nervov soustava

Download Nervov soustava

If you can't read please download the document

Post on 12-Jan-2016

39 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Nervová soustava. řízení a koordinace funkcí organismu příjem, přenos a zpracování signálů základní stavební a funkční jednotka – neuron centrální nervový systém – mozek + mícha periferní nervový systém – mozkové nervy, míšní nervy, autonomní nervy. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • Obchodn akademie a Stedn odborn kola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o.Osvoboditel 380, Lounyslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0052slo sady06slo DUM08PedmtBiologieTematick okruhBiologie a ekologieNzev materiluNervov soustavaAutorMgr. Radka NovkovDatum tvorbyleden 2014RonkdruhAnotacePrezentace slou k seznmen k s funkc a stavbou nervov soustavy lovka.Metodick pokyn

  Powerpointov vkladov prezentace je doplnna kontrolnmi otzkami.

 • Nervov soustavazen a koordinace funkc organismupjem, penos a zpracovn signl

  zkladn stavebn a funkn jednotka neuron

  centrln nervov systm mozek + mchaperifern nervov systm mozkov nervy, mn nervy, autonomn nervy

 • Zopakujte si stavbu neuronudoplte popis obrzkuGABCDEFObr. 1

 • A tlo neuronu,B Ranvierv zez, C axonln zakonen, D Schwanova buka, E myelinov pochva, F bunn jdro, G dendritdendrittlo neuronuRanvierv zezaxonln zakonenSchwanova bukamyelinov pochvabunn jdroObr. 1

 • Centrln nervov soustava CNSed hmota tla a dendrity neuronbl hmota vbky ( axony) neuron

  mcha ed hmota obklopena blou hmotoumozek bl hmota obklopena edou hmotou

 • Mozkomn obalyzajiuj ochranu a vivu CNS

  tvrd plena vnj obal, vystl leben a pten dutinu

  2 mkk plenypavuniceomozenice bohat prokrven

  mozkomn mok - bezbarv tekutina v dutinch CNSfyziologick prosted pro nervov buky, mechanick ochrana, podl se na ltkov vmn

 • Mchamcha provazec nervov tkn uloen v ptenm kanlu ( 40 45 cm )31 pr mnch nervcentrum jednoduchch reflex

  Obr. 2

 • Mn nervykrn nervy (C1C8 )8 pr; inervuj ki a svaly hornch konetin, hlavy a krku hrudn nervy (Th1Th12) 12 pr; inervuj meziebern svaly, ki a svaly zad a hrudnku bedern nervy (L1L5) 5 pr; inervuj svaly a ki bicha, stehna a ki pohlavnch orgn kov nervy (S1S5)5 pr; inervuj ki a svaly dolnch konetin a sedac svaly kostrn nervy (Co1Co2)1 pr; u lovka bez funkce

 • MozekObr. 3koncov mozekmezimozekstedn mozekVarolv mosthypofzaprodlouen mchamozeekmcha

 • sti mozkuprodlouen mcha centrum ivotn dleitch funkc ( dchn, srden innost)sted reflex polykn, zvracen, kchnmost Varolvspojuje kru koncovho mozku s mozekemtrojklann nervmozeekcentrum tlesn rovnovhy, koordinace tlesnch pohyb, regulace svalovho napt ( ! Alkohol !)

 • stedn mozeksted relexnch pohyb - reakce na svteln a zvukov podntypohyby o, tla, vzpmen dren tla

  mezimozek2 hrboly( talamy)reakce na podntyhypotalamus spodina mezimozkuhypofza podvsek mozkov

 • koncov mozek

  dv polokoule hemisfrymozkov kra ed hmota lenn do zvit

  senzorick centra zrakov, chuov, sluchov

  funkce motorick zen vdom pohyby

  funkce asocian podmnn reflexy, vy nervov innost

 • Koncov mozekObr. 4temenn lalokeln laloktln lalokspnkov lalok

 • Obvodov nervyzajiuj spojen mezi CNS a orgny tla

  mozkomn nervy12 mozkovch nerv a 31 mnch nerv

  vegetativn nervy

  kol pro vs:vyhledejte inky psoben nerv sympatiku a parasympatiku

 • Vegetativn nervysympatikus

  zrychlen srden innosti,zven krevnho tlakuzpomalen innosti trvic soustavyrozen zornic

  parasympatikus

  zpomalen innosti srdce snen krevnho tlakuzrychlen innosti trvic soustavyzen zornic

 • ZdrojeOdmaturuj z biologie. Brno: DIDAKTIS spol. s r.o., 2003. ISBN 978-80-86285-67-2.RIGUTTI, Adriana. Ilustrovan atlas anatomie. 1. vyd. Praha: Sun, 2006, 239 s. ISBN 80-737-1142-7.

  Mn nervy. (19.03.2013). Wikipedie: Oteven encyklopedie. Zskno 08:03, 31.03.2014 z http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%AD%C5%A1n%C3%AD_nervy&oldid=9961576. Obr.1QUASAR, Jarosz. Wikimedia Commons. Wikimedia Commons [online]. 2009-08-11. [cit. 2014-03-31]. Dostupn pod licenc Creative Commonsz: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Neuron_Hand-tuned.svg Obr. 2STENLLY69. Wikimedia Commons. Wikimedia Commons [online]. 2013-11-17. [cit. 2014-03-31]. Dostupn pod licenc Creative Commons na: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Medulla_spinalis_-_Section_-_czech.svg Obr. 3SOBOTTA, Johannes. Wikimedia Commons. Wikimedia Commons [online]. 2013-10-22. [cit. 2014-03-31]. Dostupn pod licenc Public Domain na: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sobo_1909_624.png Obr.4MYSID. Wikimedia Commons. Wikimedia Commons [online]. 2006-11-28. [cit. 2014-03-31]. Dostupn pod licenc Public Domain na: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gray728.svg

  *