2 pensel warna yangberbeza ukuranMinta murid memilih pensel warna yanglebih panjang

Arahan Guru kepada Murid“Pilih pensel warna yang lebih panjang”Murid memil ih pensel warna yanglebih panjang

Konstruk 9 : Keupayaan mengukur panjang objek, jisim objek dan isi padu

18. Arahan kepada GuruSediakan 3 gelas yang beris i air penuh,setengah dan sukuMinta murid menunjukkan gelas yang berisiair penuh

Arahan Guru kepada Murid“Tunjuk gelas yang berisi air penuh”Murid menunjukkan gelas yang diminta

Page 12: INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 1 (SK/SJKC/SJKT) TAHUN …ppdkp.net/UNIT LINUS PPDKP/downloads/inlsk_sjkc_sjkt_s1t1_2013.pdfTAHUN 1 2013 Mac/April 2013 1. Instrumen ini mengandungi

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 1 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2013)

12

INLSK/SJKC/SJKT

LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

Konstruk 10 : Keupayaan menterjemah ayat biasa kepada ayatmatematik dan sebaliknya

19. Arahan kepada GuruRujuk Lampiran 7Sediakan 3 penyedut minuman dalam bekasdan 5 penyedut minuman di atas mejaMinta murid membilang penyedut minumandi dalam bekasMinta murid memasukkan 2 lagi penyedutminuman ke dalam bekasMinta murid membilang semua penyedutminuman di dalam bekasMinta murid memilih kad ayat matematikyang digunakan dalam situasi ini

Arahan Guru kepada Murid“Bilang penyedut minuman di dalam bekas”Murid membilang“Masukkan 2 penyedut minuman lagi kedalam bekas”Murid memasukkan penyedut minuman kedalam bekas“Bilang semua penyedut minuman di dalambekas”Murid membilang“Pilih kad ayat matematik yang betul”Murid memilih kad ayat matematik

Page 13: INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 1 (SK/SJKC/SJKT) TAHUN …ppdkp.net/UNIT LINUS PPDKP/downloads/inlsk_sjkc_sjkt_s1t1_2013.pdfTAHUN 1 2013 Mac/April 2013 1. Instrumen ini mengandungi

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 1 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2013)

INLSK/SJKC/SJKT

13

LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

Konstruk 10 : Keupayaan menterjemah ayat biasa kepada ayatmatematik dan sebaliknya

20. Arahan kepada GuruRujuk Lampiran 8Sediakan 10 penutup botol di dalam bekasMinta murid membilang penutup botol didalam bekasKeluarkan 4 penutup botolMinta murid membilang penutup botol didalam bekasMinta murid memilih kad ayat matematik

Arahan Guru kepada Murid“Bilang penutup botol di dalam bekas”Murid membilang penutup botol“Keluarkan 4 penutup botol”Murid mengeluarkan penutup botol“Bilang penutup botol yang tinggal di dalambekas”Murid membilang penutup botol di dalambekas“Pilih kad ayat matematik yang digunakan”Murid memilih kad ayat matematik

Page 14: INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 1 (SK/SJKC/SJKT) TAHUN …ppdkp.net/UNIT LINUS PPDKP/downloads/inlsk_sjkc_sjkt_s1t1_2013.pdfTAHUN 1 2013 Mac/April 2013 1. Instrumen ini mengandungi

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 1 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2013)

14

INLSK/SJKC/SJKT

LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

Konstruk 11 : Keupayaan mengaplikasi pengetahuan dankemahiran dalam kehidupan harian terhadkepada nombor bulat dan sebaliknya

21. Arahan kepada GuruBaca situasi berikut:

Cikgu ada 3 bola sepak dan 3 bola jaring.Berapa bola yang cikgu ada semuanya?

Minta murid menjawab soalan tersebut

Arahan Guru kepada Murid“Dengar dengan teliti dan jawab soalanyang diberikan”Murid memberikan jawapan

22. Arahan kepada GuruBaca situasi berikut:

Emak beli 8 cempedak.Emak beri 4 cempedak kepada jiran.Berapa cempedak yang tinggal?

Minta murid menjawab soalan tersebut

Arahan Guru kepada Murid“Dengar dengan teliti dan jawab soalanyang diberikan”Murid memberikan jawapan

Page 15: INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 1 (SK/SJKC/SJKT) TAHUN …ppdkp.net/UNIT LINUS PPDKP/downloads/inlsk_sjkc_sjkt_s1t1_2013.pdfTAHUN 1 2013 Mac/April 2013 1. Instrumen ini mengandungi

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 1 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2013)

INLSK/SJKC/SJKT

15

LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

Konstruk 12 : Keupayaan mengaplikasi pengetahuan dankemahiran dalam kehidupan harian melibatkanmata wang, masa dan ukuran panjang

23. Arahan kepada GuruBaca situasi berikut:

Azlan ada RM 5.Siva ada RM 5.Berapa wang mereka semuanya?

