96.1 oběhová soustava

Download 96.1 Oběhová soustava

Post on 15-Feb-2016

67 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Svět kolem nás. 96.1 Oběhová soustava. Autor: Mgr. Pavlína Sirová. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Snmek 1

96.1 Obhov soustava

Elektronick uebnice - I. stupe Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2 pspvkov organizace Svt kolem ns

Autor: Mgr. Pavlna Sirov

Vte, kdo zpsobuje angnu, chipku, nebo netovice?

1

Elektronick uebnice - Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2, pspvkov organizace

96.2 Co u v?

Elektronick uebnice - I. stupe Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2 pspvkov organizace Svt kolem ns

Srdce a cvy zajiuj obh krve.

http://www.youtube.com/watch?v=h1y5_RXSEXY

http://www.youtube.com/watch?v=7ih5RYDgHi0

1. st

2. st

2

Elektronick uebnice - Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2, pspvkov organizace

96.3 Jak si ekneme nov termny a nzvy?

Elektronick uebnice - I. stupe Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2 pspvkov organizace Svt klem ns

Obhov soustava - krevn obh

Srdce - nejdleitj orgn krevnho obhu

Cvy - krev proud cvami

- dlme na ly, tepny a vlsenice

Krev - tekutina obsahujc vodu s mnoha rznmi

rozputnmi ltkami

erven krvinky - zpsobuj ervenou barvu krve

Bl krvinky - chrn nae tlo

Jan Jansk- esk lka, kter m zsluhu na objeven krevnch skupin

http://www.youtube.com/watch?v=0oNabrnXR68

http://www.youtube.com/watch?v=XLAt4-Uqr7M

Jan Jansk

3

Elektronick uebnice - Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2, pspvkov organizace

96.4 Co si ekneme novho?

Elektronick uebnice - I. stupe Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2 pspvkov organizace Svt kolem ns

Krev- tekutina obsahujc vodu s mnoha rznmi rozputnmi ltkami

- vyivuje orgny v tle (je poteba a 5 litr krve)

- chrn tlo ped nemocemi

- udruje stlou tlesnou teplotu

- proud cvami

- jsou v n i mal tlska - krvinky, krevn destiky a krevn plazma

- erven krvinky - zpsobuj ervenou barvu

- rozvdj po tle kyslk zskan v plicch

- bl krvinky- chrn nae tlo

- existuj tyi zkladn krevn skupiny: A, B, AB, 0

Zsluhu na objeven krevn skupiny ml esk lka Jan Jansk.

Cvy - dlme na ly, tepny a vlsenice

- ly: z nich se krev nasv do srdce

- tepny: vychzej ze srdce

- vlsenice: jimi se do tlesnch orgn dostvaj

kyslk a iviny (jsou ten ne vlas)

Srdce - nejdleitj orgn krevnho obhu

- funguje jako pumpa a zajiuje stl obh krve

ly vedou krev do prav poloviny srdce, odkud je pumpovna do plic, zde se krev okysli a je vedena tepnami do lev sti srdce, a pak do celho tla.

4

Elektronick uebnice - Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2, pspvkov organizace

96.5 Procvien a pklady

Elektronick uebnice - I. stupe Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2 pspvkov organizace Svt kolem ns

1. Doke vysvtlit, co je to transfuze?

3. K obrzku pia sprvn nzvy srdce

(prav a lev s, chlopn, prav a lev komora).

srdce

chlopn

prav komora

lev s

chlopn

lev komora

pepka

2. K obrzku pia sprvn nzvy

krevnho obhu (plce, srdce, la, tepna).

prav s

5

Elektronick uebnice - Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2, pspvkov organizace

96.6 Nco navc pro ikovn

Elektronick uebnice - I. stupe Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2 pspvkov organizace Svt kolem ns

Zajmav daje

Srdce je velk asi jako nae zaat pst.

Krev proudc ilami je odkyslien, proud pod menm tlakem a m tmav ervenou barvu. Tepnami proud krev okyslien, svtle erven.

Krev obhne celm tlem asi za 1 minutu, tzn. 1 500 krt za den.

