hormonln­ soustava

Download Hormonln­ soustava

Post on 04-Jan-2016

45 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Hormonální soustava. žlázy s vnitřní sekrecí. Hormonální soustava. žlázy s vnitřní sekrecí ( endokrinní ) vylučování produktu - hormonů přímo do krve řízení organismu - pomalejší, difúznější, delší vývojově původnější růst, rozmnožování, homeostáza - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • Hormonln soustavalzy s vnitn sekrec

 • Hormonln soustavalzy s vnitn sekrec (endokrinn)vyluovn produktu - hormon pmo do krvezen organismu - pomalej, difznj, delvvojov pvodnjrst, rozmnoovn, homeostzachemick informace - specifick receptoryzptn vazba, mal koncentracetkov hormonyTS - histamin, gastrin, VS - renin, NS - endorfin,

 • podvsek mozkov= hypofzapod mezimozkem v tureckm sedleovlivuje innost dalch endokrinnch lz

 • podvsek mozkovpedn lalok = adenohypofzasomatotropin - rstov hormon (gigantismus/nanismus)prolaktin - mln lza, tvorba mlkanadledviny (kortikotropin), ttn lza (tyrotropin), pohlavn lzy (FSH, LH)zadn lalok = neurohypofzaantidiuretick hormon (ADH) - zvyuje zptn vstebvn vodyoxytocin - stahy dlohy pi porodu, mlkovod pi kojen

 • iinka= epifzastrop mezimozkumelatoninkontrola bdna spnkuzpomalen pohl.dozrvn u nkterch ivoich

 • ttn lzapo stranch ttn chrup.dva propojen lalokymetabolismus, termoreg.,dal hormonytyroxin, trijodtyronin,kalcitoninjd! kretenismus, struma, hypotyreza, hypertyreza - vystoupnut o z dlk

 • pttn tlska4 tvary na zadn stran ttn lzyparathormon - uvolovn vpnku z kost stl hladina vpnku v krvinedostatek zven nervosvalov drdivosti kee

 • slinivka bin (pankreas)smen lza - enzymy i hormonyLangerhansovy ostrvkyhladina glukzyv krvi - inzulin,glukagoncukrovka= diabetes mellitusvyluovn glukzymo, glykosylace2 typy: mlo / bez reakce

 • brzlk (thymus)dozrvn blch krvinek - imunitaza hrudn kosts dospvnm zakrujea mizhormon thymosinpodporuje vznik blchkrvinek a reguluje rstpohlavnch lz

 • nadledvinyna hornm okraji ledvinkra - zena hormonln(adenohypofza)kortizol - udrovn hladinyglukzy v krvi, protizntliv inky (transplantace, alergie)aldosteron - zptn vstebvn iont Na z moi a sekrece iont K hospodaen s vodoude - zena nervov (sympatikus)adrenalin a noradrenalin - pi zti a stresu - aktivuj organismus

 • varlata= testesv ourkuprodukce spermitestosteronrst a vvoj pohlavnch orgn a tlaovlivuje chovn+ dal ltky vetn enskch pohl. hormon

 • vajenky= ovariaprodukce vajekprogesteronsekren f. menstr. cyklu, potek thotenstvestrogenyrst a vvoj pohl. orgn a sek. pohl. znakvvoj dlon sliznicehormonln antikoncepce+ dal ltky vetn muskch pohl. hormon

 • Hormonln soustava iinka (epifza)2) podvsek mozkov (hypofza)3) ttn lza (glandula thyreoidea) a pttn tlska (glandulae parathyr.)4) brzlk (thymus)5) nadledviny (gl. suprarenales)6) slinivka bin (Langerhansovy ostr.)7,8) gondy vajenky (ovaria), varlata (testes)