svalova soustava

Download Svalova soustava

Post on 27-Jun-2015

2.739 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1. Svalov soustava Dostupn z Metodickho portluwww.rvp.cz , ISSN: 1802-4785, financovanho z ESF a sttnho rozpotu R. Provozovno Vzkumnm stavem pedagogickm v Praze. obr. 1

2. Svalov tk Pohyb tla i jeho jednotlivch st vykonvaj svaly, tj. orgny tvoen pedevmsvalovou tkn . Rozliuj se 3 druhy svalov tkn:

 • Svalov tk hladk
 • tvo stny trvic trubice, jeve stnch krevnch cv nebo moovho mche
 • pracuje sama, nezvisle na na vli
 • pracuje pomalu a neunav se

prothl jednojadern buky obr. 2 3.

 • Svalov tk pn pruhovan
 • je pedevm v kosternch svalech
 • je ovladateln na vli
 • pracuje rychle, ale rychle se unav
 • Svalov tk srden
 • tvo stnu srdce
 • pracuje sama, nezvisle na na vli
 • neunav se, pracuje po cel ivot

mnohojadern vlkna, ve kterch se stdaj svtl a tmav seky jednojadern seky rozvtvench vlken, ve kterch se tak stdaj svtl a tmav seky obr. 4 obr. 3 4. Stavba kosternho svalu kost lacha svalov vlkno snopec svalov bko (hlava) cvy myofibrila svalov tk vazivov blna povzka obr. 5 5. Mechanismus svalov innosti Sval je taha. Pracuje tak, e se zkracuje (smruje,kontrahuje ) a pohybuje kostmi, kter jsou k nmu pipojeny. Proto jsou svaly ve dvojicch, kdy jeden psob proti druhmu ( ohbae x natahovae, pitahovae x odtahovae, svrae x rozvrae ). Jeden sval se aktivn zkracuje, zatmco jeho opan partner je pasivn napnn. Jedn se o pemnu chemick energie v energii mechanickou, kdy zdrojem tto energie je ivoin krob,glykogen , uloen ve svalech nebo pivdn krv. obr. 6 dvojhlav sval pan zkrcen ohba trojhlav sval pan uvolnn dvojhlav sval pan uvolnn trojhlav sval pan zkrcen natahova 6. Pehled kosternho svalstva svaly hlavy a krku svaly trupu svaly konetin mimick svaly vkac svaly zdviha hlavy velk prsn sval pilovit sval pedn meziebern svaly brnice bin svaly (pm, ikm, pn) trapzov sval irok sval zdov deltov sval dvojhlav sval pan trojhlav sval pan svaly hov tyhlav sval stehenn trojhlav sval ltkov

 • Svaly mohou mt nzev podle:
 • svho hlavnho pohybu (ohybae, natahovae) - tvaru nebo velikosti (kruhov, dlouh, vetenov) - potu hlav (dvojhlav, tyhlav) - krajiny, kde le (prsn, bin) - smru snopc (pm, ikm)

Soustava svalov spolu s kostrou tvo jeden funkn celek pohybovou soustavu .Svalyjsou nejobjemnj tlesnou soustavou. Pedstavuj asi 40 % celkov tlesn hmotnosti. lovk m asi 640 kosternch sval. Svaly si meme rozdlit podle umstn: 7. mimick svaly zdviha hlavy deltov sval velk prsn sval dvojhlav sval pan zevn ikm sval bin pm sval bin tyhlav sval stehenn trojhlav sval ltkov vkac sval pedn sval pilovit krejovsk sval meziebern svaly pedn sval ltkov svalspnkov eln sval vetenopan sval kon sval krn obr. 7 obr. 8 8. zdviha hlavy trapzov sval deltov sval trojhlav sval pan irok sval zdov velk sval hov trojhlav sval ltkov Achillova lacha brnice ebra pte - dchac sval - oddluje dutinu hrudn od dutiny bin meziebern svaly dvojhlav stehenn sval obr. 10 obr. 9 9. Zajmavosti o svalech

 • nejpromnlivj sval:kon sval krn u nkoho pokrv celou oblast, u jinch je ve tvaru pruh a nkdy i chyb
 • nejvt sval:velk sval hov 1 kg i vce
 • nejmen sval:tmnkov sval 0,5 cm
 • nejdel sval:krejovsk sval 50 cm
 • nejir sval:zevn ikm sval 45 cm
 • dlka svalovho vlkna prmrn 3 cm, nejdel 30 cm, nejkrat 0,1 cm
 • svaly tvo 4050 % tlesn hmotnosti u mu a 3040 % hmotnosti u en
 • kostern svalstvo obsahuje 70 % vody, 24 % organickch ltek a 1 % anorganickch ltek
 • pevnost kosternho svalu je 412 kg na 1 cm 3

10. Vady, nemoci a porann

 • namoen a natren svalu
 • znt lach
 • petren lacha
 • svalov dystrofie degenerace svalstva
 • svalov ochablost
 • obrna neovladatelnost sval

PREVENCE pravideln tlesn aktivita, sprvn viva. 11. Zdroje

 • DOBRAORUKA, Ludk J. a spol.Prodopis III.2.vyd. Praha : Scientia, 2001. ISBN 80-7183-246-4.
 • PARKER, Steve,Lidsk tlo . 1. vyd. Praha : Euromedia Group, 2007. ISBN 978-80-242-2211-0.
 • WHITFIELD, Philip.Hranice poznn Lidsk tlo.1. vyd. Praha : Knin klub, 1997. ISBN 80-7176-461-2.
 • Vechny uveejnn odkazy[ cit. 2010-09-15 ] . Dostupn pod licenc Public domain nahttp://www. wikimedia . org .
 • obr. 1 http://commons. wikimedia . org / wiki / File : Genga _36.1. jpg ,
 • obr. 2, obr. 3 http://commons. wikimedia . org / wiki / File : Illu _ muscle _ tissues . jpg
 • obr. 5 http://commons. wikimedia . org / wiki / File : Skeletal _ muscle . png
 • obr. 7 http://commons. wikimedia . org / wiki / File : Muscles _ anterior _ labeled . png
 • obr. 9 http://commons. wikimedia . org / wiki / File : Muscle _ posterior . png
 • obr. 10 http://commons. wikimedia . org / wiki / File :Image391- blank . gif
 • Vechny uveejnn odkazy[ cit. 2010-09-15 ] . Dostupn pod licenc Creative Commons nahttp://www. wikimedia . org .
 • obr. 4 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Glanzstreifen.jpg
 • obr. 6 http://commons. wikimedia . org / wiki / File : Musclesbicepstriceps . jpg
 • obr. 8 http://commons. wikimedia . org / wiki / File : Lateral _ head _anatomy. jpg