Kdybychom vlsenice z jednoho tla spojili, jejich dlka by byla 100 000 km tj. tm 2krt by obemkly celou zemkouli.

V lidskm tle pedstavuje krev piblin jednu dvanctinu tlesn hmotnosti.

V klidu se srdce stahuje s etnost asi 60 a 75 stah za minutu, ale pi pohybu tepov frekvence stoup na 130 a vce.

Kapka krve obsahuje asi 20 milion ervench krvinek (erytrocyty), 20 tisc blch krvinek (leukocyty),

1-2 miliony krevnch destiek (trombocyty).

6

Elektronick uebnice - Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2, pspvkov organizace

96.7 CLIL

Elektronick uebnice - I. stupe Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2 pspvkov organizace Svt kolem ns

srdce, ly, tepny, obhov soustava

heart

arteries

veins

circulatory system

7

Elektronick uebnice - Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2, pspvkov organizace

96.8 Test znalost

Sprvn odpovdi:

Krev proud:konetinamicvamilachaminosem3. Jak existuj krevn skupiny?a) A, B, C, Db) A, B, AB, Cc) AB, A, D, 0d) A, B, AB, 02. Nejdleitjm orgnem krevnho obhu je:lasrdcemozekkrvinky4. Kolik litr krve protk celm tlem?1 litr10 litra 5 litr8 litr

b

b

d

c

Test na znmku

Elektronick uebnice - I. stupe Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2 pspvkov organizace Svt kolem ns

8

Elektronick uebnice - Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2, pspvkov organizace

96.9 Pouit zdroje, citace

Elektronick uebnice - I. stupe Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2 pspvkov organizace Svt kolem ns

Otzky a odpovdi, Lidsk tlo- Steve Parker, nakladatelstv Fragment, 2005

1000 zajmavost, Lidsk tlo John Farndon, nakladatelstv Fragment, 2001

lovk a jeho zdrav, M.Janov, M. Grigrkov uebnice pro 4. a 5. ronk Z, 2008

J a mj svt, V. tikov prvouka pro 3. ronk, nakladatelstv Nov kola, 2008

Od vesmru k lovku, D.Kvasnikov, J.Fronk, M.olc- prodovda pro 5. ronk Z, nakladatelstv Fortuna, 1996

Obrzky z databze klipart

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/74/Grafik_blutkreislauf.jpg/200px-Grafik_blutkreislauf.jpg

http://www.sciencephoto.com/image/78997/large/C0014595-Circulatory_system,_artwork-SPL.jpg

http://science.discovery.com/top-ten/2009/science-mistakes/images/1-circulatory-system.jpg

http://www.healthyliving.com.cy/images/categories/Cardiovascular%20System.jpg

http://www.vseprozdravi.cz/images/krecova-zila.gif

http://www.lotusoverseas.com/product/Anatomical%20Models/81.jpg

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6b/Surface_anatomy_of_the_heart.png/200px-Surface_anatomy_of_the_heart.png

http://vyuka.zsjarose.cz/data/swic/lessons/663.jpg

http://www.ucenionline.com/aitom/upload/produkty/4.obehova-soustava/obeh_soustava.jpg

http://www.klinikazdravi.cz/repository/images/klinika/srdce.jpg

http://catalog.nucleusinc.com/imagescooked/4528W.jpg

http://www.vseprozdravi.cz/images/krecova-zila.gif

http://www.fhg.org/blog/wp-content/uploads/2011/06/Florida-Heart-Group-peripheral_artery_disease_p.jpg

http://nd01.jxs.cz/302/432/6a9977ac37_43781216_o2.jpg

http://www.profimedia.cz/fotografie/schema-zily-a-tepny-v-lidske-cevni/profimedia-0010469198.jpg

http://nd01.jxs.cz/302/432/6a9977ac37_43781216_o2.jpg

Elektronick uebnice I. stupe Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2 pspvkov organizace Svt kolem ns

96.10 Anotace

AutorMgr. Sirov PavlnaObdob07 12/2012Ronk5. ronkKlov slovaObhov soustava, srdce, ly, tepnyAnotacePrezentace popisujc soustavu lidskho tla. Pklady a procviovn.

Other

10971.455