oběhová soustava

Download Oběhová soustava

If you can't read please download the document

Post on 01-Jan-2016

34 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Oběhová soustava. Klára Kohoutová, 3.A. Funkce oběhové soustavy. Transport plynů, živin, hormonů, metabolitů Odvádění zplodin Regulace osmotického tlaku Udržuje stálou tělesnou teplotu Obranná fce. Způsoby oběhu. Difúze Amébocyty Gastrovaskulární soustava Tělní tekutiny - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Obhov soustava

Obhov soustavaKlra Kohoutov, 3.A

Funkce obhov soustavyTransport plyn, ivin, hormon, metabolitOdvdn zplodinRegulace osmotickho tlakuUdruje stlou tlesnou teplotuObrann fce.Zpsoby obhuDifzeAmbocytyGastrovaskulrn soustavaTln tekutinyProlnn tknmi X obhn v cvchJednobunnObhov soustava chybDifzeProsted= vodaasinky

Prvoci z du Peritricha, trepka velkMnohobunnPro nkter monost difze XSpeciln obhov systmCvn soustava- oteven X uzavenZven mnostv pepravenho kyslku- krevn barvivaKrevn barviva

hemocyaninhemerytrinhemoglobinchlorokruorinAlitta succinea

Vvoj nap ivoinou Srdce, krev, cvy- vznik z mezodermuDiblastica X triblastica

Diblasticavlokovci(Placozoa), houbovci(Porifera), ahavci(Cnidaria), ebernatky(Ctenophora)

Porifera Obhov soustava chybObhovou fci zajiuje vodaAmoebocyty

ahavci Gastrovaskulrn soustava- spojen funkce trvic a obhovTenk vrstvy bunk, kontakt

TriblasticaPlotnci- gastrovaskulrn soustava -rozvtven trvic soustava, difzeHlsti- vytv se pseudocoel, vyplnn tekutinou -orgny v pseudocoelu

TriblasticaMaj tet zroden list= monost vzniku obhov soustavyObhov soustava- oteven X uzavenOteven cvn soustavalenovci, mkkiObhov tekutina= hemolymfaHemolymfa se vylv mezi orgny

MkkiVakovit srdce s blanitm osrdenkem(2 pedsn + komora)Oteven cvy krevn rozlitinyKrevn barvivo- hemoglobin, hemocyaninHlavonoci- sekundrn uzaven CS

lenovci HemolymfaVzdunicovci- jednoduch CS- trubicovit srdceHmyz- kdlov svalySrdce- hbetProv otvory- ostia

Oteven CSPltnci(sumky, salpy, vrenky)

Sumka erven

Uzaven obhov soustavainnjKrev zstv v cvchVichni obratlovciPsnice- centrem je hbetn cva -peristaltick pohyby cv -dutiny lakunyKroukovci- dorzln cva -ventrln cva -okrun cvy

Hlavonoci

Ostnokoci

BezlebenUzaven CSBez srdce, bezbarv krev

Obratlovci Srdce, tepny, ly, vlseniceSpeciln srden svalModifikace zle na typu dchnVelk krok- pechod na sou- dvojsmykov obhKrev- krevn plazma -erven krvinky -bl krvinky -krevn destiky

Vvoj ervench krvinekZmenovn prmru, zvyovn potuSavci- denukleace

Redukce arterilnch obloukZ 9 na 3

Kruhost, paryby, paprskoploutv ryby, svaloploutvJedna smykaSrdce pijm odkyslienou krev

Obojivelnci Pechod na souSrdce- okyslien i odkyslien krevKomora+ 2 pedsnZanaj se tvoit pepky

PlaziPokrauje tvorba pepky- nen pln

Ptci Oddlen komoryJednostrann redukce jednoho z arterilnch oblouk- nalevo= prav oblouk aortyPed narozenm vmna plyn v membrn piloen ve vajen skopce

Savci Oddlen komoryPed narozenm okysliovn difz z matiny krve- pupen ra placentaPrav komora tenJednostrann redukce arterilnho oblouku- je napravo=lev aorta

Dkuji za pozornost Pt- lovk

Zdroje www.biomach.czwww.orko.czEncyklopedie Svt poznnZoologie pro gymnziaOdmaturuj z biologiewww.wikipedia.czwww.vesmir.czwww.kbi.zcu.czROEK, Zbynk. Obecn morfologie ivoich