oběhová soustava - - tělní tekutiny

Download Oběhová soustava -   - tělní tekutiny

Post on 09-Jan-2016

79 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Oběhová soustava - - tělní tekutiny. Jaký význam má oběhová soustava?. 1) transport látek (živin, kyslíku, hormonů…) 2) obrana 3) termoregulace. Tělní tekutiny. Vyplňují: Buňky – nitrobuněčná tekutina Mezibuněčné prostory: Tkáňový mok Míza Krev. Míza (lymfa). Nažloutlá tekutina - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • Obhov soustava - - tln tekutiny

 • Jak vznam m obhov soustava?1) transport ltek (ivin, kyslku, hormon)2) obrana3) termoregulace

 • Tln tekutinyVypluj:Buky nitrobunn tekutinaMezibunn prostory:Tkov mokMzaKrev

 • Mza (lymfa)Naloutl tekutinaVznik z pebytk tkovho mokuObsahuje bl krvinkyPodl se na znekodovn cizorodch ltek v tleProud v mznch cvchOdvd odpadn ltky z tkn a pebytky tkovho moku zpt do krve

 • Tkov mok Vypluje mezibunn prostoryZajiuje ltkovou vmnu mezi tknmi a tlnmi tekutinami (krv a mzou) Vznik z krevn plazmyNeobsahuje blkoviny

 • KrevKrev rozvd po tle:1) tepny vedou krev ze srdce do tkn (vtinou okyslienou)2) ly vedou krev do srdce (vtinou odkyslienou)Stny il maj kapsovit chlopn brn zptnmu toku krve3) vlsenice zajiuj vmnu O2 a CO2 mezi krv a tknmi

 • KrevProud v cvch (ly, tepny, vlsenice)erven tekutina4,5 (eny) a 5,5 (mui) litr v tleJe sloena z:Plazmy (54%)ervench, blch krvinek a krevnch destiek (46%)

 • Krevn plazmaNaloutl kapalinaTvoen z vody (90%) a rozputnch ltekObsahuje organick ltky (blkoviny, hormony, vitamny,) a anorganick ltky (chlorid sodn)

 • erven krvinkyObsahuj erven barvivo = hemoglobinVe O2 a CO2

 • Bl krvinkyPodl se na obran tla proti infekci

 • Krevn destikyVznam pi sren krve

 • Pia:Bl krvinkyerven krvinkyKrevn destiky

 • Dopl tabulku

 • Sren krveDje, kter probhaj po porann cvy:1) shlukovn krevnch destiek u rny2) rozpustn blkovina fibrinogen se mn na nerozpustn fibrin3) z blkovinnch vlken vznik krevn kol4) vytla se naloutl tekutina (krevn srum) a vysychnm vznik strup

 • Sren krvepodle obrzku popi prbh sren krve.

 • Krevn skupinyNa povrchu ervench krvinek aglutinogen A a B (antigen)V krevn plazm aglutinin anti-A a anti-B (protiltka)Podle typu ptomnosti aglutinogenu rozliujeme krevn skupiny : A, B, AB, 0A 42% lid0 38 % lidB 12 % lidAB 8 % lid

 • Rozdlen krevnch skupin

 • Objevitel krevnch skupinKrevn skupiny popsal esk vdec Jan JnskObjeveny potkem 20. stolet.Zjisti, co jsou to Jnskho plakety. Plakety, kter jsou udlovny bezplatnm drcm krve po uritm potu odbr.

 • Vysvtli:1) transfuze odbr krve drcovstv krve(ztrta vtho mnostv krve se dopluje transfuz)0 univerzln drceAB univerzln pjemce

 • Vysvtli:2) autotransfuze odebrn vlastn krve k pozdjmu pouit (nap. pi plnovan operaci)3) Rh faktorblkovinaRh+ - je v krvi ptomen - 85 % lidRh- - nen v krvi ptomen - 15 % lid

 • Zdroje:www.google.cz