Minta murid menjawab soalan tersebut

Arahan Guru kepada Murid“Dengar dengan teliti dan jawab soalanyang diberikan”Murid memberikan jawapan

KERTAS SOALAN TAMAT

24. Arahan kepada GuruRujuk Lampiran 9Minta murid mengira bilangan kacang yangsama panjang dengan mikrofon

Arahan Guru kepada Murid“Lihat gambar ini”Murid melihat gambar“Berapa bilangan kacang yang samapanjang dengan mikrofon”Murid menyatakan jawapan

Page 16: INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 1 (SK/SJKC/SJKT) TAHUN …ppdkp.net/UNIT LINUS PPDKP/downloads/inlsk_sjkc_sjkt_s1t1_2013.pdfTAHUN 1 2013 Mac/April 2013 1. Instrumen ini mengandungi

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 1 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2013)

16

INLSK/SJKC/SJKT

LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

BORANG PRESTASI INDIVIDU - SARINGAN 1 TAHUN 1 (2013)

1Konstruk 1

Konstruk 2

Konstruk 3

Konstruk 4

Konstruk 5

Konstruk 6

Konstruk 7

Konstruk 8

Konstruk 9

Konstruk 10

Konstruk 11

Konstruk 12

BETUL SALAH

NAMA GURU..............................................Tanda Tangan Guru..........................

JAWAPANKONSTRUK ITEM

PENCAPAIANTandakan jika menguasai

(Semua item mesti betul)

NAMA MURID.............................................................KELAS........................

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Page 17: INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 1 (SK/SJKC/SJKT) TAHUN …ppdkp.net/UNIT LINUS PPDKP/downloads/inlsk_sjkc_sjkt_s1t1_2013.pdfTAHUN 1 2013 Mac/April 2013 1. Instrumen ini mengandungi

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 1 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2013)

INLSK/SJKC/SJKT

17

LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

Lampiran l

Page 18: INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 1 (SK/SJKC/SJKT) TAHUN …ppdkp.net/UNIT LINUS PPDKP/downloads/inlsk_sjkc_sjkt_s1t1_2013.pdfTAHUN 1 2013 Mac/April 2013 1. Instrumen ini mengandungi

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 1 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2013)

18

INLSK/SJKC/SJKT

LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

Lampiran 2

Page 19: INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 1 (SK/SJKC/SJKT) TAHUN …ppdkp.net/UNIT LINUS PPDKP/downloads/inlsk_sjkc_sjkt_s1t1_2013.pdfTAHUN 1 2013 Mac/April 2013 1. Instrumen ini mengandungi

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 1 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2013)

INLSK/SJKC/SJKT

19

LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

Lampiran 3

Page 20: INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 1 (SK/SJKC/SJKT) TAHUN …ppdkp.net/UNIT LINUS PPDKP/downloads/inlsk_sjkc_sjkt_s1t1_2013.pdfTAHUN 1 2013 Mac/April 2013 1. Instrumen ini mengandungi

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 1 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2013)

20

INLSK/SJKC/SJKT

LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

Lampiran 4

Page 21: INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 1 (SK/SJKC/SJKT) TAHUN …ppdkp.net/UNIT LINUS PPDKP/downloads/inlsk_sjkc_sjkt_s1t1_2013.pdfTAHUN 1 2013 Mac/April 2013 1. Instrumen ini mengandungi

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 1 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2013)

INLSK/SJKC/SJKT

21

LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

Lampiran 5

Page 22: INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 1 (SK/SJKC/SJKT) TAHUN …ppdkp.net/UNIT LINUS PPDKP/downloads/inlsk_sjkc_sjkt_s1t1_2013.pdfTAHUN 1 2013 Mac/April 2013 1. Instrumen ini mengandungi

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 1 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2013)

22

INLSK/SJKC/SJKT

LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

Lampiran 6

Page 23: INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 1 (SK/SJKC/SJKT) TAHUN …ppdkp.net/UNIT LINUS PPDKP/downloads/inlsk_sjkc_sjkt_s1t1_2013.pdfTAHUN 1 2013 Mac/April 2013 1. Instrumen ini mengandungi

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 1 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2013)

INLSK/SJKC/SJKT

23

LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

Lampiran 7

Page 24: INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 1 (SK/SJKC/SJKT) TAHUN …ppdkp.net/UNIT LINUS PPDKP/downloads/inlsk_sjkc_sjkt_s1t1_2013.pdfTAHUN 1 2013 Mac/April 2013 1. Instrumen ini mengandungi

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 1 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2013)

24

INLSK/SJKC/SJKT

LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

Lampiran 8

Page 25: INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 1 (SK/SJKC/SJKT) TAHUN …ppdkp.net/UNIT LINUS PPDKP/downloads/inlsk_sjkc_sjkt_s1t1_2013.pdfTAHUN 1 2013 Mac/April 2013 1. Instrumen ini mengandungi

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 1 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2013)

INLSK/SJKC/SJKT

25

LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

Lampiran 9