pohybov soustava

Download Pohybov soustava

Post on 06-Jan-2016

379 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Pohybová soustava. Soustava svalová. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Jaké jsou hlavní funkce svalové soustavy?. Svalová soustava. Svalová soustava: společně s opěrnou soustavou vytváří pohybový systém člověka - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • Pohybov soustavaSoustava svalovTento projekt je spolufinancovn Evropskm socilnm fondem a sttnm rozpotem esk republiky

 • Svalov soustavaSvalov soustava:spolen s oprnou soustavou vytv pohybov systm lovka (jsou prun a pevn)nejobjemnj tlesn soustava, tvo asi 40% tlesn hmotnostisoubor vech sval = svalstvovoln i automatizovan pohyby celho tlazkladn vlastnost je schopnost se smrovat a zkracovat (kontraktilita)Dlen svalov tkn:

  Pohybov soustava*

  Pohybov soustava

 • Stavba kosternho svaluSval(musculus):jsou funkn sloky, orgny tohoto aktivnho pohybovho apartusvaly pipojeny na kosti = lachy(tuh vazivo)nkter svaly se upnaj pmo do ke mimick svalstvozkladem svalu je pn pruhovan tktvo svalov vlkna prez vlkna 10 100 m, dlka 0,5 a 20 cmSval:

  Pohybov soustava*

  Pohybov soustava

 • Pohybov soustava*Stavba kosternho svalu

  Pohybov soustava

 • Stavba svaluSvalov vlkno:sloeno z myofibril Aktin, Myosinzkladn sek = sarkomera

  *Pohybov soustava

  Pohybov soustava

 • Chemick sloen svaluSloen svalu:75%voda, 24% org., 1% anorg.organick ltky:blkoviny :myoglobin schopnost vzat kyslk, podobn struktura jako hemoglobinvytvoen zsoby v dob nedostatenho psunu kyslku krv vdre, zadren dechuAKTIN, MYOSINdleit pi kontrakci svaluglykogen, kreatinfosft, kyselina mln, enzymy.anorganick ltky:krom vody, Ca, K, Mg, Fe, P

  *Pohybov soustava

  Pohybov soustava

 • Inervace svaluInervace sval:inervace mozkovmi a mnmi nervypenae acetylcholinNervosvalov plotnka:vznik svalovho vzruchu se po jednotlivch vlknechpenaeem je acetylcholinvzruch z jednoho nervovho vlkna innost vce svalovch vlkennervov vlkno se vtv a inervuje vt poet vlken svalovchmotorick jednotka:je jeden neuron a vechna svalov vlkna, kter inervuje

  *Pohybov soustava

  Pohybov soustava

 • Pohybov soustava*

  Pohybov soustava

 • Svalov sla, svalov prceSvalov sla:vyjdena hmotnost zva, kter sval udr proti gravitaciroste do 25letvrchol svalov sly mezi 25.-30.rokemeny asi o 30% a 50% men svalov slaSvalov nava:pi namhav a dlouhotrvajc prci vsalusvalov kontrakce se zmenujpinou je vyerpn energetickch zdroj ze svalu ATPnahromadn zplodin metabolismu kyselina mln*Pohybov soustava

  Pohybov soustava

 • Dlen svalpodle funkce:ohybae, natahovae, odtahovae, pitahovae, svraepodle smru svalovch snopc:pm, ikm, pnpodle krajiny kde le:prsn, elnpodle stavby:dvojhlav, trojhlav, tyhlav

  *Pohybov soustava

  Pohybov soustava

 • Pohybov soustava*

  Pohybov soustava

 • Pehled zkladnch sval

 • Svalstvo hlavykruhov svaly:onstnmimick svaly:pony pmo v kivkac svaly:zevn sval vkacspnkov sval*Pohybov soustava

  Pohybov soustava

 • Svalstvo hlavyPohybov soustava*

  Pohybov soustava

 • Pehled kosternho svalstvasvalstvo krkuzdviha hlavy, nadjazylkov svaly, podjazylkov svaly*Pohybov soustava

  Pohybov soustava

 • Svalstvo zadtrapzov svalirok sval zdovdlouh svaly zdovmeziobratlov svaly*Pohybov soustava

  Pohybov soustava

 • Svalstvo hrudnku a bichavelk prsn svalmal prsn svalpm sval bin, ikm svaly binmeziebern svalybrnice*Pohybov soustava

  Pohybov soustava

 • Svalstvo horn konetinydeltov svaldvojhlav sval pantrojhlav sval pan*Pohybov soustava

  Pohybov soustava

 • Svalstvo doln konetinysval bedrokyelnhov svalykrejovsk svaltyhlav sval stehenn trojhlav sval ltkov*Pohybov soustava

  Pohybov soustava

 • Choroby, onemocnn a poruchynatren svalu, ponu, lachast sportovn razy, patn rozcvien, velk bolestsvalov atrofie = ochabnut sval:bytek svalov hmoty z dvodu nedostatenho zatovn, neinnostiobrna:porucha hybnosti sval (neovladatelnost sval) vznik v dsledku pokozen jejich inervaceplegie = pln ochrnutparza = sten ochrnut hemiparza = ochrnut poloviny tla

  *Pohybov soustava

  Pohybov soustava

 • *Prevence onemocnnPohybov soustava

  Pohybov soustava

 • Zdroje:pouit zdroje viz. prezentace: Zdroje a literatura*Pohybov soustava

  Pohybov soustava

  *